Öğr. Gör. İbrahim AKŞİT

Rektörlük > Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Dersler ve Tez Yönetme

Yabancı Dil

  • 2011 / 87
  • 2010 / 105
  • 2010 / 78

Makaleler

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • İ. Akşit, Ş. Sağıroğlu (2014). IPv6 Destekli Soket Tabanlı Sunucular İçin Bir Yazılım Önerisi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2(353-363).
  • Ş. Sağıroğlu, M. Alkan, H. Karacan, N. Parıltı, R. Kasap, U. Yavanoğlu, M. Hacıömeroğlu, İ. Akşit (2012). IPv6 Protokolüne Geçiş Maliyet Analizi Çalışması. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 1(151-161).