Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN

Gazi Eğitim Fakültesi > Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi

Dersler ve Tez Yönetme

Yabancı Dil

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Karataş, E., Karataş, S. ve Yalın, H.İ. . (2013). Computer Assisted Education (Chapter 14), Learning and Teaching -Kaya, Z. (Ed.). Cambridge Scholars Publishing..
 • Karataş, E., Karataş, S. ve Yalın, H.İ. . (2012). Bilgisayar Destekli Eğitim. Öğrenme ve Öğretme Kuramlar-Yaklaşımlar-Modeller (Kaya, Z. (Ed.). Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yalın, H. İ. (Editör). . (2008). Internet Temelli Öğretim. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Özdemir, S., Yalın, H.İ, Sezgin, F. . (2008). Eğitim Bilimine Giriş. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yalın, H. İ. (Editör). . (2007). İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğrenci Çalışma Kitabı 6. Milli eğitim Bakanlığı.
 • Yalın, H. İ. (Editör). . (2007). İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğrenci Çalışma Kitabı 7. MEB.
 • Yalın, H. İ. (Editör). (2007). İlköğretim 6, 7 ve 8. Basamak Bilişim Teknolojileri Öğretmen Kılavuz Kitabı. MEB.
 • Yalın, H. İ. (Editör). (2007). İlköğretim 1, 2 ve 3. Basamak Bilişim Teknolojileri Öğretmen Kılavuz Kitabı. MEB.
 • Yalın, H. İ.. (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Özdemir, S., Yalin, H. İ. . (2002). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yalın, H. İ. . (2002). Temel Hizmetlerde Kapasite Geliştirilmesi: Eğitici El Kitabı. Unicef.
 • Yalın, H. İ., Aauz, A., Saktanber, A. . (1999). Toplumsal Cinsiyet Eğitimi El Kitabı.
 • Yalın, H. İ. . (1997). Eğitim Teknolojisi: Öğretim Tasarımı. Pegem .
 • Yalın, H. İ., Hedges, L., Özdemir S. . (1996). Hizmetiçi Eğitim Program Geliştirme El Kitabı. Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Yalın, H. İ., Hedges, L., Özdemir S. . (1996). Her Yönüyle Öğretmen Olabilme. Milli Eğitim Bakanlığı.