Prof. Dr. İbrahim Ethem ANAR

Fen Fakültesi > Matematik

            1952 yılında Şanlıurfa’da doğdu. 1970 yılında Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Hazırlık Lisesi’nden mezun oldu. 1974 yılında Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’ndan ve Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nden mezun oldu. 1975-1976 yıllarında askerlik görevini yedek subay olarak yaptı.

            Üniversitedeki akademik hayatına, 1976 yılı Kasım ayında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Tatbiki Matematik Kürsüsü’nde asistan olarak başladı. 1979 yılı Mayıs ayında Yüksek Lisans, 1982 Haziran ayında da Doktora yaparak “Fen Doktoru” ünvanını aldı. 

           1982 yılı Aralık ayında, Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak atandı. 1986 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’nun açmış olduğu “Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu” sınavını kazanarak 1987 yılında, Amerika Birleşik Devletleri’nde University of Delaware’de Visiting Professor olarak “Scattering Theory” üzerine araştırmalar yaptı. Uygulamalı Matematik Anabilim Dalında, 1989 yılında Doçent, 1996 yılında da Profesör oldu. 1998-2001 yıllarında Matematik Bölümü Başkanlığı ve 2005-2008 yıllarında da Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulundu. Halen Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevine devam eden ANAR evli ve iki çocuk babasıdır.