Yrd. Doç. Dr. Hanifi Çinici

Teknoloji Fakültesi > Metalurji ve Malzeme Müh.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Gültekin Uzun, Hanifi Çinici, Uğur Gökmen (2016). "Effect of cutting parameters in the drilling of AlSi7 metallic foams". journal Materiali in Tehnologije, in press
 • Mehmet ERDEM, Hanifi CINICI, Ugur GOKMEN, Halil KARAKOC, Mehmet TURKER (2016). "Mechanical and ballistic properties of powder metal 7039 aluminium alloy joined by friction stir welding". Trans. Nonferrous Met. Soc. China , 26(1)(74-84).
 • Şener Karabulut , Henifi Çinici, Halil Karakoç (2016). "Experimental Investigation and Optimization of Cutting Force and Tool Wear in Milling Al7075 and Open-Cell SiC Foam Composite" . Arabian Journal for Science and Engineering , 41/5(1797-1812).
 • Şener Karabulut , Ugur Gökmen, Henifi Çinici (2016). Study on the mechanical and drilling properties of AA7039 composites reinforced with Al2O3/B4C/SiC particles. Composites Part B, 93(43-55).
 • Aydin Tahmasebifar, Said Murat Kayhan, Zafer Evis, Muammer Koç, Ayşen Tezcaner, Hanifi Çinici (2016). Mechanical, electrochemical and biocompatibility evaluation of AZ91D magnesium alloy as a biomaterial. Journal of Alloys and Compounds, in press
 • Henifi ÇİNİCİ, Uğur GÖKMEN, Arif UZUN, Halil KARAKOÇ, Ceren GÖDE, Mehmet TÜRKER (2014). Investıgatıon of The Penetratıon Behavıor of AlSi7 Foam Produced By Powder Metallurgy Method Under Low-Velocıty Impact Energıes. Journal of The Faculty of Eng. and Arch. of Gazi Unv., 29/2(395-400).
 • Hakan Ates, Uğur Gökmen, Henifi Çinici, Arif Uzun, Halil Karakoc, Mehmet Türker (2014). "Joinability of Particulate Reinforced Alumix 231 Based Composite Materials Produced By Powder Metallurgy Route". Metallofizika I NoveishieTekhnologii, 36(1313-1326).
 • Okuyucu, H., Cinici, H., Konak, T. (2013). “Coating of nano sized ionically conductive Sr and Ca doped LaMnO3 films by sol-gel route”. Ceramics International, 39(903-909).
 • Arif Uzun, Ugur Gökmen, Hanifi Cinici, Hasan Koruk, Mehmet Turker (2013). "Investigation of Modal Properties of AlSi7 Foam Produced by Powder Metallurgy Technique". Materials Testing , 07-08(598-601).
 • Hasan Karabulut, Ramazan Çıtak ve Hanifi Çinici, (2013). “Mekanik alaşımlama süresinin Al + %10 Al2O3 Kompozitlerde Eğme Dayanımına Etkisi”. Journal of The Faculity of Eng. and Arch. of Gazi univ. , 28(3)(635-643).
 • Yakup TURGUT, Hanifi ÇİNİCİ, İsmail ŞAHİN, Tayfun FINDIK (2011). "Study of cutting force and surface roughness in milling of Al/Sic metal matrix composites". Scientific Research and Essays, 6/10(2056-2062).
 • M.Türker, Y. Özçatalbaş, H. Çinici, U. Gökmen, A. Uzun (2011). Effect of Foaming Agent on the Structure and Morphology of Al and Alumix 231 Foams By Powder. Materials Science Forum, 672(297-302).
 • Cinici, H., Karacif, K., Kafkas, F., Citak, R. (2011). Effect of electrolytic nickel coating on fatigue life of iron based P/M parts. Kovove Materialy-Metallic Materials, 49(5)(355-359).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Uğur Gökmen, Mehmet Türker, Hanifi Çinici (2016). "Bağlayıcı Sistemi Ve Sıcaklığın Su Atomize 316L Toz Enjeksiyon Kalıplama Besleme Stoklarının Reolojik Özelliklerine Etkisi"". Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 22(1)(31-38).
 • Aytekin ULUTAŞ, Hüseyin TURHAN, Hanifi ÇİNİCİ (2016). Toz Metalurjisi Yöntemi İle Üretilen Ferrobor Takviyeli Bakır Kompozitinin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi. BAÜN Fen Bil. Enst. Dergisi, 18(1)(27-37).
 • Gürhan HÖKE, İsmail ŞAHİN, Henifi ÇİNİCİ, Tayfun FINDIK, (2014). "Kriyojenik İşlemin SAE 4140 Çeliğin Mekanik Özelliklerine Etkisi". Selçuk Üniversitesi Teknik Online Dergisi, 13/2(25-37).
 • Halil Karakoç, Hanifi Çinici,Ramazan Çıtak (2012). “Sıcak Presleme Yöntemi İle Al Esaslı Metalik Köpük Üretimine Presleme Basıncının Etkileri”. Mesleki Bilimler Dergisi , 1(4)(14-19).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Cengiz Bagci, Oncu Akyildiz, Hanefi Cinici, 2016. SOL-GEL SYNTHESIS AND CHARACTERISATION OF Nb-DOPED Lİ3Fe2(PO4)3 NANOPOWDERS, International Conference on Materials Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC2016) Nevşehir
 • Cengiz Bagci, Oncu Akyildiz, Hanefi Cinici, 2016. CHARACTERISATION OF Li3Fe2(PO4)3/C POWDERS SYNTHESIZED VIA MECHANOCHEMICAL ACTIVATION METHOD , International Conference on Materials Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC2016) Nevşehir
