Prof. Dr. Gülser - ÇELEBİ

Mimarlık

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • G.U.Harputlugil, J. Hensen, G.Çelebi (2011). A prospect to develop thermally robust outline design and to explore its applicability to the different climate necessities of Turkey. International Journal of Low-Carbon Technologies, 6(76-85).
 • G. Çelebi, M. Kılıç (2007). "Nail and screw withdrawal strength of laminated veneer lumber made up hardwood and softwood layers". "Construction and building materials" Elsevier Ltd., Vol: 21/4(894-900).
 • M. Kılıç, G. Çelebi (2006). "Compression, cleavage and shear resistances of composite construction materials produced softwoods and hardwoods". Journal of Applied Polymer Science, John Wiley Sons Inc, Vol. 102(36738211;3678).
 • Gediz Urak, Gülser Çelebi (2005). Beypazarı geleneksel evlerinde uygulanan ";Tatlı Sıva"; üzerine bir inceleme. Mühendislik Mimarlık fakültesi Dergisi, 20(401-409).
 • G. Çelebi, C. Ilce, M. Kılıç, K. Özkaya (2005). The properties of composite laminated construction material produced with the layers of beech wood and paperboard made waste paper. Journal of Applied Polymer Science, John Wiley Sons Inc, Vol.101(1943-1952).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • G. Çelebi (2003). "Environmental discourse and conceptual framework for sustainable architecture". Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt:16, Sayı:1(205-216).
 • İ. Ağa Gönül, G. Çelebi (2003). "Binalarda zeminden kaynaklanan nemlenmeyi önleme yöntemleri". Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 18, 4(109-122).
 • G. Çelebi (2002). "Bina düşey kabuğunda Fotovoltaik panellerin kullanım ilkeleri". Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 3(17-33).
 • G. Çelebi, M. İmren (2000). "Şeffaf ısı yalıtım malzemelerinin güneşten ısı kazancı sağlamak bağlamında yapı kabuğunda kullanımı". Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 13, No:1,(149-159).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Selçuk SAYIN, Gülser ÇELEBİ, 2015. A Review on Performance Based Building Design Models, International Sustainable Building Symposium 2015 ANKARA
 • Merve KAYILI, Gülser ÇELEBİ, 2015. YAPI ÜRÜNLERİNİN KURUM VE SİSTEMLERE GÖRE ÇEVRESEL ETKİ GÖSTERGELERİnİn VE ÖNEM AĞIRLIKLARININ İNCELENMESİ, International Sustainable Building Symposium 2015 ANKARA
 • Serpil PALTUN, Arzuhan B. GÜLTEKİN, Gülser ÇELEBİ, 2015. BİNALARIN AERODİNAMİK BİÇİMSEL YAPISININ İRDELENMESİ: BİNA FORMU VE RÜZGAR İLİŞKİSİ , International Sustainable Building Symposium 2015 ANKARA
 • Nilay KANAN, Arzuhan B. GÜLTEKİN, Gülser ÇELEBİ, 2015. YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRME yöntemi KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİ CEPHE SİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI, International Sustainable Buildings Symposium 2015 ANKARA
 • Çiğdem SOLAY, Gülser ÇELEBİ, 2015. Yerleşim Alanının Planlama ve Enerji Etkinliği İlişkilerinin İncelenmesi , 2. Yapı Kongresi ANKARA
 • Nilay KANAN, Gülser ÇELEBİ, 2014. Analysis of life cycle process in terms of legislation and suggestions in Turkey, 7th International Ege Energy Symposium UŞAK, TURKEY
 • Gülser ÇELEBİ, Serpil TOSUN, 2011. Bütünleşik Mimarlık Sistemleri: Rüzgar Türbinlerinin Yüksek Binalar ile Bütünleşik Tasarımı, International Sustainable Building Symposium Gazi Üniversitesi, Ankara, 26-28 Mayıs ,
 • G. Harputlugil, P.D. Wilde, J. Hensen, G. Çelebi, 2011. Development of A Thermally Robust School Outline Design for the Different Climate Regions of Turkiye, 11th IBPSA Building Simulation Conference, 26-30 July Stratchclyde University, Glasgow, UK,
 • Gülser ÇELEBİ, Serpil TOSUN, 2011. ISBN Integrated architectural systems: Integrated design of wind turbines with high-rise buildings, International Sustainable Building Symposium, Ankara, Türkiye
 • Serpil TOSUN, Gülser ÇELEBİ, 2010. Rüzgar Türbinlerinin Yüksek Yapılar ile Bütünleşik Tasarımı: Bina Aerodinamiği, 1. Lisansüstü Araştırmaları Sempozyumu: Yapılı Çevre ODTÜ, Ankara, 15-16 Ekim
 • Gülser ÇELEBİ, Serpil TOSUN, 2010. Rüzgar Enerjisi ve Yapı Formu İlişkisi: Bina Aerodinamiği, Uluslararası Yeşil Çağ Sempozyumu Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul, 6-8 Aralık
 • Bedir, M., Ulukavak Harputlugil, G., Çelebi, G., 2010. ";Bioclimatic Design in Turkiye: Lessons Past, Visions for Future";,, The Prague CESB10, Central Europe Towards Sustainable Building Conference, 30 June-02 July, 2010 Prague, Czech Republic.
 • Feyza SEZGİN, Gülser ÇELEBİ, 2010. Sürdürülebilir Bina Tasarımında Malzeme Seçimi İçin Bir Model Önerisi, ISBN International Sustainable Buildings Symposium Gazi University, Ankara, Türkiye
 • Merve TUNA, Gülsu HARPUTLUGİL, Gülser ÇELEBİ, 2010. Sürdürülebilir Tasarım Hedefine Doğru: Örnek Konut Binasının Enerji Performansı Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi İSTANBUL Yıldız Teknik Üniversitesi, 4-5 Mart, İstanbul
 • G. Çelebi, F. Sezgin, A.B. Gültekin, 2009. Yaşam Döngüsü Değerlendirme Ve Gabi Yazılım Programı Uygulama Örneği, Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu - Mimarlar Odası Antalya Şubesi Antalya
