Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • (2013). Tengilimoğlu, D., Çelik Y, Akbolat M, Işık O., Kurtuldu A, “Assessment of Health Administration Education: A Field Practice in Turkey”, J. Asian Dev. Stud, Vol. 2, Issue 1, (March ). ISSN 2304-375X.. (20-35).
 • (2013). Tengilimoglu, D., Akbolat M, Isık O, Kılıc T. D., Demirkol T., “Do Socio-Demographical Characteristics of Healthcare Professionals Influence their Perceptions of Patient Safety in Hospitals? Evidence from Turkey”, J. Asian Dev. Stud, Vol. 2, Issue 1,(March). ISSN 2304-375X.. (77-92).
 • (2012). Tengilimoğlu, D., Kılıç, Dursun T., Özdemir D., "Preferences, Attitudes and Behaviors of Health Services Consumers in Turkey" , the American Journal Health Behavior, Vol.36, number 2, pp.203-217..
 • (2011). Işık O., Tengilimoğlu, D., Akbolat M., Measuring health care quality with the Servqual method:a comparison in public and private hospitals, Health Med, Vol.5, number 6, suppl.1/2011, pp. 1921-1931. .
 • (2010). Tengilimoğlu D, Akdemir F., Dziegielewski, S.F., “The Effect of The Mobbing on Organizational Commitment in Hospital: A Field Study”, Journal of Social Services Research, Vol 67, number 2, p.128-141. .
 • (2010). Ekiyor A , Tengilimoglu D., Ertürk E., Yeniyırt S., Ertürk E. Relationship Marketing and Customer Loyality: An Empiricial Analysis iin the Healthcare Industry”, The Business Review Cambrige, Vol.14, Number 2, Summer. (244-249).
 • (2002). Kısa, A .,Tengilimoğlu, D.,“Patients’Rights in Turkey”, Clinical Research and Regulatory Affairs, Vol.19, No.1, p.55-62..
 • (1999). Tengilimoğlu, D., Kısa, A., Dziegielewski, S.,Patients Satisfaction in the Country of Turkey: Differences Between Public and Private Hospitals”, Journal of Community Health, Vol. 24 (1), February 1999, p. 73-91. .
 • (1999). Tengilimoğlu, D., Kısa, A., Dziegielewski, S.,“Consumer Opinions with Ancillary Services: Improving Services Delivery in Turkey”, Journal of Medical Systems, Vol.23 (5), p. 363-373. .

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • (2010). Tengilimoglu D., Ekiyor A., Ertürk E., “Relationship Marketing in Health Organization and its effect on Customer Loyalty”, China-USA Business Review, Semptember,2010, Vol.9, number 9, p.17-T29..
 • (2009). Ünalan D, Tengilimoğlu D, Akdemir F. An Empirical Study to Measure the Communication Skills of the Manager aAssistants, Medical secretaries and Office workers in the Public sector, The Journal of American Academy of Business, Cambridge, March 2009;14(2):245-250. ISSN-1540-1200..
 • (2007). Tengilimoğlu, D., Yeşiltaş, M., Kısa, A., Dziegielewski, S., " The Role of Public Relations Activities in Hospital Choice " , Health Marketing Quarterly, Issue 24, Number 3-4, p.19-32..
 • (2007). Yiğit, V., Tengilimoğlu, D., Kısa, A, Younis, Mustafa Zeeden, " Outsourcing and Its Implications For Hospital Organizations in Turkey”, Journal Of Health Care Finance, vol.33, Issue 4, p.86-92..
 • (2006). Tengilimoğlu, D., Çelik, Y., Ülgü, M., Comparison of Computing Capability and Information System Abilities of State Hospitals Owned by Ministry of Labor and Social Security and Ministry of Health, Journal of Medical Systems, Vol. 30, Number 4, p.269-275,.
 • (2005). Tengilimoğlu, D., Kısa, A., "Conflict Management in Public University Hospitals in Turkey: A Pilot Study" , The Health Care Manager, Vol.24, Number 1, p.55-60. .
 • (2005). Tengilimoğlu, D., “Kamu Ve Özel Sektör Örgütlerinde Liderlik Davranışı Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Çalışması, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, E- Sosder, Yıl, 2005, Sayı 14., s.1-16..
 • (2004). Tengilimoğlu, D., Kısa, A, Ekiyor, A.,"The Pharmaceutical Sales Rep/Physician Relationship in Turkey: Ethical Issues in an International Context, Health Marketing Quarterly, Vol. 22, Issue: 1 , p.21-39..
 • (2004). Tengilimoğlu, D., Korkmaz, S., Akinci, F., Parsons, A.L., “Managerial Implications of Medical Sales Representative Perceptions of Job Duties, Job Qualifications, and Other Performance-Related Issues”, Health Marketing Quarterly, Vol. 22, Issue 2, p.3-26. .
 • (2004). Akıncı, F., A. E.Esatoğlu, A.E., Tengilimoğlu, D., A. Parsons, A.L., "Hospital Choice Factors: A Case Study in Turkey”, Health Marketing Quarterly, Vol. 22, Issue 1, p.3 - 19 ..
