Prof. Dr. Güner Ekenci

Spor Yöneticiliği

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • D. HARMANDAR, G. EKENCİ, 2011. Philosophical Basis of Modern Olympic Games: The Ancient Olympic Games, Congress of Sports Science, 6-8 Mayıs 2011, National & Kapodistrian University of Athens. Athens
 • HARMANDAR, D., EKENCİ, G., DEMİREL, M., Perceptions of Students in School of PE and Sport about Their Lectures Interpersonal Behaviour, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya/Türkiye
 • HARMANDAR, D., EKENCİ, G., İngiltere, Bulgaristan ve Polonya ile Türkiyede Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Yetiştirilmesinin Karşılıklı Olarak İncelenmesi, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Antalya/Türkiye
 • Çimen,Z.; Ekenci,G, Spor Kulüplerinin Kuruluş Amaçlarını Gerçekleştirme Düzeyleri: Kamu, Mahalli ve Diğer Spor Kulüplerinin Karşılaştırılması, Spor Yönetimi ve Ekonomisi Sempozyumu Ankara
 • Ekenci, G.,Yenel,İ.,F., Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Öğrenen Organizasyon Olabilme Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara
 • Ekenci, G. ve A. Ayar, Stajyer Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Problemleri, II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale
 • Yıldıran,İ, S. Karaküçük, A.F. İmamoğlu ve G. Ekenci, Beden Eğitimi ve Spor Öğrenimi Veren Yüksek Öğretim Kurumlarının Öğretim Programlarının Toplumsal Beklentilere Uygunluk Düzeyleri, Spor Bilimleri II. Ulusal Kongresi Ankara
 • Adalı,S., A.F. İmamoğlu ve G. Ekenci, Yükseköğretim Kurumlarındaki Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinin Öğretim Programları Üzerine Bir Araştırma, III. Milli Beden Eğitimi ve Spor Kongresi Selçuk Üniversitesi, Konya
 • Ekenci,G, Spor Tesislerinin İşletilmesinde Kamu Kuruluşlarının Etkinliği, Spor Bilimleri I. Ulusal Sempozyumu Hacettepe Üniversitesi, Ankara
 • Yerlisu,T. ve G. Ekenci, Amatör Sporda Başarılı Sporcuların Ödüllendirilmeleri, Spor Bilimleri III. Ulusal Kongresi Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • GSGM Eğitim Dairesi Başkanlığı, Spor Kulüp Yöneticileri Eğitim Semineri Balıkesir
 • GSGM Eğitim Dairesi Başkanlığı, Spor Kulüp Yöneticileri Eğitim Semineri Spor Kulüplerinde Yönetim ve Yöneticilik İlke ve Prensipleri ve Federasyon, Antrenör, Kulüp İlişkiler
 • GSGM Eğitim Dairesi Başkanlığı, Spor Kulüp Yöneticileri Eğitim Semineri Kırşehir

Seminer

 • Gençlik ve Spor İl Müdürleri, Şube Müdürleri ile İlçe Müdürleri İçin Spor Yöneticiliği Semineri Çanakkale
 • MEB Hizmet içi Daire Başkanlığı,Sınıf Öğretmenlerine Beden Eğitimi Formasyonu Kazandırma Semineri Kastamonu
 • MEB Hizmet içi Daire Başkanlığı, Beden Eğitimi Programların Geliştirme Semineri , Ortaklar/Aydın
 • MEB Hizmet içi Daire Başkanlığı, Gençlik Liderleri Eğitim Semineri Konya

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Spor Yönetimi ve Organizasyon

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Sürekli Eğitim Merkezi
 • Sporda Sponsorluk Uygulamaları ve Yasa Tasarısı Ön Hazırlık Komisyonu,26-28 Nisan 1999
 • Sporda Sponsorluk Uygulamaları ve Yasa Tasarısı Komisyonu 30 Haziran 8211; 2 Temmuz 1999
 • Spor Tesisleri İhtisas Komisyonu
 • Sağlık, kültür ve spor koordinatörlüğü
 • Beden Eğitimi, Spor ve İstanbul Olimpiyatları, Tesis Politikaları, Sponsorluk ve Yerel Yönetimlerle İlişkiler 8211; Spor Tesisleri Özel İhtisas Komisyonu Üyesi

