Öğr. Gör. İbrahim AKŞİT

Rektörlük > Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Django ile Web Uygulaması Geliştirme (4 gün) Akademik Bilişim 2017, Aksaray Üniversitesi, AKSARAY

Cisco Certified Network Associate Security (CCNA Security) (Certified), 2016, CLIGURU, ANKARA

Siber Güvenliğe Giriş, 2015, Ağ Yöneticileri Derneği, İstanbul

Güvenlik 101 (4 gün) Akademik Bilişim 2014, Mersin Üniversitesi, MERSİN

CCNA (Certified), 2013, CLIGURU, ANKARA

40 saatlik Beyaz Şapkalı Hacker Eğitimi (Certified Ethical Hacker - CEH), Bilgi Güvenliği Akademisi, Ankara

92 saatlik Linux Sistem Yönetimi (2. Düzey) Eğitimi, Linux Kullanıcıları Derneği (LKD) ve INETD, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu

30 saatlik VMware Vsphere Install Configure Manage v4.1, Bilge Adam, Ankara