Prof. Dr. Füsun DEMIREL

Mimarlık

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • DEMİREL, F., ÖZÇETİN, Z., (2014). Ankara Musiki Muallim Mektebi Mamak Municipality Conservatory Building And Noise Control Analysis. Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, (SCI), V:29, 4(835-845).
 • DEMİREL, F., BAŞDEMİR, H., İŞERİ, İ. (2012). A Hospital Project In The Context Of Fire Safety Precautions And Compliance Analysis With National Legislation. Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University (SCI) , V:27, 4(729-738).
 • BAŞDEMİR, H., DEMİREL, F., İŞERİ, İ., (2012). Developing A Model For Analyse Fire Safety In Buildings According To National Fire Precaution Regulation. Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University (SCI) , V:27, 4(695-706).
 • DEMİREL, F., (2006). Noise Caused By The Usage Water Piping In Apartment Building Structures. Building Environment (SCI-EXP), V:41, 4(512-519).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • DEMİREL,F., İLİSULU.S.G., ÖZÇETİN,Z., (2018). Acoustic Performance Study For The Conference Hall of Ministry of Environment and Urbanizaton Service. Journal of Polytechnic (Tübitak Ulakbim,Google Scholar), 21(1)(47-53).
 • DEMİREL,F., ÖZÇETİN,Z., (2018). Noise Mapping Of Celal Bayar Boulevard And The Noise Exposure Analysis Of Highway Noise Specifically For Educatıonal And Health Buildings . International Refereed Journal Of Design And Architecture (Avery İndex) , 13(47-91).
 • DEMİREL, F., GÖRKEM, M., TÜRKMEN, R., ÖZÇETİN, Z. (2017). “An Acoustical Evaluation of the Ankara University Medical School Faculty Members’ Dining Hall”. International Journal of Scientific and Technological Research, (SCOPUS-ISI Web of Knowl-) ISSN 2422-8702 (Online) , Vol 3, No.7(20-32).
 • TUNÇ KURT, T., DEMİREL,F., KANDEMİR, M. ., (2016). "Investigation Into The Acoustic Conditions Of An Open Plan Office Located In Ankara", . Proceedings of the INTER-NOISE 2016 (SCOPUS)- 45th International Congress and Exposition on Noise Control Engineering: Towards a Quieter Future,, (3548-3558).
 • DEMİREL, F. , İLİSULU, S. G. , ÖZÇETİN, Z. , PEKTAŞ, S. , SEVEN, Y. , UYSAL, E. (2016). The Evaluation Of Acoustical Performance Of The Ahi Serafettin (Aslanhane) Hermitage And Mosque . ICSV 2016 (SCOPUS)- 23rd International Congress on Sound and Vibration: From Ancient to Modern Acoustics,, (111).
 • DEMİREL, F., KONUR, Z., (2006). Passive Fire Safety Precautions In Hotels According To The National And International Regulations And A Case Study. Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University,(Engineering Index) , 2(293-301).
 • DEMİREL, F., ALTINDAŞ, S (2006). Scrutinizing Euroclasses Of Reaction To Fire Of Building Materials And Adaptation Of National Classes To New Euroclasses . Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, (Engineering Index), 1(39-54).
 • DEMİREL,F., AĞAGÖNÜL,İ., (2003). Observed Changes On Buıldıng Productıon By Prefabrıcated Concrete Components : In Turkey And Europe. Journal Of The Institute Of Science And Technology Of Gazi University (Engineering Index), 1(189-203).
 • DEMİREL, F., ÖZKAN. E., (2003). Fire Safety Measures For Structural Steel Components . Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, (Engineering Index) , 4(89-109).
 • GÖNÜL, H.,DEMİREL, F., (2003). A Case Study On Prefabricated Industrial Buildings: Diyarbakır First Organized Industrial Area . Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, (Engineering Index) , 1(169-184).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • DEMİREL, F. (2015). Mimari Akustik. Konsept Projeler Dergisi, 48(74-75).
 • DEMİREL, F., HOÇANLI, Ö., KURT, T.T. (2014). Bir Fakülte Binasının Dekanlık ve Öğretim Elemanları Ofis Bloğunun Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" Kapsamında İncelenmesi. Yalıtım Dergisi, 126(60-70).
