Prof. Dr. Hasan BAL

Fen Fakültesi > İstatistik

Tıp Fakültesi Hastanelerinin Verimliliğini Etkinlik Analizi ile İnceleme, Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu, Ankara, 2001. (proje yöneticisi)

Hastanelerin girdi ve çıktı değişkenleri kullanılarak en iyi performans gösteren hastanelerin belirlenmesi problemi araştırılmıştır.

Stokastik DEA Yöntemi ile Bankaların Etkinliğini İnceleme, Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu, Ankara,2002. (proje yöneticisi)

Bazı Bankaların girdi ve çıktı değişkenleri kullanılarak en iyi performans gösteren bankaların stokastik DEA modeli yardımı ile belirlenmesi problemi araştırılmıştır.

VERİ ZARFLAMA ANALİZİNDE DENGELİ AĞIRLIKLARIN ELDE EDİLMESİ İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR

Projenin Amacı ve Önemi: Klasik VZA’ nın dezavantajlarından biri etkin KVB’leri arasında zayıf ayırt edilebilme gücü ve gerçekçi olmayan ağırlık dağılımlı olmasıdır. Zayıf ayırt edilebilme gücü problemi, çoğunlukla değerlendirme altındaki KVB’ların sayısının, girdi ve çıktıların toplam sayısıyla mukayese edildiğinde yeterli büyüklükte olmamasından meydana gelir. Bu durumda, klasik VZA modelleri çok fazla sayıda KVB’larının etkin olduğunu belirten çözümleri çoğunlukla verir. Gerçekçi olmayan ağırlık dağılımı problemi ise bazı KVB’ların girdi ve/veya çıktılarında sıfır veya çok büyük ağırlıklara sahip olmasıdır. Birbirine bağımlı olan bu iki problem birçok uygulamada sıklıkla aynı zamanda meydana gelmektedir. Bu çalışma ile bu tür problemler giderilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı klasik VZA ya alternatif olarak daha dengeli bir girdi-çıktı ağırlık dağılımı ile daha az sayıda etkin birim sayısı veren iki yeni model geliştirmektir. Modellerden biri çok kriterli etkinlik modellerinin hedef programlama çerçevesinde ele alınması temeline dayanmaktadır. İkincisi ise ağırlıklı girdi ve çıktı toplamını sırayla gerçekleşen girdi ve çıktı bileşenine yaklaştıran bir modeldir. Bu modeller ile zayıf ayırt edilebilme ve gerçekçi olmayan ağırlık dağılımı problemine çözüm aranmaya çalışılacaktır. Üniversite performansının değerlendirilmesinde kurumun, öğretim üyesinin ve öğrencinin etkisi de araştırılacaktır. Her iki modelin uygulanabilirliği hem simülasyon verisi hem de 2004–2008 yıllarında devlet üniversiteleri ile ilgili bir durum çalışması verisi ile gösterilecektir