Prof. Dr. Halil İbrahim Ünal

Fen Fakültesi > Kimya

Sepiyolitin Endüstriyel Kullanımı

Gazi Üniversitesi-DPT-MTA işbirliğinde yürütülen proje kapsamında yürütülen proje tamamlandı. (Yönetici: Prof. Dr. Süleyman Sarıtaş, Bütçe:2.300.000 000 TL, 1995, yardımcı araştırıcı)

Kolloidal sistemlerin elektroreolojik özelliklerinin incelenmesi

TÜBİTAK tarafından desteklenen doktora projesi tamamlandı. (Proje kodu: TBAG-1485, Bütçe: 436.000 000 TL)

PET filmler üzerine 1-vinilimidazolün çeşitli radikalik başlatıcılar kullanılarak aşılanması ve karakterizasyonu

Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi tamamlandı. (Proje kodu:FEF 05/1997-32, Bütçe: 325.000 000 TL)

Polimerlerin elektroreolojik özelliklerinin incelenmesi

Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi tamamlandı. (Proje kodu:FEF 05/1998-14, Bütçe: 450.000 000 TL)

Ceyhan bölge müdürlüğü hampetrol tesislerinde korozyon ve bakteri haritasının tespiti

BOTAŞ projesi, tamamladı. (Yönetici: Prof. Dr. Süleyman Sarıtaş, 1999, Bütçe 17 milyar TL, yardımcı araştırıcı)

İletken polimerlerin elektroreolojik özelliklerinin incelenmesi

Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi tamamlandı. (Proje kodu:FEF 05/1999-08, Bütçe: 750.000 000 TL

Bazı blok kopolimerlerin elektroreolojik özelliklerinin incelenmesi ve endüstriyel uygulanabilirliğinin araştırılması

proje tamamlandı (Proje kodu: 2001 K120580, Bütçe:112 milyar TL)

Seramik endrüstisinde kullanılan polimerik bağlayıcıların hazırlanması ve uygulanabilirliğinin araştırılması

proje tamamlandı. (Proje kodu: FEF 05/2000-12, Bütçe: 1 Milyar TL).

Bazı blok kopolimerlerin elektroreolojik özelliklerinin incelenmesi

Harran Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi,proje tamamlandı. (Proje kodu:187, Bütçe:4 milyar TL)

Bazı iletken polimer ve nano-kompozitlerinin hazırlanması, elektroreolojik özelliklerinin incelenmesi ve endüstriyel uygulamalarının araştırılması

G.Ü. BAP Projesi, Tamamlandı, (Proje Kodu: FEF 05/2003-21, Bütçe: 15 Milyar TL)

Çevre koşullarına duyarlı yeni nesil akıllı polimer üretimi

proje tamamlandı. (Yönetici: Prof. Dr. Güneri Akovalı, ODTÜ, 2003, Yardımcı araştırıcı)

Sert metal ve elmaslı kesici takımların geri dönüşümü

G.Ü. BAP Projesi, Tamamlandı, (Yönetici: Prof. Dr. Süleyman Sarıtaş, 2002, Bütçe: 3,5 Milyar TL, yardımcı araştırıcı).

Elektroreolojik ve manyetoreolojik akışkanlarla çalışan amortisör geliştirilmesi ve yarı aktif taşıt süspansiyon sistemlerine uygulanması

Proje tamamlandı. (Yönetici: Prof. Dr. Yücel Ercan, 2004, Yardımcı araştırıcı)

Poliinden/kalsiyum karbonat kompozitlerin sentezi, karakterizasyonu ve elektroreolojik özelliklerinin incelenmesi

(Proje Kodu: FEF05/2006-45, bütçe: 19 000 YTL).

Çeşitli iletken polimer Nano-kompozitlerin sentezi, elektroreolojik özelliklerinin incelenmesi ve endüstriyel uygulamalarının araştırılması

Proje Kodu: 107T711, Bütçe: 290.000 YTL), 2008-2010.

Atık plastiklerin geri dönüşümü ve odun-plastik kompozit malzeme olarak ekonomiye geri kazandırılması

(Tübitak-Bürotime (Konya) Ortak Projesinde Danışman)2007-2008

TiO2/iletken polimer hibrit nanokompozit sentezi, karakterizasyonu ve elektroreolojik özelliklerinin incelenmesi

Proje kodu: 05/2010-57, (2010-2011), bütçe 9990 TL

Bazı inorganik/iletken polimer hibrit nanokompozitlerin sentezi, karakterizasyonu ve elektroreolojik özelliklerinin incelenmesi

Proje kodu: 05/2010-01, (2010-2011), bütçe 15000

Polietilentereftalat filmlerin çeşitli başlatıcılar kullanılarak değişik monomerler ile aşı kopolimerlerinin hazırlanması ve modifiye edilmesi” Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi

Polietilentereftalat filmlerin çeşitli başlatıcılar kullanılarak değişik monomerler ile aşı kopolimerlerinin hazırlanması ve modifiye edilmesi

TOBB-ETÜ-ARÇELİK Üniversite-Sanayi İşbirliği Projesi

“Arçelik bulaşık makinesi ömür testleri kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nin değişik bölgelerindeki şebeke suyunun sentetik olarak hazırlanması” konulu proje tamamlandı. (2007)

COST D 43 Avrupa Topluluğu Projesi: 2005-2011

nanoteknoloji için kolloid ve yüzeyler arası kimyası