 • DEMİREL,F.,KURT,T.,T.,HOÇANLI,Ö., (2014). Bir Üniversiteye Ait Derslik Bloğunun Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Bağlamında İrdelenmesi. Beykent Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, , 1(83-94).
 • DEMİREL, F., TÜRKMEN, R., GÖRKEM, M. (2013). T.B.M.M. Milletvekilleri Yeni Çalışma Odalarının (472 Adet) Mimari Akustik Açısından Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Politeknik Dergisi, 3(117-123).
 • DEMİREL, F., İLİSULU, S. G., (2013). İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyoğlu Sahnesi Projesi ve Akustik Konfor Analizi. Gazi Üniversitesi Politeknik Dergisi, 1(19-28).
 • BEKEM, İ., ÇAVUŞ,M., DEMİREL, F., (2013). Türkiye Ölçeğinde Yangın İstatistikleri Üzerine Bir Araştırma. TSE, Standard, Ekonomik ve Teknik Dergi, 614(90-93).
 • GÖRKEM, M., DEMİREL,F., (2013). Televizyon Stüdyoları ve Mimari Akustik Tasarım Kriterleri . Beykent Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, , 6(2) (93-104).
 • ÖZÇETİN, Z., DEMİREL, F., (2012). Gürültü Kontrolüne Yönelik Mevzuatların Konservatuvar Binaları Açısından İncelenmesi. Beykent Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, , 1-2(145-154).
 • BAŞDEMİR,H.,DEMİREL,F. (2010). Binalarda Pasif Yangın Güvenlik Önlemleri Bağlamında Bir Literatür Araştırması. Gazi Üniversitesi Politeknik Dergisi, 2(101-109).
 • DEMİREL, F., ALTINDAŞ, S. (2010). Çatı ve Çatı Kaplamalarının Dış Yangın Performanslarının Avrupa Birliği Direktiflerine Göre Sınıflandırılması ve Konunun Türkiye - Avrupa Genelinde İrdelenmesi. Gazi Üniversitesi Politeknik Dergisi, 1(65-70).
 • DEMİREL, F. (2008). Yönetmeliğe Uygun Malzemeler Seçilmeli. Diyalog, 2(9).
 • DEMİREL, F. (2006). Konutların Zemin ve İkinci Katlarında Tesisat Gürültüsü Üzerine Bir Araştırma: Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi I. Etap Örneği. Gazi Üniversitesi, Politeknik Dergisi, 2(1-6).
 • DEMİREL, F.,ALTINDAŞ, S., (2006). "Yapı Malzemelerinin Avrupa Yangına Tepki Sınıfları, Konunun Türkiye Avrupa Genelinde İrdelenmesi ve Ulusal Sınıfların Yeni Avrupa Sınıflarına Uyarlanması". Yangın ve Güvenlik Dergisi, 94(138-146).
 • DEMİREL, F.,ALTINDAŞ, S., (2005). "Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım Performanslarının Avrupa Birliği Direktiflerine Göre Sınıflandırılması ve Konunun Türkiye; Avrupa Genelinde İrdelenmesi". Gazi Üniversitesi, Politeknik Dergisi, 4(381-395).
 • DEMİREL, F.,GÜLGEÇ, M., (2001). "Konut Üretiminde Beton Cephe Panellerine Ait Birleşim Yerlerinin Hava ve Su Geçirimsizlik Performanslarının Bir Örnek Aracılığı İle İrdelenmesi". Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(1363-1374).
 • DEMİREL, F. (2001). "Prefabrike Beton Panellerin Derzlerinde Kullanılan Malzemeler". Gazi Üniversitesi Politeknik Dergisi, 4(79-86).
 • DEMİREL, F. (2001). "Derzli ve Derzsiz Prefabrike Beton Panellerin Hava Geçirimsizlik Performanslarının Karşılaştırılması". Z.K. Üniversitesi, Teknoloji Dergisi, 1-2(175-179).
 • DEMİREL, F. (2001). "Prefabrike Beton Panel Derzlerinin Tasarımında Göz önünde Bulundurulması Gereken Performans Kriterleri". Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,, 14(1029-1046).
 • DEMİREL, F. (1998). "Prefabrike Büyük Boy Beton Panellerde Birleşim Yerlerinin Geçirimsizliğinin Sağlanabilmesi İçin Derzlerin Tasarımında Göz Önünde Bulundurulması Gereken Performans Kriterleri". Beton Prefabrikasyon, 45(10-19).
