Prof. Dr. E. Rüya Özmen

Gazi Eğitim Fakültesi > Özel Eğitim > Zihinsel Engelliler Eğitimi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • 2015. Çelik, A. & Özmen, E. R. (2015). Erken Çocukluk Döneminde Paylaşımlı Resimli Kitap Okuma Sırasında Kullanılan Stratejiler ve İşlevlerinin Tartışılması. , Uluslararası katılımlı III. Çocuk gelişimi ve eğitimi kongresi Erken müdahale Hacettepe Üniversitesi
 • Özmen, E. Rüya, 2014. Okuma güçlüğünün düzeltilmesi: Bir deneysel analiz örneği, 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu Muğla
 • Taşdemir Mısırlı, Ö ve Özmen, E. R., 2014. Üstün Yetenekli ve Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Düzeyleri ve Kullandıkları Okuduğunu Anlama Stratejileri Bakımından Karşılaştırılması, 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu Muğla
 • Tufan, M., Yıldırım, S. Altunay, B. Özmen, R., 2014. Doğrudan Öğretim Modeli’nin Öğretim Teknolojileri İle Birlikte Kullanımı Zihinsel Engelli Çocuklar İçin Neler Vaat Ediyor? , Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Trakya Üniversitesi.
 • Töret, G. ve Özmen, E. R., 2014. Erken Çocukluk Döneminde Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Taklit Becerileri., 24. Özel Eğitim Kongresi, Edirne
 • Özmen, E. R. ve Doğanay Bilgi, A. , 2013. Okuma güçlüğü olan bir öğrencide okuma doğruluğu ve okuduğunu anlamayı geliştirmede iki sağaltım paketinin etkililiğinin karşılaştırılması, 23. Özel Eğitim Kongresi İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Arslan-Armutcu, O ve Özmen, E. R., 2013. Cümle Tamamlama, Seçenek Sunma, Soru Sorma, Model Olma tekniklerinin kullanımı ile hikâye kitabı okuma: Bir müdahale çalışması, 23. Özel Eğitim Kongresi İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Özmen, E. R., Karasu, N., Eylem Dayı, E., Aykut, Ç.,Tavil, Y.Z., Alptekin, S., Timuçin, E.U., Şimşek, M.Ö., Armutcu, O. Güler, Ö., & Sanır, H. , 2012. Zihinsel engelliler sınıf öğretmeni yetiştirmede gazi öğretmenlik uygulaması modelinin öğretmen adaylarının öğretim becerilerine etkisinin belirlenmesi, 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Trabzon
 • Özmen, E. R.,Karasu, N., Eylem Dayı, E., Aykut, Ç.,Tavil, Y.Z., Alptekin, S., Timuçin, E.U., Şimşek, M.Ö., Armutcu, O. Güler, Ö., & Sanır, H., 2012. Öğretmen adaylarının ölçüt bağımlı ölçü aracı uygulam performanslarının betimlenmesi, 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Trabzon
 • Özmen, E. R., 2012. Etkili Öğretim Tekniğinin Belirlenmesinde Kullanılan Bir Değerlendirme Süreci: Kısa Deneysel Analiz, 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Trabzon
 • 2011. Güzel Özmen, R. Bilgi Veren Metinlerin Yapılandırılması: Üniversite Öğrencilerine Bir Strateji Öğretimi Örneği. , IV. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayında Sunulan Bildiri, Sakarya Üniversitesi.
 • 2011. Güzel-Özmen., & Altunyay, Ş. İşitme engelli öğrencilerin öykü anlama becerisinde iki farklı okuma sırası tekniğin etkililiklerinin karşılaştırılması. , 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Gazi Mağusa, Kıbrıs.
 • 2011. Güzel- Özmen, R. ve Sanır, H. Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin okuma hatalarının azaltılmasında kısa deneysel analizle beceri temelli hata düzeltme tekniklerinden etkili olanın belirlenmesi. , 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Gazi Mağusa, Kıbrıs.
 • Güzel-Özmen, R. , 2011. Şematik düzenleyici oluşturma: Bir materyal hazırlama stratejisi , 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Sivas
 • Güzel-Özmen, R.& Atbaşı, Z. , 2011. Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Öğrencilerin Harfleri Çizim Kurallarına Uygun Olarak Çizmelerinde Etkili Sağaltımın Tekniğinin Belirlenmesi: Bir Kısa Deneysel Analiz Çalışması, Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu Gazi Üniversitesi
 • Güzel-Özmen., & Altunyay, Ş. , 2011. İşitme engelli öğrencilerin öykü anlama becerisinde iki farklı okuma sırası tekniğin etkililiklerinin karşılaştırılması., 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Gazi Mağusa, Kıbrıs. Gazi Mağusa, Kıbrıs
 • Güzel- Özmen, R. ve Sanır, H. , 2011. Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin okuma hatalarının azaltılmasında kısa deneysel analizle beceri temelli hata düzeltme tekniklerinden etkili olanın belirlenmesi. , 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Gazi Mağusa, Kıbrıs.
 • Doğanay-Bilgi, A., & Güzel-Özmen, R. , 2010. A Multicomponent Cognitive Strategy Instruction: Reading Comprehension Strategy. , The Second International Congress of Educational Research’de Sunulan Bildiri, Antalya.
 • Güzel-Özmen, R., Tavil, Y. Z., Dayı, E., Karasu, N., Aykut, Ç., Timuçin, E. U., Alptekin, S., Güler, Ö. Arslan-Armutcu, O., Şimşek, M. Ö., & Sanır, H. , 2010. Zihinsel engelliler sınıf öğretmeni yetiştirmede Gazi Öğretmenlik Uygulaması Modelinin etkililiği (Öğretmen adaylarına ölçüt bağımlı ölçü aracı uygulama becerilerinin kazandırılmasına yönelik deneysel bir çalışma)., 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Gaziantep
 • Güzel-Özmen, R. , 2010. Uyarlanmış Bilişsel Strateji Öğretim Modülü: Bir Yaratıcı Yazma Öğretim Modeli. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.
 • Güzel-Özmen, R., Tavil, Y.Z., Dayı, E., Karasu, N., Aykut, Ç., Timuçin, E. U., Alptekin, S., Güler, Ö. Arslan-Armutcu, O., Şimşek, M. Ö. ve Sanır, H., 2010. Zihinsel engelliler sınıf öğretmeni yetiştirmede gazi öğretmenlik uygulaması modelinin etkililiği (Öğretmen adaylarına ölçüt bağımlı ölçü aracı uygulama becerilerinin kazandırılmasına yönelik deneysel bir çalışma) 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Gaziantep
 • Güzel-Özmen, R., Güler, Ö., Doğanay-Bilgi, A., 2010. Ders kitaplarındaki metinleri yapılandırma ve şematik düzenleyici oluşturma stratejilerinin zihinsel engellilerin eğitimi anabilim dalı öğrencilerine öğretimi. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Gaziantep
 • Kalkan, S. ve Güzel-Özmen, R., 2010. Özel eğitim sınıfları ile birlikte eğitim ortamlarına devam eden zihinsel yetersizlikten etkilenmiş öğrencilerin okuduğunu anlama, okuma hızları ve okuma hatası performanslarının karşılaştırılması (Çorum ili örneği). 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Gaziantep.
