Prof. Dr. Emin KURU

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği > Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • E.Kuru,S.Akpınar, D. Aydın, H. Şahan, Bayan Sınıf Öğretmenlerinin Boş Zaman Etkinlikleri Üzerine Bir Araştırma, 10th International Sport Sciences Congress Bolu
 • E.Kuru, U.Abakay, "Perspectives in Physical Education and Sport", International Scientific Conference , Köstence-Romanya
 • Suçlu Davranışlarında öfke Kontrolü Üzerine Bir Çalışma, 1. Dünya Adli Bilimler ve Spor Kongresi Ankara
 • E. Kuru, G. Baştuğ, Bayan Sporcuların Bedenlerini Algılama Düzeyleri ve Cinsiyet Rolleri Üzerine Bir Araştırma, 1. Dünya Adli Bilimler ve Spor Kongresi Ankara
 • E.Kuru, S. Akpınar, U.Abakay, Türk Dünyasının Geleceği, Beşinci Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Calalabat-Kırgızistan

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Gençlik Sorunları ve Zararlı Alışkanlıklar Kırşehir
 • Türkiyede Kış Sporlarının Dünü Bugünü ve Geleceği Ankara

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Yüksekokul Müdür Yardımcılığı
 • Sürekli Eğitim Merkezi
 • Türkiyede Yargının Modernizasyonu ve Ceza Reformu Projesi

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Engelli Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumları ve Karşılaştıkları Sorunlar (Doktora Tezi) (2011)
 • Egzersiz Yapan 35-45 Yaş Arası Kadınların Stresle Başa Çıkma Yolları ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Yüksek Lisans) (2010)
 • Kaynaştırma Uygulamasının Yapıldığı Okullarda Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kaynaştırmaya Karşı Tutumlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma (Ankara İli Örneği) (Yüksek Lisans) (2010)
 • İlköğretim Çağındaki Takım Sporuyla Uğraşan Kız ve Erkek Öğrencilerin Müsabaka Öncesi Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması (Yüksek Lisans) (2010)
 • Bayan ve Erkek Futbolcuların Antrenörlerle Olan İletişim Düzeylerinin Başarı Motivasyonu Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi (Doktora TEzi) (2009)
 • Spor Federasyonlarında Çalışanların İş Doyum Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma (Doktora) (2009)
 • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Karar Verme Stilleri Sosyal Beceri Düzeyleri ve Stresle Başa Çıkma Biçimlerinin Bazı Değişkenler Açısından Karsılaştırmalı Olarak İncelenmesi (Doktora Tezi) (2009)
 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Kişilik Özelliklerinin Bazı Değişkenler Bakımından Belirlenmesi ve Karşılaştırılması (Doktora Tezi) (2009)
 • Futbolcuların Müsabaka Öncesi Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması ve Bazı Değişkenlerin Etkisi (Yüksek Lisans) (2008)
 • Futbol Seyircilerinin Spor Alanlarındaki Saldırganlık Davranışları Hakkında Betimsel Bir Çalışma ( Kırşehir İl Örneği) (Yüksek Lisans) (2008)
 • Futbol Müsabakalarında Şiddet Olaylarına Karışarak Adli Kayıtlara Geçen Seyircilerin Psiko Sosyal Analizleri Üzerine Bir Araştırma, (Doktora Tezi) (2008)
 • Almanya";da Öğrenim Gören 13-16 Yaşları Arasında Spor Yapan ve Spor Yapmayan Türk Öğrencilerin Uyum Düzeylerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması (Doktora Tezi), (2008)
 • Bayan Sporcuların Bedenlerini Algılama Düzeyleri ve Cinsiyet Rolleri Üzerine Bir Araştırma (Doktora Tezi) (2008)
 • Polis Milli Futbol Takımında Oynayan Üst Düzey Elit Sporcu Polislerle, Spor Yapmayan Polislerin Psikolojik İhtiyaçlarının Karşılaştırılması (Yüksek Lisans) (2002)
 • Spor Yapan ve Yapmayan Bayanların Sosyo Ekonomik Seviyelerinin Araştırılması (Konya İli Örneği) (Yüksek Lisans) (2001)
 • Reaksiyon Zamanı ile Bazı Fizyolojik Parametrelerin İlişkisi (Yüksek Lisans) (2001)
 • Türkiye Profesyonel 1., 2., 3. Ligi ve Amatör Takımların Başarı Motivasyonu Farklılıkları ve Sportif Tecrübe Dağılımları Üzerine Bir Araştırma (Yüksek Lisans), (2000)

Dersler

 • Sporda Sosyal Psikoloji (2007-2008)
 • Spor Psikolojisi (2008-2009)
 • Sporda Liderlik (2008-2009)
 • Beden Eğitimi Öğretmenliğinin Güncel Sorunları (2008-2009)
 • Beden Eğitimi ve Sporda Program Geliştirme (2007-2008)
 • Beden Eğitimi ve Sporda Araştırma Projesi (2007-2008)
 • Sporda Liderlik (2007-2008)
 • Spor Psikolojisi (2007-2008)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2000). Beden Eğitimi ve Sporda Program Geliştirme. Beden Eğitimi ve Sporda Program Geliştirmenin temel kavramları. Türkiye. Gazi Yayınevi.
 • (2000). Sporda Psikoloji. Sporun ilgilendiren psikolojik temel kavramlar. Türkiye. Gazi Kitabevi.