 • DEMİREL, F., ULUKAVAK, G., (1998). "Endüstri Yapılarının Üretiminde Kullanılan Prefabrike Betonarme İskelet Sistemler ve Ankaradan Bir Örnek: AnkaPVC". Beton Prefabrikasyon, 48(12-17).
 • DEMİREL, F.,GÜLGEÇ., M., UTKUTUĞ, G. (1996). Durchlässıgkeit won Fugen groBer vorgefertigter AuBenwandtafeln, Zusammenfassung, Permeability of Joints in Prefabricated Concrete Large External Wall Panels, Summary, Perméabilité ces joints dans les panneaux de façade préfabriqués de grandes dimensions,Résumés,. Betonwerk BFT Fertigteil Technik, Concrete Precasting Plant, 58(62).
 • DEMİREL, F. (1994). "Gelişmekte olan Ülkelerde ve Türkiyede Yapı Üretiminde Teknoloji Seçimi ve Uyarlanması",. Yapı, 149(33-36).
 • DEMİREL, F. (1993). "İnsan Çevre ve Sorunlar". TÜBİTAK Bilim ve Teknik, (33-36).

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • ÖZÇETİN, Z., DEMİREL, F.. (2017). Trafik Kaynaklı Gürültünün Analizi, Çevresel Etkilerinin Araştırılması ve Bir Örneklem . Almanya. Lambert Academic Publishing.
 • GÖRKEM, M.,D., DEMİREL, F., . (2016). Televizyon Stüdyolarında Mimari Akustik Tasarım Kriterleri . Almanya. Lambert Academic Publishing.
 • ARSLAN, S., DEMİREL,F.,. (2016). Konser Salonlarında Ses Dağıtıcı Yüzeyler ve Gazi Konser Salonu Örneği (Konser Salonlarında Akustik Tasarım). Almanya. Lambert Academic Publishing.

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • DEMİREL,F., ÖZÇETİN, Z., ARSLAN, S., GÖRKEM,M., İLİSULU, G., 2018. Ankara'da Bir Entegre Sağlık Kampüsü Hasta Yatak Odalarının Akustik Performans Değerlendirilmesi, III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep
 • GÖRKEM,M., DEMİREL, F., ÖZÇETİN Z., 2017. Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Binası Televizyon Stüdyosunun Mimari Akustik Açıdan Değerlendirilmesi, 12. Ulusal Akustik Kongresi ve Sergisi Urla, İzmir
 • SEVEN, Y., DEMİREL, F., ÖZÇETİN, Z., İLİSULU, S.G., MERAL, S.S. , 2017. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kültür Merkezleri Çok Amaçlı Salonlarının Akustik Konfor Koşullarının Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma5, 12. Ulusal Akustik Kongresi ve Sergisi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Urla, İzmir
 • YAMAN,M., DEMİREL, F., 2017. Cephelerde Ortaya Çıkan Yangınlar ve Cephe Yangın Güvenlik Önlemlerinin İncelenmesi, 2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli
 • DEMİREL, F., Z. ÖZÇETİN, 2017. A Study On The Acoustıc Comfort Evaluatıon Of Constructıon Elements In Archıtectural Desıgn Studıo And Classes , 3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS 2017) Dubai
 • ÖZÇETİN, Z., DEMİREL, F., GÖRKEM, M., İLİSULU, S. G., 2017. Acoustıc Comfort Evaluatıon Wıth The Sımulatıon Program Specıfıc To The Educatıonal Buıldıngs Of Bozok Unıversıty Classrooms, 3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS 2017) Dubai
 • DEMİREL, F., TAVMAN, G., YAMAN, M., 2017. Gazi Üniversitesi Yeni Mimarlık Fakülte Binasının ‘’Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ Bağlamında İncelenmesi , TÜYAK Uluslararası Yangın ve Güvenliği Sempozyumu, İstanbul
 • ÖZÇETİN, Z., DEMİREL, F., İLİSULU, S.G., GÖRKEM, M., 2017. Mimari Tasarım Stüdyolarında Akustik Konfor Koşullarına Yönelik Simülasyon Çalışması, 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), Fırat Üniversitesi, Elazığ
 • ÖZÇETİN, Z., DEMİREL, F., 2017. Karayolu Trafik Gürültüsüne Yönelik Literatür Araştırması, 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), Fırat Üniversitesi, Elazığ