 • Uğur Gökmen, Hanifi Çinici, Hakan Gökmeşe,, 2014. "Farklı Yüzey Alanına Sahip Toz Metal Parçaların Sinterleme Sonrası Özelliklerinin Karşılaştırılması", 7. Uluslararası Toz Metalurjisi konferansı ve Sergisi Ankara
 • Onur Altuntaş, Uğur Gökmen, Ahmet Güral, Hanifi Çinici, Mehmet Türker, , 2014. "%5 B4C Parçacık Takviyeli 316L Matrisli Kompozit Üretiminde Presleme Sıcaklığının Kompozit Özelliklerine Etkisi", 7. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı ve Sergisi Ankara
 • özge Ceylanoğlu, Mehmet Türker, Hanifi Çinici, 2014. "Al-Zn Esaslı Metalik Köpük Üretiminde Zn Oranının Köpürebilirliğe Etkisi"" , 7. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı Ankara
 • Halil Karakoç, Ramazan Çıtak, Hanifi Çinici, 2014. "Sıcak Presleme Yöntemi İle Alümix231 Esaslı Metalik Köpüklerin Üretimi ve Köpürme Sıcaklığinın Köpürebilirliğe Etkisi", 7. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı Ankara
 • Hasan Karabulut, Ramazan Çıtak, Hanifi Çinici, 2014. "Al Matrisli ve B4C Parçacık Takviyeli Kompozitlerin Farklı Mekanik Alaşımlama Sürelerinde Üretilmesi ve Karakterize Edilmesi ", 7. Uluslararası Yoz Metalurjisi Konferansı Ankara
 • Hasan Karabulut, Ramazan Çıtak, Hanifi Çinici, 2014. "Mekanik Alaşımlama ile Üretilen Al Matrisli Al2O3 ve SiC Parçacık Takviyeli Kompozitlerin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi", 7. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı Ankara
 • Uğur GÖKMEN, Halil KARAKOÇ, Arif UZUN, Hanifi ÇİNİCİ, Hakan ATEŞ,, 2012. “Alumix 231 Esaslı Sic Takviyeli Kompozit Malzemelerin Tıg Kaynağı İle Kaynaklanabilirliği”, 2.Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı ve Sergisi, Ankara
 • Hanifi Cinici, Ruziye Camkerten, Hakan Ates, Ugur Gökmen, , 2012. “ Microstructural Characterization of B4C Reinforced Al Composites”, EURO PM2012 Congress and Exhibition Basel/İsviçre
 • U. Gokmen, H. Ates, H. Karakoc, H. Cinici,, 2012. “Investigation of the Joinability of B4C Reinforced Alumix 231 Based Composite by Using TIG Welding Techniques”, EURO PM2012, Congress And Exhıbıtıon Basel/İsviçre
 • Gökmen, U., Karakoç, H., Çinici, H., Türker, M.,, 2011. “SiC İlavesinin Alumıx 231 Esaslı Metalik Köpüğün Köpürme Özelliklerine Etkileri”, 6. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı ve Sergisi Ankara
 • Karaman, Y., Çinici, H., Çalın, R.,, 2011. “Al+%5MgO Kompozit Malzemenin Özelliklerine Sinterleme Sıcaklığı Ve Sinterleme Süresinin Etkileri”, 6. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı ve Sergisi Ankara
 • Uzun, A., Çinici, H., Karakoç H., Ve Türker, M., , 2011. “Toz Metalurjisi Yöntemiyle Üretilen Köpürebilir Preform Malzemelerin Tıg Kaynağı İle Birleştirilmesi Ve Köpürebilirliğinin Araştırılması”, 6. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı ve Sergisi, Ankara
 • E.Yurtkuran, G.Sur, H.Gürün, H.Çinici, R.Polat, 2011. Alüminyum Esaslı T/M Malzemelerin Tel Elektro Erozyon Tezgahında İşlenebilirliklerinin Araştırılması, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey
 • Arif UZUN, Mehmet TURKER, 2008. Effect Of Deformation Rate And Foaming Duration On The Properties Of Spherical Aluminum Foam Produced By Powder Metallurgy, 5th International Powder Metallurgy Conference Ankara
 • M. Türker, 2006. TM yöntemi ile üretilen Al esaslı metalik köpüğe, deformasyon miktarının etkilerinin araştırılması, 13. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi İstanbul
 • M.Türker, S.Günebakmaz, H.Gülen, 2006. TM İle Üretilen Al Esasli Metalik Köpükte Bor Oksit İlavesinin Köpürmeye Etkisinin Araştirilmasi, 13. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi İstanbul
 • M. Türker, 2005. TM yöntemi ile üretilen Al esaslı metalik köpüğe, köpürtme süresinin etkilerinin araştırılması, 4.Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı Sakarya
 • M. Türker, U. Gokmen, A. Uzun And S. Saritas, Powder Metallurgy, PM World Conference 2008 Washington
 • LUISA N. MÎTCA(OPREA), ADEM KURT, RADU L. ORBAN, Powder Metallurgy, 5th International Powder Metallurgy Conference Ankara
 • Ugur GÖKMEN, Yusuf ÖZÇATALBAŞ,Mehmet TURKER, Powder Metallurgy, 5th International Powder Metallurgy Conference that will be held in Ankara Ankara
 • M.Türker, powder metallurgy, Third International Conference on Powder Metallurgy RoPM Sinaia Romania
 • Hanifi ÇİNİCİ, Mehmet TÜRKER, AlSi7Mg0,6 Sandviç Köpüğün Köpürme Özelliklerine Köpürtme Sıcaklığı ve Köpürtme Süresinin Etkileri, Toz Metalurjisi Dünya Kongresi 2010 Floransa/İtalya
 • Hanifi ÇİNİCİ, Mehmet TÜRKER, Hakan ATEŞ, Ersin BAHÇECİ, Difüzyon KAynak Yöntemiyle Sandviç Köpük Üretimi, Toz Metalurjisi Dünya Kongresi 2010 Floransa/İtalya