 • Orçan, M. ve Güzel-Özmen, R., 2010. Zihinsel yetersizlikten etkilenmiş öğrencilerin okuma hızının artırılmasında sağaltım paketlerinden etkili olanın belirlenmesi (Kısa deneysel analiz ve genişletilmiş analiz çalışması). 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Gaziantep
 • Gürel, Ö. Şimşek, M.Ö., Güzel-Özmen, R., 2010. Uyarlanmış bilşşel strateji öğretimi: bir hikaya yazma stratejisi 2.Uluslarası Eğitim Araştırmaları Kongresi Antalya
 • Güzel-Özmen, R., Karakoç, R., Çakmak, S., Özdemir, S., 2009. Kısa Deneysel Analizle Az Gören Öğrencilerde Okuma Hızında Etkili Olan Sağaltım Yönteminin Seçimi. Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi Edirne
 • Güzel-Özmen, R., 2009. Kısa deneysel analizle okuma güçlüğü olan öğrencilerde okuma hızında etkili sağaltımın belirlenmesi. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Marmaris.
 • Yakın, M. ve Güzel-Özmen, R., 2009. Aile eğitiminin annelerin doğal dil sağaltım tekniklerini kullanmalarında etkililiği. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Marmaris.
 • Güzel-Özmen, R. ve Doğanay- Bilgi, A., 2009. Tekrarlı hikaye kitabı bakmanın zihinsel engelli öğrencilerin isim ve eylem bildiren sözcükleri kazanmalarında etkililiği, 5. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi. İzmir
 • Doğanay- Bilgi, A. Güzel-Özmen, R., 2009. Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin bilgi veren metinleri anlamalarında uyarlanmış çok ögeli bilişsel strateji öğretiminin etkililiği 1. Uluslarası Eğitim Araştırmaları Kongresi Çanakkale
 • Güzel-Özmen, R., Karakoç, T. ve Özdemir, S., 2009. Kısa deneysel analizle az gören öğrencilerin okuma hızının artırılmasında ayrı ve birleştirilmiş olarak sunulan beceri ve performans temelli sağaltım tekniklerinden etkili olanın belirlenmesi. 1. Uluslarası Eğitim Araştırmaları Kongresi Çanakkale
 • Güzel-Özmen, R., Doğan, Y., 2009. İlkokuma Yazmayı Farklı Yöntemlerle Öğrenen Öğrencilerin Okuduğunu Anlama, Okuma Hızları ve Okuma Hataları Bakımından Karşılaştırılması. II Uluslararası Türkçe Öğretimi Kurultayı Ürgüp
 • Güzel-Özmen, R. Gürel, Ö., Şimşek, M. Ö., 2009. Uyarlanmış bilişsel strateji öğretiminin öykü yazmada etkililiği (zihinsel engelli öğrenci ile vaka çalışması). Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi Edirne
 • Güzel- Özmen, R. , 2008. Zihinsel engelli öğrencilerin bilgi veren metinleri anlamalarında şematik düzenleyicilerin iki farklı sunumunun etkiliklerinin karşılaştırılması. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • Güler, Ö. ve Güzel-Özmen, R., 2008. Zihinsel engelli öğrencilerin okuduğunu anlama becerisinde okuma öncesi, sırası ve sonrası uygulanan okuduğunu anlama tekniklerinin etkililiklerinin karşılaştırılması Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • Güzel-Özmen, R., 2008. Okuduğunu Anlama Öğretimi. 3. Otizm Günleri, İstanbul. İstanbul
 • Güzel-Özmen, R., Yakın, M., Kalkan, S., 2008. Otistik öğrencilerin harf ve çizgi çizme becerisinde iki farklı performans dönütün etkililiğinin karşılaştırılması Selçuk Üniversitesi 18. Ulusal Özel Eğitim Kongresi. Konya
 • Vayiç, Ş., Güzel-Özmen, R., 2008. Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Öğrencilere Hayat Bilgisi Öğretiminde Doğrudan Öğretim Yöntemi ile Şematik Düzenleyiciyle Öğretimin Karşılaştırılması 18. Ulusal Özel Eğitim Kongresi. Konya
 • Şentürk, I., Güzel -Özmen, R., 2007. Tepki İsteme-Model Olma tekniğinin zihinsel engelli çocukların sözcük üretimlerinde etkililiği, 3. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi. İzmir
 • Güzel-Özmen, R. ve Ünal, H., 2006. Zihinsel engelli öğrencilere doğrudan öğretim yöntemiyle şekil kavramının ilişkili nitelikleri sunularak ve sunulmadan yapılan öğretimin etkililiklerinin karşılaştırılması 16. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Samsun
 • Güzel-Özmen, R., 2006. Şematik düzenleyicilerin hayat bilgisi, sosyal bilgiler ve fen bilgisi öğretiminde kullanımı 16. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Samsun. Konya
 • Güzel-Özmen, R., 2006. The Effectiveness of Cognitive Strategy Instruction on Mentally Retarded Turkish Students in Decoding Skills. First European Conference on Practice-Based and Practitioner Research Leuven, Belçika
 • Güzel-Özmen, R. , 2006. Determining the Effectiveness of Intervention on Improving Oral Reading Fluency Using Brief Experimental Analysis. First European Conference on Practice-Based and Practitioner Research Leuven, Belçika.
 • Güzel-Özmen, R., 2005. Özel Eğitim, Uyarlanmış bilişsel strateji öğretiminin yazılı ifade becerisinde uygulanması 15. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Gazi Üniversitesi Ankara
 • Güzel-Özmen, R., Çevik, G., 2005. The effectiveness of antecedent and consequence interventions using combined and seperated formats on oral reading fluency. 14th European Conference on Reading Zagreb
 • Güzel-Özmen, R. ve Beyaz, H. , 2004. Doğal ortamda uygulanan model olma, sorularla ipucu verme, fırsat öğretimi ve geciktirme tekniklerinin dil kazanımında etkililiği, 14. Ulusal Özel Eğitim Kongresi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu
 • Güzel-Özmen, R., 2004. Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin bildikleri ve bilmedikleri öykü ve masallarda okuma hızlarının karşılaştırılması, 14. Ulusal Özel Eğitim Kongresi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu
 • Güzel-Özmen, R. ve Doğanay-Bilgi, A., 2004. Hafif düzeyde zihinsel yetersizlikten etkilenmiş öğrencilerde aşamalandırılmış dikte tekniğinin hece sonundaki ünsüz harfleri doğru okumada etkililiği, 14. Ulusal Özel Eğitim Kongresi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu
 • Güzel-Özmen, R., Altınyay, Ş. Şentürk, I., Gökmen, S. Gündüz, B., Kemaloğlu, Y.K., 2003. Gecikmiş konuşma problemi olan çocukların eğitsel değerlendirilmesi ve sağaltımı. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya
 • Güzel-Özmen, R., Bulut A., Peker, K.Z., Özbek, M. Şentürk, I., Taşkın, T. Özçelikyürek, Y. , 2002. Özel eğitim sınıflarında fen projeleri., XII. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Ankara Üniversitesi
 • Güzel-Özmen, R., 1999. Zihinsel engelli öğrencilerin okudukları öyküleri anlamalarında doğrudan öğretim yönteminin etkililiği, 9. Ulusal Özel Eğitim Kongresi. Anadolu Üniversitesi Eskişehir