 • TUNÇ, K.,T., DEMİREL, F.,KANDEMIR, H., 2016. An Investigation Into The Acoustic Conditions Of An Open Plan Office Located In Ankara, Internoise, Hamburg, Germany
 • BIYIKLI B.,E., DEMİREL, F., 2016. Ankara’da Hafif Giydirme Cepheli Bir Binanın Ses Yalıtım Performansının Analizi , 8. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul
 • DEMIREL, F., ILISULU, S. G., ÖZÇETİN, Z., PEKTAŞ, S., SEVEN, Y., UYSAL, E., 2016. The Evaluation Of Acoustical Performance Of The Ahi Şerafettin ( Aslanhane ) Hermitage And Mosque , 23. International Congress On Sound & Vibration, Athens, Greece
 • VERGİN, D., DEMİREL, F. , 2015. Karma Kullanımlı Yüksek Binalarda Yangın Güvenlik Önlemlerine Yönelik Performans Kriterlerinin Oluşturulması Ve Bir Örneklem, TÜYAK Yangın ve Güvenliği Sempozyumu, İstanbul
 • UYSAL, E., DEMİREL, F. , 2015. Ankara’da Bir Caminin Akustik Koşullarının İncelenmesi, 11. Ulusal Akustik Kongresi, İTÜ,İstanbul
 • ÖZÇETİN, Z., DEMİREL, F., PEKTAŞ, S., EMİNEL, M., 2015. Eğitim Yapılarında Sürdürülebilir Malzeme Ve Akustik Konfor Koşullarının Sağlanmasına Yönelik Bir Çalışma”, 2. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu, G.Ü., Ankara
 • DEMİREL,F., HOÇANLI,Ö.,KURT,T.,T., 2014. Ankara'da Bir Fakülte Binasının Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Kapsamında İncelenmesi , İTÜ, İstanbul
 • KURRA, S., DEMİREL, F., İLİSULU, S. G., 2013. Ülkemizde Uygulanan Yapı Elemanlarının Ses Yalıtım Performansları ve Yalıtım Kategorilerinin Belirlenmesi, 10. Ulusal Akustik Kongresi, YTÜ, İstanbul
 • DEMİREL, F., BAŞDEMİR, H., İŞERİ, İ., 2013. Bir Hastane Projesi ve Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliğine Uygunluk Analizi, TÜYAK Yangın ve Güvenliği Sempozyumu, İstanbul
 • DAYLAN, S., DEMİREL,F., 2013. Yangının Algılanmasına Bağlı Davranış Süreçleri, TÜYAK Yangın ve Güvenliği Sempozyumu, İstanbul
 • BEKEM.İ., ÇAVUŞ, M., DEMİREL, F., 2011. Türkiye Ölçeğinde Yangın İstatistikleri Üzerine Bir Araştırma , TÜYAK Yangın ve Güvenliği Sempozyumu , İstanbul
 • ALTINDAŞ, S. DEMİREL,F., 2011. Cephelerde Yangından Korunma Önlemleri , TÜYAK Yangın ve Güvenliği Sempozyumu , İstanbul
 • ALTINDAŞ, S.,DEMİREL, F., 2009. Yapısal Yangına Direncin Sağlanması Bağlamında Ülke Mevzuatlarının İncelenmesi, TÜYAK Yangın ve Güvenliği Sempozyumu , İstanbul
 • DEMİREL,F.,ARI,S., 2009. Yangın ve İnsan Davranışları , TÜYAK Yangın ve Güvenliği Sempozyumu ,İstanbul
 • DEMİREL, F., 1999. A Comparative Study on Air Permeability of Prefabricated Concrete Wall Panels With Without Joint , On the Eve of the Third Millennium 16 th BIBM International Congress Venezia, Italy
 • DEMİREL, F., 1998. A Research on Housing in Ankara , 4 th International Conference on Design Decision Support Systems in Architecture, Eindhoven University of Technology, Department of Architecture Urban Planning, Maastricht, Netherlands
 • DEMİREL, F., 1998. Case Study of a Neighborhood Unit Planning in Ankara ; Turkey, 4 th International Conference on Design Decision Support Systems in Architecture Eindhoven University of Technology, Department of Architecture Urban Planning, Maastricht, Netherlands
 • DEMİREL, F., 1997. Use of Polyurethane Sealant at  Joints of Prefabricated Wall Panels   , İnşaat Teknolojileri Sempozyumu, Boğaziçi Üniversitesi, Yapı Teknolojisi ve Araştırma Merkezi, İstanbul
 • DEMİREL, F., 1997. Testing of Rubber Rolling Sheer Gasket PVC Baffle Used in the Vertical Horizontal Joints of the Prefabricated Concrete Large Externel Wall Panels , 4 th International Symposium on Noteworth Developments in Prestressing Precasting , Singapore