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Ayrıntı Bedensel engelli sporcularda antrenörlerin hizmetkar liderlik davranışlarının sporcu tatmini ile ilişkisi (2011)
 • Ayrıntı Kayak alanlarının yönetimi ve güvenliği:Palandöken kayak merkezi uygulaması Orcan Mızrak Danışman: Prof. Dr. Güner Ekenci Yrd. Doç. Dr. Fatih Yenel (2011)
 • Faal futbol hakemlerinin stres kaynaklarının tespiti (Ankara İli Örneği) (2011)
 • Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Yetiştirme Programlarının İncelenmesi: Türkiye-Belçıka Karşılaştırması
 • Atama Etkinliklerinin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personeli Üzerindeki Etkileri
 • Beden Eğitimi ve Spor Öğrenimi Veren Yükseköğretim Kurumlarında Örgüt Kültürü
 • Kamu Çalışanlarının Sendikal Hak Olarak Boş Zamanları Değerlendirmede Sportif Beklentileri ve Gerçekleşme Düzeyi
 • Sporun Kitlelere Yaygınlaştırılabilmesi Açısından Tesis Politikaları Çanakkale İli Uygulaması
 • Türk Spor Yönetiminde Özerkliğin Ekonomik Boyutu; Türkiye Futbol Federasyonu Örneği
 • Özel Spor İşletmelerinde İş Tatmininin İşgücü Devrine Etkisi (Ankara örneği)
 • spor federasyonlarında bilgi yönetiminin değerlendirilmesi
 • Yüzme Havuzlarında Güvenlik ve Yönetimi
 • Okul Spor Faaliyetlerine Katılımın İlköğretim II Kademe Öğrencilerinin Akademik Başarıları Üzerine Etkisi
 • Türk Kamu Yönetiminde Denetim- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Örneği
 • Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Çocuklarının Özel Eğitimlerinde Beden Eğitimi ve Sporun Etkileri hakkındaki Bilinç Düzeyleri
 • Rekreasyonel Merkezler ve Bu Merkezlerden Üniversite Öğrencilerinin Yararlanma Durumu - Tokat İli Örneği
 • Spor Rekreasyon ve Turizm İlişkisi (Kastamonu İlinin Potansiyeli ve Kullanımı Üzerine Bir Araştırma)
 • Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan 1995-1996 Yılında Mezun Olan Öğrencilerin ÖSS Puanları ile Akademik Başarıların Karşılaştırılması
 • Stajyer Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Problemleri
 • Öncelikli Spor Dallarının Tespiti Ve Tesis Politikaları- Şanlıurfa Uygulaması
 • Sporun Yaygınlaştırılması Açısından Spor Tesisleri Politikası (Isparta İli Uygulaması)
 • Sporun Kitlelere Yaygınlaştırılması Açısından Tesis Politikaları- Antalya Uygulaması
 • Amatör Sporda Başarılı Sporcuların Ödüllendirilmesi
 • Türk Spor Teşkilatı İçinde Futbol Hakem Statüsü
 • Beden Eğitimi ve Rehber Öğretmenleri ile Okul Yöneticilerinin Öğrencilerin Madde Kullanımı ve Bağımlılığını Önlemeye Yönelik Bilgi Görüş ve Önerileri (Ankara İli İlköğretim Okulları II. Kademe Örneği)
 • Türkiyede Profesyonel Futbol Liglerindeki Antrenörlerin Liderlik Yönelim Analizi ve Problem Çözme Becerileri
 • Spor tesislerinde müşteri memnuniyeti
 • Kara Harp Okulunda Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders İçi Liderlik Davranışlarına İlişkin Öğrenci Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma
 • Surnamelerde Spor
 • Sporun topluma yaygınlaştırılmasında medyanın etkisi (Taekwon-do örneği)
 • Beden eğitimi öğretmenlerinin ve beden eğitimi dersi alan lise öğrencilerinin çevresel boş zaman etkinliklerine katılımlarının çevreye yönelik tutumları ile ilişkisi, Ankara ili Sincan ilçesi örneği

