Doç. Dr. H. Hasan ÖRKCÜ

Fen Fakültesi > İstatistik

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 

 

D1. Bal, H., Örkcü, H.H., “Veri Zarflama Analizi’nde Karar Verme Birimlerinin Sıralanması İçin Sınıflandırma Kriteri Tabanlı Yeni Bir Model”, TUİK İstatistik Araştırma Dergisi, 4 (2), 15-25, 2005.

D2. Bal, H., Örkcü, H.H., “Combining the Discriminant Analysis and Data Envelopment Analysis in View of Multiple Criteria Decision Making: A New Model”, G.U. Journal of Science, 18 (3), 355-364, 2005. (Ebsco, Inspec, Proquest ve Scopus indekslerinde taranmaktadır).

D3. Örkcü, H.H., Kardiyen, F. “İllerin Gelişmişlik Düzeylerini Sıralama ve Sınıflama Bakımından Veri Zarflama Analizi ve Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlerin Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma”, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 24 (2), 127-152, 2006.

D4. Bal, H., Örkcü, H.H., Çelebioğlu S., “An Alternative Model to Fisher and Linear Programming Approaches in Two-Group Classification Problem: Minimizing Deviations from the Group Median”, G.U. Journal of Science, 19 (1), 49-55, 2006. (Ebsco, Inspec, Proquest ve Scopus indekslerinde taranmaktadır).

D5. Kardiyen, F., Örkcü, H.H., “The Comparison of Principal Component Analysis and Data Envelopment Analysis in Ranking of Decision Making Units”, G.U. Journal of Science, 19 (2), 127-133, 2006.  (Ebsco, Inspec, Proquest ve Scopus indekslerinde taranmaktadır).

D6. Örkcü, H.H., Alp, İ., “Düzenli Hiyerarşik Karar Verme Birimlerinin Etkinlik Değerlendirmesi Üzerine Bir Monte Carlo Çalışması”, Milli Prodüktivite Merkezi, Verimlilik Dergisi, 2007/3, 41-56, 2007.

D7. Çakmak, E.,  Örkcü, H.H., “Türkiye’deki İllerin Etkinliğinin Sosyo-Ekonomik Göstergelerle Veri Zarflama Analizi Kullanılarak İncelenmesi”, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (1), 30-48, 2016.