 • DEMİREL, F., 1997. Testing of Rubber Gaskets at joints of Prefabricated Wall Panels , İnşaat Teknolojileri Sempozyumu Boğaziçi Üniversitesi, Yapı Teknolojisi ve Araştırma Merkezi, İstanbul
 • DEMİREL, F., 1997. An Experimental Research on One Part Polyurethane Sealant, Polyethylene Strip PVC Membrane Used in the Vertical Joint of the Prefabricated Concrete Large External Wall Panels , 4 th International Symposium on Noteworth Developments in Prestressing Precasting , Singapore
 • DEMİREL, F., GÜLGEÇ, M. UTKUTUĞ,G., 1996. Permeability of Joints in Prefabricated Concrete Large External Wall Panels , 15 th International Congress of the Precast Concrete Industry ,Paris
 • DEMİREL, F., 1995. Isı Ses Su Yangın Yalıtımı Sempozyum ve Sergisi., Prefabrike Büyük Boy Beton Panel Sistemlerle Üretilmiş Konutlarda Ses Yalıtımı , İstanbul
 • UTKUTUĞ, G. DEMİREL, F., 1993. Büyük Boy Beton Panel Sistemlerle Toplu Konut Uygulamaları ve Birleşim Yerleri Sorunları, 7. Prefabrikasyon (Prefabrike Yapım sistemleri ve Düğüm Noktaları) Sempozyumu Türkiye Prefabrik Birliği, İstanbul
 • DEMİREL, F., 1993. A Housing Example: 2020 Dwellings of Turkish Military Forces in Ankara, International Congress of the BuildingLife. Union of Chambers of Turkish Engineers Architects Section of UIA in Türkiye ,Bursa

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Oturum Başkanlığı,12. Ulusal Akustik Kongresi ve Sergisi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir(2017)
 • International Scientific Committee, 3rd International Sustainable Buildings Symposium-ISBS Dubai,(2017)
 • Bilim Kurulu, TÜYAK, Yangın ve Güvenlik Sempozyumu,İstanbul, (2017)
 • Bilim Kurulu,12. Ulusal Akustik Kongresi ve Sergisi, İzmir,(2017)
 • Oturum Başkanlığı, TÜYAK, Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu,İstanbul, (2017)
 • Oturum Başkanlığı, TÜYAK, Yangın ve Güvenlik Sempozyumu,İstanbul, (2015)
 • Oturum Başkanlığı, 11. Ulusal Akustik Kongresi İTÜ,İstanbul(2015)
 • Bilim Kurulu,11. Ulusal Akustik Kongresi ve Sergisi İTÜ, İstanbul.(2015)
 • Bilim Kurulu, TÜYAK, Yangın ve Güvenlik Sempozyumu,İstanbul, (2015)
 • Bilim Kurulu, 2. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi ,O.D.T.Ü. Ankara, (2015)
 • Bilim Kurulu, Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu,G.Ü. Ankara, (2015)
 • Oturum Başkanlığı, 2. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu,G.Ü. Ankara, (2015)
 • Bilim Kurulu, Uluslararası, Akıllı ve Yeşil Binalar Kongre ve Sergisi,G.Ü. Ankara, (2014)
 • Oturum Başkanlığı, 10. Ulusal Akustik Kongresi YTÜ, İstanbul,(2013)
 • Bilim Kurulu, Akıllı ve Yeşil Binalar Kongre ve Sergisi,G.Ü. Ankara, (2013)
 • Bilim Kurulu, Çevre Tasarım Kongresi, U.Ü. Bursa,(2013)
 • Oturum Başkanlığı, Akıllı ve Yeşil Binalar Kongre ve Sergisi, G.Ü. Ankara(2013)
 • Bilim Kurulu TÜYAK, Yangın ve Güvenlik Sempozyumu,İstanbul, (2013)
 • Oturum Başkanlığı, TÜYAK Yangın ve Güvenlik Sempozyumu, İstanbul, (2013)
 • Oturum Başkanlığı TÜYAK Yangın ve Güvenlik Sempozyumu, İstanbul,(2011)
 • Bilim Kurulu TÜYAK, Yangın ve Güvenlik Sempozyumu,İstanbul (2011)
 • Oturum Başkanlığı Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu,Ankara(2010)
 • Bilim Kurulu Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu,G.Ü. Ankara(2010)
 • Oturum Başkanlığı TÜYAK Yangın ve Güvenlik Sempozyumu, İstanbul.(2009)
 • Bilim Kurulu TÜYAK, Yangın ve Güvenlik Sempozyumu,İstanbul(2009)
