Prof. Dr. Dursun - Taşcı

Fen Fakültesi > Matematik

Hüsamettin EMRAN

Matris normları ile özdeğerler için sınırlar, 1997

Şerife BÜYÜKKÖSE

Matris izleri ile singüler değerler için sınırlar, 1998

Ayla DEMİREL

Aritmetik konvolüsyonlar üzerine,2003

Emrah KILIÇ

Lucas sayıları ve sürekli kesirler,2003

Yurdanur BEKLEVİC

Pell özdeşlikleri, 2006

Miraç ÇETİN

Dördüncü basamaktan genelleştirilmiş Fibonacci ve Lucas dizileri, 2006

Esra AKBAŞ

Genelleştirilmiş fibonacci ve lucas sayılarını içeren toplamlar, 2006

Gül KARADENİZ

Fibonacci ve Pell sayıları ile tamsayıların Zeckendorf gösterimleri, 2006

Selcan EKİCİ

Pell dizilerinin matris üreteçleri, 2006

Tuğba BÜYÜKHATİBOĞLU

Genelleştirilmiş {Gn} Fibonacci dizisini kullanarak 2k mertebeli {Gn(2k)} genelleştirilmiş Fibonacci matris dizisinin teşkil edilmesi, 2006

Pelin YAMAN

Fibonacci ve pell dizilerinin özellikleri, 2006

Ayşen Tuba BİRİNCİ

Tez Döneminde

Ayşe BULGAK

İnterval matrislerin pratik terslenebilirliğini bilgisayarda tespit eden bir algoritma, 2000

Ercan ALTINIŞIK

Hemen-hemen Hilbert-Smith matrislerinin karakterizasyonu, 2001

Naim TUĞLU

LCM-GCD matrisleri üzerine, 2002

Şerife BÜYÜKKÖSE

Mersenne GCD Matrisi ve Reciprocal Mersenne GCD Matrislerinin Karakterizasyonu, 2002

Ayşe NALLI

GCD-Reciprocal LCM matrisinin karakterizasyonu, 2003

Ayşe Dilek MADEN (2. Danışman)

...

Gökçen ALPTEKİN

Pell, Pell-Lucas ve Modified Pell sayıları ile tanımlı circulant ve semicirculant matrisler, 2005

Emrah KILIÇ

Genelleştirilmiş k-basamak pell sayılarının karakterizasyonu, 2006

Mustafa AŞCI

Tez Döneminde

Miraç ÇETİN

Ders Döneminde

Fibonacci Dizileri ve Hessenberg Matrisleri Üzerine

Yüksek Lisans, Huriye Azman

Bazı Üç Band Matrislerin Özdeğerleri Üzerine

Yüksek Lisans, Simge Odabaş

Nazmiye Feyza YALÇIN

Tez Aşamasında (Doktora)

Emrah POLATLI

Tez Aşamasında (Yüksek Lisans)

Özge BOSTANCI

Tez Aşamasında (Yüksek Lisans)

Zişan KUŞAKSIZ

Tez Aşamasında(Tez Aşamasında)

HUriye AZMAN

Doktora Ders Aşamasında