Prof. Dr. Fatma Açık

Gazi Eğitim Fakültesi > Türkçe Eğitimi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • “Fotimo / Zuhre – Hasan / Husan” V. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Muğla Üniversitesi, Muğla. (Bildiri kitabında özeti yayımlandı). (2012)
 • “Celalaeddin Mengüberdi” Draması Bağlamında Tarihi Kurmaca” Türk Dünyası: Dünü ve Bugünü Sempozyumu, Azerbaycan Tarih Kurumu Sosyal Birliği ve Bakı Devlet Üniversitesi, Bakü (Bildiri kitabında yayımlandı). (2012)
 • “Türk Dünyasında Görsel Basının Ortak Dil Oluşturmada Rolü” 100. Yıl Dilde, Fikirde, İşte Birlik Sempozyumu, Türk Ocakları Genel Merkezi, Ankara. (2012)
 • “Türkçe Öğretimi Üzerine Yabancı Yazarların Hazırladığı Ders Kitaplarında Söz Dağarcığı ve Kültürel Unsurlar: A Practıcal Grammar of the Turkish Language” ve “Gramatika Turetskogo Yazıka” Örneklemlerinde”, IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Mu (2011)
 • “Prizren / Kosova’dan Türk Dünyasına Bakış: BAY” 7. Uluslar arası Atatürk Kongresi, ATAM ve Macedonian Academy of Sciences and Arts, Makedonya. (Bildiri kitabında yayımlandı). (2011)
 • “Türkiye Türkçesinin Türkistan Coğrafyasında Öğretimi” IV. Uluslar arası Türkoloji Kongresi, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkistan. (Bildiri kitabında yayımlandı). (2011)
 • “Türkçe ve Sovyet Dil Politikası” TÜRKSAV Türk Dünyası 20 Yıllığı Tahliller, Değerlendirmeler, Öngörüler ve Özeleştiriler”, BS Yayın Basım İstanbul. (Bildiri kitabında yayımlandı). (2011)
 • “15- 18 Yaş Grubu Çocuklara Okuma Alışkanlığı Kazandırmak İçin Öneriler” Okuma Kültürü ve Söz Varlığının Geliştirilmesi Çalıştayı (2010), MEB. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayınları, Ankara. (Bildiri kitabında yayıml (2011)
 • “Avrupa Dil Gelişim Dosyası Bağlamında, Yabancılara Türkçe Öğretiminde Deyim Ve Atasözlerinin Öğrenme - Öğretme Sürecine Aktarımı” III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. (Bildiri kitabında yayımlandı). (2010)
 • “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Deyim ve Atasözlerinin Öğretimi” X. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara. (Bildiri kitabında yayımlandı). (2010)
 • “Özbek Türkçesiyle Türkiye Türkçesi Arasında Aile Bireyleri ve Akrabalık İlişkileri ile İlgili Kelimelerin Eş Değerliği Bakımından Karşılaştırılması”, V. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Bilkent Üniversitesi, Bulgaristan Kırcaali Belediyesi ve Bul (2010)
 • “Özbek Türkçesiyle Türkiye Türkçesi Arasında Zaman Bildiren Kelimelerin Eş Değerliği Bakımından Karşılaştırılması ”, II. Türk Dünyası Uluslararası Kültür Kongresi, Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü ve Türk Dil Kurumu. İzmir. (Bildiri (2010)
 • “Primo ve Türkçe Müfredat Programı”, 5. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi”, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Stara Zagora- Bulgaristan ve Ss. Cyril and Methodius Üniversitesi Eğitim Fakültesi Üsküp-Make (2009)
 • “Türkiye’de Yabancılara Türkçe Öğretilirken Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü “Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu”, Gazimağusa / Kuzey Kıbrıs. (Bildiri kitabında yayı (2009)
 • “Modern Özbek Romanı ve Hikayesi” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü “Tarihselden Moderne Özbekistan: Timur Dönemi ve Sonrası kaynak Araştırmaları Sempozyumu”, Ankara. (Bildiri kitabında özeti (2009)
 • “XX. Asrın Başlarında Türk Dünyasında Yaşanan Alfabe Değişikliklerinin Sebepleri, Gelişimi ve Sonuçları”, Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Başkent Üniversitesi Rektörlüğü ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Başkanlığı (2008)
 • “XX. Asır Başlarında Türk Dünyasında Kadınlara Yönelik Gazete ve Dergiler ile Günümüz Dergilerinin Karşılaştırılması”, Romanya Demokrat Türk Birliği “IV. Balkanlar’da Türk Kadını Uluslararası Sempozyumu” Constanta / Romanya. (2008)
 • “Özbek, Türkmen, Kırgız Gençlerin Sosyo-Kültürel Tercihleri” Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü “Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu”, Erzurum. (Bildiri kitabında yayımlandı). (2007)
 • “Yüksek Öğrenimli Türkistanlıların Sosyo-Kültürel Tercihleri” Çukurova Üniversitesi, Abay Milli Devlet Pedagoji Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı “Kazakistan ve Türkiye’nin Ortak Kültürel Değerleri Uluslararası Sempozyumu”, Almatı/ Kazakistan (2007)
 • “Şeytanat ve Türk Dünyasında Birlik” Selçuk Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi “Beşinci Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi”, Celalabad/ Kırgızistan. (Bildiri kitabında yayımlandı). (2007)
 • “Şeytanat”ta Folklorik Unsurlar ve Kültürel Değişim” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü “Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu”, Ankara. (Bildiri kitabında özeti yayımlandı). (2007)
 • “Yaş Türkistan’da Edebi Bağımsızlık” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü “Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu”, Ankara (Bildiri kitabında özeti yayımlandı). (2006)

