Prof. Dr. Ebru V. ÖCALIR AKÜNAL

Mimarlık

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Özge YALÇINER ERCOŞKUN, Ebru Vesile ÖCALIR-AKÜNAL, 2017. Importance of Public Participation and Energy Democracy for Sustainable Communities, 57th ERSA Congress – ERSA Gröningen, the Netherlands
 • CANDAN SAĞIROĞLU, EBRU VESİLE ÖCALIR AKÜNAL , 2017. Türkiye’nin Kentiçi Ulaşım Veri Tabanının Oluşturulması İçin GIS Temelli Bir Yöntem Önerisi (Poster Bildiri), TMMOB Uluslararası Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Adana, Turkey
 • ZENGİN, E.,ÖCALIR-AKÜNAL, E.V., 2017. Türkiye’de Yeşil Lojistik Uygulamaları, 6. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Antalya
 • Ebru Vesile Öcalır-Akünal, 2016. Quality of Life Indicators of Sustainable Transport, 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts
 • Ebru Vesile Öcalır-Akünal, 2016. Decision Support Systems in Transport Planning, World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 Prague, Czech Republic
 • YALÇINER ERCOŞKUN, Ö., ÖCALIR-AKÜNAL, E. V., YENİGÜL, S. B., ALKAN, L., 2016. Kentlilik Bilincini Oluşturan Göstergeler ve Kentlilik Bilincini Geliştirme Yolları, Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Sempozyumu Bursa
 • ÖCALIR AKÜNAL, E. V. Karabulut, S., Öcalır-Akünal, E.V. , 2015. Tehlikeli Madde Taşımacılığı Güzergâh Planlaması İçin Bir Karar Destek Modeli Önerisi, 11.Ulaştırma Kongresi İstanbul
 • KARABULUT, S., ÖCALIR-AKÜNAL, E.V., 2014. LPG Taşıma Tankerleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Risk Analizi, Karayolu 3.Ulusal Kongresi Ankara
 • ÖCALIR-AKÜNAL,E.V., KÜÇÜKPEHLİVAN, T. , 2014. Toplutaşıma Hizmetlerine Erişimde Hakçalığın Değerlendirilmesi, KBAM Ankara
 • Knoflacher, H., Ocalir, E.V., 2011. The Effect of External Energy Driven Transport Systems On Cities Entropy in Urban and Transport Planning, 10th International Congress on Sustainable Energy Tehnologies İstanbul
 • Knoflacher, H., Ocalir, E.V. , 2011. Sürdürülebilir Ulaşım Kavramı Üzerine Tartışmalar, 9.Ulaştırma Kongresi İstanbul
 • Musa Özalp, Ebru Vesile Öcalır, 2009. İzmir için Yapılan Kentiçi Ulaşım Planlama Çalışmalarının Değerlendirilmesi, İzmir Ulaşım Sempozyumu İzmir
 • Kemal Kurnaz, Ebru Vesile Öcalır, 2007. Ankarada Taş Ocakları, Beton Santralleri ve Çimento Fabrikaları Arasındaki İlişkinin Kent İçi Yük Taşımacılığı Anlamında İrdelenmesi, 4.Ulusal TRODSA Kongresi Ankara
 • Musa Özalp, Ebru Vesile Öcalır, 2007. Türkiye'de Ulaşım Planlama Çalışmalarının Tarihsel Süreç İçerisinde Analizi,, 4.Ulusal TRODSA Kongresi Ankara
 • Ebru Vesile Yıldız, 2004. Araçtan Arındırılmış Yerleşimler: Avrupa Kentlerindeki Uygulamalardan Seçilmiş Örnekler- Carfree Settlements: Selected Case Studies in European Cities, 2nd Traffic and Road Safety International Congress Ankara, Turkey
 • Ebru Vesile Yıldız, 2004. Interaction of Spatial Structures and Energy for Mobility, WCTR2004 İstanbul, Turkey
 • Pampal, S., Hatipoğlu, S., Öztürk Arıkan, E. Yıldız, E.V., 1999. Türkiye'de Trafik Probleminin Nedenleri: Bilinç Eksikliği ve Yetersiz Eğitim, TMMOB Makina Mühendisleri Odası II. Ulaşım ve Trafik Kongresi Ankara
 • Ebru Vesile Yıldız, 1999. Yol ve Alan Ücretlendirmes, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ulaşım ve Trafik Kongre ve Sergisi Ankara
 • Pampal, S., Kaplan, H., Arıkan, E., Hatipoğlu, S, Koçak, N, Yıldız, E.V., 1997. Ulaşım Planlama ve Mühendisliğinin Bir Dalı Olarak Trafik Mühendisliği Eğitimi, Ulaşım-Trafik Kongresi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Ankara
 • Arıkan,E., Çelikel,N.A.,Hatipoğlu, S.,Yıldız, E.V., 1997. Köprü ve Köprülü Kavşakların Bakım ve Onarımı, İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler 3. Teknik Kongresi, ODTÜ Ankara
 • Ebru Vesile Öcalır, Murat Yıldız, 1994. Türkiye'de Trafik Probleminin Nedenleri: Bilinç Eksikliği ve Yetersiz Eğitim, Eigth Congress of Association of European Schools of Planning İstanbul, Turkey

