Prof. Dr. Gülser - ÇELEBİ

Mimarlık

Polistren agregalı hafif beton: Deneysel bir irdeleme (Yüksek Lisans Tezi), G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Şubat 2007, Şule Gündüz,

Toz ve partiküllerin binaların iç hava kalitesi üzerindeki etkileri: Deneysel bir araştırma (Yüksek Lisans Tezi.), G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Şubat 2007, Orkun Alptekin,

Yapı malzemelerindeki teknolojik gelişmelerin mimari biçimlenmeye etkileri (Yüksek Lisans Tezi), G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Eylül 2006, Serap Baktır,

Çift kabuk cephelerin ekonomik etkinliğinin yaşam dönemi maliyeti analiziyle irdelenmesi (Yüksek Lisans Tezi), G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Haziran 2006, Gülay Ertan Tatlı,

Lastik agregalı betonun özellikleri ve yapıda kullanım olanakları (Yüksek Lisans Tezi), G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Eylül 2005, Özer Doğan,

Gazbetondan elde edilen ısı yalıtım malzemesinin özellikleri ve yapı kabuğunda kullanım olanaklarının saptanması üzerine deneysel bir araştırma (Yüksek Lisans Tezi), G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Haziran 2005, Eda Gökçe Toprak,

Toprak yapı malzemesinin stabilizasyonu ve toprak bina yapım teknikleri üzerine bir araştırma (Yüksek Lisans Tezi), G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Şubat 2005, Göknil Gürbüz,

Fotovoltaik modüllerin binalarda kullanımı ve PVSYS 3.21 yazılımı ile bir binanın simülasyonu (Yüksek Lisans Tezi), G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ekim 2003, Alptekin Yıldız,

Hafif çelik konutların konstrüksiyon özelliklerinin irdelenmesi ve bir uygulama örneği (Yüksek Lisans Tezi), G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Mayıs 2003, Ünsal Susam,

Çevresel etkileşim ve geri kazanım kapsamında ahşap yapı malzemesinin irdelenmesi: yonga levha üretim süreci ve teknik performans değerlendirmesi (Yüksek Lisans Tezi), G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Mart 2003, Melisa Kıvanç,

Kültür varlıklarının onarımlarında kullanılan hidrolik kireç harçlarının özellikleri ve Kapadokya kaya oyma kiliselerinin konsolidasyonunda hidrolik kireç uygulamaları (Yüksek Lisans Tezi), G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ağustos 2002, Hare Küçükkılıç,

Tutkallı tabakalı ahşap kirişlerin geniş açıklıklı strüktürel sistemlerde etkin kullanımının irdelenmesi ve Türkiye’den bir örnek çalışma (Yüksek Lisans Tezi), G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Ocak 2002, Turuğsan Arslankelle,

Yapılarda zeminden kaynaklanan nemlenmeyi önleme yöntemlerinin belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi), G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Eylül 2000, İsmail Ağa Gönül,

Düşey iç bölme elemanlarında seçim kriteri olarak mekanik dayanım, ses denetimi, yangın dayanımı ve sökülüp-takılabilirlik özelliklerinin irdelenmesi (Yüksek Lisans Tezi), G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Aralık 1998, Melek Özen,

Yapı malzemelerinin çevresel etkileri ve ürün odaklı çevre politikalarnın yapı sektörü üzerindeki etkileri (Yüksek Lisans Tezi. Başlama Tarihi: Ocak 2005), G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (Çalışma devam ediyor)

Hülya Şentürk,

Gülsu Ulukavak Harputlugil, Doktora Tezi, 2009, Enerji performansı öncelikli mimari tasarım sürecinin ilk aşamasında kullanılabilecek tasarıma destek değerlendirme modeli

Doktora

Arzuhan Burcu Gültekin, Doktora Tezi, 2006, \'Yaşam Döngüsü Değerlendirme\' yöntemi kapsamında yapı ürünlerinin çevresel etkilerinin değerlendirilmesine yönelik bir model önerisi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Doktora

Hatice Gönül, Doktora Tezi, 2008, Diyarbakır bazalt skoriasının taşıyıcı yarı hafif beton üretiminde kullanımının araştırılması, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

Doktora

Murat Kılıç, Doktora Tezi, 2004, Kayın ve kavaktan üretilen kompozit lamine yapı malzemesinin performans özelliklerinin saptanması, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Doktora

İsmail Ağa Gönül, Doktora Tezi, 2008, Zeminle ilişkili yapı elemanlarının uygun tasarımı için bir uzman sistem ve model önerisi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

Doktora

Bina Derecelendirme Sistemlerinde Çevresel Etki Sınıflarının Önemi

Merve Tuna, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Eylül 2010

Importance of Environmental Impact Categories in Rating Systems