Seminer

 • “Özbek Kültürü ve Edebiyatı” Doğudan Batıya Ayak İzleri, TRT Radyosu, Ankara. (2011)
 • “Türkçe ve Sovyet Dil Politikası”, Edebiyatçıların Gözünden Türkiye- Türk Dünyası İlişkileri. Türk Dünyası Yirmi Yıllığı Çalıştayı, TÜRKSAV, Ankara. (Kitapta yayımlandı). (2010)
 • “Yabancılara Türkçe Öğretimi”, Yunus Emre Enstitüsü “Türkçe Çalıştayı”, Ankara. (2010)
 • “Özbekistan- Türkiye İlişkileri”, Türk Dünyası Kadınlar Derneği Semineri, 08. 04. 2010, Ankara. (2010)
 • “Türk Dünyasından Türkiye’ye Sesleniş”, Türk Dünyası Kadınlar Derneği Semineri, 03. 04. 2008, Ankara. (2008)
 • “Doğru Konuşma” TC. Merkez Bankası, 15. 10. 2008. (2008)

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatım Becerilerinin Geliştirilmesinde Ters Yapılandırılmış Sınıf Uygulamasının Etkisi (2017)
 • "Mikro Öğretim Tekniğinin Türkçe Öğretmen Adaylarının Konuşma Becerilerine ve Konuşma Kaygılarına Etkisi” (2015)
 • "Metindilbilimsel Ölçütler Çerçevesinde Ömer Seyfettin’in Üç Nasihat” Hikayesinin Yabancı Öğrenciler İçin Sadeleştirme Denemesi " (2015)
 • "Yabancı Dil Olarak Kullanılan Ders ve Okuma Kitaplarındaki Kelime Sıklığı ve Tüm Seviyelere Göre Söz Varlığı Çalışması” (2015)
 • "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde e- Öğrenme Yolu İle Kelime Öğretimi” (2013)
 • Deyim Ve Atasözlerinin Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanımı Üzerine Bir Araştırma (2010)
 • İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarındaki Soruların SBS Türkçe Sorularıyla Örtüşme Düzeyi (2010)
 • "Yabancılara Türkiye Türkçesi Öğretiminde Kültürlerarası Yaklaşımdan Hareketle Metinlerin İncelenmesinde Dikkat Edilecek Noktalar” (2010)
 • ";İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kelime Türlerini Kullanma Becerileri" Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Dersler

