Prof. Dr. Fügen Durlu Özkaya

Turizm Fakültesi > Gastronomi ve Mutfak Sanatları

1. Arslan, S., “Turizm Sektöründe Alternatif Pazarlama Mecralarının Kullanımı: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bil. Ens. Devam ediyor.

2. Kızılkaya, Ö., “Yabancı Turistlerin Türk Mutfağı Hakkındaki Görüşleri Ve Türk Mutfağının Tanıtılmasında Otel Ve Turistik Restoranların Rolü”

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, tez aşaması.

Selda Taşçı

\"Tahsisli taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilen turizm tesislerinin yenileme yatırımları açısından değerlendirilmesi.\"