Doç. Dr. H. Hasan ÖRKCÜ

Fen Fakültesi > İstatistik

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 

 

E1. Bal, H., Örkcü, H.H., “Temel Bileşenler ile Veri Zarflama Analizinin Karar Verme Birimlerinin Sıralanmasında Kullanılması”, TUIK 15. İstatistik Araştırma Sempozyumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara, 2006.

E2. Bal, H., Örkcü, H.H., “Çok kriterli Veri Zarflama Analizi modeli ile Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Ekonomik Etkinliklerinin İncelenmesi”, TUIK 16. İstatistik Araştırma Sempozyumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara, 2007.

E3. Bal, H., Örkcü, H.H.,  “Veri Zarflama Analizinde Ağırlık Dağılımının İyileştirilmesi”, VI. İstatistik Günleri Sempozyumu, Ondokuzmayıs Üniversitesi, Samsun, 2008.

E4. Örkcü, H.H., Bal, H.,  “İki Gruplu Ayırma Analizine Matematiksel Programlama ve Yapay Sinir Ağları Yaklaşımları”, VI. İstatistik Günleri Sempozyumu, Ondokuzmayıs Üniversitesi, Samsun, 2008.

E5. Bal, H., Örkcü, H.H., “Ülkelerin Sosyo-Ekonomik Etkinliklerinin Farklı Veri Zarflama Analizi Sıralama Yöntemleri İle İncelenmesi”, TUIK 18. İstatistik Araştırma Sempozyumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara, 2009.

E6. Örkcü, H.H., Bal, H.,  “Ağırlıklı Hedef Programlama Veri Zarflama Analizi Yöntemi İle Türkiye’deki İllerin Performans Değerlendirmesi”, VII. İstatistik Günleri Sempozyumu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 2010.