 • Yazı Yazma Teknikleri (2006-2007)
 • Yazılı Anlatım I / II (2006-2007)
 • Yazılı Anlatım I / II (2007-2008)
 • Özbekçe Okuma (2001)
 • Türk Dili (2009- 2010)
 • Dil Bilgisi (TÖMER) (2002-2006)
 • Yazılı Anlatım I / II (2007- 2008)
 • Yaşayan Türk Lehçeleri (2006-2007 2007-2008)
 • Türk Dili (Yazılı Anlatım I/ Sözlü Anlatım II) (2008-2009)
 • Türkçe Kompozisyon (2001)
 • Dil ve Kültür (2006- 2007 2007-2008)
 • Sözlü Anlatım (2007-2008)
 • Okul Deneyimi I / II (2006- 2007 2007-2008)
 • Modern Özbek Edebiyatı (2006-2007)
 • Özbek Türkçesi II (2006-2007)
 • Türkçenin yayılma Alanları ve Dil Politikaları (2008-2009)
 • Özbekçe Konuşma (2001)
 • Özbekçe Kompozisyon (2001)

Yabancı Dil

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Açık, F . (2013). “Türkoloji Çalışmaları İçerisinde Özbek Türkolojisinin Yeri”, Prof. Dr. Leyla Karahan Armağanı. Ankara: Akçağ Yayınevi.
 • Açık, F. (2012). Özbek Edebiyatından Seçme Hikayeler . Ankara: Berikan Yayıncılık.
 • Açık, F . (2012). “Anlama, Anlama Becerileri, Sözcüklerde Anlam, Anlatım Bakımından Cümleler, Cümlede Anlam Şekil İlişkisi, Anlam- Anlatma İlişkisi, Anlatım Bakımından Cümleler”, Yazılı Ve Sözlü Anlatım. Ankara: Elhan Kitap.
 • Efegil, E. & Açık, F. (2012). “Günümüz Türk Dış Politikasında Türk Kültürünün Etkisi”, Dış Politika Teorileri Bağlamında Türk Dış Politikasının Analizi Cilt,1 . Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kasımov, B. (2009). Milli Uyanış. Fatma Açık (Çev). . Ankara: Atatürk Kültür ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.
 • Açık, F . (2007). Özbek Edebiyatı. Ankara: Alp Yayınları.
 • Kasımov, B., - Kerimov, N. & Açık, F. (2007). XIX. Asır Özbek Edebiyatı Tarihi. Atatürk Kültür ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Türk Dünyası Edebiyatı Tarihi. 9. Cilt.
 • Kasımov, B., Kerimov, N. & Açık, F . (2007). XX. Asır Özbek Edebiyatı Tarihi. Atatürk Kültür ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Türk Dünyası Edebiyatı Tarihi. 9. Cilt.
 • Açık, F . (2007). Alkış- Kargışlar. Atatürk Kültür ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Türk Dünyası Edebiyatı Tarihi. 8. Cilt.

Editörlük

 • (2009). Açık, F., Akademik Bakış, Aralık 2009 Yayın Kurulu Üyesi,
 • (2009). İslam KERİMOV. (2009) Yenilmez Güç Yüksek Maneviyat, Tercüman: Dr. Abdumurad Tilavov, Editöler: Doç. Dr. Fatma Açık, vb. Öncü Basımevi,
 • (2008). Editör Doç. Dr. Fatma Açık, vb. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Nisan 2008’den itibaren (Ulakbim, ASOS, EBSCO’da taranmakta)., Ağustos (2010)