 • (2004). Şimşek, Ş., Elbaş, N.Ö, Kısa, A., Dziegielewski, S.F., Tengilimoğlu, D., “Knowledge, Attitudes, and Behaviors Toward Sexually-transmitted Infections in Turkish Sex Trade Workers”, Stres, Trauma, and Crisis, Vol.7, number 2, p.105-118. .
 • (2001). Tengilimoğlu, D., Kısa, A., Dziegielewski, S., “The Measurement of Patients Satisfaction in a Public Hospital in Ankara”, Health Services Management Research, Vol. 14, No.1, p.27-35.
 • (2000). Tengilimoğlu, D., Dziegielewski,S., “Health Services Pricing in Turkey”, Health Marketing Quarterly, Vol.17, (4), p.21-36..
 • (2000). Tengilimoğlu, D., Kısa, A., Dziegielewski, S., “What Patients Know About Their Rights in Turkey”, The Journal of Health and Social Policy, Vol.12(1), p.53-69..

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2013). Tengilimoğlu, D., Toygar A, ( Hastane Performansının Ölçümünde PATH Yöntemi, Sosyal Güvenlik Dergisi. Ocak 2013, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa 50-78.
 • (2013). Balcı, E. Ö., , Tengilimoğlu, D., “Yüksek Lisans Alanında Örgün Öğretim Ve Uzaktan Öğretim Gören Öğrencilerin Eğitim Sistemleri Hakkında Düşüncelerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Alan Çalışması”,İstanbul Sosyal Bilimler dergisi ( Uluslararası Sosyal Bilimler E-Dergisi). sayı 4, s. 10-22., ISSN: 2147-3340.. , 4(10-22).
 • (2013). Kahyaoğlu, F., Yanık A., Tengilimoğlu, D., “Batı Akdeniz Bölgesi Sağlık Kurumları Yöneticilerinde Mesleki Yeterliliklerin Belirlenmesine Yönelik Bir çalışma”, Electronic Journal of Vocational Colleges, May, 2013.p.15-27.. (15-27).
 • (2012). Tengilimoglu, D., Çetin B., Hastane Performans Ölçümünde Kurumsal Karne (Dengeli Skor Kard) Yöntemi, Sosyal Güvenlik Dünyası, Mart-Nisan 2012,Sayı: 78, .
 • (2011). Gazi, A., Tengilimoğlu, D., Top M., Tarcan, M., Tekingündüz S., , “Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Hastanelerde Performansa Dayalı Ek Ücret Ödeme Sisteminin Değerlendirilmesi:Hastaların Görüşleri, Verimlilik Dergisi, yıl 2011, sayı 2, sf. 97-124..
 • (2011). Tengilimoğlu, D., Güzel A. “Sağlık Sistemleri ve Ülke Örnekleri-2”, Sosyal Güvenlik Dünyası, Yıl 2011, Sayı 74. .
 • (2011). Tengilimoğlu, D., Güzel A., “Sağlık Sistemleri ve Ülke Örnekleri-1”, Sosyal Güvenlik Dünyası, Yıl, 14, sayı 73, s.13-26..
 • (2010). Tengilimoğlu, D., A.Güzel, “Kurumsal İmaj Hastanelerde Neden Önemlidir?”, SAYED- Hastane Yönetimi ve Eğitimi Dergisi, Yıl 3 sayı 29, Ağustos 2010, s.22- 26..
 • (2010). Tengilimoğlu, D., A.S. Ergenoğlu, Hastane Binalarının Mimari Tasarımı ve Bina Yönetimi, SAYED- Hastane Yönetimi ve Eğitimi Dergisi, Yıl 3 sayı 23, Şubat 2010, s.32- 36..
 • (2010). 1. P., Yılık, A.E., Gündoğdu, Özel Hastanelerin Sorunlarını Belirlemeye Yönelik Bir alan Araştırması, SABİR, ( Sağlıkta Birlik Dergisi), Yıl 2010, sayı 5, Ocak-Şubat , s.40-47..
 • (2009). Gazi, A., Tengilimoğlu, D., Top M., Tarcan, M., “Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Hastanelerde Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminin (PDEOS) Personel Tarafından Değerlendirilmesi: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği, Finans Politik&Ekonomik Yorumlar, 2009, Cilt. 46, No.538, sf.53-73.
 • (2008). Şahman İ., Tengilimoğlu, D., O. Işık, Özel Hastanelerde Yönetimin Profesyonelleşmesinin Kurumsallaşma Süreci Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Alan Çalışması, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, sayfa 1- 23..
 • (2008). Bıyıklı H., Tengilimoğlu, D. M., Top, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık tesislerinin Sağlık Bakanlığı’na Devir Edildikten Sonra hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi: Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği, Hastane Yönetimi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Ekim-Aralık 2008. Sayfa 4-20..