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Dislektik Bireylerin Profil Çıkarımı, Eğitim İhtiyaçları ve Bu Bireylere Hizmet Veren Birimlerin Eğitim İhtiyaç Analizi Ankara(2015)
 • Öğrenme güçlüğü olan öğrencilere çalışma becerilerinin kazandırılması Ankara(2015)
 • Öğrenme Problemleri: Önlenmesi ve Düzeltilmesi. Disleksi Öğrenme Güçlüğünde Güncel Yaklaşımlar ve Gelecek Hedeflerinin Belirlenmesi Çalıştayı, Antalya(2015)
 • Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Amaçlı İletişim İşlevlerini Desteklemek Amacıyla Kullanılacak Teknikler Otizmde Yeni Arayışlar Sempozyumu İstanbul(2014)
 • Türkiye’de Özel Eğitimin Bilim Olarak Gelişmesini Etkileyen Etmenler. Türkiye’de Bilim Olarak Özel Eğitim Paneli 1. Gazi Üniversitesi, Ankara.(2014)
 • Atamalar Gölgesinde Özel Eğitim Alanında Öğretmen Yetiştirme Gazi Üniversitesi, Ankara(2014)
 • Yazım hatalarının düzeltilmesi. Özel Eğitimde Yöntem ve Yaklaşımlar Paneli, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. (2010)
 • Okuduğunu anlama stratejileri, Engelsiz Yaşam Topluluğu, Selçuk Üniversitesi, Konya.(2010)
 • Okuduğunu anlama stratejileri. Çayeli Kaymakamlığılı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çayeli (2009)
 • Yetersizlikten etkilenen çocuklara dil öğretimi. Özel Ege Değişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Söke, Aydın.(2007)
 • Zihinsel engelli çocuklara ilk okuma yazmada ve dil öğretiminde kullanılan strateji ve teknikler. Özel Ege Değişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Söke, Aydın. (2007)
 • Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi(2005)