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • ANKARA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DURAK VE GÜZERGAH COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ 7.MapInfo Kullanıcı Konferansı, Ankara(2012)

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • "Sürdürülebilirlik, Küresel Değişim ve Ekosistemler" tematik alan koordinatörü
 • Enerji", "Çevre" ve "Ulaşım" tematik alanları
 • "Ulaşım" tematik alan koordinatörü

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Yeşil Lojistik Göstergeleri ve Türkiye'de Yeşil Lojistik Uygulamaları (2017)
 • Türkiye’deki Kent İçi Raylı Sistemlerin Performanslarının Veri Zarflama Analizi İle Karşılaştırılması (2017)
 • Madencilik Faaliyetleri Sonrasında Kazaların Araştırılması Ve Arazi Kullanımının Belirlenmesi İçin Yöntem Önerisi: Mermer Madenciliği Uygulaması (2017)
 • Karabulut, S. Karayolu Akaryakıt Taşımacılığı İçin Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Risk Analizi: Ege Bölgesi Örneği, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması ABD, Ankara (2014)
 • Kent İçi Yük Taşımacılığı ve E-Ticaret'in Etkileşimi Üzerine Bir Araştırma (2013)
 • Karayolu Taşımacılığında Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçin Bir E-Öğrenme Modeli Önerisi (2013)
 • Solak, K. Raylı sistem Alternatifleri ile Manyetik Yastık Üzerinde Hareket Eden Trenlerin (MAGLEV) Çok Ölçütlü Değerlendirme Yöntemi ile Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trafik Planlaması ve Uygulaması ABD, Ankara (2011)
 • Toklu, S. Motorlu Araçlardan Kaynaklanan Gürültü Kirliliği: Bir Bölge Çalışması, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trafik Planlaması ve Uygulaması ABD, Ankara (2011)
 • Büyüknalbant, S., Kayseri Kentinde Ulaşım Altyapısının Yolculuk Davranışı Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, G.Ü.F.B.E. Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı, Ankara (2010)
 • Cinel, F.D. Kayseri’deki Rayli Sistem Planlamasi ve Uygulama Süreçlerinin İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trafik Planlaması ve Uygulaması ABD, Ankara (2010)
 • Tanır, B., Marmara Bölgesi'nde Karayolu Yük Taşımacılığına Alternatif Kombine Taşımacılık Sistemlerinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, G.Ü.F.B.E. Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı, Ankara (2009)
 • Karabulut, S., Zihinsel Özürlü Bireylerin Yol Güvenliği, Yüksek Lisans Tezi, G.Ü.F.B.E. Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı, Ankara (2007)
 • Özalp, M., Türkiye’de Kentsel Ulaşım Planlaması Çalışmalarında Benimsenen Yaklaşımlar; Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Yüksek Lisans Tezi, G.Ü.F.B.E. Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı, Ankara (2007)
 • Kurnaz, K., Üretim Merkezlerinden Hammadde Taşımacılığının Karayoluna Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, G.Ü.F.B.E. Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı, Ankara (2007)
 • Mert, K., Konya'da Bisiklet Ulaşımı-Planlama ve Uygulama Sürecinin İncelenmesi, G.Ü.F.B.E. Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı, Ankara (2007)
 • Özen, M., “Karayolu Ulaşımının Hava Kirliliği Üzerine Etkileri ve Çözüm Önerileri", Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü, Trafik Planlaması ve Uygulaması ABD, Ankara (2006)