 • Gülser ÇELEBİ, Arzuhan B. GÜLTEKİN, Gülsu HARPUTLUGİL, Merve BEDİR, Ayşegül TERECİ, 2009. Sürdürülebilir Mimarlık Kapsamında Çevresel Ürün Bildirgelerinin Mimari Tasarım Süreciyle Bütünleştirilmesi, Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu - Mimarlar Odası Antalya Şubesi Antalya
 • G. Çelebi, F. Sezgin, 2009. Yapı Malzemelerinin Çevresel Etkileri, Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu - Mimarlar Odası Antalya Şubesi Antalya
 • Gülser ÇELEBİ, 2009. "Üzerinde trafik yükü bulunan prefabrike döşemelerin genleşme derzlerinde su sızdırmazlık sistemleri", 9.Prefabrikasyon Sempozyumu: 2000 e Doğru Prefabrikasyonda Yeni Perspektifler ve Uygulamalar Sempozyumu İstanbul, Türkiye
 • Gülser ÇELEBİ, 2009. Yapı malzemesi seçim kriterleri ve alçı yapı elemanlarının teknik ve ekonomik yönden değerlendirilmesi, II. Ulusal Alçı Kongresi İstanbul
 • Ö. Doğan, G. Çelebi, S. T. E. Özkan, 2008. "Properties of Concrete with Shredded Waste Tyres", 11 DBMC International Conference on Durability of Building Materials and Components May 11-14th, 2008 ISTANBUL - Türkiye
 • F. Sezgin, G. Çelebi, 2006. Yöresel yapı malzemelerinin ısı yalıtımında kullanılması ve pomza üzerine bir araştırma, 3. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi İ.T.Ü. İstanbul
 • Hülya ŞENTÜRK, Gülser ÇELEBİ, 2006. Yapı malzemeleri için çevresel ürün beyanları, Avrupa Birliği’ndeki gelişimi ve ülkemizdeki gelişme potansiyeli, Üçüncü Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi İSTANBUL
 • A. B. Gültekin, G. Çelebi, 2006. "A Comparative analysis of National Environmental Product Declaration (EPD) Schemes: a Proposal for Harmonisation", Built Environment Information Technologies, 1st International CIB Student Chapters Postgraduate Conference, March 16 Metu, Ankara, Türkiye
 • Göknil GÜRBÜZ, Gülser ÇELEBİ, 2005. "Consideration of earth construction techniques in the context of earthquake resistance", Living in Earthern Cities Kerpic 05, 6-7 July 2005 İ.T.Ü. Istanbul, Türkiye
 • G. Çelebi, A. B. Aydın,, "Sürdürülebilir mimarlık yaklaşımında yapı malzemelerinin irdelenmesi", Ekoloji ve Çevre, VI Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi İzmir
 • G. Çelebi, A. B. Aydın,, "Yapı sektörü-Çevre ilişkisine dair bir yöntem irdelemesi: Yaşam Döngüsü Değerlendirme (YDD)", 1. Çevre ve Ormancılık Şurası Çevre ve Orman Bakanlığı, Antalya
 • G. Çelebi, A. B. Gültekin, Sürdürülebilir mimarlık ve yapı malzemelerinin yaşam döngüleri kapsamında irdelenmesi, Yapı Malzemesi Kurultayı-Yapı Malzemesinin Geleceği, 08-09 Aralık Yapı Endüstri Merkezi, İstanbul,
 • G. Gürbüz, G. Çelebi, "Toprak malzeme ve binaların sürdürülebilir yapı ölçütlerine göre irdelenmesi", 3. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, 15-17 Kasım İTÜ, İstanbul
 • H. Şentürk, G. Çelebi, "Yapı malzemeleri için çevresel ürün beyanları, Avrupa Birliği";ndeki gelişimi ve ülkemizdeki gelişme potansiyeli", 3. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi 15-17 Kasım, İTU, İstanbul
 • G. Çelebi, G. Ulukavak, "Bina kabuğunda enerji sağlamaya yönelik arayışlar: fotovoltaik panellerin etkinliği", Kuram ve Uygulama Mimari Biçimlendirmede Yüzey TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Mimarlık Bölümü, Ankara
 • G. Çelebi, User participation in architectural design process: Mamak Design and Construction Practice Workshop, Habitat 11 International Conference Istanbul, Turkey
 • G. Çelebi, "Development of a building system", 4th Design Decision Support Systems International Conference in Architecture and Urban Planning 26-29 July, Eindhoven University of Technology, Maastricht, The Netherlands.
 • A. B. Gültekin, G. Çelebi, "Architectural responsibilities within the context of sustainability", Livenarch 2001, Livable Environments and Architecture, International Congress, 48211;7 July 2001 Karadeniz Technical University, Department of Architecture, Trabzon, Türkiye
 • A. B. Gültekin, G. Çelebi, "Life Cycle Assessment Methodology in Construction Sector: The Importance of the Usage Phase", International Conference on Environment: Survival and Sustainability Near East University, Nicosia, Northern Cyprus
 • G. Çelebi, "The building system within the context of process of change and flexibility", VII Building Life International Congress Bursa, Türkiye
 • G. Çelebi, "Binalarda yapı sistemi çözümleme ilkeleri ve alt sistemlerin bütünleşme olanakları", Bina Yapımında Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu İstanbul, Mimar Sinan Üniversitesi
 • G. Çelebi, A. B. Aydın, "Yapı malzemelerinin çevresel etkilerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntem ve yasal düzenlemelerin Avrupa Birliği yapı sektörü kapsamında irdelenmesi", 3. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, Kasım İstanbul, İTÜ
 • G. Çelebi, A. B. Aydın, "Sürdürülebilir mimarlık yaklaşımında yapı malzemelerinin irdelenmesi", Ekoloji ve Çevre, VI Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi İzmir
 • F. Sezgin, G. Çelebi, "Isparta yöresinde kullanılan yerel yapı malzemelerinin yapı konstrüksiyonlarında sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi", 15. Yıl Mühendislik Mimarlık sempozyumu, Kasım İsparta, Süleyman Demirel Üniversitesi

