Doç. Dr. H. Hasan ÖRKCÜ

Fen Fakültesi > İstatistik

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Örkcü, H.H., Dogan, M.I., Örkcü, M. (2015). A Hybrid Applied Optimization Algorithm for Training Multi-Layer Neural Networks in the Data Classification. Gazi University Journal of Science, 28(1)(115-132).
 • Örkcü, H.H., Örkcü, M. (2015). Data Envelopment Analysis Cross Efficiency Evaluation Approach to the Technology Selection. Gazi University Journal of Science Part A: Engineering and Innovation, 3(1)(1-14).
 • Örkcü, H.H., Dogan, M.I. (2015). Veri Zarflama Analizi Tabanlı Yeni Bir Hibrid İki Gruplu Sınıflandırma Modeli. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19(3)(26-38).
 • Örkcü, H.H., Aksoy, E., Dogan, M.I., (2015). Estimating the parameters of 3-p parameter Weibull distribution through differential evolution. Applied Mathematics and Computation, 251(211-224).
 • Örkcü, H.H., Ünsal, M.G., Bal, H. (2015). A modification of a mixed integer linear programming (MILP) model to avoid the computational complexity. Annals of Operations Research, 235(599-623).
 • Örkcü, H.H., Özsoy, V.S., Aksoy, E., Dogan, M.I. (2015). Estimating the parameters of 3-p Weibull distribution using particle swarm optimization: a comprehensive experimental comparison. Applied Mathematics and Computation, 268(201-226).
 • Örkcü, H.H. (2013). Subset Selection in Multiple Linear Regression Models: A Hybrid of Genetic and Simulated Annealing Algorithms. Applied Mathematics and Computation, 219 (23)(11018).
 • Örkcü, H.H., Bal, H., (2012). A New Approach to Cross Efficiency in Data Envelopment Analysis and Performance Evolution of Turkey Cities. G.U. Journal of Science, 25(1)(107-117).
 • Bal, H., Örkcü, H.H. (2011). A New Mathematical Programming Approach to Multi-Group Classification Problems. Computers and Operations Reserach, 38(3251-3254).
 • Örkcü, H.H., Bal, H (2011). Goal programming approaches for data envelopment analysis cross efficiency evaluation. Applied Mathematics and Computation, 218(2).
 • Örkcü, H.H., Bal, H. (2011). A Combining Mathematical Programming Method for Multi-Group Data Classification. G.U. Journal of Science, 24(1)(77-84).
 • Örkcü, H.H., Bal, H (2011). Comparing Performances of Backpropagation and Genetic Algorithms in the Data Classification. Expert Systems with Applications, 38(3409-3410).
 • Bal, H., Örkcü, H.H., Çelebioğlu S (2009). Improving the Discrimination PowerWeight Dispersion in the Data Envelopment Analysis. Computers and Operations Research, 2009(2009).
 • Bal, H., Örkcü, H.H., Çelebioğlu S (2008). A New Method Based on the Dispersion of Weights in Data Envelopment Analysis. Computers&Industrial Engineering, 54/3(502-512).
 • Bal, H., Örkcü, H.H. (2007). Data Envelopment Analysis Approach to TwoGroup Classification Problemsan Experimantal Comparison with Some Classification Models. Hacettepe Journal of MathematicsStatistics, 362(169180).
 • Bal, H., Örkcü, H.H., Çelebioğlu S (2006). An Experimental Comparison of the New Goal Programming and Linear Programming Approaches in the Two-Group Discriminant Problems. Computers&Industrial Engineering, 50/3(296-311).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Bal, H. (2007). A Goal Programming Approach to Weight Dispersion Problem in Data Envelopment Analysis and Simulation Study. G.U. Journal of Science, 20/4(117-125).
 • Kardiyen, F. (2006). The Comparison of Principal Component Analysis and Data Envelopment Analysis in Ranking of Decision Making Units. G.U. Journal of Science, 19/2(127-133).
 • Bal, H., Çelebioğlu, S. (2006). An Alternative Model to Fisher and Linear Programming Approaches in Two-Group Classification Problem: Minimizing Deviations from the Group Median. G.U. Journal of Science, 19/1(49-55).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Alp, İ. (2007). Düzenli Hiyerarşik Karar Verme Birimlerinin Etkinlik Değerlendirmesi Üzerine Bir Monte Carlo Çalışması. Milli Prodüktivite Merkezi, Verimlilik Dergisi,, 3(41-56).
 • Kardiyen, F. (2006). İllerin Gelişmişlik Düzeylerini Sıralama ve Sınıflama Bakımından Veri Zarflama Analizi ve Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlerin Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 24/2(127-152).
 • Bal, H. (2005). Veri Zarflama Analizi"nde Karar Verme Birimlerinin Sıralanması İçin Sınıflandırma Kriteri Tabanlı Yeni Bir Model. TUİK İstatistik Araştırma Dergisi, 4/2(15-25).
 • Bal, H. (2005). Combining the Discriminant Analysis and Data Envelopment Analysis in view of Multiple Criteria Decision Making: A New Model. G.U. Journal of Science, 18/3(355-364).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Prof.Dr. Hasan BAL, Ülkelerin Sosyo-Ekonomik Etkinliklerinin Farklı Veri Zarflama Yöntemleri ile İncelenmesi, 18. İstatistik Araştırma Sempozyumu Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara
 • Prof.Dr. Hasan BAL, Çok kriterli Veri Zarflama Analizi modeli ile Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Ekonomik Etkinliklerinin İncelenmesi, 16. İstatistik Araştırma Sempozyumu Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara
 • Çelebioğlu, S., Olmuş, H., Gkpınar, F, Ankaranın Başkent Oluşunun 80. yılında Nüfus İstatistikleri Üzerine Bir Çalışma, Cumhuriyetin 80. yılı Sempozyumu Gazi Üniversitesi, Ankara
 • Prof.Dr. Hasan BAL, Temel Bileşenler ile Veri Zarflama Analizinin Karar Verme Birimlerinin Sıralanmasında Kullanılması, 15. İstatistik Araştırma Sempozyumu Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara
 • Prof.Dr. Hasan BAL, Veri Zarflama Analizinde Ağırlık Dağılımının İyileştirilmesi, VI. İstatistik Günleri Sempozyumu Ondokuzmayıs Üniversitesi SAMSUN
 • Prof.Dr. Hasan BAL, Ayırma Analizine Matematiksel Programlama ve Yapay Sinir Ağları Yaklaşımları, VI. İstatistik Günleri Sempozyumu Ondouzmayıs Üniversitesi SAMSUN

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • İST-340 Yöneylem Araştırması II (2010-2011 Bahar)

Yabancı Dil

 • Mart 2009 / 88.75
 • Mayıs 2009 / 80

Kitap ve Editörlük

Atıf

 • (2008). ComputersIndustrial Engineering, A new method based on dispersion of weights in daat envelopment analysis
 • (2007). 12th. WSEAS International Conference on Applied Mathematics, An Experimental Comparison of the New Goal Programming and Linear Programming Approaches in the Two-Group Discriminant Problems
 • (2006). ComputersIndustrial Engineeering, An experimental comparison of the new goal programmingthe linear programming approaches in the twogroup discriminant problem

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (2008)
 • Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (2007)
 • Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (2006)