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • 1. 21. YÜZYILDA TÜRKİYEDE SOSYAL BİLİMLER VE TOPLUM SORUNLARI SEMPOZYUMU ANKARA
 • 2.21.YÜZYILDA TÜRKİYEDE SOSYAL BİLİMLER VE TOPLUM SORUNLARI SEMPOZYUMU YALOVA

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ AL7XXX/B4C KÖPÜK METALLERİN ÜRETİMİ, DARBE ENERJİLERİ ALTINDA PENETRASYON DAVRANIŞI, BALİSTİK VE RADYASYON ZIRHLAMA PERFORMANSININ BELİRLENMESİ (2015) TÜBİTAK
 • "Lityum iyon pillerde kullanılan lityum demir fosfat (LiFePO4) katot malzemesinin farklı yöntemlerle üretimi ve karakterizasyonu" (2014) Hitit Üniv. BAP
 • "Sıvı Azotta Bekletme İşlemi ile Kriyojenik Yöntemin SAE 4140 Çeliğe Etkilerinin İncelenmesi" (2013) Gazi Üniv. BAP
 • "Sol-Gel Tekniği Ile Kendi Kendimi Temizleyen Pencere Camlarının Kaplanması ve Karakterizasyonu" (2012) Gazi Üniversitesi BAP
 • "TM Yöntemiyle Al Bazlı BC Takviyeli Sandviç Metalik Köpük Üretimi, Balistik ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması " (2012) Gazi Üniv. BAP
 • "TM yöntemiyle Üretilen Al2O3, SiC, B4C Takviyeli Al Matrisli Kompozit Üretiminde Mekanik Alasımlama Süresinin Kompozit Özelliklerine Etkisi" (2012) Gazi Üniv. BAP
 • "Alüminyum esaslı B4C Takviyeli Kompozit Malzemelerin Aşınma Davranışının Araştırılması ve Deney Sonuçlarının Yapay Sinir Ağlarında Modellenmesi" (2012) Gazi Üniv. BAP
 • Patlama Etkisine Karşı Koruyucu Zırh Geliştirilmesi (2010) TÜBİTAK
 • Akımsız Nikel Kaplamalarda Isıl İşlemin Sertlik ve Aşınma Özelliklerine Etkisinin Araştırılması (2010) Gazi Ün. B.A.P
 • TM Yöntemiyle Al Esaslı Bor Karbür ve Seramik Parçacık Takviyeli Metalik Köpük Üretimi ve İntegral Zırh Malzemesi Olarak Performansının Değerlendirilmesi (2008) TÜBİTAK
 • Yakıt Pillerinde Kullanılan Kompozit Katotların Sol-gel Yöntemi İle Üretilmesi (2008) TÜBİTAK
 • Avrupa Birliğinde Kaynak Teknolojilerinde Ve Kaynaklı Malzemelerin Testlerinde Son İlerlemeler (2005) DPT
 • TM Yöntemi ile Al bazlı Metalik Köpük Üretimi (2003) Gazi Üniversitesi

Dersler ve Tez Yönetme

Yabancı Dil