 • (2008). Tengilimoğlu, D.,Türkiye’de Sağlık Yönetimi Eğitimi, SAYED- Hastane Yönetimi ve Eğitimi Dergisi, Yıl, 1, sayı 09, Aralık s.20-24..
 • (2008). Tengilimoğlu, D.Sağlıkta Personel Politikaları, SAYED- Hastane Yönetimi ve Eğitimi Dergisi, Yıl, 1, sayı 05, Ağustos 2008, s.20-23..
 • (2006). Tengilimoğlu, D., Yavaş, M., Acar, S., Büro Yönetimi Eğitiminde Bilgi Teknolojilerinin Eğitim Kalitesi ve Öğrenci Memnuniyetine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması, G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt, Sayı 1, s.39-66..
 • (2006). Gezergün, A., Şahin, B., Tengilimoğlu, D., Demir, C., Bayer, E., “ Hastaların Bakış Açısıyla Hekim - Hasta İlişkisi ve İletişim: Bir Eğitim Hastanesi Örneği, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, yıl: 2006,Cilt: 6, Sayı 1, Sayfa. 129-144. .
 • (2006). Tengilimoğlu, D., Işık, O. Türkiye de Hekimlere Yönelik Mecburi Hizmet Uygulaması ve Yabancı Sağlık Personeli Çalıştırılması Konusunda Sağlık Çalışanlarının Görüşünü Belirlemeye Yönelik Bir alan Çalışması, Hastane Yönetimi Dergisi, Cilt : 10, Sayı: 2-Temmuz-Ağustos-Eylül s. 3-13..
 • (2006). Sarp, N., Tengilimoğlu, D., Bozkırlı, K., “ Hastaneler Afete Hazır Mı? Ankara Uygulaması”, Ulusal Afet Dergisi, Cilt.1, sayı, 1., s.20-26..
 • (2005). Tengilimoğlu, D., ” Hizmet İşletmelerinde Liderlik Davranışları İle İş Doyumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, G.Ü. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 2005, Sayı 1, s 85-103. .
 • (2004). Tengilimoğlu, D., Sevin, H.D., “Determination of Problems Encountered In Thermal Tourism Operations In Turkey”, G.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, s. 95-114..
 • (2004). Tengilimoğlu, D., Kılıç, M., “Hastanelerde Halkla İlişkiler: SB, Üniversite, SSK ve Özel Hastane Yöneticilerinin Halkla İlişkiler Uygulamalarına Yönelik Bir Alan Çalışması”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt, 22, Sayı 2, s. 175-200. .
 • (2004). Tengilimoğlu, D., Tahtasakal, M., “Büro Etik Kuralları ve Bürolarda Yaşanan Cinsel Taciz Olaylarının Cinsiyete Göre Algılanma Biçimi: Bir Alan Çalışması”, G.Ü. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi”, Sayı 15, s.30-44. .
 • (2004). Tengilimoğlu, D., Acar, S., “Yönetici Sekreterlerin Eğitim İhtiyacını Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması”, G.Ü. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 2, s. 29-66. .
 • (2004). Tengilimoğlu, D., Şahin, T., “Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türk Sağlık Sistemi ile Birliğe Üye Ülkelerin Sağlık Sistemleri ve Sağlık Göstergelerinin Karşılaştırılması”, Hastane Yaşam Dergisi Cilt .1,Sayı 1, s. 1-12. .
 • (2003). Aykanat, S., Tengilimoğlu, D., “Hastanelerde Sağlık Personelini Motive Eden Faktörlere İlişkin Bir Alan Çalışması” , Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu Dergisi, Yıl 2003, Cilt.6, Sayı.2. s. 71-97. .
 • (2002). Tengilimoğlu, D., Cermikli, A.H., “ Sağlık Kuruluşlarında Rekabetçi Strateji olarak Firma Birleşmeleri Konusunda Hastane Yöneticilerinin Görüşlerini Tespit Etmeye Yönelik Bir Alan Çalışması”, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl 2002, Sayı.2, s.171-186..
 • (2002). Okutan M., Tengilimoğlu D., “İş Ortamında Stres ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri”, G.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,Kış 2002, Cilt.4, Sayı 3, s.15-42. .
 • (2002). Tengilimoğlu D., Körpe İ.,“Hastanelerde Sekreterlik Hizmetlerinde İletişim Sorunlarını Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması”, İletişim, Bahar 2002, Sayı13, s.53-79..
 • (2002). Körpe İ., Tengilimoğlu D.,“Hastanelerde Sağlık Personelinin Tıbbi Sekreterlerin İletişim Becerileri Hakkındaki Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması”, G.Ü. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 2002, Sayı 1, s.85-103. .
 • (2002). Tengilimoğlu D., Demirtola H., “Türkiye’de Sağlık İnsan Gücü Yetiştirme Politikaları”, Modern Hastane Yönetimi, Nisan-Mayıs-Haziran, 2002, Cilt 6, sayı 2, s.1-9..