Doktora ve Tıpta Uzmanlık Sonrası Burs

 • Vienna University of Technology (1 Eylül 2010) - (31 Aralık 2010)

Yabancı Dil

 • 5 Nisan 2015 / 86,25

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • YILMAZ, Z., EROL S., ÖCALIR-AKÜNAL, E.V. . (2017). Engineering Tools and Solutions for Sustainable Transportation Planning. A Comparison of Transport Modes in Terms of Energy Consumption USA. IGI-Global.
 • YALÇINER ERCOŞKUN, Ö.,ÖCALIR-AKÜNAL, E. V. . (2017). Engineering Tools and Solutions for Sustainable Transportation Planning. Sustainable Parking Planning for Smart Growth of Metropolitan Cities USA. IGI-Global.
 • KARABULUT, S.,ÖCALIR-AKÜNAL, E.V. . (2016). Using Decision Support Systems for Transportation Planning Efficiency. A Tool for GIS Based Risk Analysis for Transportation of Dangerous Goods on Road (the RAGISADR): A Case Study for Fuel Products USA. IGI-Global.
 • ÖCALIR AKÜNAL, E. V. . (2016). Using Decision Support Systems for Transportation Planning Efficiency. A Web Based Decision Support System (DSS) for Individuals' Urban Travel Alternatives USA. IGI Global.
 • 80 Sonrası Mekan ve Planlama. (2016). 80 Sonrası Mekan ve Planlama. Ulaşım Planlamasında Sistem Etkilerinin Modellenmesi Türkiye. Gazi Üniversitesi.
 • ÖCALIR-AKÜNAL, E.V. . (2015). Beitraege zu einer ökologisch und sozial vertraeglichen Verkehrsplanung, Prof.Hermann Knoflacher zum 75.Geburtstag, Knoflacher –and the next Generation, Festschrift. Discusssions on Sustainable Transport Concepts Austria. Institut für Verkehrswissenschaften, Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik, TU Wien.
 • KNOFLACHER, H., OCALIR, E.V. (2012). Green and Ecological Technologies for Urban Planning Creating Smart Cities . Eco-methodology for urban and transport planning for the future eco-technology USA. IGI GLobal.
 • Ebru Vesile Ocalir, Ozge Yalciner Ercoskun and Rifat Tur. (2011). "A Decision Support System (FMOTS) for Location Decision of Taxicab Stands", in: Efficient Decision Support Systems - Practice and Challenges in Multidisciplinary Domains, Ed.:Chiang Jao. This series is directed to diverse managerial professionals who are leading the transformation of individual domains by using expert information and domain knowledge to drive decision support systems (DSSs). The series offers a broad range of subjects addressed in specific areas such as health care, business management, banking, agriculture, environmental improvement, natural resource and spatial management, aviation administration, and hybrid applications of information technology aimed to interdisciplinary issues. This book series is composed of three volumes: Volume 1 consists of general concepts and methodology of DSSs; Volume 2 consists of applications of DSSs in the biomedical domain; Volume 3 consists of hybrid applications of DSSs in multidisciplinary domains. The book is shaped decision support strategies in the new infrastructure that assists the readers in full use of the creative technology to manipulate input data and to transform information into useful decisions for decision makers. Croatia. InTech.
 • Hermann Knoflacher, Ebru Vesile Ocalir. (2011). "Eco-methodology for urban and transport planning for the future eco-technology", Green and Ecological Technologies for Urban Planning: Creating Smart Cities, Ed.Ozge Yalciner Ercoskun . Green and Ecological Technologies for Urban Planning: Creating Smart Cities addresses the ecological, technological, and social challenges faced in the smart urban planning and design of settlements when using eco-technologies – from sustainable land use to transportation, and from green areas to municipal applications – with a focus on resilience. Containing research from leading international experts, this book provides comprehensive coverage and definitions of the most important issues, concepts, trends, and technologies within the planning field. IGI Global.