Atıf

 • (2012). Türkçe Öğretimi Üzerine Yabancı Yazarların Hazırladığı Ders Kitaplarında Söz Dağarcığı ve Kültürel Unsurlar: A Practıcal Grammar of the Turkish Language” ve “Gramatika Turetskogo Yazıka” Örneklemlerinde”, IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Muğla Üniversitesi, Muğla 2012.
 • (2010). Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Programında Mevcut Alan Derslerinin Kültürel Boyutu. Türklük Bilimi Araştırmaları, (Sayı: 27: 2010).
 • (2010). “Nevai Şahsında Sovyet Bakış Açısının Yaş Türkistan Dergisinde Eleştirisi”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 39.
 • (2010). “SBS Türkçe Sorularıyla Türkçe Ders Kitaplarındaki Soruların Örtüşme Düzeyi”, Journal of Research. Cilt 4, Sayı 16.
 • (2009). “Türkiye’de Yabancılara Türkçe Öğretilirken Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu Bildirisi.”
 • (2007). „Özbek Edebiyatı“, Alp Yayınları, Ankara: 2007.
 • (2005). “Özbekistan’da 1909- 1917 Yılları Arasında Faaliyet Gösteren Turan Cemiyeti”, Türk Yurdu, Cilt 25, (Sayı 214: 2005)
 • (2004). “Özbekistan’da Defin ve Taziye Merasimleri”, Milli Folklor, (2004 Bahar).
 • (2002). “Özbekistan’da 1990 - 2000 Yılları Arasında Özbek Türkçesi’nin Durumu”, Avrasya Etüdleri, (Yaz-Sonbahar: 2002).
 • (1999). : “Özbekistan’da Ceditçi Yazarlar”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, T.D.K. Yayınları, 7. Sayı 30-32 (1999).

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Açık, F. (2011). Taşkent Şehri Örneğinde Özbekistan’daki Mezar Taşları ve Milli Kimliğe Yansımaları . Milli Folklor, 90.
 • Açık, F & Demir, A. (2011). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kültürlerarası Yaklaşım ve Seçilecek Metinlerde Bulunması Gereken Özellikler. Türklük Bilimi Araştırmaları, 30
 • Açık, F & Özcan, S. (2011). SBS Türkçe Sorularıyla Türkçe Ders Kitaplarındaki Soruların Örtüşme Düzeyi. Journal of Research, 4/16.
 • Açık, F. & Gözoğlu, E. (2010). İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kelime Türlerini Kullanma Becerileri . Turkish Studies , 5 /4.
 • Açık, F. (2010). Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Programında Mevcut Alan Derslerinin Kültürel Boyutu. Türklük Bilimi Araştırmaları , 27.
 • Açık, F. (2009). Nevai Şahsında Sovyet Bakış Açısının Yaş Türkistan Dergisinde Eleştirisi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Prof. Dr. Hüseyin Ayan Özel Sayısı, 39.
 • Açık, F. (2008). “Şeytanat” Romanında Geleneksel ve Folklorik Unsurlar. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi , 5/2.
 • Açık, F. (2006). Yaş Türkistan Dergisi’nde Dil Meseleleri. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi , 22.
 • Açık, F. (2005). “Ötken Künler”, “Kece ve Kündüz”, “Kutlug Kan” Romanları Çerçevesinde Özbek Romancılığı”. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dünyası İncelemeleri , 5, (1).
 • Açık, F. (2004). Özbekistan’da Defin ve Taziye Merasimleri. Milli Folklor, Bahar Sayısı,
 • Açık, F. (2002). Türkistan Tarihinin Canlı Sahifeleri . Cahon Adabiyati, Nisan Sayısı ,
 • (1999). Açık, F. & Kerimov, B. (1999). Özbekistan’da Ceditçi Yazarlar. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 7, 30-32.