 • (2002). Aslan K.M.,Tengilimoğlu D., Ağırbaş İ., “T.C. Devlet Demiryollarında Meydana Gelen Kazalar ve Bu Kazaların Önlenmesinde Psikoteknik Yöntemin Etkisine İlişkin Bir Çalışma”, TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, Yıl 2002, Cilt. 14, Sayı 1, s.36-41..
 • (2001). Kanra, G.,Cengiz A.B.,Kara A., Tengilimoğlu D.“Hekimler ile İlaç Endüstrisi Arasındaki İlişkiler” Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, Yıl, 2001, Sayı. 44, s.399-403..
 • (2001). Tengilimoğlu, D., “Hastane Seçiminde Etkili Olan Faktörler: Bir Alan Uygulaması”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.3, Sayı 1, Bahar 2001.s.85-99..
 • (2001). Tengilimoğlu D., Çalık, C.,“İşletmelerde Performans Değerlendirme”, Mali Yönetim ve Denetim, Haziran-Temmuz 2001 Yıl: 2, Sayı 8, s. 75- 84..
 • (2001). Tengilimoğlu D.“ Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Yeni Türkiye, Yıl 2001, Sayı 40, s.1710-1719..
 • (2001). Tengilimoğlu, D.“ Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Etik ve Etik Sorunları”, Pazarlama Dünyası, Yıl 15, Sayı Ocak-Şubat 2001-1, s. 30-37. .
 • (2000). Tengilimoğlu, D., “ Sağlık Hizmetlerinde Reklam Serbest Olmalı mı?”, Yönetim, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, Yıl 11, Sayı 36, Mayıs , s.7-15. .
 • (2000). Tengilimoğlu, D."Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Karması Elemanları ve Özellikleri”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 55, No.1, Ocak-Mart-2000, s.188-202. .
 • (2000). Tengilimoğlu, D., Çalık, C., “Sağlık Hizmetlerinde Hizmet Sunumunda Görülen Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Modern Hastane Yönetimi, Cilt 4, Sayı 3, Mayıs-Haziran 2000, s. 12-15. .
 • (1999). Can, E., Kısa, A., Tengilimoğlu D. “Türkiye’deki Özel Hastanelerin Pazar ve Pazarlama Araştırmalarına Bakış Açıları Konusunda Bir Araştırma”,Modern Hastane Yönetimi, Cilt 3, Sayı 4, Nisan- Mayıs1999, s. 8-16..
 • (1998). Bardak, Ü., Tengilimoğlu D., “ Sağlık Alanında İnsan Hakları ve Etik”, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1-2, s.215-243. .
 • (1997). Tengilimoğlu, D., Akdoğan, M., “2000' li yıllarda Türkiye' de Sağlık Hizmetleri Pazarlaması”, Modern Hastane Yönetimi, İstanbul-Kasım 1997, Yıl. 1, Sayı 3, s.22-26. .
 • (1996). Tengilimoğlu, D."Hastanelerde Satınalma Yönetimi ", MPM Verimlilik Dergisi, Sayı. 1996/2, s.131-140. .
 • (1993). Tengilimoğlu, D. " Sağlık Hizmetlerinde Piyasa Araştırması", Toplum ve Hekim Dergisi, Sayı 56, Ağustos.
 • (1992). Tengilimoglu, D."Dayanıklı Tüketim Malları Sektöründe Tüketici Davranışlarının Bir Model Yardımı ile Analizi", Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, Sayı 371, s. 30-36. .
 • (1992). Tengilimoğlu, D. "Hastanelerde Stok Kontrol ve Malzeme İhtiyaç Planlama Sistemlerinin Önemi ", Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi , Yıl. 2, Sayı 3, s. 46-51. .
 • (1991). Tengilimoğlu, D., "Kişilerarası Çatışma ve Çatışmayı Teşhis Modelleri", Amme İdaresi Dergisi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi, Cilt 24, s.123-144..
 • (1991). Tengilimoglu, D., Esatoğlu , E., “Kazaların Epidemiyolojisi”, G.Ü. Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü Dergisi, Sayı 3, s.71-82..
 • (1990). Tengilimoglu, D., "Kaza ve Felaket Durumları İçin Hastane Planlaması", TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, Cilt 2, Sayı 2, s. 279-285..
 • (1990). Tengilimoglu, D. " Eğitim ve Araştırma Hastaneleri için Uzman Hekim İhtiyacının Belirlenmesinde Bir Model Uygulaması ", Verimlilik Dergisi, Sayı. 3, s. 19-28..
 • (1989). Tengilimoglu, D., Özışık T., " Ankara İlindeki Kronik Böbrek Yetmezliği Olguları ve Mevcut Tedavi İmkanları", Sağlık Dergisi, Cilt 61, Sayı. 3, s. 49-63..
 • (1986). Tengilimoglu, D. "Ekonomi,Kalkınma ve Sağlık", Toplum ve Hekim, Türk Tabipler Birliği Yayın Organı, Sayı. 41, s.5-9..
