Prof. Dr. Emin KARİP

Eğitim Bilimleri > Eğitim Yönetimi,Teftişi,Planlaması ve Ekonomisi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Karip, Emin., Yenilenen Öğretim Programları ve Ortaöğretime Geçiş Sistemi, Türkiyede ve Amerika Birleşik Devletlerinde Eğitimde Son Dönem Gelişmeler Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul
 • Emin Karip, Genç Akademisyenler için Akademik Yayın Yapma Süreci, III. Eğitim Yönetimi Kongresi Eskişehir, Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • Emin Karip, Educational Quality and Curriculum Reform in Turkey, 52nd Annual Meetings of the Comparative and International Education Society New York, USA
 • 42nd Annual Meeting of Comparative and International Education Society,, Factors Associated with Curriculum Implementation: Curriculum Laboratory Schools Case. Buffalo, NY, March 18-22, 1998.
 • Atatürk Döneminden Günümüze Cumhuriyetin Eğitim Felsefesi ve Ugyulamaları Sempozyumu,, Yurttaşlık Eğitimi ve Avruapa Birliği Boyutu, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, 16-17 Mart 2006, Ankara.
 • Özel Okullar ve Eğitim Yönetimi Sempozyumu,, Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesi: Politikalar ve Uygulamalar, Özel Okullar Derneği, 25-27 Ocak, 2004, Antalya.
 • Emin Karip & Çiğdem APAYDIN, İlköğretimde Erişim ve Eşitlik (Access and Equity in Primary Education), 1. Ulusal İlköğretim Kongresi H. Ü., Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, 15-17 Kasım, ANKARA
 • Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu ve Orta Öğretimde Okul Çeşitliliği Paneli,, Orta Öğretimde Ekonomiye Duyarlılık ve Kalite, 20-22 Aralık 2004, Ankara.
 • A paper presented at the Curriculum Reform to Improve Educational Outcomes and Future Opportunities for All Students Video_Conference,, Secondary Education Curriculum Reform in Turkey, 02/17/2005, the Worldbank. http://info.worldbank.org/etools/BSPAN/PresentationView.asp?PID=1406&EID=700.
 • 1. Eğitim Yönetimi Sempozyumu,, Eğitim Yönetimi Alanında Bilginin Yayılması, Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir, 29-30 Eylül, 2000.
 • F. Hümeyra Yücel, 1. Ulusal İlköğretim Kongresi,, İlköğretim Öğrencilerinin Ailelerinin Yaptığı Eğitim Harcamaları, H. Ü., Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü,15-17 Kasım 2007, ANKARA
 • European Dimension in Education Conference,, Türkiye"deki Yeni İlköğretim Müfredatı, 27 Kasım, 2004, TED İstanbul Koleji, İstanbul

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Okul Yöneticilerinin Değişen Rolleri Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Değişen Dünya Değişen İhtiyaçlar Sempozyumu, Ankara
 • İlköğretim Kongresi Hacettepe Üniversitesi

Seminer

 • Bilimsel Araştırmalarda Rapor Yazma Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı
 • İlköğretim Programlarını Tanıtma Semineri. MEB. Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü-YALOVA. 14-18.03,
 • Öğretim Programlarının Eğitim Felsefesi ve ÖğrenmeÖğretme Yaklaşımları Afganistan Eğitim Bakanlığı Heyeti, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara
 • Eğitim Sistemleri Konulu Çalışma Grubu. 27.09.2003-04.10.2003. Goteborg, Sweeden
 • Çatışma Yönetimi. Yataklı Tedavi Kurumlarında Başhemşire ve Eğitim Hemşirelerinin Eğitimi. Ankara: İl Sağlık Müdürlüğü, 13.12.2002.
 • Yeni Öğretim Programlarında Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim. 8. Uluslar Arası Spor Bilimleri ve 10. ICHPER-ST Avrupa Kongresi. 16-20 Kasım 2004. Antalya.
 • Avrupa ve Orta Asya Ülkeleri Eğitim Konferansı. Politikaların ve Çalışmaların Çıktılarla İlişkilendirilmesi konulu I. Avrupa ve Orta Asya Ülkeleri (ECA) Eğitim Konferansı. Bükreş, Romanya,5-8 Mayıs
 • Süreçler ve Verilerle Yönetim. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü. 27 Ocak – 1 Şubat,
 • Yenilenen Öğretim Programları ve Doğru Bilinen Yanlışlar. Eğitim Yoluyla Şiddetin Önlenmesi ve Yeni Öğretim Programlarının Tanıtımı Projesi, 22-26 Haziran Mardin Valiliği, Mardin

