Prof. Dr. Fügen DURLU- ÖZKAYA

Turizm Fakültesi > Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Yerli ve yabancı turistlerin Türk hamur işi ve tatlılarını bilme durumları ve tüketimin yaygınlaştırılması amacıyla reçetelerin zeytinyağıyla modifikasyonu

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2008.

Türk mutfağı ve kültürünün gençler tarafından bilinme durumunun tespiti ve yöresel yemeklerle ilgili standart tarife geliştirilme

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2008.

Türkiyedeki Çeşitli Peynir Örneklerinde Aflatoksin Tayini

Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırma Yürütücüsü, Eylül 2007.

Bazı geleneksel peynirlerimizin biyogen amin içeriğinin saptanması ve peynirlerin mikrobiyolojik ve biyokimyasal özellikleriyle olan ilişkisinin araştırılması

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 20030711071, Araştırmacı, 2005.

Bazı Lactobacillus izolatlarının ekzopolisakkarit üretimlerinin belirlenerek, biyoteknolojik açıdan öneminin araştırılması

TÜBİTAK projesi, TBAG-2090 (101T129), Araştırmacı, 2005.

Yoğurt fabrikalarında faj probleminin çözümüne yönelik araştırmalar

TÜBİTAK projesi, TARP-2106, Araştırmacı, 2002.