 • (1985). Tengilimoğlu, D., "Sağlık Hizmetleri Arz ve Talebinin Özellikleri " Katkı, Hacettepe Üniversitesi Pediatri Bülteni, Cilt 6, Sayı 41, s.412- 415. .

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • 2013. Tengilimoğlu, D., Güzel A., Yılık P., Kallegen R., Omar M. “ Core Compatenices for Tommorrows Health Care Managers : A Study in Turkey”, , 5 th International Conferance “ Management For Stable Economy” 15-17 May, 2013, Moscow.
 • 2013. Tengilimoğlu, D., Türe, M., Güzel A., Yılık P., Öztürk A., “Ratıonal Use Of Drugs In Turkey”: A Case Study” 7th International Conference on Healthcare Systems and Global Business Issues, National University, Jaipur, January 3-6, 2013, India.
 • 2013. Tengilimoğlu, D., Güzel A., Kurtuldu, A., Yılık P., (2013), “Tobacco Control within the Scope of Social Marketing a Study in Turkey ”, 12 th International Conferance Marketing Trends -17-19 January 2013, Paris.
 • 2013. Sur, Ö., Tengilimoğlu, D., “ Bir Çalışan Güvenliği Problemi; Örgütsel Sinizim: Van İli Sağlık Çalışanları Örneği” , IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 2-4 Mayıs 2013, Ankara.
 • 2013. Tengilimoğlu, D., Atmaca, Z., Güzel, A., Toygar, Ş.A., “Sağlık Politikalarının Belerlenmesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Etkisi: Yönetici Perspektifi”. 7. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi. 27-29 Eylül , Konya
 • 2013. Çakıroğlu, E., Tengilimoğlu, D. “Mobbing (Yildirma) Davranişlarinin Tibbi Sekreterlerin Tükenmişliği Üzerine Etkisi”. 12. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi. 24-26 Ekim , Kırklareli
 • 2012. Tengilimoğlu, D., Guzel, A, Kurtuldu , A., Kıbrıs, Ş., (2012), A Field Study on The Satisfaction Levels of Interior and Exterior Customers ın A Private University Hospital, 11 th International Conferance Marketing Trends -19-21 January 2012, Venice-Italy.
 • 2012. Tengilimoğlu, D., Guzel, A, Kurtuldu , A., Kıbrıs, Ş., A Field Study on The Satisfaction Levels of Interior and Exterior Customers ın A Private University Hospital, 11 th International Conferance Marketing Trends -19-21 January 2012, Venice-Italy
 • 2011. Tengilimoğlu D., Hasanoğlu, E., Güzel A., Yılık P., Atilla A., (2011), “Evaluatıon Of The Knowledge, Attıtude And Behavıours Of The Indıvıduals Living In Ankara Towards Alternatıve Medıcıne”, World Conference on Financial Crisis and Impact September 28- October 2, 2011, Baskent University, Ankara
 • 2011. Tengilimoğlu, D., Gökben, G., Yılık .P., (2011), “Strategic Marketing Planning In Tourısm Businesses: A Study On Four And Fıve-Star Chaın Hotels In Turkey”, 10 th International Conferance Marketing Trends -20-22 January 2011, Paris.
 • 2011. Tengilimoğlu D., Işık, O., Akbolat M., (2011), “ A Visual Aid in Brand Positioning:an Application on Perception Maps and Hospitals”, Annual Meeting of the Association of Collegiate Marketing Educators (2011), Advances in Marketing , Proceedings Of The Annual Meeting Of The Association Of Collegiate Marketing Educators, Houston, TX, March 10-11, 2011.p. 27-36.
 • 2011. Tengilimoğlu, D., İmatayeva, E., Keskin Karaman, Ö., (2011), “Sağlık Turizminde Türkiye’nin Yeri ve Potansiyel Gücü”, V. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13-16 Ekim 2011, Lykia World, Fethiye.
 • 2011. Tengilimoğlu, D., Sever, H., Yılık, P., (2011), “Hastane Örgüt Kültürü ve İş Doyumuna Etkisi: Bir Alan Araştırması”, V. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13-16 Ekim 2011, Lykia World, Fethiye.
 • 2011. Tengilimoğlu, D., Eser, Ş., Uslu, D., (2011), “Toplumsal Cinsiyetin Meslek Seçimindeki Rolü ve Sekreterlik Mesleği Üzerine Bir Uygulama”, X. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 6-8 Ekim 2011, Gölpazarı, Bilecik.
 • 2010. Tengilimoğlu D., Ekiyor A., Ertürk E., 2010, “Relationship Marketing in Health Organizations and its Effect on Customer Loyalty”, Annual Meeting of the Association of Collegiate Marketing Educators (2010), Advances in Marketing , Proceedings Of The Annual Meeting Of The Association Of Collegiate Marketing Educators, Dallas, TX, March 2-6, 2010.
 • 2010. Yiğit, V., Dikmetaş, E., Ağırbaş, İ., Tengilimoğlu, D., (2010), “ABC and VED Analysis in Hospital Material Management Systems”, Sixth International Conference on Healthcare Systems, Zirve University, Gaziantep, October 20-22, 2010.