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • EngAge, Lifelong Learning Project, European Commission, Polish Meeting Polonya(2015)
 • Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi ANKARA, ODTÜ(2015)
 • 1. Uluslararası Akdeniz araştırmaları Kolokyumu ALANYA HEP ÜNİVERSİTESİ(2015)
 • International Congress of Architecture - ICONARCH-Architecture Technology Selçuk University(2012)
 • IFAS–International Fine Arts Symposium, Konya, 20-22 Ekim (Bilim Kurulu Üyesi) http://www.ifas.selcuk.edu.tr/files_tr/sempozyum_sv.pdf Selçuk University(2011)
 • Mimarlık Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını Konya Selçuk Üniversitesi, Mimarlık Bölümü(2010)
 • Türk Kadın Hakları-Seçme ve Seçilmede 75.Yıl Paneli 04.12.2009 Karabük Üniversitesi
 • Dünya Kentlerinde Koruma Olgusu - 25 Eylül 2009 Safranbolu Cinci Han Toplantı Salonu
 • Safranbolu Saat Kulesi ve Zaman Ölçerler Sempozyumu Safranbolu Kent Tarihi Müzesi
 • Kuruluşundan Bugüne Karabük ve Demir Çelik Sempozyumu Karabük Üniversitesi
 • International Sustainable Building Symposium, Gazi Üniversitesi
 • Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi Yapı-Çevre İlişkileri Zonguldak
 • Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi Yapı-Çevre İlişkileri , 2007 Nevşehir
 • Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi Ankara
 • Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi Yapı-Çevre İlişkileri Sivas
 • Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi Bolu
 • SMGM Mimarlar Odası, Yapı Çevre İlişkileri TMMOB Mimarlar Odası Çorum Temsilciliği
 • SMGM Mimarlar Odası, Yapı Çevre İlişkileri TMMOB Mimarlar Odası Giresun Temsilciliği
 • SMGM Mimarlar Odası, Yapı Çevre İlişkileri TMMOB Mimarlar Odası Samsun Temsilciliği
 • 5th International Advanced Technologies Symposium Karabük Üniversitesi
 • Deprem Şurası, Yapı Malzemeleri Komisyonu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İstanbul