 • Oturum Başkanlığı 1ST International VocationalTechnical, Education Technologies Congress, Organizasyon: Milli Eğitim Bakanlığı ve Marmara Üniversitesi, İstanbul(2005)
 • Bilim Kurulu 1ST International VocationalTechnical Education Technologies Congress, Organizasyon: Milli Eğitim Bakanlığı ve Marmara Üniversitesi, İstanbul(2005)
 • Bilim Kurulu II. Yangın Sempozyumu ve Sergisi, Ankara(1997)

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • 'Sürdürülebilir Rekreasyon Ve Gençlik Merkezi Projesi' Rönesans Öğrenci Fikir Yarışması, Jüri Üyeliği 2016- (2018)
 • Yangın Mühendisliği, Yangın Güvenliği ve Teknolojileri Dergisi Bilim Kurulu Üyeliği,2018- (2018)
 • Çaankaya University Faculty of Architecture E-Journal Scientific Advisory Board 2018- (2018)
 • Gazi Üniversitesi Etik Komisyonu Üyesi 2016- (2018)
 • TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (KAMAG) Alan Üyeliği, 2007- (2018)
 • TÜBİTAK - TEYDEB Sanayi Ar-Ge Projeleri Alan Üyeliği, 2006- (2018)
 • TÜBİTAK-MAG - Mühendislik Araştırma Destek Grubu Dış Danışmanlığı, 2011- (2018)
 • Türk Standartlar Enstitüsü, Uluslar arası Standartlar Müdürlüğü, "CEN/TC 127 Fire safety in Buildings" Teknik Komitesi Üyeliği, 2005- (2018)
 • Yangın Güvenlik ve Koruma Sistemleri Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, 2004- (2018)
 • Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yeterlilik Komisyonu Üyeliği,2008- (2018)
 • Gazi Üniversitesi, Konservatuvar Binasının Mimari ve Elektronik Akustik Problemlerinin Tespiti, Analizi ve Çözümü Komisyonu Koordinatör Üyesi 2017- (2018)
 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis, Onkoloji ve Yataklı Servis Binası Yapım İşleri Komisyonu Üyesi (2017)
 • Çevre Yönetimi Komisyonu Üyesi (2017)
 • Gazi Üniversitesi, Rektörlük Binası Restorasyonu ve Bina Düzenlemeleri Komisyonu Üyesi (2017)
 • "Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" Rönesans Öğrenci Fikir Yarışması, Jüri Üyeliği (2016)
 • Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Çevre Tasarımı ve Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı, 2014- (2016)
 • Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi 2013- (2016)
 • Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Akademik Atanma ve Yükseltilme Kriter Değerlendirme Komisyonu Başkanı 2014- (2016)
 • Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Alan Komitesi Komitesi Üyeliği, 2007- (2016)
 • Tuğla ve Kremit Sanayicileri Derneği (TUKDER) İktisadi İşletme Yönetim Kurulu Üyeliği, 2010- (2015)
 • Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği 2013- (2014)
 • Türkiye Acil Yardım, Kurtarma Yangın ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, 2007- (2014)
 • Gazi Üniversitesi Senatosu Üyeliği, 2010- (2013)
 • Gazi Üniversitesi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Hazırlama Komisyonu Üyeliği, (2012)
 • Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Akademik Personelin Atanma ve Yükseltilme Taleplerinin Kriterlere Uygunluğunu Değerlendirme Komisyonu Üyeliği, 2010- (2011)
 • Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı,2010- (2011)
 • Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Akademik Personelin Atanma ve Yükseltilme Taleplerinin Kriterlere Uygunluğunu Değerlendirme Komisyonu Koordinatör Üyeliği, 2008- (2010)
 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Değişikliği Komisyonu Üyeliği, 2004- (2009)
 • Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Stratejik Planlama Komisyonu Üyeliği (2007)
 • Adalet Bakanlığı İstanbul Avrupa Yakası, Adalet Sarayı Mimari Proje Yarışması, Jüri Üyeliği (2005)

