Prof. Dr. Hasan BAL

Fen Fakültesi > İstatistik

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 1. Örkcü, H.H., Bal, H., “Cross Efficiency Method Based on Minimization of Weights and Evolution of Turkey Cities”, 9th International Conference on Data Envelopment Analysis, Performance Management and Measurement (DEA 2011), University of Macedonia, Thessaoniki, GREECE, 2011.
 2. Bal, H., Örkcü, H.H., Ünsal, M.G.  “An Analysis of Technical Efficiency and Productivity Changes in Turkish Airports Using the Malmquist Index ”, 9th International Conference on Knowledge, Economy & Management Proceedings, Sarajevo BOSNIA&HERZEGOVINA, 2011.
 3. Bal, H., Örkcü, H.H., Ünsal, M.G.  “The Energy and Electricity Efficiency Evaluation of Balkan Countries by Data Envelopment Analysis Method ”, 9th International Conference on Knowledge, Economy & Management Proceedings, Sarajevo BOSNIA&HERZEGOVINA, 2011.  
 4. Bal, H., Örkcü, H.H., Ünsal, M.G.  “Türk Devlet ve Özel Bankalarının VZA ve Malmquist Index Temelli Etkinlik Analizi”, 12th International Symposium on Econometrics Statistics and Operations Research, Denizli, TURKEY, 2011.
 5. Bal, H., Örkcü, H.H., Ünsal, M.G.  “Benchmarking of OECD Countries By Different Energy Efficiency Measurement Approaches”, 10th International Conference on Sustainable Energy Technologies, İstanbul, TURKEY, 2011.
 6. Bal, H., Örkcü, H.H.,  “Performance Evaluation of International Airports in Turkey: Cross Efficiency Approach Based on Goal Programming”, 8th International Conference on Data Envelopment Analysis, Performance Management and Measurement (DEA 2010), Olayan School of Business, Beirut, LEBANON, 2010.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:  