Seminer

 • "Project of Mamak Akşemseddin District Sports Complex" Habitat II, International Conference, 3-14 June 1996 Istanbul Technical University, Taşkışla

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • Yapı Kongresi Ankara, ODTÜ(2016)
 • Ulusal Yapı Kongresi ve sergisi ANKARA, ODTÜ(2015)
 • Dördüncü Bilim Kültür Sanat Günleri Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
 • Yapı Mesleki ve Bilimsel Çalışma Kurulu, 95 Yapı Gereç Yılı Etkinlikleri Mimarlar Odası Ankara Şubesi
 • Üçüncü Bilim Kültür Sanat Günleri Karabük Üniversitesi Güzel sanatlar ve Tasarım Fakültesi Safranbolu

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Alanya HEP Üniversitesi, Rektör Yardımcısı, Dekan (2014)(Şubat - )
 • Alanya HEP Üniversitesi ÜAK Temsilcisi (2014)
 • Gazi Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütler Komisyonu - Mimarlık Fakültesi Komisyon Üyesi (2013)
 • Karabük Üniversitesi Senato üyesi (2012)(2008 - )
 • Karabük Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı (2008)
 • Karabük Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı (2008)
 • Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı (2008))
 • Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Başkanlığı (2008)(2009 - )
 • Karabük Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi (2008)