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Açık, F. (2010). Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Programında Mevcut Alan Derslerinin Kültürel Boyutu . Türklük Bilimi Araştırmaları, 27(15-26).
 • Açık, F. & Gözoğlu, E. (2010). İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kelime Türlerini Kullanma Becerileri. Turkish Studies, 5/4(749-784).
 • Açık, F. (2010). Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Programında Mevcut Alan Derslerinin Kültürel Boyutu. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27(15-26).
 • Özcan, S & Açık, F. (2010). SBS Türkçe Sorularıyla Türkçe Ders Kitaplarındaki Soruların Örtüşme Düzeyi. Journal of Research, 4/ 6(355-370).
 • Açık, F. (2009). Nevai Şahsında Sovyet Bakış Açısının Yaş Türkistan Dergisinde Eleştirisi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (Prof. Dr. Hüseyin Ayan Özel Sayısı.), 39(909-919).
 • Açık, F. (2008). "Şeytanat" Romanında Geleneksel ve Folklorik Unsurlar. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 5 - 2(53-63).
 • Açık, F. (2004). Özbekistanda Defin ve Taziye Merasimleri. Milli Folklor, 61(142- 148).
 • Açık, F. (2002). Türkistan Tarihinin Canlı Sahifeleri. Cahon Adabiyati, 172(141-145).
 • Açık, F. & Kerimov, B. (1999). Özbekistanda Ceditçi Yazarlar. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 7(30-32).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Açık, F. (2011). Türkistan Milli İstiklal Fikrine Hizmet Edici Aylık Mecmua: Yaş Türkistan . Türk Yurdu , 31/285.
 • Açık, F. (2010). Hurşid Devran’ın “Emir Timur’un Oğlunun Ölümü Hakkında Rivayet” Adlı Hikâyesinin Üslup Açısından İncelenmesi. Türkiyat Araştırmaları, 28.
 • Açık, F. (2009). Azat Kuşlar Hikayesi Üzerine Bir Çözümleme Denemesi. EKEV, 38.
 • Açık, F. (2009). Azat Kuşlar Hikayesi Üzerine Bir Çözümleme Denemesi";. EKEV, Akademi Dergisi, 38(215-224).
 • Açık, F & Canatan, A. (2008). Kırgızistan Gençlerinin Sosyo-Kültürel Tercihleri . KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 10/ 2(119-134).
 • Kasımov, B., Kerimov, N & Açık, F. (2007). XX. Asır Özbek Edebiyatı Tarihi";. "Türk Dünyası Edebiyatı Tarihi Ansiklopedisi, 9. Cilt(-).
 • Açık, F. (2007). Özbek Alkış ve Kargışları. Türk Dünyası Edebiyatı Tarihi., 8. Cilt(-).
 • Açık, F. & Canatan, A. (2007). Üniversiteli Özbek Gençlerin Yaşama Bakışları,. Türk Dünyası Araştırmaları, 167(207-219).
 • Kasımov, B., Kerimov, N. & Açık, F. (2007). XIX. Asır Özbek Edebiyatı Tarihi. Türk Dünyası Edebiyatı Tarihi Ansiklopedisi, 9. Cilt(-).
 • Açık, F. (2005). ";Ötken Künler";, ";Kece ve Kündüz";, ";Kutlug Kan"; Romanları Çerçevesinde Özbek Romancılığı,. EÜ Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dünyası İncelemeleri, 5/ 1(1- 11).
 • Açık, F. (2005). Özbekistanda 1909- 1917 Yılları Arasında Faliyet Gösteren Turan Cemiyeti. Türk Yurdu, 25/ 214(49- 55).
 • Açık, F. (2003). Eğitim Sahasında Türkiye-Özbekistan İlişkileri ve Bu Ülkede Türkiye Türkçesinin Durumu. Kök Araştırmalar, 5 / 2(79-92).
 • Açık, F. (2002). Özbekistanda 1990-2000 Yılları Arasında Özbek Türkçesinin Durumu. Avrasya Etüdleri, -(127-148).
 • Açık, F. (2002). Özbek Türk Şairi, Yazarı, Dil Bilimcisi ve Düşünürü Fıtrat. Kök Araştırmaları, 4/ 2(91-101).
 • Açık, F. (2001). Abdulla Avlani. Bilge, 31(33-37).
 • Açık, F. (1999). Cedit Hareketi ve Ceditçiler. Türkiye Sosyal Araştırma Dergisi, 3 - 1(187-191).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Yabancılara Türkçe Öğretimi ve Müfredat Geliştirme Projesi (2010) Yunus Emre Enstitüsü, TİKA ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Projesi
 • “Türkoloji Yaz Staj Programı'' Yunus Emre Enstitüsü, TİKA ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Projesi. (proje yürütücülerinden). (2009)
 • Yabancılara Türkçe Öğretimi ve Müfredat Geliştirme Projesi Yunus Emre Vakfı ile DTP Ortak Projesi (proje yürütücülerinden). (2009)
 • Özbekistan Cumhuriyetinde Özbek Türkçesinin 1990";dan Günümüze Kadar Olan Dönemde Yaşadığı Sorunlar ve Bu Ülkede Türkiye Türkçesi Öğretiminde Gelinen Merhale (2001) TİKA