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • YAMAN, M., Cephe Yangın Güvenlik Önlemleri ve Mevzuatlar, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2018)
 • ÖZÇETİN, Z., " Celal Bayar Bulvarı Üzerinde Trafik Kaynaklı Gürültünün Analizi Ve Çevresel Etkilerinin Araştırılması" Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2016)
 • TUNÇ KURT, T., ''Açık Planlı Ofislerde Akustik Konfor Parametrelerinin Analizi ve Bir Örnek Çalışması" Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2016)
 • BIYIKLI, E., "Hafif Giydirme Cepheli Yüksek Yapıların Akustik Performanslarının Analizi ve Bir Örneklem" Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara (2015)
 • AĞA, D., "Karma Kullanımlı Yüksek Binalarda Yangın Güvenlik Önlemleri" Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara (2015)
 • UYSAL, E., "Camilerde Mimari Akustik Tasarim Kriterleri Ve Bir Örnek Çalışma: Hasan Tanık Cami" Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara (2015)
 • PEKTAŞ, S., "Konser Salonlarında Akustik Ses Dağıtıcılarının Kullanılması Ve Bir Örnek Çalışma" Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara (2014)
 • TÜRKMEN, R. "Oditoryumlarda Akustik Performansın İyileştirilmesine Yönelik Tasarım Parametrelerinin Geliştirilmesi ve Bir Örneklem" Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara (2013)
 • DOĞAN M. "Televizyon Stüdyolarında Mimari Akustik Tasarım Kriterleri ve Bir Örnek Çalışma: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Binası Televizyon Stüdyosu" Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara (2012)
 • ÖZÇETİN, Z., " Konservatuvar Binalarının Gürültü Kontrolü Açısından Analizi ve Bir Örnek Çalışma: Ankara Musiki Muallim Mektebi Konservatuvar Binası", Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2011)
 • ÖZKARTAL, E., "'Konser Salonlarında Akustik Konfor Parametrelerinin Analizi Ve Bir Örnek Çalışma ", Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2011)
 • BAŞDEMİR, H., "Binaların Yangın Güvenliğinin Ulusal Yangın Yönetmeliğine Göre Analiz Edilebilmesine Yönelik Bilgisayara Dayalı Bir Model Önerisi", Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2010)
 • İLİSULU, G."Tiyatro Salonlarının Akustik Açıdan Değerlendirilmesi Ve Bir Örnek Çalışma: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyoğlu Sahnesi"Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2010)
 • ALTINDAŞ, S.,"Kapalı Hacim Özelliklerine Göre Binalarda Öngörülen Yangına Direnç Sürelerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Model Önerisi" Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2010)
 • DURMUŞ, G. "Betonun Yüksek Sıcaklık Karşısındaki Reaksiyonunun Deneysel Yöntemlerle Belirlenerek Yapay Sinir Ağı İle Modellenmesi" Doktora Tezi, (2. Danışman), Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2008)
 • GÖNÜLLÜOĞLU, S., "Yüksek Binalarda Yangın Güvenlik Önlemleri" Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2008)
 • İPLİKÇİ, E.,"Binalarda Yangın Güvenlik Önlemlerinin Analizi Ve Yangın Güvenlikli Bina Tasarımına İlişkin Performans Kriterlerinin Ortaya Konulması",Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2006)
 • SEVİNDİ, F.,"Toplanma Amaçlı Binalarda Kaçış Yollarının Analizi",Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2006)
 • KAPANCI, H.,F.,"Binalarda Kaçış Yolları ve Risk Analizi" Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2006)