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Kinetik gölgeleme elemanları entegre edilmiş bir binanın enerji etkinliğinin arttırılması (2015)
 • Yerleşim alanının planlama ve enerji etkinliği ilişkilerinin incelenmesi (2015)
 • Yapı malzemesi seçiminde yöntem araştırması, çok kriterli karar verme yöntemleri ve bir model önerisi (2014)
 • Performans tabanlı bina tasarımı için bir model önerisi (2014)
 • Enerji etkin binaların arkitektonik analizi (2014)
 • Mimarlıkta eski (geleneksel) ve yeni (modern) ikileminde 'süreklilik' kavramı, Karabük Üniversitesi (2012)
 • Isı yalıtım malzemelerinin yaşam döngüsü değerlendirme yöntemiyle çevresel etkilerinin değerlendirilmesi (2010)
 • Bütünleşik mimarlık sistemleri: Rüzgar türbinlerinin yüksek binalar ile bütünleşik tasarımı (2010)
 • Bina derecelendirme sistemlerinde çevresel etki sınıflarının önemi (2010)
 • Enerji performansı öncelikli mimari tasarım sürecinin ilk aşamasında kullanılabilecek tasarıma destek değerlendirme modeli (2009)
 • Yapı Ürünlerinin Çevresel etkileri: Bütünleşik Ürün Politikaları bağlamında bir irdeleme (2008)
 • Bazalt skoriasının taşıyıcı yarı hafif beton üretiminde kullanımı (2008)
 • Zeminle temas eden yapı kabuğu için ekonomik ısıl yalıtım kalınlığının seçilmesinde kullanılabilecek bir model (2008)
 • Toz ve partiküllerin binaların iç hava kalitesi üzerindeki etkileri: Deneysel bir araştırma (2007)
 • Polistren agregalı hafif beton: Deneysel bir irdeleme (2007)
 • "Yaşam Döngüsü Değerlendirme" yöntemi kapsamında yapı ürünlerinin çevresel etkilerinin değerlendirilmesine yönelik bir model önerisi (2006)
 • Yapı malzemelerindeki teknolojik gelişmelerin mimari biçimlenmeye etkileri (2006)
 • Çift kabuk cephelerin ekonomik etkinliğinin yaşam dönemi maliyeti analiziyle irdelenmesi (2006)
 • Gazbetondan elde edilen ısı yalıtım malzemesinin özellikleri ve yapı kabuğunda kullanım olanaklarının saptanması üzerine deneysel bir araştırma (2005)
 • Lastik agregalı betonun özellikleri ve yapıda kullanım olanakları (2005)
 • Toprak yapı malzemesinin stabilizasyonu ve toprak bina yapım teknikleri üzerine bir araştırma (2005)
 • Kayın ve kavaktan üretilen kompozit lamine yapı malzemesinin performans özelliklerinin saptanması (2004)
 • Fotovoltaik modüllerin binalarda kullanımı ve PVSYS 3.21 yazılımı ile bir binanın simülasyonu (2003)
 • Çevresel etkileşim ve geri kazanım kapsamında ahşap yapı malzemesinin irdelenmesi: yonga levha üretim süreci ve teknik performans değerlendirmesi (2003)
 • Hafif çelik konutların konstrüksiyon özelliklerinin irdelenmesi ve bir uygulama örneği (2003)
 • Kültür varlıklarının onarımlarında kullanılan hidrolik kireç harçlarının özellikleri ve Kapadokya kaya oyma kiliselerinin konsolidasyonunda hidrolik kireç uygulamaları (2002)
 • Tutkallı tabakalı ahşap kirişlerin geniş açıklıklı strüktürel sistemlerde etkin kullanımının irdelenmesi ve Türkiye"den bir örnek çalışma (2002)
 • Yapılarda zeminden kaynaklanan nemlenmeyi önleme yöntemlerinin belirlenmesi (2000)
 • Düşey iç bölme elemanlarında seçim kriteri olarak mekanik dayanım, ses denetimi, yangın dayanımı ve sökülüp-takılabilirlik özelliklerinin irdelenmesi (1998)

Dersler

 • Karabük Üniversitesi - Mimari Proje VIII (2008-2009 Bahar)
 • Karabük Üniversitesi - Mimari Proje II (2008-2009 Bahar)
 • Karabük Üniversitesi - Ecological Design in Architecture (2007-2008 Bahar)
 • Karabük Üniversitesi - Mimari Proje III (2008-2009 Güz)
 • Karabük Üniversitesi MIM 713 Mimaride Güneş Kontrolu (2009-2010 GÜZ)
 • Karabük Üniversitesi MIM 406 Mimari Proje VII (2009-2010 GÜZ)
 • Karabük Üniversitesi MIM 219 Yapı Bilgisi II (2009-2010 GÜZ)
 • M 6041311 Kompozit Yapı Malzeme ve Bileşenlerinin Tasarım İlkeleri (2006-2007 Bahar)
 • M 5931311 Malzemelerin Çevresel Etkileri ve Ekolojik Yapı Malzemeleri (2002-2003 Bahar)
 • M 6041311 Kompozit Yapı Malzeme ve Bileşenlerinin Tasarım İlkeleri (2007-2008 Güz)
 • M 5931311 Malzemelerin Çevresel Etkileri ve Ekolojik Yapı Malzemeleri (2007-2008 Bahar)
 • M 6041311 Kompozit Yapı Malzeme ve Bileşenlerinin Tasarım İlkeleri (2001-2002 Bahar)
 • M 5931311 Malzemelerin Çevresel Etkileri ve Ekolojik Yapı Malzemeleri (2003-2004 Güz)
 • M 5931311 Malzemelerin Çevresel Etkileri ve Ekolojik Yapı Malzemeleri (2004-2005 Güz)
 • M 6041311 Kompozit Yapı Malzeme ve Bileşenlerinin Tasarım İlkeleri (2002-2003 Bahar)
 • M 6041311 Kompozit Yapı Malzeme ve Bileşenlerinin Tasarım İlkeleri (2003-2004 Güz)
 • M 6041311 Kompozit Yapı Malzeme ve Bileşenlerinin Tasarım İlkeleri (2004-2005 Bahar)
 • M 5931311 Malzemelerin Çevresel Etkileri ve Ekolojik Yapı Malzemeleri (2005-2006 Güz)
 • M 5931311 Malzemelerin Çevresel Etkileri ve Ekolojik Yapı Malzemeleri (2006-2007 Güz)
 • M 6041311 Kompozit Yapı Malzeme ve Bileşenlerinin Tasarım İlkeleri (2006-2007 Güz)
 • M 6041311 Kompozit Yapı Malzeme ve Bileşenlerinin Tasarım İlkeleri (2001-2002 Güz)
 • M 5931311 Malzemelerin Çevresel Etkileri ve Ekolojik Yapı Malzemeleri (2000-2001 Bahar)
 • M 6041311 Kompozit Yapı Malzeme ve Bileşenlerinin Tasarım İlkeleri (2000-2001)
 • Karabük Üniversitesi - Mimari Proje VIII (2008-2009 Güz)
 • Karabük Üniversitesi - Mimari Proje IV (2007-2008 Bahar)
 • Karabük Üniversitesi - Konstrüksiyon II (2007-2008 Bahar)
 • Karabük Üniversitesi - Mimaride Ekolojik Tasarım (2008-2009 Bahar)
 • Karabük Üniversitesi - Mimaride Güneş Kontrolü (2008-2009 Bahar)
 • Karabük Üniversitesi - Konstrüksiyon II (2008-2009 Bahar)
 • Karabük Üniversitesi - Mimari Proje VII (2008-2009 Güz)