Seminer

 • Öğrenme Problemleri: Önlenmesi ve Düzeltilmesi Bir Model Önerisi (2015) Etimesgut rehberlik, Ankara
 • Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerde eğitim yaklaşımları. Özel Öğrenme Güçlüklü Öğrencilerin Özellikleri ve Eğitimi Bilim Danışmanlığı Kursu, (2011) Aksaray Üniversitesi, Aksaray.
 • Özel öğrenme güçlüğü alanı: Okuma ve okuduğunu anlama. Özel Öğrenme Güçlüklü Öğrencilerin Özellikleri ve Eğitimi Bilim Danışmanlığı Kursu, (2011) Aksaray Üniversitesi, Aksaray.
 • TÜBİTAK destekli Özel Öğrenme Güçlüklü Öğrencilerin Özellikleri ve Eğitimi Bilim Danışmanlığı Kursu Projesi düzenleme kurulu üyesi (2011) Aksaray Üniversitesi
 • Eğitim Araştırmaları Birliği Özel Eğitim Program Kurulu Üyesi (2009)
 • Dilin incelenmesi. (2009) TSK vakfı öğretmenleri için düzenlenen davetli seminer, Ankara.
 • Dilin değerlendirilmesi. (2009) TSK vakfı öğretmenleri için düzenlenen davetli seminer, Ankara.
 • Çocuk dilinin üç bileşeni bakımından değerlendirilmesi. (2009) Özem Özel Eğitim Kurumları öğretmenleri için düzenlenen davetli seminer, Ankara.
 • Dilin üç bileşenindeki bozukluklar ve etkileri. (2008) Özem Özel Eğitim Kurumları öğretmenleri için düzenlenen davetli seminer, Ankara.
 • Dil Bileşenleri, Dilin Değerlendirilmesi ve Dil öğretim yöntemleri. (2003) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Semineri, Marmaris
 • Zihinsel Engelli Çocuğun Dil Gelişimini Desteklemek İçin Öğretmenin Yapacakları (2000) Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Daire Başkanlığı Karaman
 • I. Özel Eğitim Konseyi üyesi. (1991) Mill Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanlığı, Ankara
 • Zihinsel Engelli Çocuklarda Aile Eğitimi (1990) Zihinsel Engelliler Eğitim Derneği Denizli

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • 15. Özel eğitim kongresi (düzenleme kurulu üyesi) Gazi Üniversitesi-Ankara
 • 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi (düzenleme kurulu başkanı) Gaziantep

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • (2013)(Özel Eğitim Bölüm Başkanı - )
 • Özel Eğitim Bölümü Zihinsel Engellilerin Eğitimi Anabilim dalı başkanlığı (2009)(2009 - )
 • Görme ve Öğrenme Yetersizliği Olan Çocukları Eğitim Merkezi (GÖYÇEM) Yönetim Kurulu Üyeliği (2008)
 • Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyon Başkanı (2006)
 • Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Leonardo Vinci Porgramı Kurul Koordinatörü (2005)
 • Gazi Üniversitesi Necmettin Akyıldız İşitme, Konuşma, Ses ve Denge Bozuklukları Tanı, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği. (2002)(2006 - )
 • Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı (1993)

