Doç. Dr. H. Hasan ÖRKCÜ

Fen Fakültesi > İstatistik

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
 

B1. Bal, H., Örkcü, H.H.,  “Performance Evaluation of International Airports in Turkey: Cross Efficiency Approach Based on Goal Programming”, 8th International Conference on Data Envelopment Analysis, Performance Management and Measurement (DEA 2010), Olayan School of Business, Beirut, LEBANON, 2010.

 

B2. Örkcü, H.H., Bal, H., “Cross Efficiency Method Based on Minimization of Weights and Evolution of Turkey Cities”, 9th International Conference on Data Envelopment Analysis, Performance Management and Measurement (DEA 2011), University of Macedonia, Thessalonica, GREECE, 2011.

B3. Bal, H., Örkcü, H.H., Ünsal, M.G.  “An Analysis of Technical Efficiency and Productivity Changes in Turkish Airports Using the Malmquist Index”, 9th International Conference on Knowledge, Economy & Management Proceedings, Sarajevo BOSNIA&HERZEGOVINA, 2011.

 

B4. Bal, H., Örkcü, H.H., Ünsal, M.G.  “The Energy and Electricity Efficiency Evaluation of Balkan Countries by Data Envelopment Analysis Method”, 9th International Conference on Knowledge, Economy & Management Proceedings, Sarajevo BOSNIA&HERZEGOVINA, 2011. 

 

B5. Bal, H., Örkcü, H.H., Ünsal, M.G.  “Türk Devlet ve Özel Bankalarının VZA ve Malmquist Index Temelli Etkinlik Analizi”, 12th International Symposium on Econometrics Statistics and Operations Research, Denizli, TURKEY, 2011.

 

B6. Bal, H., Örkcü, H.H., Ünsal, M.G.  “Benchmarking of OECD Countries By Different Energy Efficiency Measurement Approaches”, 10th International Conference on Sustainable Energy Technologies, İstanbul, TURKEY, 2011.

 

B7. Ünsal, M.G., Bal, H., Örkcü, H.H., “A New Approach Based on MILP Model and Measurement of Energy Efficiency”, 10th International Conference on Data Envelopment Analysis, Performance Management and Measurement (DEA 2012), Natal, BRAZIL, 2012.

 

B8. Örkcü, H.H., Aktaş, E., Şahin Tekin, S.T., “The Performance Investigation Trade Service, Construction and Manufacturing Sectors By Using Turkey by the Data Envelopment Analysis”, 11th International Conference on Data Envelopment Analysis, Performance Management and Measurement (DEA 2013), Samsun Ondokuz Mayıs University, Samsun, TURKEY, 2013.

 

B9. Örkcü, H.H., Karataş, S., “The Performance Investigation of a Public Bank Branches in Turkey by the Data Envelopment Analysis”, 11th International Conference on Data Envelopment Analysis, Performance Management and Measurement (DEA 2013), Samsun Ondokuz Mayıs University, Samsun, TURKEY, 2013.

 

B10. Örkcü, H.H., Doğan, M.İ., “OECD Countries Socio-Economic Performances by the Goal Programming Data Envelopment Analysis Model”, 11th International Conference on Data Envelopment Analysis, Performance Management and Measurement (DEA 2013), Samsun Ondokuz Mayıs University, Samsun, TURKEY, 2013.

 

B11. Örkcü, H.H., Dönmezçelik, O., “Investigation of Electrical Energy Efficiency of Turkey by the Data Envelopment Analysis Model”, 11th International Conference on Data Envelopment Analysis, Performance Management and Measurement (DEA 2013), Samsun Ondokuz Mayıs University, Samsun, TURKEY, 2013.

 

B12. Ünsal, M.G., Bal, H., Örkcü, H.H., Kasap, R., “Incidence of Inefficiency and Bayesian Approaches”, 11th International Conference on Data Envelopment Analysis, Performance Management and Measurement (DEA 2013), Samsun Ondokuz Mayıs University, Samsun, TURKEY, 2013.