Dersler

 • BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ORGANİZASYON 1 (2001-2002 YAZ)
 • BSY-407 1 SPOR İŞLETMECİLİĞİ (2009/2010)
 • BES-3060 1 SPOR YÖNETİMİNDE İNSAN İLİŞKİLERİ (2009-2010)
 • BESYB-1130 1 SPOR İŞLETMECİLİĞİ (2009-2010)
 • BSY-409 3 SPOR YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA VE PROJE 1 (2009-2010)
 • BSY-317 1 SEÇMELİ DERS I( Spor Organizasyon Teknikleri) (2009/2010)
 • Uzmanlık Spor Dalı ve Teorisi 1(Yüzme) 1 (2009-2010 BAHAR)
 • SPOR PAZARLAMASI 2. Öğretim (2009-2010 BAHAR)
 • SPOR YÖNETİMİ UYGULAMASI 3 (2001-2002 BAHAR)
 • BSY-403 1 MAHALLİ İDARELER (2009/2010)
 • SPOR PAZARLAMASI 1 (2009-2010 BAHAR)

Yabancı Dil

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Güner Ekenci, Yusuf Arıkan, Ercan Karaoğlu. (2009). "Yerel Yönetimler ve Spor", Değişik Yönleriyle Yerelleşme, Ed. Veysel K. Bilgiç. Türkiyede ulusal, uluslararası, siyasi, iktisadi, güvenlik ve sporla ilgili yönleriyle yerel yönetimler üzerine yapılan değerlendirmeler Türkiye. SEÇKİN.
 • Güner Ekenci, Faik İmamoğlu. (2002). Spor İşletmeciliği. Çalışmada öncelikle işletme ve işletmecilikle ilgili temel kavramlara yer verilmiş, daha sonra spor işletmelerinin kuruluşuna değinilmiştir. Kitabın gelişme bölümünde yönetim, üretim, pazarlama, personel ve halkla ilişkiler konuları ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Sporda sponsorluk konusuna da yer verilmiştir. Türkiye. Nobel.
 • Güner EKENCİ. (2002). "Spor İşletmeciliğinin Boyutları", Sporda Sosyal Bilimler, Cilt 2, Ed. Doç. Dr. H. Can İkizler. Spor İşletmeciliğinin üretim, pazarlama, presonel ve halkla ilişkiler boyutlarının spor hizmetleri hazırlayıp sunan işletmeler açısından değerlendirilmesi Türkiye. ALFA.

