Prof. Dr. Dursun - Taşcı

Fen Fakültesi > Matematik

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • The Mersenne Meet Matrices on Posets., 17. Ulusal Math. Sempozyumu Bolu
 • A Note on The Geometric Mean Reciprocal GCD and LCM Matrices, Antalya Algebra Days V Antalya
 • The Bounds for Perron Roots of GCD, GMM, and AMM Matrices, Sakarya Matematik Sempozyumu Sakarya
 • On The Matrix Norms of GCD and LCM Matrices, IV. Algebra Days Antalya
 • Pell Matrices and Matrix Representation of Pell Numbers, 17. Ulusal Math. Sempozyumu Bolu
 • On The Order-k Generalized Lucas Numbers, Antalya Algebra Days V Antalya
 • Mesenne GCD Matrisleri, XV Ulusal Mat. Sempozyumu Mersin
 • Geometrik Ortalama Reciprocal LCM Matrisleri, XIV Ulusal Mat. Sempozyumu Eskişehir
 • The Upper Bound for the Perron Root of a Nonnegative Matrices, Scientific Computations Konya

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • Cebir Günleri Gazi Üniversitesi(2003)

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Matris normları ile özdeğerler için sınırlar
 • Aritmetik konvolüsyonlar üzerine
 • Fibonacci ve Pell sayıları ile tamsayıların Zeckendorf gösterimleri
 • Pell dizilerinin matris üreteçleri
 • Dördüncü basamaktan genelleştirilmiş Fibonacci ve Lucas dizileri
 • Genelleştirilmiş fibonacci ve lucas sayılarını içeren toplamlar
 • Matris izleri ile singüler değerler için sınırlar
 • Lucas sayıları ve sürekli kesirler
 • Pell özdeşlikleri
 • Genelleştirilmiş {Gn} Fibonacci dizisini kullanarak 2k mertebeli {Gn(2k)} genelleştirilmiş Fibonacci matris dizisinin teşkil edilmesi

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2007). Soyut Cebir. Kitabın konusu kısaca konuları gruplar,halkalar,cisimler ve modüller ile ilgilidir. Türkiye. Alp yayınevi.
 • (2006). Lineer Cebir. Türkiye. Gazi Kitapevi.
 • (2003). Matematik Analiz ve Analitik Geometri Problem Çözümleri Cilt 1. Türkiye. Palme Yayınevi.
 • (2003). Matematik Analiz ve Analitik Geometri Problem Çözümleri Cilt 2. Türkiye. Palme Yayınevi.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Dursun TAŞCI,Emrah Kılıç (2009). On the Second Order Linear Recurrences by Tridiogonal Matrices. Ars Combin., 91(11-18).
 • (2008). On Families of Bipartite Graphs Associated With Sums of Fibonacci and Lucas Numbers. Ars Combinatoria, 89(31).
 • Dursun TAŞCI,Emrah Kılıç (2008). Generalized order-k Fibonacci and Lucas functions.. Rocky Mountain J. Math., 38(1991-2007).
 • Dursun TAŞCI, Emrah KILIÇ (2008). On Sums of Second Order Linear Recurrences By Hessenberg Matrices. Rocky Mountain J. of Math., 38(531).
 • (2007). On The Permanents of Some Tridiagonal Matrices With Applications to The Fibonacci an Lucas Numbers. Rocky Mountain J. of Math, 37(1953).
 • (2007). Factorizations and representations of the backward second order linear recurrences. J. Comput. Appl. Math.,, 201(182).
 • (2006). On the Generalized Order k-Fibonacci and Lucas Numbers. Rocky Mountain Journal of Math, 36(1915).
 • (2006). The Generalized Binet Formula Representation and Sums of The Generalized Order-k Pell Numbers. Taiwanese Journal of Mathematics, 6(1661).
 • (2005). The Linear Algebra of The Pell Matrix. Bol. Soc. Mat. Mexicana, 11(124).
 • (2004). On the Order-k Generalized Lucas Numbers. Applied Math. and Computation, 155(637).
 • (2002). On the Almost Hilbert-Smith Matrices. Fibonacci Quarterly, 40(339).
 • (1998). A Sequence of Upper Bounds for the Perron Root of a Nonnegative Matrix. Linear Algebra and Its Applications, 273(23).
 • (1995). On the lp Operator Norm of Infinite Skew-Symetric Matrices. Linear and Multilinear Algebra, 40(93).
 • (1995). On a Conjecture by Goldberg and Newman. Linear Algebra and Its Application, 215(275).