 1. Bal H., Ağırlıklı Amaç Programlaması ve Ceza Fonksiyonları ile Optimum Gübre Bileşiminin Belirlenmesi Yöneylem Araştırması 12.Ulusal Kongresi Bilkent Ün Ankara 1989.
 2. Bal H., Alp İ., Doğrusal Hedef Programlaması Problemlerinin Çözümünde Karmarkar Algoritmasının Kullanılması Yöneylem Araştırması ve End. Müh.(YA/EM) 13.Ulusal Kongresi ODTÜ Ankara 1990
 3. Alp İ., Bal H., Yeni Çok Amaçlı Karar Destekleme sistemi kaliteli kanatlı Yemler için Bir Uygulama Yöneylem Araştırması ve Endüst. Müh(YA/EM).14.Ulusal Kongresi İTÜ Maçka- İstanbul 1991.
 4. Özler İ., Bal H., Sınıflandırma Problemlerinde Hedef Programlamasıyle Diskriminant Analizinin Kullanımı Araştırma Sempozyumu, DİE, Ankara 1993.
 5. Bal H., Matematiksel Programlama ile Çoklu gruplandırma Yöneylem Araştırması ve End.Müh.(YA/EM)16.Ulusal Kongresi Bilkent Ün. Ankara 1994.
 6. Yıldız İ.., Bal H., Çelebioğlu S., Ayırma Problemine Lineer Proğramlama Yaklaşımı Yöneylem Araştırması ve Endüst. Müh(YA/EM).,18.Ulusal Kongresi, İTÜ Harbiye-İstanbul YA/EM Bildiriler Kitabı S.262-265 1996.
 7. Bal H., Çok Gruplu Sınıflandırma Problemlerinde Doğrusal Programlama Yaklaşımı ve Yeni Bir Model Araştırma Sempozyumu, DİE, Ankara 1997.
 8. Bal H., Kümeleme Analizi Problemlerinde Matematiksel Programlama ve İllerin Göç Alıp Almama Bakımından Sınıflandırılması Uluslararası Katılımlı Ulusal III.Nüfusbilim Kongresi, H.Ü., Ankara 1997.
 9. Bal H., Teke S., Hedef Programlama Problemlerinin Çözümüne Bulanık Programlama Yaklaşımı G.Ü Fen-Edebiyat Fak. İstatistik Bölümünün 20.Kuruluş Yıldönümü İstatistik Konferansı.1998
 10. Bal H., Özler İ., Monoton Olmayan Özellikli Bireylerin Sınıflandırılmasında Hedef Programlama G.Ü Fen-Edebiyat Fak. İstatistik Bölümünün 20.Kuruluş Yıldönümü İstatistik Konferansı 1998.
 11. Yıldız İ., Bal H., Yurt R., Gap Bölgesi İlçelerinin Sosyoekonomik Seviyelerinin Diskriminant Analizi, Kümeleme Analizi ve Matematiksel Programlama Teknikleri,
  ile ölçülmesi Çukurova Ün. İstatistik Günleri Sempozyumu 1998.
 12. Yıldız İ., Bal H., Ö Akgöbek., Kümeleme Analizi Problemlerinin Matematiksel Programlama ile İncelenmesi Yöneylem Araştırması ve End.Müh.(YA/EM) 19.Ulusal Kongresi 25-26 Haziran 1998. ODTÜ Ankara .
 13. Öztürk T., Bal H., İki Sonuçlu Niteliklere Sahip Bireylerin Heuristik Yaklaşım ve Hedef Programlama ile Uygun Gruplara Atanması Yöneylem Araştırması ve End.Müh.(YA/EM) 20.Ulusal Kongresi Kara Harb Okulu Ankara 1999.
 14. Yıldız İ., Bal H., Kümeleme Analizine Hedef Programlama Yaklaşımı ve bir biyolojik uygulama, Yöneylem Araştırması ve End.Müh.(YA/EM) 20.Ulusal Kongresi Kara Harb Okulu Ankara 1999.
 15. Özler İ., Bal H., Tamsayılı Hedef Programlama ve Beslenme Problemlerinde Uygulaması 1.İstatistik Kongresi 4-5 Mayıs Antalya 1999.
 16. Bal H., Şenel T., Bulanık Doğrusal Programlama ve Bulanık Hedef Programlama ile Beslenme Problemlerinin İncelenmesi İstatistik Sempozyumu 2000 G.Ü Fen-Edebiyat Fak. Ankara 27-28 Nisan 2000.
 17. Gölcükcü A., Bal H., Müşteri Tabanlı Etkinlik Analizi (DEA) Yöneylem Araştırması ve End.Müh.(YA/EM) 22.Ulusal Kongresi Gazi Ün. Ankara 2001.
 18. Gölcükcü A. Bal H., Uluslar Arası İndekslerce Taranan DEA Makaleleri Ve Bir Veri Tabanı Uygulaması, H.Ü. İstatistik Günleri, 2002.
 19. Arslan S. Bal H., Etkinlik Analizi Ve Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde Bir Uygulaması, H.Ü. İstatistik Günleri 2002.
 20. Bal H, Örkcü H.H., Veri Zarflama ve Temel Bileşenler Analizi İlişkisi, 15.İstatistik Araştırma Sempozyumu,TUİK, 11-12 Mayıs 2006.
 21. Bal H, Örkcü H.H., Çok Kriterli Veri Zarflama Analizi Modeli İle Türkiye Ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Ekonomik Etkinliklerinin Karşılaştırması , 16.İstatistik Araştırma Sempozyumu,TUİK, 10-11 Mayıs 2007.
 22. Bal H., Örkcü, H.H., Veri Zarflama Analizinde Ağırlık Dağılımının İyileştirilmesi, VI. İstatistik Günleri Sempozyumu, Özet Bildiriler Kitabı, Sayfa: 71, Bildiri Özet No:59, Ondokuzmayıs Üniversitesi, Samsun, 28-30 Ağustos 2008.
 23. Örkcü, H.H., Bal, H.,  “İki Gruplu Ayırma Analizine Matematiksel Prıgramlama ve Yapay Sinir Ağları Yaklaşımları”, VI. İstatistik Günleri Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 109-117, Ondokuzmayıs Üniversitesi, Samsun, 28-30 Ağustos 2008.
 24. Bal, H., Örkcü, H.H., “Ülkelerin Sosyo-Ekonomik Etkinliklerinin Farklı Veri Zarflama Sıralama Yöntemleri İle İncelenmesi”, 18. İstatistik Araştırma Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 147-157, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara, 2009.
 25. Örkcü, H.H., Bal, H., “Ağırlıklı Hedef Programlama Veri Zarflama Analizi Yöntemi ile Türkiyedeki İllerin Performans Değerlendirmesi”, VII. İstatistik Günleri Sempozyumu, Orta Doğu Teknik üniversitesi, Ankara, 28-30 Haziran 2010.
 26. Bal, H., Örkcü, H.H., Performance Evaluation Of Turkey  İnternational Airports : Cross Effıcıency Approach Based On Goal Programmıng, 8. International Conference On Data Envelopment Analysis (DEA2010) Lebanon, June 10-12, 2010.
 27. Bal, H., Örkcü, H.H, Unsal M.G., “Efficiency Analysis of Turkish State and Private Banks Based on DEA and Malmquist Index”, 12. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Denizli, 2011.