Yabancı Dil

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • G. Çelebi, A.B. Gültekin, G.U. Harputlugil, M. Bedir, A. Tereci. (2008). Yapı Çevre İlişkileri. Yapıların çevre ile ilişkileri, sürdürülebilirekolojik tasarım, enerji etkin bina tasarımı, bina değerlendirme araçları, simülasyon programları konusunda temel bilgiler. Türkiye. TMMOB Mimarlar Odası SMGM Yayınları No:10.

Atıf

 • (2009). Materials Design, Nail and screw withdrawal strength of laminated veneer lumber made up hardwood and softwood layers
 • (2008). Journal of Applied Polymer Science, The influence of the impregnating chemicals on the bonding strength of impregnated wood materials [Properties of composite laminated material produced with layers of beech and paperboard made from waste paper (2006) Journal of Applied Polymer Science, 101 (3), pp. 1943-1952.]
 • (2008). Journal of Applied Polymer Science, The influence of the impregnating chemicals on the bonding strength of impregnated wood materials [Compression, cleavage, and shear resistance of composite construction materials produced from softwoods and hardwoods (2006) Journal of Applied Polymer Science, 102 (4), pp. 3673-3678.]
 • (2008). Journal of Applied Polymer Science, The influence of the impregnating chemicals on the bonding strength of impregnated wood materials [Nail and screw withdrawal strength of laminated veneer lumber made up hardwood and softwood layers (2007) Construction and Building Materials, 21 (4), pp. 894-900.]
 • (2005). Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, Yeşil Olimpiyat tasarım anlayışına bir örnek: Sidney 2000 projesinin irdelenmesi ve değerlendirilmesi
 • (2005). Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, Geleneksel Türk Evi"nde ısıl konfor koşullarının analizi: Safranbolu Hacı Hüseyinler Evi

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • Uluslar arası yayınları teşvik ödülü (2007)
 • Uluslar arası yayınları teşvik ödülü (2006)

Proje

 • Yüksek fırın cürufu ve polietilenden oluşturulan kompozit yapı malzemesinin teknik ve çevresel performansının saptanmasına ilişkin bir araştırma (2014) Gazi Üniversitesi
 • Yapıların çevresel performansının degerlendirilmesi baglamında Yasam Döngüsü Degerlendirme (LCA) Yöntemi (2009) Gazi Üniversitesi
 • Examination of Life Cycle Assessment Method in the context of the Environmental Impacts of Construction Materials (2007) The European Researcher";s Mobility, AB Projesi
 • Kayın ve kavak"tan üretilen kompozit lamine yapı malzemesinin performans özelliklerinin saptanması (2007) Tübitak
 • Kayın ve kavak"tan üretilen kompozit lamine yapı malzemesinin performans özelliklerinin saptanması (2004) Gazi Üniversitesi
 • Endüstriyel tekniklerle üretilen toplu konutlarda problem alanlarının saptanması: Yapı kabugu konstrüksiyonu analizi (2001) Gazi Üniversitesi
 • Kozyaka Köyü konutlarını iyilestirme projesi (1997) TEMA Vakfı Proje Uygulama Koordinatörlügü ve İç Anadolu Temsilciligi