 • 2010. Atilla E.A., Tengilimoğlu, D., Yılık P., (2010), “Factors which Affect Market Orientation Degree of Private Hospital” , Sixth International Conference on Healthcare Systems, Zirve University, Gaziantep, October 20-22, 2010.
 • 2010. Tengilimoğlu, D., Ortac, R., Cetin, K.G., Kibris S., Imatayeva, E., (2010), “The Effect of 2008 Global Financial Crisis through the Private Health Enterprises in Turkey: A Field Research” Global Financial Crisis Conference, Bişkek, 01-05 April 2010,
 • 2010. Eriş H., Tengilimoğlu, D., Yılık P, Top M., (2010), “Özel ve Vakıf Hastanelerinin Sınıflandırılması Hakkında Özel Sektör Sağlık Yöneticilerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, VIII. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 13-16 Mayıs, 2010, Grand Mares Otel-Marmaris.
 • 2010. Naldöken, Ü., Güzel A., Yücedağ, N., Tengilimoğlu, D., (2010), “Sağlık Bakanlığı Aşı Kampanyalarına Karşı Sivas Halkının Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi”, VIII. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 13-16 Mayıs, 2010, Grand Mares Otel-Marmaris.
 • 2010. Tengilimoğlu D., Atilla E.A., Yılık P., Öztürk G., (2010), “Hasta Hakları Birimine Yapılan Şikâyetlerin Değerlendirilmesi”, II. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi, 29 Nisan 1 Mayıs 2010, Antalya.
 • 2010. Alagöz U. Ö., Tengilimoğlu D., Ünalan D., (2010) “Sağlık Çalışanları Bakış Açısı İle Sağlık Ocağından Aile Hekimliği Sistemine Geçiş: Kayseri İli Develi İlçesi Örneği”, II. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi, 29 Nisan 1 Mayıs 2010, Antalya.
 • 2010. Alagöz U. Ö., Tengilimoğlu D., Ünalan D., (2010), “Kayseri İli Develi İlçesi’nde Hizmet Kullanicilarin Bakiş Açisi İle Aile Hekimliği Sistemi”, II. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi, 28 Nisan 1 Mayıs 2010, Antalya.
 • 2010. Ertürk, E., Tengilimoğlu, D., 2010, “Sağlık İşletmelerinde Müşteri Bağlılığının Sağlanması: Bir Alan Araştırması”, IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Kongre Kitapçığı, Antalya, 4-7 Şubat, 2010
 • 2010. Tengilimoğlu, D., Özdemir,D., Kirazlı, E., “Sağlık Hizmetlerinde Tüketici Davranışları: Kişilerin Sağlık Hizmetleri Konusundaki Tutumları Üzerine Bir Araştırma” IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Kongre Kitapçığı, Antalya, 4-7 Şubat, 2010
 • 2010. Tengilimoğlu D., Akbolat, M., Işık, O., Kurtuldu, A., “Türkiye’de Sağlık Yönetimi Eğitiminin Gelişimi ve Sağlık Yönetimi Eğitimi Hakkında Yönetici Görüşleri: Ankara İlinde Bir Uygulama” IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Kongre Kitapçığı, Antalya, 4-7 Şubat, 2010
 • 2009. Tengilimoğlu, D., Balçık, P.Y., (2009), “What Should Turkey’s Marketing Strategy Be In Health Tourism?” Annual Meeting of the Association of Collegiate Marketing Educators (2009) Advances Marketing, Proceedings Of The Annual Meeting Of The Association Of Collegiate Marketing Educators, Oklahoma, February 24-28, 2009.
 • 2009. Tengilimoğlu, D., Dinçer, M, Yılık P, Gündoğan A, E., (2009), “Özel Hastanelerin Sorunlarını Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması”, VII. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 21-24 Mayıs, 2009, Merit Crystal Cove Otel, Girne KKTC.
 • 2008. Tengilimoğlu, D., Pay, U., Kısa A., (2008), The Inefficiency of Performance Based Physician Payment Scheme in Turkey, Fifth International Conference on Health Care Systems, University of Wisconsin Milwaukee, October, 13-15 , 2008.
 • 2008. Uner, M., Tengilimoğlu, Atilla, A.M., Akinci, F., (2008) “ The Human Factor in Marketing Health Care Services: Research on the Assessment of Doctors by Their Patients”, ” Annual Meeting of the Association of Collegiate Marketing Educators (2008) Advances Marketing, Proceedings Of The Annual Meeting Of The Association Of Collegiate Marketing Educators, Houston TX, March 4-8 March 2008.
 • 2008. Mansur, F.A, Tengilimoğlu, D., (2008) “The Effect of the Mobbing on Organizational Commitment in Hospital: A Fıeld Study, 21st EBEN Annual Conference, Antalya, Turkey, October 17-18-19.
 • 2008. Tengilimoğlu, D. Marşap A., Ünal N., (2008), “Tam Gün Yasa Tasarısı Hakkında Sağlık Yöneticilerinin Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması”, V. Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi , Queen’s Park Otel Kemer/Antalya 22-26 Ekim, 2008.
