Öğr. Gör. Dr. Alper Güzel

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi