Doç. Dr. Hamiye Duran

Gazi Eğitim Fakültesi > Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi > Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Değerlerin Kazandırılmasında Dinî ve Tasavvufî Eserlerin Rolü Bakı Slavyan Üniversitesi, Bakü, Azerbaycan(2010)
 • Gümüşhane-Torul İlçesi Düğün Eğlenceleri ‘Tilki Gitme Geleneği Kocaeli(2009)
 • Hâcı Bektâş Veli’nin Besmele Şerhi Üzerine Bir İnceleme Türk Kültüründe Alevîlik-Bektâşilik Sempozyumu, G.Ü.Çorum İlâhiyat Fakültesi ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Çorum Şubesi İşbirliği ile, Çorum(2003)
 • Türk Edebiyatında Nevruz 21 Mart 2002 Nevruz kutlama programı, basılmamış. G.Ü. Hukuk Fakültesi Dekanlığı, Ankara(2002)
 • Nasrettin Hoca fıkralarında Eşek Motifi Üzerine Nasrettin Hoca Sempozyumu, Gazi Üniversitesi ve Kültür Bakanlığı İşbirliğiyle, Ankara (1997)
 • Yunus Emre’de Dört Kapı Kırk Makam Yunus Emre Paneli, 18 Mart 1990 Burdur(1990)
 • Nişaburdan Suluca Karaöyüke Hacı Bektaş Velinin İzinden lll.uluslararasıTürk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Üsküp/Scopje(1960)

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • (2011). Hatay'ın Altınözü İlçesi Babatorun Köyü'ndeki Zılgıtlar Üzerine Bir Araştırma. Milli Folklor, 89(186).
 • (2010). Velayetnameye Göre Hacı Bektaş Veli. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 55(129).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2011). Türk Yurdu Dergisinde Alevilik ve Bektaşilik Hakkında 1911-2000yılları ArasındaYayımlanan Makaleler Üzerine bir Değerlendirme . Türk Yurdu, 292(224-236).
 • (2010). Yol Türküleri Üzerine Bir Değerlendirme. Gazi Türkiyat , 6(155).

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • SCIENCE CITATION INDEX-JOURNAL CITATION REPORTS (2010)