Prof. Dr. Fügen DURLU- ÖZKAYA

Turizm Fakültesi > Gastronomi ve Mutfak Sanatları

1. Arslan, S., “Turizm Sektöründe Alternatif Pazarlama Mecralarının Kullanımı: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”

Soner ArslanGazi Üniversitesi, Eğitim Bil. Ens. 2009.

2. Kızılkaya, Ö., “Yabancı Turistlerin Türk Mutfağı Hakkındaki Görüşleri Ve Türk Mutfağının Tanıtılmasında Otel Ve Turistik Restoranların Rolü”

Özlem Arslan, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2010.

Selda Taşçı

Selda Taşçı, "Tahsisli taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilen turizm tesislerinin yenileme yatırımları açısından değerlendirilmesi. 2010

İlker Şükrü Doğan, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015.

Berrin Onurlar, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.