Atıf

 • (2008). Türkiye Kick Boks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi,, B.Çoksevim,N.Sarıtaş,M.Kaya,O.Pepe,Kikbokscularda Maç öncesi ve Sonrası Durumluluk
 • (2008). International journal for the Advancement of Counselling, Counselling International Students in Turkish Universities: Current Status and Recommendations
 • (2006). 9. uluslararası spor bilimleri kongresi,muğla,2006, mutlutürk,N. vd,Spor Yapan ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeylerinin Araştırılması
 • (2006). S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, A.Görücü, Beden Eğitimi ve Spor YüksekokullarındaOkuyan Öğrencilerin Aktif Spor Yapma Durumlarının Belirlenmesi
 • (2006). 9. uluslararası spor bilimleri kongresi,muğla,2006, Kaya,M.,vd., Tenis Uygulama Dersi Sınav Öncesi ve Sonrası Kaygı Düzeylerinin Reaksiyon Zamanı Üzerine Etkisi
 • (2006). Sosyal Bilimler Dergisi ,, S.Devecioğlu, M.Sarıkaya , Sporcu Öğrencilerin Sosyo-Kültürel Değişkenler Işığında Profillerinin Belirlenmesi),
 • (2004). Gazi Üniv.,Kırşehir Eğitim Fak.Dergisi, M.Demir, K.,Filiz,Spor Egzersizlerinin İnsan Organizması Üzerindeki Etkileri

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • (2009). Türkiyede Spor Seyircilerinde Oluşan Kitlesel Tezahüratın Geleneklerle İlişkisi. Milli Folklor, S.82(158-163).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Kuru,E., Baştuğ,G., (2008). Futbolcuların Kişilik Özellikleri ve Bedenlerini Algılama Düzeylerinin İncelenmesi. Spormetre, VI (2)(95-101).
 • Kuru,E., Baştuğ,G., (2006). Bayan ve Erkek Futbolcuların Psikolojik İhtiyaçlarının Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi. Spormetre, IV(3)(117-126).
 • (2004). Türkiye ve Kazakistanlı Spora Katılımcı Erkejk Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İhtiyaçlarının Karşılaştırılması. Bilig, bilig30(203-233).
 • (2003). Gazi Üniversitesi BESYO Erkek Öğrencilerinin Değişen Psikolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Manas Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, S.7(177-186).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kuru,E., Var,L. (2009). Futbol Seyircilerinin Spor Alanlarındaki Saldırganlık Davranışları Hakkında Betimsel Bir Çalışma (Kırşehir Örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, C.10,S.2(32-43).
 • Kuru,E., Abakay,U. (2009). Güreş Grekoromen Genç Milli Takım Sporcularının Başarı Motivasyon Düzeylerinin Sportif Tecrübe ve Antreman Sıklığı Açısından İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, C.11,S.1(75-84).
 • Kuru,E., Güven,B. (2008). Tekerlekli Sandalye ve Koşan Basketbol OyuncularınınPsikolojik İhtiyaçlarının İncelenmesi. S.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, C.10,S.2(71-82).
 • Çetin,M.,Kuru,E. (2008). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi. S.Ü.Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, C.10,S.3(54-68).
 • Bayraktar ,G.,Kuru,E., (2007). Güreş Hakemlerinin Temel Psikolojik İhtiyaçlarının İncelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, C.1,S.1(44-58).
 • Kuru,E., Çetin,M.,Ç., (2007). Sporun İlköğretim Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerine Etkisinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi,Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, C.9,S,1(22-30).
 • Kuru E.,Çıplak E., (2003). Üst Düzey Sporcu Öğrencilerin Reaksiyon Zamanı Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Spor Bilimleri Dergisi, C.5,S.1(45-60).
 • (2003). Farklı Statüde Görülen Beden Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.23,(175-191).
 • (2002). Görsel Medya ve Futbol Seyircisinin Şiddet İlişkisi,. İletişim Dergisi,, 14(169-200).
 • Kuru E.,Arslan A., (2002). Profesyonel ve Amatör Futbolcuların Başarı Motivasyonu ve Sportif Tecrübe ile İlişkisi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, C.VII,S.2(23-30).
 • Kuru E., Pepe K., (2002). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavlarına Katılan Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Profilleri,. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,, C.22,S.1(253-265).
 • (2001). Kinestetik Zeka,. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.21,S.2,(217-229).
 • Kuru E., Pepe H., (2001). Spor Yapan ve Yapmayan Bayanların Sosyo-Ekonomik Seviyesinin Araştırılması, (Konya ili örneği). Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, C.21,S.3(209-221).
 • Kuru,E.,Cicioğlu, İ., (2000). Türk Erkek ve Bayan Judocuların Vücut Ağırlık Merkezi ve Vücut Kompozisyonlarının Yabancı Judocularla Karşılaştırılması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, C.V,S.4(28-34).
 • Baykuş S, Gökdemir K., Günay M.,Güçlü M.,Kuru E., (1996). Serbest ve Greko-Romen Ümit Milli Takım Güreşçilerinin Bazı Fizyolojik Parametreler Açısından Analiz Edilmesi,. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, S.4(422-429).
 • (1991). Halk Eğitimlerinin Türk Sporunun Alt Yapısına Katkısı,. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.7,S.1,(201-206).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Yaşlı Bakım Elemanı Yetiştirme (Geriatri) (2011) Gazi Üniversitesi - Zirve Üniversitesi
 • TürkiyeDe Yargının Modernizasyonu ve Ceza Reformu Projesinde Mahkumlar için Uygulanan Spor Dalları ve Gereçler(Öfke Kontrolü ve Egzersiz) (2005) Adalet Bakanlığı, Avrupa Konseyi Hukuki İşbirliği Müdürlüğü