Prof. Dr. Gülser - ÇELEBİ

Mimarlık

2008, Yapıların çevresel performansının değerlendirilmesi bağlamında Yaşam Döngüsü Değerlendirme (LCA) Yöntemi, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Projesi, 06/2005-49

2004, Kayın ve kavak’tan üretilen kompozit lamine yapı malzemesinin performans özelliklerinin saptanması, Tübitak IÇTAG-I671 ve Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Projesi, 06/2003-72, Ankara

2001, Endüstriyel tekniklerle üretilen toplu konutlarda problem alanlarının saptanması: Yapı kabuğu konstrüksiyonu analizi” Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Projesi, MMF – 06/98–16, Ocak, Ankara (Proje Yürütücüsü Z. Utkutuğ)

1999, Tünel kalıp teknikleri ile üretilen toplu konutlarda problem alanlarının saptanması, INTAG:232, Ankara. (Proje Yürütücüsü Z. Utkutuğ)

1997, Kozyaka Köyü konutlarını iyileştirme projesi, Tema Vakfı Proje Uygulama Koordinatörlüğü ve İç Anadolu Temsilciliği (Köy Kalkınma Projesi Kapsamında Sunulan Proje), Ankara

2007, “Examination of Life Cycle Assessment Method in the context of the Environmental Impacts of Construction Materials“, The European Researcher’s Mobility, AB Projesi (Proje Yürütücüsü: Arzuhan B. Gültekin)