 • 2008. Tengilimoğlu, D., Mansur, F.A, (2008) “İşletmelerde Uygulanan Mobbingin (Psikolojik Şiddet) Örgütsel Bağlılığa Etkisi”, 7. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Kongre Kitapçığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 22-24 Ekim.s.199-213.
 • 2007. Tengilimoğlu, D., Alkibay S, Ozturk A., (2007) “ A Comparative Analysis Of State And Private Hospitals’ Marketing practices In Turkey” Annual Meeting of the Association of Collegiate Marketing Educators (2007) Advances Marketing, Proceedings Of The Annual Meeting Of The Association Of Collegiate Marketing Educators, San Diego, CA, March 13 – March 17, 2007.
 • 2007. Tengilimoğlu, D., Hasanoğlu, E., Atilla, E.A., (2007) “General Health Insurance Law and Concerns Of Hospital Administrators in Turkey”, Proceedings of the Business and Health Administration Association Chicago Il, March 15-17, 2007, p.333-344.
 • 2007. Tengilimoğlu, D., Gazi, A., D., Çetiner Ertuğrul, (2007) A Field Study Of Patient And Physician Perceptions On The Performance Based Incentive Payment System Implemented In Turkish Hospitals”, Proceedings Of The Business And Health Administration Association Chicago, Il March 15-17, 2007, p.320-332.
 • 2007. Tengilimoğlu, D., Alkibay, S., Aztürk A., (2007), “Comparison Of State Hospitals And Private Hospitals Marketing Practice In Turkey?”, Association Of Collegiate Marketing Educators Federation Of Business Disciplines Annual Meeting (ACME), March 13-17, San Diego, USA.
 • 2007. Tengilimoğlu D.,Işık, O., Atilla,E.A. “Genel Sağlık Sigortası Yasası Hakkında Hastane Yöneticilerinin Ve Hastaların Görüşlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Uluslar arası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, 1-3 Haziran 2007, KKTC Sağlık Bakanlığı ve Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa-KKTC.
 • 2007. Tengilimoğlu D., Kaymak Uslu D., Özsoy A., (2007), “Yönetici -Sekreter İlişkilerinin Sekreter İş Doyumu ve Tükenmişliğine Etkisi Kamu ve Özel Sektör Örneği”, 6.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Gazi Ünv. Ticaret ve Turizm eğitim Fakültesi, 25-27 Ekim, Ankara.
 • 2007. Tengilimoğlu D., Akdemir F., ÜNALAN, D., “Kamu Sektöründe Çalışan Yönetici Asistanları ve Sekreterlerin İletişim Becerilerini Ölçmeye Yönelik Amprik Bir Çalışma “, 6.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Gazi Ünv. Ticaret ve Turizm eğitim Fakültesi, 25-27 Ekim, Ankara.
 • 2006. Tengilimoğlu,D., Kisa, A., Şahin, T.(2006), Ethical Problems Encountered In Health Management: A Study Among Turkish Private Hospital Administrators , Proceedings Of The Business And Health Administration Association Chicago, Il March 15-17, 2006, p.125-132
 • 2006. Parilti, N., Tengilimoğlu, D., A.Kisa, (2006), Impact Of Advertising On Preferences For Over-The-Counter Products: Field Study In Ankara, Proceedings Of The Business And Health Administration Association Chicago, Il March 15-17, 2006, p.133-138.
 • 2006. Tengilimoğlu, D., Delil Y., Akdemir, F., (2006), “Yönetici Asistanları ve Büro Çalışanlarının Hizmet İçi Eğitimleri İçin Bir Web Tabanlı Uzaktan eğitim Programı Uygulama Örneği, 5.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 14-15 Eylül 2006, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • 2006. Tengilimoğlu, Uslu, D., Yiğit E., (2006), “ Geleceğin Ofisleri ve Geleceğin Profesyonel Yönetici Asistanları Nasıl Olacak” 5.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 14-15 Eylül 2006, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale
 • 2005. Tengilimoğlu, D, Düğer, M., Altınörs, D., (2005) “ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulları Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Programında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Sorunlarını Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması”, 4.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 20-21 Mayıs- 2005, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Bildiri kitapçığı, s.99-126.
 • 2005. Tengilimoğlu, D., Acar, S., Kahyaoğlu, F., (2005) “Büro Mobilyalarının Tasarımında Ergonominin nemine İlişkin Bir Araştırma”, 4.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 20-21Mayıs-2005, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Bildiri kitapçığı, s.237-261.
 • 2005. Tengilimoğlu, D., Mertler, A., (2005) “Özel Hastanelerin Uygulamakta Oldukları Pazarlama Stratejilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, 28-30 Eylül 2005, Ankara, Bildiri kitapçığı, s.154-165.