Atıf

 • (2010). Spor ve Fiziksel Etkinlik Hizmetleri Pazarlaması
 • (2010). Pamukkale Journal of Sport Sciences 2010, Vol. 1, No. 1,, SPOR PAZARLAMASI,SPORTS MARKETING
 • (2009). Yrd. Doç. Dr. Hakan SUNAY, Spor Yönetimi
 • (2009). Yrd.Doç.Dr. Hakan SUNAY, Spor Yönetimi
 • (2009). Yrd. Doç. Dr. Hakan SUNAY, Spor Yönetimi
 • (2009). Yrd. Doç. Dr. Hakan SUNAY, Spor Yönetimi
 • (2009). Yrd.Doç.Dr. Hakan SUNAY, Spor Yönetimi
 • (2009). Yrd. Doç.Dr. Hakan SUNAY, Spor Yönetimi
 • (2009). Yrd. Doç. Dr. Hakan SUNAY, Spor Yönetimi
 • (2009). New World Sciences Academy Volume : 4,Number : 1,, HUMAN RESOURCES PLANNING IN SPORTS ENTERPRISES SPOR İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI
 • (2008). Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi (DAUM) Cilt: 6, Sayı:2, Şubat,Elazığ,, A VIEW OF SPORTS SERVICES IN THE FRAMEWORK OF GENERAL ECONOMY" (Spor Hizmetlerinin Genel Ekonomi Çerçevesinde Görünümü),Fırat Üniversitesi,
 • (2008). Gazi Üniversitesi, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı 26 Kış-Bahar 2008,, INSTITUTIONALIZATION OF FOOTBALL IN TURKEY Türkiyede Futbolun Kurumlaşması
 • (2008). Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi (DAUM), A VIEW OF SPORTS SERVICES IN THE FRAMEWORK OF GENERAL ECONOMY Spor Hizmetlerinin Genel Ekonomi Çerçevesinde Görünümü
 • (2007). Yrd. Doç. Dr. Zafer Çimen, Dr. Bülent Gürbüz, Spor Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi
 • (2007). Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt1, Sayı2, 2007, TÜRK SPOR POLİTİKALARINDA ÖNGÖRÜLEN HEDEFLERİN GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (GSGM ÖRNEĞİ)
 • (2005). Yrd. Doç. Dr. M. Zahit SERARSLAN, Spor Yönetimi ve Örnek Olay Analizi
 • (2005). Yrd. Doç. Dr. Velittin Balcı, Spor Pazarlaması
 • (2005). Yrd. Doç. Dr. M. Zahit Serarslan, Spor Yönetimi ve Örnek Olay Analizi
 • (2005). Verimlilik Dergisi, TÜRKİYEDE SPOR SEKTÖRÜ STRATEJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
 • (2005). Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Milletvekili Adaylarının Genel Seçim Öncesi Türkiyedeki Spor Uygulamaları Hakkındaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi
 • (2005). Siyaset ve Toplum Dergisi, Spor Kulüplerinin Sivil Toplum Örgütü Olarak Toplumsal İşlevi,SOCIAL FUNCTION OF SPORT CLUBS AS A CIVILIAN SOCIAL ORGANIZATIONS
 • (2005). Verimlilik Dergisi, Türkiyede Spor Sektörü Stratejilerinin Gelistirilmesi THE DEVELOPEMENT OF THE STRATEGIES OF THE SPORT SECTOR IN TURKEY
 • (2005). Verimlilik Dergisi, Sayı : 2005/ 2, THE DEVELOPEMENT OF THE STRATEGIES OF THE SPORT SECTOR IN TURKEY" (Türkiyede Spor Sektörü Stratejilerinin Geliştirilmesi)
 • (2004). Standart Ekonomik ve Teknik Dergi T.S.E., Yıl 43, Sayı, 511, Temmuz, 2004, THE DIMENSION OF SPORTS ECONOMICS" (Sporun Ekonomik Boyutu),
 • (2003). Dr. Fikret SOYER, Sporda Sponsorluk
 • (2003). (Gazi BESD), AUTONOMY OF TURKEY FOOTBALL FEDERATION (Türkiye Futbol Federasyonun Özerkliği)
 • (1995). boş zamanları değerlendirme, Rekreasyon

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Gündoğdu, Cemal, Ekenci Güner ve Tekin Çolakoğlu, (2008). Yüzme Havuzlarında Güvenlik ve Yönetimi. Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi - Journal of Physical Education and Sport Siences, II Cilt2(Sayı1:1-14).
 • KIRIMOĞLU, Hüseyin ve Güner EKENCİ (2008). BEDEN EĞİTİMİ VE REHBER ÖĞRETMENLERİ İLE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRENCİLERİN MADDE KULLANIMI VE BAĞIMLILIĞINI ÖNLEMEYE YÖNELİK BİLGİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİLERİ (ANKARA İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI II. KADEME ÖRNEĞİ). Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Journal of Physical Education and Sport Siences, Cilt:2(Sayı:1).
 • Gündoğdu, C., Ekenci G., Özmerdivenli, R.EBSCO database. (2008). Türkiyede Kamuya ait Havuzların İnsan Sağlığına Uygunluğu. e-Journal of New World Sciences Academy-EBSCO database., III/2(52-59).