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Orçan, M. Kısa Deneysel Analiz ve Genişletilmiş Analizle Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Öğrencilerin Okuma Hızının Artırılmasında Ayrı ve Birleştirilmiş Olarak Sunulan Beceri Temelli Sağaltım Tekniklerinden Etkili Olanın Belirlenmesi (2010)
 • Kalkan, S. Özel Eğitim Sınıfları İle Birlikte Eğitim Ortamlarına Devam Eden, Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Ve Okuma Hızları Performanslarının Karşılaştırılması (Çorum İli Örneği) (2009)
 • Yakın, M. Aile Eğitiminin Zihinsel Engelli Öğrencileri Ailelerine Uygulanan Aile Eğitiminin Ailelerin Doğal Dil İletişim Tekniklerin Kazanmalarında Etkililiği (2009)
 • Doğanay-Bilgi, A. Çok Öğeli Strateji Öğretiminin Zihinsel Engelli Öğrencilerin Bilgi Veren Metinleri Anlamalarında Etkililiği (2009)
 • Vayiç, Ş. Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Öğrencilere Hayat Bilgisi Öğretiminde Doğrudan Öğretim Yöntemi İle Şematik Düzenleyiciyle Öğretimin Karşılaştırılması (2008)
 • Güler, Ö. Zihinsel Engelli Öğrencilerin Okuduğunu Anlam Becerisinde Okuma Öncesi Sırası ve Sonrası Uygulanan Okuduğunu Anlama Tekniklerinin Etkililiklerinin Karşılaştırılması (2008)
 • Çevik, G. Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Öğrencilerin Sesli Okuma Hızlarının Artırılmasında Okuma Öncesi ve Okuma Sonrası Sağaltım Tekniklerinin Farklılaşan Etkililiği (2006)
 • Şentürk, I. Çevrenin Yapılandırılmasına Dayalı Dil Öğretim Yönteminin Zihinsel Engelli Çocukların Sözcük Üretimlerinde Etkililiği (2006)

Dersler

 • Zihin Engellilere İletişim Becerilerinin Kazandırılması (4)
 • Okuma-Yazma Öğretimi (5)
 • Zihin Engelliler İçin Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı-I (7)
 • Türkçe Öğretimi (6)
 • Özel Eğitiminde Tek Denekli Deneysel Araştırmalar
 • Zihin Engellilerde Öğrenme Teorileri
 • Bilişsel Strateji Öğretimi
 • İletişim ve Dil Bozuklukları

Doktora ve Tıpta Uzmanlık Sonrası Burs

 • Michigan State University, (1/2004) - (5/2004)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Özmen, E. R.. (2012). Temel Eğitim Öğretmenleri İçin Kaynaştırma Uygulamaları ve ÖZEL EĞİTİM (kitap bölümü). Öğretim İlkeleri ve Öğretimsel Uyarlamalar Türkiye. VİZE.
 • Özmen, E.R.. (2012). Zihinsel Engellilerde Öğretmenlik Uygulaması E. R. Özmen (Ed.). (kitap bölümü). Sınıfta Ölçümleme ve Değerlendirme Uygulamaları Türkiye. Pegem.
 • Özmen, E. R.. (2012). Zihinsel Engellilerde Öğretmenlik Uygulaması E. R. Özmen (Ed.). (kitap bölümü). Öğretim stratejileri Pegem.
 • Güzel-Özmen, R., Doğan, Y.. (2011). İlk okuma yazmayı farklı yöntemlerle öğrenen öğrencilerin okuduğunu anlama, okuma hızı ve okuma hataları bakımından karşılaştırılması (kitap bölümü). Almanya. Dıe Blaue Eule Publishing.
 • Güzel-Özmen, R.. (2010). İlköğretimde Kaynaştırma/Yazma Öğretimi(kitap bölümü). Türkiye. PEGEM.
 • Doğanay-Bilgi, A. Güzel-Özmen, R.. (2010). İlköğretimde Kaynaştırma/Okuma Öğretimi(kitap bölümü). Türkiye. PEGEM.
 • Güzel-Özmen, R., Aykut, Ç.. (2010). İlköğretimde Kaynaştırma/ Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi(kitap bölümü). Türkiye. PEGEM.
 • Güzel-Özmen, R. Karakoç, T.. (2010). İlköğretimde Kaynaştırma/Fen Bilgisi Öğretimi(kitap bölümü). Türkiye. PEGEM.
 • Güzel-Özmen, R.. (2008). Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim/ Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar (kitap bölümü). Türkiye. PEGEM.
 • Güzel-Özmen, R.. (2003). Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş/Kaynaştırma Ortamlarında Öğretimsel Düzenlemeler(kitap bölümü). Türkiye. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Güzel- Özmen, R. (2001). Okuma becerisi. (pp.17-60). L. Küçükahmet. (2001). Türkçe ders kitabı inceleme kılavuzu/Okuma Becerisi(kitap bölümü). Türkiye. Nobel Yayınevi.
 • Güzel-Özmen, R.. (2000). Okuduğunu Anlama Seti. Türkiye. YAPA.

