Doç. Dr. Hamiye Duran

Gazi Eğitim Fakültesi > Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi > Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Lisans

  • Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Eski Türk Edebiyatı Bölümü 1983

Yüksek Lisans

  • Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 1987

Doktora

  • Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 1995

İş Deneyimi

  • 1984 yılı Ağustos‘unda Fırat Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı.1985 yılında Yüksek Öğretim Kurumunun ilgili maddesi gereğince Gazi Üniversitesi’nde görevlendirildi. 26.07.1993 yılında G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi kadrosuna atandı. 28.05.1997 yılından itibaren Yardımcı Doçent olarak görevine devam etmektedir.

Doğum Yeri

  • 10.11.1961 Gümüşhane/Torul

Yabancı Diller

  • İngilizce