 • GÜLTEK, M.,"Yangın Güvenliği Çerçevesinde Atriyumlu Alışveriş Merkezlerinin Mevzuatlara Göre Değerlendirilmesi ve Örnek Projeler Aracılığı ile Kaçış Yollarının Simülasyonu",Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2005)
 • GÜNAYDIN, Z.,"Otellerde Pasif Yangın Güvenlik Önlemleri", Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2005)
 • ÖZKAN, E.,"Çelik Yapı Bileşenlerinde Alınması Gereken Yangın Güvenlik Önlemleri ve Bir Uygulama Örneği",Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2002)
 • GÖNÜL, H.,"Tek Katlı - Geniş Açıklıklı B .A. Prefabrike İskelet Sistemlerle Üretilen Endüstri Yapıları, Sorunlarının Analizi ve Diyarbakır 1.Organize Sanayi Bölgesi Örneği", Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2000)

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • DEMİREL, F., Gazi üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayın Tevfik Ödülü, (2015)
 • DEMİREL, F.,Gazi Üniversitesi Science Citation Index Yayın Ödülü, Ankara, (2015)
 • DEMİREL, F.,TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, Ankara, (2013)
 • DEMİREL, F.,Gazi Üniversitesi Uluslararası Yayın Ödülü, Ankara, (2013)
 • DEMİREL, F. Istanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Beyoğlu Sahnesi Mimari Proje Yarışması 1. Ödül (Akustik Danışmanı), İstanbul, (2008)
 • DEMİREL, F.,TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, Ankara, (2007)
 • DEMİREL, F., Gazi Üniversitesi Uluslararası Yayın Ödülü, Ankara, (2007)
 • DEMİREL, F., Türkiye Prefabrik Birliği 1998-1999 Dönemi Yayın Ödülü, İstanbul, (2000)
 • DEMİREL, F., Türkiye Prefabrik Birliği, 1995 Yılı Bilimsel Çalışma Ödülü (Doktora Tezi), Ankara, (1996)

Proje

 • KURRA, S. (Proje Yöneticisi), DEMİREL, F. (Danışman), İLİSULU, G. (Bursiyer) "Çevresel gürültülere karşı ses yalıtımı ölçüm ve değerlendirme birimlerinin ülkemiz açısından araştırılması ve COST Action TU 0901 kapsamında yapılacak çalışmalara katılım" TÜBİTAK Proje no: 110-M-781 (2013)
 • DEMİREL,F., (Proje Yöneticisi), TÜRKMEN,R.,ÖZKARTAL,E.,“Oditoryumlarda Akustik Performansın, Modelleme Ve Yerinde Ölçüm Yöntemiyle Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi Ve Bir Örnek Çalışma”, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 48/2010-02, (2013)
 • DEMİREL,F., (Proje Yöneticisi), ÖZÇETİN,Z., DOĞAN,M.,“Yönetmelikler Çerçevesinde Yapı Akustiğinin Bir Örnek Aracılığı İle İrdelenmesi” Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 48/2010-01, (2012)
 • DEMİREL, F., (Proje Yöneticisi), İŞLEK, G. “”Dinleyici Salonlarında Akustik Konforun Araştırılması Ve Bir Örnek Çalışma, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 06 / 2009 - 43, (2011)
 • DEMİREL, F., (Proje Yöneticisi), BAŞDEMİR, H., İŞERİ,İ., “Binaların Yangın güvenliğinin Ulusal Yangın Yönetmeliğine Göre Analiz Edilebilmesi İçin Bilgisayara Dayalı Bir Model Geliştirilmesi” TUBİTAK, 1002, Proje No:108M645, (2010)
 • DEMİREL, F., (Proje Yöneticisi), İPLİKÇİ, E., “Yangın Güvenlikli Bina Tasarım İlkelerinin Araştırılması”, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 06 / 2005 - 14, (2009)
 • DEMİREL, F., (Proje Yöneticisi), GÜLTEK, M., AYBAR. U., Danışman: KURTAY, C., “Atrium Tipli Alışveriş Merkezlerinde Yangın Güvenlik Önlemlerinin Araştırılması”, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 06 / 2003 - 15, Ankara, (2006)
 • UTKUTUĞ, Z., GÜLTEKİN, T., ÇELEBİ, G., DEMİREL, F., (Araştırmacı) KURTAY, C., EROL, M., ULUKAVAK, G., Danışman: UTKUTUĞ, G., “Tünel Kalıp Teknikleri İle Üretilen Toplu Konutlarda Problem Alanlarının Saptanması”, TUBİTAK, Proje No: İntag 232, Ankara, (1999)