Editörlük

 • (2012). Zihinsel Engellilerde Öğretmenlik Uygulaması, Pegem Yayıncılık,

Atıf

 • (2015). Alfassi, M., Weiss, I., Lifshitz, H. The efficacy of reciprocal teaching in fostering the reading literacy of students with intellectual disabilities European Journal of Special Needs Education (2006) Exceptional Children, The effectiveness of modified cognitive strategy instruction in writing with mildly mentally retarded Turkish students
 • (2013). Swanson, H.L. Harris, K.R., & Graham, S. Handbook of learning disabilities, Guilford Press (2006)The effectiveness of modified cognitive strategy instruction in writing with mildly mentally retarded Turkish students,
 • (2011). Harris, Graham, Macarthur, Reid, & Mason. handbook of self-regulation of learning and performance self-regulated learning process and children writing Zimmermanand Schunk (Ed)(2006)The effectiveness of modified cognitive strategy instruction in writing with mildly mentally retarded Turkish students. Exceptional Children 72: 281–97.
 • (2010). Taft, R. J., & Mason, L. H. Remedial and Special Education, 24, 1-12., (2006 The effectiveness of Modified Cognitive Strategy Instruction in writing with mildly mentally retarded Turkish students. Exceptional Children, 72(3), 281-297.)
 • (2009). Durukan, E. 7. sınıf türkçe ders kitaplarındaki metinleri anlamaya yönelik sorular üzerine taksonomik bir inceleme. Milli eğitim dergisi, 181, 84-93., (2001 Okuma becerisi. L. Küçükahmet (Ed.), Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu Türkçe1-8 (pp.17-59). Ankara: Nobel Yayınevi.)
 • (2009). Joseph, L.M., & Konrad, M. Research in Developmental Disabilities, 30, 1-19, (2006 The effectiveness of Modified Cognitive Strategy Instruction in writing with mildly mentally retarded Turkish students. Exceptional Children, 72(3), 281-297.)
 • (2008). Katherine C. T. (2008). Doctoral dissertation, The University of North Carolina, Charlotte. , (2006. The effectiveness of Modified Cognitive Strategy Instruction in writing with mildly mentally retarded Turkish students. Exceptional Children, 72(3), 281-297.)
 • (2008). Güldenoğlu, B. Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerde okuduğunu anlama becerilerinin desteklenmesi. Özel Eğitim Dergisi, 9 (2), 51-63., (2001 Okuma becerisi. L. Küçükahmet (Ed.), Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu Türkçe1-8 (pp.17-59). Ankara: Nobel Yayınevi.)
 • (2008). Güldenoğlu, B. Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerde okuduğunu anlama becerilerinin desteklenmesi. Özel Eğitim Dergisi, 9 (2), 51-63. , (1999 Doğrudan öğretim yönteminin öykü anlama becerisinin öğretiminde uygulanması. Eğitim ve Bilim, 23 (111), 31-41. )
 • (2008). Rogers, L.N., & Graham, S. Journal of Educational Psychology, , (2006 The effectiveness of Modified Cognitive Strategy Instruction in writing with mildly mentally retarded Turkish students. Exceptional Children, 72(3), 281-297.)
 • (2007). Duman, N., & Çifci-Tekinarslan, İ. Hikâye Haritası Yönteminin hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri üzerindeki etkisi Özel Eğitim Dergisi, 8 (1) 33-55., (2001 Okuma becerisi. L. Küçükahmet (Ed.), Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu Türkçe1-8 (pp.17-59). Ankara: Nobel Yayınevi.)
 • (2007). Duman, N., & Çifci-Tekinarslan, İ. Hikâye Haritası Yönteminin hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri üzerindeki etkisi Özel Eğitim Dergisi, 8 (1) 33-55., (1999 Öykü yapısı ve öykü yapısının okuduğunu anlama öğretiminde kullanılması. Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 105-119. )
 • (2006). Batu, S., & Kırcaali-İftar, G. Kaynaştırma. Ankara: Kök Yayıncılık, (2003 Kaynaştırma ortamlarında öğretimsel düzenlemeler. A. Ataman (Ed.), Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitime giriş (sf. 71-103). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.)
 • (2004). Orel, A., Zerey, Z., & Töret, G. Sınıf öğretmeni adaylarının kaynaştırmaya yönelik tutumlarının incelenmesi. Özel Eğitim Dergisi, 5 (1) 23-33., (2003 Kaynaştırma ortamlarında öğretimsel düzenlemeler. A. Ataman (Ed.), Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitime giriş (sf. 71-103). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. )
 • (2004). Şengül, M., & Yalçın, S. K. Okuma ve anlama becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak hazırlanan bir model önerisi, Milli Eğitim Dergisi, 164, 36-52., (2001 Okuma becerisi. L. Küçükahmet (Ed.), Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu Türkçe1-8 (pp.17-59). Ankara: Nobel Yayınevi.)
 • (2003). Nas, R. Türkçe öğretimi. Bursa: Ezgi Kitapevi. , (2001 Okuma becerisi. L. Küçükahmet (Ed.), Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu Türkçe1-8 (pp.17-59). Ankara: Nobel Yayınevi.)
 • (2003). Temur, T. Okunabilirlik (Readability) kavramı. Türklük Bilim Araştırmaları, 13,169-180., (2001 Okuma becerisi. L. Küçükahmet (Ed.), Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu Türkçe1-8 (pp.17-59). Ankara: Nobel Yayınevi.)
 • (2003). Baş, B. Altıncı sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metin türleri üzerine bir inceleme. Türklük Bilim Araştırmaları, 13, 257-265., (2001 Okuma becerisi. L. Küçükahmet (Ed.), Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu Türkçe1-8 (pp.17-59). Ankara: Nobel Yayınevi.)
 • (2002). Baş, B. Türkçe temel dil becerilerinin öğretiminde atasözlerinin kullanımı.Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2(12), 60-68., (2001). Okuma becerisi. L. Küçükahmet (Ed.), Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu Türkçe1-8 (pp.17-59). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • (2002). Yalçın-Çelik, S.D. Türk edebiyatında kısa hikâye hakkında yapılan çalışmalar Türkbilig, 3, 106-129. , (1999 Öykü yapısı ve öykü yapısının okuduğunu anlama öğretiminde kullanılması. Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 105-119.)

