Doç. Dr. Hamiye Duran

Gazi Eğitim Fakültesi > Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi > Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Maraşlı Âşık Behlül Ali

Maraşlı Âşık Behlül Ali (Hayatı Sanatı Eserleri) Hz.Ali Karaçalı, Gazi Ü. SBE, Yüksek Lisans Tezi.

Halk Hekimliği ve Çankırı’daki Halk Hekimliği İle İlgili İnanış ve Uygulamalar

Candan Torun: Halk Hekimliği ve Çankırı’daki Halk Hekimliği İle İlgili İnanış ve Uygulamalar, Gazi Ü. SBE, Yüksek Lisans Tezi.

17.yy. Türk Şiirinde İnançlar

Hakan Çelik: 17.yy. Türk Şiirinde İnançlar, Gazi Ü. SBE, Yüksek Lisans Tezi.

Hacı Murat Utar'ın Anlatılarının Performans Teoriye Göre Değerlendirilmesi

Hüseyin Taşdemir: Hacı Murat Utar'ın Anlatılarının Performans Teoriye Göre Değerlendirilmesi Gazi.Ü. SBE yüksek lisans Tezi , 2007.

Meslekî Eğitim Merkezlerinde Uygulanmakta Olan Türkçe Öğretim Programının Değerlendirilmesi

Gülsün Eroğlu, Meslekî Eğitim Merkezlerinde Uygulanmakta Olan Türkçe Öğretim Programının Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2008.

Keloğlan Masallarının Bilişsel Gelişim Açısından İncelenmesi

Fatma Tuba Türkan: Keloğlan Masallarının Bilişsel Gelişim Açısından incelenmesi, G.Ü., SEB.,2020.