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • International Curriculum Conference İstanbul

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • İlköğretim Okullarında Hizmetli Personelin Çalışma Koşulları ve Hizmetlerin Gerçekleşme Düzeyi (2011)
 • Eğitimin Kalitesini Belirleyen Temel Faktörler
 • İlköğretim Öğrencilerinde Eleştirel Düşünme Becerileri
 • Okullardaki Örgütsel Güven Düzeyinin Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Özellikleri ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
 • Halk Eğitim Merkez Müdürlerinin Çatışma Çözümleme Stratejileri
 • İlköğretim Okullarında Öğretmen Motivasyonu ve Okul Yöneticilerinin Motivasyon Stratejileri
 • Araştırma Görevlilerinin Yetiştirilmesinde Tez Danışmanı Öğretim Üyelerinin Yetiştiricilik Rolleri
 • Fen Eğitiminde Yaratıcı Düşüncenin Öğrenmeye Etkileri
 • İlköğretim Okullarının Birinci ve İkinci Kademesinde Görev Yapan Öğretmenlerin Performans Alanlarının Değerlendirilmesinde Öğrenci Görüşlerinin Alınmasının Uygunluk Düzeyine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Dersler

 • Eğitim Ekonomisi ve Planlaması (20082009 GÜZ)
 • Araştırma Teknikleri (20082009 GÜZ)
 • Eğitimde Politika Analizi (20082009 Güz Dönemi)
 • Araştırma Teknikleri (Zorunlu) (2007-2008/GÜZ)
 • Eğitim Ekonomisi ve Planlaması (2007-2008/BAHAR)
 • Araştırma Teknikleri (2006-2007/BAHAR)
 • Bilgisayar Ortamında İleri İstatistik Uygulamaları(Z) (2006-2007/BAHAR)
 • ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ (2007-2008/BAHAR)
 • Yönetim Kuramları ve Uygulamaları (Zorunlu) (2007-2008 BAHAR)
 • Eğitimde Planlama Modelleri (20082009 GÜZ)
 • Eğitimde Planlama Modelleri (2007-2008/GÜZ)
 • Eğitim Ekonomisi ve Planlaması (2006-2007/BAHAR)
 • Eğitimde Planlama Modelleri (2007-2008/BAHAR)
 • Araştırma Teknikleri (2007-2008/BAHAR)
 • SINIF YÖNETİMİ (2007-2008/BAHAR)
 • Eğitim Ekonomisi ve Planlaması (2006-2007/GÜZ)
 • Eğitimde Politika Analizi (2007-2008/GÜZ)
 • Yönetim Kuramları ve Uygulamaları (Zorunlu) (2007-2008/GÜZ)
 • EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ (2007-2008/GÜZ)
 • Yönetim Kuramları ve Uygulamaları (Zorunlu) (2006-2007/GÜZ)
 • Eğitim Ekonomisi ve Planlaması (2007-2008/GÜZ)
 • Eğitimde Politika Analizi (2006-2007/BAHAR)
 • Eğitimde Planlama Modelleri (2006-2007/BAHAR)
 • ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ (2006-2007/BAHAR)
 • Bilgisayar Ortamında İleri İstatistik Uygulamaları(Z) (2006-2007/GÜZ)

Doktora ve Tıpta Uzmanlık Sonrası Burs

 • University of Pittsburgh
 • University Center for SocialUrban Research (UCSUR)