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Doğanay-Bilgi, A . & Özmen, E. R. (2014). Uyarlanmış Çok Ögeli Bilişsel Strateji Öğretiminin Zihinsel Engelli Öğrencilerin Metin Anlama Sürecinde Kullanılan Üstbilişsel Strateji Bilgisini Kazanmalarında Etkisi. KUYEB, 14(2)(1-22).
 • (2011). Güzel-Özmen, R. Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin bilgi veren metinlerdeki bilgileri hatırlamalarında şematik düzenleyicilerin iki farklı sunum şeklinin karşılaştırılması. . Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), (773-793. ).
 • (2009). Güzel- Özmen, R. Modified Cognitive Strategy Instruction: An Expository Writing Strategy. Intervention in School and Clinic, 44(216-222).
 • (2008). Güzel-Özmen, R., Ünal, H. (2008). Zihinsel Engelli Öğrencilere Şekil Kavramı Öğretiminde İki Öğretim Yönteminin Etkililiklerinin ve Verimliliklerinin Karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8(647).
 • (2006). Güzel- Özmen, R. The effectiveness of modified cognitive strategy, instruction in writing on mildly mentally retarded Turkish students. Exceptional Children, 72(281).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Kalkan, S., & Özmen, E. R. (2013). Özel Eğitim Sınıfları ile Birlikte Eğitim Ortamlarına Devam Eden, Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Öğrencilerin Okuduğunu Anlama, Okuma Hızları ve Okuma Hata Performanslarının Karşılaştırılması (Çorum İli Örneği) . İOJES, basımda
 • (2011). Güzel-Özmen, R. Evaluating the effectiveness of combined reading interventions on improving oral reading fluency of students with reading difficulties. . Electronic Journal of Research in Educational Psychology, , 9,3, (1063-1086. ).
 • (2010). Yakın M. & Güzel-Özmen, R. Aile eğitiminin annelerin doğal dil sağaltım tekniklerini kullanmalarında etkililiği, . Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, , 9, (21-39.).
 • (2010). Güler, Ö ve Güzel-Özmen, R.(2010).Kısa Deneysel Analizle Zihinsel Engelli Öğrencilerin Öykü Anlama Becerisinde Etkili Olan Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Belirlenmesi. Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(930-954).
 • (1999). Güzel-Özmen, R. Öykü yapısı ve öykü yapısının okuduğunu anlama öğretiminde kullanılması. . Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, , 11, (105-119.).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Özmen, E. R., Selimoğulu-Gürel, Ö. ve Şimşek, M.Ö. (2015). Uyarlanmış Bilişsel Strateji Öğretiminin Öykü Yazmada Uygulanması: Zihinsel Yetersizliği Olan Bir Öğrenci ile Vaka Çalışması . Özel Eğitim Dergisi, 16(2)(149-164).
 • Özmen, E. R. (2014). Öğrenme Problemleri: Önlenmesi ve Düzeltilmesi: Bir Model Önerisi . Yeni Türkiye,
 • Töret, G. ve Özmen, E. R. (2014). Erken çocukluk döneminde otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda taklit becerileri. Özel Eğitim Dergisi, 15(51-66).
 • Güzel-Özmen, R (2012). Şematik düzenleyici oluşturma: Bir materyal hazırlama stratejisi. Eğitim Teknolojileri Araştırma Dergisi, 3
 • Orçan, M. & Özmen, E. R. (2012). Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Öğrencilerin Okuma Hızının Artırılmasında Sağaltım Paketlerinden Etkili Olanın Belirlenmesi. Özel Eğitim Dergisi, 13(41-54).
 • (2011). Güzel-Özmen, R. Bir metin yapısı örneği: Evrensel dünya problemlerine ilişkin problem çözüm yapısı. . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi., 8(49-62).
 • (2010). Güzel-Özmen, R. , Yakın, M., Kalkan, S. (2010). Otistik öğrencilerin harfleri ve harfleri oluşturan çizgileri çizme becerisinde iki farklı performans dönütünün etkililiğinin karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(97).
 • (2009). Güzel-Özmen, R. Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi Öğretiminde Öğrenme Güçlüğü Olan ve Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Öğrenciler İçin Şematik Düzenleyicilerin Oluşturulması ve Sunumu. Milli Eğitim Dergisi, 37, 289-301., 37(289).
 • (2007). Güzel-Özmen, R., Vayiç, Ş. Oku-Altını Çiz-Böl -Birleştir stratejisinin zihinsel engelli öğrencilerin hece tanıma becerilerini kazanmalarında etkililiği. Özel Eğitim Dergisi, 8(1).
 • (2006). Güzel-Özmen, R. Uyarlanmış bilişsel strateji öğretiminin zihinsel engelli öğrencilerin yazılı ifade sürecinde kullanılan üstbilişsel strateji bilgisini kazanmalarında etkisi. Özel Eğitim Dergisi, 7(49).
 • (2005). Güzel-Özmen, R. Otistik bir çocuğa dil öğretimi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 30(18).
 • (2005). Güzel-Özmen, R. Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin okuma hızlarının metinlerde karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim Dergisi, 30(25).
 • (2005). Özmen, R., Doğanay-Bilgi, A. Zihinsel engelli öğrencilerde aşamalı dikte tekniğinin hece sonundaki ünsüzü doğru okumada etkililiği. Milli Eğitim Dergisi, 33(44).
 • (2003). Güzel-Özmen, R. İfade edici dil becerileri sınırlı olan zihinsel engelli çocukların dil gelişimlerini desteklemek için öğretmenin sınıf ortamında yapacakları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(205).
 • (1999). Güzel, R. Doğrudan öğretim yönteminin öykü anlama becerisinin öğretiminde uygulanması. Eğitim ve Bilim, 23(41).