Editörlük

 • (2017). Engineering Tools and Solutions for Sustainable Transportation Planning, IGI-Global, USA,
 • (2016). Using Decision Support Systems for Transportation Planning Efficiency, IGI Global, USA,

Atıf

 • (2011). BIOMASS & BIOENERGY, A GIS-based method for identifying the optimal location for a facility to convert forest biomass to biofuel
 • (2009). Planlama, Mersinde Kentsel Ulasım Planlamasına Yönelik Değerlendirmeler

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • ÖCALIR-AKÜNAL, E. V., EROL, S. (2016). Using Cluster Analysis to Define the Position of a Developing Country in Global Transportation Services Trade Environment. Gazi University Journal of Science, 29-4(751-767).
 • ÖCALIR-AKÜNAL, E. V (2016). Decision Support Systems in Transport Planning. Procedia Engineering, 161(119-1126).
 • KARABULUT, S., ÖCALIR-AKÜNAL, E. V. (2015). Karayolu İle Tehlikeli Madde Taşımacılığı İçin Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Çevresel Risk Analizi. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 30/3(351-359).
 • Kaya Mert, Ebru Vesile ÖCALIR (2010). KONYADA BİSİKLET ULAŞIMI: PLANLAMA VE UYGULAMA SÜREÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, 27:1(223-240).
 • Ebru Vesile OCALIR, Ozge YALCINER ERCOSKUN, Rifat TUR (2010). An integrated model of GIS and fuzzy logic (FMOTS) for decisions of taxicab stands. Expert Systems with Applications, 37:7(4892-4901).
 • Musa Özalp, Ebru Vesile Öcalır (2008). Türkiyedeki Kentiçi Ulaşım Planlaması Çalışmalarının Değerlendirilmesi. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, 25:2(71-97).
 • Ebru Vesile ÖCALIR ve Hermann KNOFLACHER (2008). Ankara'da Ulaşım Türlerinin Enerji Kullanımı ve Mekansal Yapıya Etkileri. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi , 23/3(611-617).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • MASOUMI, M., ÖCALIR-AKÜNAL, E.V. (kabul) (2018). Türkiye’deki Kent İçi Raylı Ulaşım Sistemlerinin Performanslarının Veri Zarflama Analizi İle Karşılaştırılması. Politeknik,
 • YALÇINER ERCOŞKUN, Ö., ÖCALIR-AKÜNAL ,E. V. (2017). Çeşme-Urla Yarımadasında Sürdürülebilir Bölge Planlaması için Rüzgar Enerjisi Yatırımları. Çağdaş Yerel Yönetimler, 26/1(79-102).
 • ZENGİN, E.,ÖCALIR-AKÜNAL, E. V (2017). Green Logistics Practices In Turkey. Marketing and Logistics, 4/2(116-124).
 • YALÇINER ERCOŞKUN, Ö., ÖCALIR-AKÜNAL, E. V., YENİGÜL, S. B., ALKAN, L. (2016). Kentlilik Bilincini Oluşturan Göstergeler ve Kentlilik Bilincini Geliştirme Yolları. Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 11(4-23).
 • Ebru Vesile Yıldız (2005). Araçtan Arındırılmış Yerleşimler: Viyana-Floridsdorf (Avusturya)Örneği. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 537(548).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Serhan KARABULUT, Ebru Vesile ÖCALIR,H.Fatoş (GÜR) AKINOĞLU (2010). Zihinsel Özürlü Bireylerin Yol Güvenliği. POLİS BİLİMLERİ DERGİSİ, (12:1)(81-103).