Yabancı Dil

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2007). İlköğretimde Kalitenin Avrupa Birliği Kalite Göstergeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi, İçinde Servet Özdemir, Hasan Bacanlı, Murat Sözer, Ed., Türkiyede Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretimin Sorunları ve Çözüm Önerileri, Türk Eğitim Derneği, Ankara, p. 212-267. Türkiye. Türk Eğitim Derneği.
 • (2007). Turkey: Management of Curriculum Change and Implementation, in Alexandru Crişan, Ed., Current and Future Challenges in Curriculum Development: Policies, Practices and Networking for Change, Bucureşti: Educatia 2000+; Humanitas Educational, 2006, ss. 199-210.. Romanya. Educatia 2000+.
 • (2005). Eğitimin Ekonomik Temelleri, İçinde: Eğitim Bilimine Giriş, Yüksel Özden (Editör). Sayfa 197218.. Türkiye. PegemA Yayıncılık.
 • Emin Karip. (2001). Yönetim Biliminin Alanı ve Kapsamı, Eğitim ve Okul Yöneticiliği El Kitabı. Türkiye. Pegema Yayınevi.
 • (1999). Çatışma Yönetimi. Türkiye. Pegema Yayınevi.

Editörlük

 • (2008). Right to Education: Policies and Perspectives, ISBN: 978-9944-5128-5-5,vii+196 p.,ebat:160*235, Ankara: Türk Eğitim Derneği, vii+196 p. (160*235)
 • (2008). Eğitim Bilimine Giriş. ISBN: 9944-919-75-6, Baskı Sayısı: 1., Baskı Yeri: Ankara, Sayfa Sayısı: 352 sayfa, Ebat: 16x24 cm, Yayınevi: PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK,
 • (2007). Ölçme ve Değerlendirme, ISBN: 9944-919-25-X, Baskı Sayısı: 2. Baskı, Basım Tarihi: 2008, Baskı Yeri: Ankara, Sayfa Sayısı: 360 Sayfa, Ebat: 16x24 cm, Yayınevi: PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK,
 • (2002). Sınıf Yönetimi. ISBN: 975-6802-62-6, Baskı Sayısı: 6. baskı, Baskı Yeri: Ankara, Sayfa Sayısı: 296 sayfa, Ebat: 16X20 cm, Yayınevi: PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK,
 • (1999). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, ISBN: 1300-4832,Baskı Yeri: Ankara, Sayfa Sayısı: Yıllık (4 Sayı), Ebat: 16x24 cm., Yayınevi: PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK, Mayıs (2008)

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Sally Newman, Emin Karip & Robert Faux (1995). Everyday Memory Function of Older Adults: The Impact of Intergenerational School Volunteer Program. Educational Gerontology, 569(580).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2005). Küreselleşme ve Eğitim 2010 Lisbon Hedefleri. Eğitim Yönetimi, 234(243).
 • (2002). 1999 Ö.S.S"de Uygulanmaya Başlanan Üniversiteye Girişteki Yeni Sınav Sisteminin Mesleki ve Teknik Ortaöğretime Etkileri: Mevcut Planlama Paradigması Üzerine Bir Yorum. Eğitim Yönetimi, 183(186).
 • Kemal Köksal (1999). Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesi. Eğitim Yönetimi, 193(207).
 • (1998). Dönüşümcü Liderlik. Eğitim Yönetimi, 443(465).
 • (1997). Eğitimde Yeniliklerin Uygulanmasını Etkileyen Etkenler. Eğitim Yönetimi, 63(81).
 • (1997). Eğitimde Dış Kaynaklı Yardımlar. Türk Yurdu, 36(39).
 • Kemal Köksal (1996). Etkili Eğitim Sistemlerinin Geliştirilmesi. Eğitim Yönetimi, 245(257).
 • (1996). Policy Implementation: Mutual Adaptation of Educational Policy. Eğitim Yönetimi, 62(78).
 • (1996). Utility of Regression Based Research in School Improvement. Eğitim Yönetimi,, 233(244).
 • (1996). Multilevel Analysis of Hierarchically Structured Educational Data. Eğitim Yönetimi, 409(420).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Modernisation of the Education and Training Systems Towards the 2010 common goals: TURKEY, COUNTRY REPORT for Preparation of the 2006 Joint Council/Commission Report (2005) European Commission, Directorate-General for Education and Culture