 

B13. Ünsal, M.G., Bal, H., Örkcü, H.H., “An Alternative Approach for Data Envelopment Analysis Cross Efficiency Evalution”, 11th International Conference on Data Envelopment Analysis, Performance Management and Measurement (DEA 2013), Samsun Ondokuz Mayıs University, Samsun, TURKEY, 2013.

 

B14. Doğan, M.I, Örkcü, H.H., “Avrupa Ülkelerinin Büyüme Dinamiklerinin Etkinliği”, 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (ISEOS 2014), Isparta, TURKEY, 2014.

 

B15. Doğan, M.I, Örkcü, H.H., “Ekonomik Bir Büyüme Modelinin Yapay Sinir Ağları ile Tahmini ve Türkiye Uygulaması”, 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (ISEOS 2014), Isparta, TURKEY, 2014.

 

B16. Karataş, S., Örkcü, H.H., Doğan, M.I, “Bir Devlet Bankasının Şubelerinin Veri Zarflama Analizi ile Performans İncelemesi”, 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (ISEOS 2014), Isparta, TURKEY, 2014.

 

B17. Dönmezçelik, O., Örkcü, H.H., Doğan, M.I, “Türkiye’deki Elektrik Enerjisi Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi ile İncelemesi”, 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (ISEOS 2014), Isparta, TURKEY, 2014.

 

B18. Kandemir, M., Örkcü, H.H., “İki Aşamalı Veri Zarflama Analizi ile Ankara’daki Devlet Hastanelerinin Performanslarının İncelenmesi”, Uluslararası 9. İstatistik Günleri Kongresi, 28Ekim-1Kasım 2015, Antalya, Türkiye, Bildiri Özetleri Kitapçığı.

 

B19. Özsoy, T., Örkcü, H.H., “Parçacık Sürü Optimizasyonu ile Veri Zarflama Analizi Tabanlı Optimal Portföy Değerlendirmesi: İMKB 30 Endeksi Üzerine Bir Uygulama”, Uluslararası 9. İstatistik Günleri Kongresi, 28Ekim-1Kasım 2015, Antalya, Türkiye, Bildiri Özetleri Kitapçığı.

 

B20. Özsoy, V.S., Örkcü, H.H., “Benzetilmiş Tavlama Algoritması İle Üç Parametreli Weibull Dağılımının Parametrelerinin Tahmin Edilmesi”, 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (ISEOS 2016), 02-04 June 2016, Sivas, Turkey, Bildiri Özetleri Kitapçığı.

 

B21. Örkcü, H.H., Özsoy, V.S., “Estimating the unknown parameters of the four parameter BurrIII distribution through Differential Evolution”, 2nd International Researchers-Statisticans and Young Statisticans (IRSYSC 2016), 04-08 May 2016, Ankara, Turkey, Bildiri Özetleri Kitapçığı.

 

B22. Bal, H. Özsoy, V.S., Örkcü, H.H., “A goal programming method selection of weights in Data Envelopment Analysis: An evaluation of efficiency of Turkish airport case”, 2nd International Researchers-Statisticans and Young Statisticans (IRSYSC 2016), 04-08 May 2016, Ankara, Turkey, Bildiri Özetleri Kitapçığı.

 

B23. Dogan, M.I., Özsoy, V.S., Örkcü, H.H., “Assesing productive efficiency of banks using malmqusit DEA and Bootstrap DEA: A case of Turkish banks”, 2nd International Researchers-Statisticans and Young Statisticans (IRSYSC 2016), 04-08 May 2016, Ankara, Turkey, Bildiri Özetleri Kitapçığı.

 

B24. Kınacı, E.B., Örkcü, H.H., Kınacı, H., “Türkiye’nin Enerji Etkinliğinin Enerji Bileşenleri Bakımından Değerlendirilmesi”, Xth International Statistics Days Conference, 07-09 October 2016, Giresun , Turkey, Bildiri Özetleri Kitapçığı.