Doç. Dr. Hülya Olmuş

Fen Fakültesi > İstatistik

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Olmuş, H.,  The Effects of Probable European Union Membership of Turkey on Lives of Individuals, Social Behaviour and Personality, 2008 (basımda).

A2. Coşkun, Ş., Karataş, F., Acartürk, F., Olmuş, H., Selvi, M., Erbaş, D., “The effect of L-NAME administrations after oral mucosal incision on wound NO level in rabbit”, Molecular and Cellular Biochemistry, 278, 65-69 (2005).

 

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

B1. Becanım, C.M., Olmuş, H., Erbaş, O.S., Doktorlar ile tıbbi satış mümessilleri arasındaki problemlerin Log-lineer analiz ile araştırılması”, Hacettepe Üniversitesi Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 2008 (basımda).

B2

. Olmuş, H., “Çok Yönlü Frekans Tablolarının Analizi”, İTÜ Fen Bilimleri Dergisi, 4,1,17-27 (2006).

B3. Olmuş H., Erbaş S.O., “Bayes Ağlarda Birleşme Ağaçlarını Kullanarak Olayların Genişlemesi”, DİE İstatistik Araştırma Dergisi, 4, 3, 30-44 (2005).

B4. Olmuş, H., Erbaş, S.O., “Olasılıklı Etki Diyagramlarını Kullanarak Kadınlarda Kemik Erimesine Menapozun Etkisinin Araştırılması Üzerine Bir Çalışma”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 18, 3, 341-353 (2005).

B5. Olmuş, H., Erbaş, S.O., “Determining The Conditional Probabilities in Bayesian Networks”, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, Volume 33, 69-76 (2004).

B6. Olmuş, H., Erbaş, S.O., “Bayes Ağlarda Koşullu Bağımsızlıkların İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma”, DİE İstatistik Araştırma Dergisi, 2, 1, 89-104 (2003).

B7. Erbaş, S.O., Öktem, H., “Türkiye’de İllerin Sağlık Hizmetleri Bakımından İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma”, Akademik Yorum Dergisi, 1, 1, 17-24 (1999).

 


C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

C1. Çelebioğlu, S., Olmuş, H., Örkcü, H.H., Gökpınar, F., "Ankara\'nın Başkent Oluşunun 80. yılında Nüfus İstatistikleri Üzerine Bir Çalışma", Cumhuriyetin 80. yılı Sempozyumu, 5-74, 2003.

C2. Olmuş Hülya, Erbaş O. Semra, “Tıbbi Teşhislerde Etki Diyagramlarının Kullanılması”, DİE İstatistik Araştırma Sempozyumu, 56-58, 2002.

C3. Olmuş Hülya, Erbaş O. Semra , “Bayes Ağlarda Koşullu Bağımsızlıkların İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma”, İstatistik Günleri 2002 Sempozyum, 8-9, 2002.

D. Kitap

D1. Erbaş, O.S., Olmuş, H., “Deney Düzenleri”, Gazi Kitabevi, Ekim 2005.