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Bilgi Veren Metinlerdeki Bilgileri Hatırlamalarında Şematik Düzenleyicilerin İki Farklı Sunum Şeklinin Karşılaştırılması (2011)
 • Yayın teşvik ödülü TÜBİTAK (Modified Cognitive Strategy Instruction: An expository writing strategy.) Intervention in School and Clinic, 44(4), 216-222. (2009)
 • Yayın teşvik ödülü Gazi Üniversitesi (Modified Cognitive Strategy Instruction: An expository writing strategy). Intervention in School and Clinic (2009)
 • Yayın teşvik ödülü TUBİTAK (Zihinsel engelli öğrencilere şekil kavramı öğretiminde iki öğretim yönteminin etkililiklerinin ve verimliliklerinin karşılaştırılması). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (2008)
 • Yayın teşvik ödülü Gazi Üniversitesi (Zihinsel engelli öğrencilere şekil kavramı öğretiminde iki öğretim yönteminin etkililiklerinin ve verimliliklerinin karşılaştırılması). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, (2008)
 • En iyi poster ödülü (Zihinsel engelli öğrencilere doğrudan öğretim yöntemiyle şekil kavramının ilişkili nitelikleri sunularak ve sunulmadan yapılan öğretimin etkililiklerinin karşılaştırılması.) 16. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde Sunulan Poster Bildiri 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun. (2006)
 • Yayın teşvik ödülü TÜBİTAK (The effectiveness of Modified Cognitive Strategy Instruction in writing with mildly mentally retarded Turkish students.) Exceptional Children (2006)
 • The effectiveness of Modified Cognitive Strategy Instruction in writing with mildly mentally retarded Turkish students. Exceptional Children (2006)

Proje

 • Vocational Education of Teachers Working with Handicapped Children, 2010-1-TR1-LEO04-15833-6 kodlu LDV-Ortaklık Projesi, 2010-2012. (2012)
 • Özel Eğitimin Etkisi ve Etkililiği Temel Araştırması (2007) Milli Eğitim Bakanlığı, Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, Ankara.
 • TÜBİTAK destekli Özel Öğrenme Güçlüklü Öğrencilerin Özellikleri ve Eğitimi Bilim Danışmanlığı Kursu Projesi düzenleme kurulu üyesi (2-6/2/2011) (1960)
 • Dislektik bireylerin profil çıkarımı, eğitim ihtiyaçları, bu bireylere hizmet veren birimlerin eğitim ihtiyaç analizi. Ankara Kalkınma Ajansı ve Disleksi öğrenim güçlüğü derneği ortak projesi, akademik danışman, 2015. (1960)