 • 2005. Tengilimoğlu, D., Dağgez, B., (2005) “Hastane Pazarlama Faaliyetlerinin Müşteri Bağlılığına Etkisi: Bir Alan Çalışması”, Sağlık ve Hastane Yönetimi Ulusal Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, 28-30 Eylül 2005, Ankara, Bildiri kitapçığı, s.166-178.
 • 2004. Tengilimoğlu, D., Üner, M.M., Mertler, E.A., Akıncı, F.,(2004) “Graduate And Postgraduate Health Care Management Education In Turkey: Present Situation And Future Challenges”, Business and Health Administration Association Meeting, Proceedings of The Business And Health Administration Association, Chicago, Il, March 17-19, 2004, Copyright Business and Health administration Association, p.471-481.
 • 2004. Tengilimoğlu, D., Kısa, A., (2004) “Conflict Management In Public University Hospitals In Turkey: A Pilot Study”, Business and Health Administration Association Meeting Proceedings of The Business And Health Administration Association, Chicago, Il, March 17-19, 2004, Copyright, 2004 Business and Health Administration Association, p.57-64 (makale olarak basıldı)
 • 2003. Tengilimoğlu D., M.Tahtasakal, “Bürolarda Yaşanan Etik Dışı Davranışlar ve Bürolarda Cinsel Taciz Konusunda Bir Alan Araştırması”, I.Uluslar arası Türkiye İş ve Meslek Ahlakı Kongresi, 17-19 Eylül 2003 , ”Hacettepe Universitesi, Ankara , Bildiri kitapçığı, s.462-474.
 • 2003. Tengilimoğlu D., Parilti, N., Chandra, A.,(2003) “What Do Hospital Administrators Think About Marketing In Turkey?”, International Society for Research in Healthcare Financial Management, August 14–16, 2003 Baltimore, Maryland, USA Conference Proceeding, vol. 9, number 1, p.21.
 • 2003. Tengilimoğlu D., Parilti, N., Chandra, A.,(2003) “What Do Hospital Administrators Think About Marketing In Turkey?”, International Society for Research in Healthcare Financial Management, August 14–16, 2003 Baltimore, Maryland, USA Conference Proceeding, vol. 9, number 1, p.21.
 • 2003. Cosan P., Tengilimoglu, D., (2003) “Türkiye ‘de Büro Yönetimi Eğitimi ve Mezunların Sorunlarını Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması“, III. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 17-18 Nisan 2003, Anadolu Üniversitesi-Eskişehir (kitapçık basılmadı).
 • 2003. Citak, N., Tengilimoglu, D., (2003) ”Meslek Yüksek Okullarına Bağlı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programlarında Öğretim Materyallerinin Etkin Kullanımının Öğretim Elemanları ve Öğrenciler Üzerine Etkisi“, III. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 17-18 Nisan 2003, Anadolu Üniversitesi-Eskişehir (kitapçık basılmadı).
 • 2002. Tengilimoğlu D., Kısa A.,Doğan Y.S., (2002) ”The Turkish Ministry Of Health’s Top Administrators’ Concerns On The National Development Plans And The Turkish Health Care Policy”, Fifth International Conference of Strategic Issues In Health Care Management, University Of The St Andrews”, 11-13, April, 2002, England, p.71.
 • 2002. Tengilimoğlu D., Ak B., Sevin D. H., (2002) “Türkiye’de Termal Turizm Tesislerinin Karşılaştıkları Sorunların Tespitine Yönelik Bir Alan Çalışması”, 17-21 April, Antalya, 2002, Bildiri kitapçığı, s.559-578(makale olarak yayınlandı).
 • 2002. Tengilimoğlu D., Kısa A.,Doğan Y.S., (2002) ”The Turkish Ministry Of Health’s Top Administrators’ Concerns On The National Development Plans And The Turkish Health Care Policy”, Fifth International Conference Strategıc Issues In Health Care Management, University Of The St Andrews”, 11-13, April, 2002, England, p.71.
 • 2002. Ekiyor A., Tengilimoğlu, D., (2002) “Tıbbi Satış Temsilcileri Açısından Tıbbi Satış Temsilcisi Hekim İlişkisinde Yaşanan Sorunların Tespitine Yönelik Bir Alan Çalışması”, 5.Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Poster Bildirisi, Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir, 16-19 Ekim, 2002, s.426 (makale olarak yayınlandı).
 • 2001. Tengilimoğlu D., Ekiyor A., (2001) ”Hekimler Açısından Tıbbi Satış Temsilcisi-Hekim İlişkisinde Yaşanan Sorunların Tespitine Yönelik Bir Alan Çalışması”, IV. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, 27-28 ylül, İstanbul 2001,Bildiri kitapçığı, s.261-275.
 • 2001. Tengilimoğlu D., Sevin D. H., Ak B., (2001) ”Türkiye’de Sağlık Turizmi ve Termal Turizmin Geliştirilmesi”, IV. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, 27-28 Eylül, İstanbul 2001, Bildiri kitapçığı, s. 39-53.
 • 2000. Tiyek, A., Tengilimoglu, D., (2000) “Sağlık Hizmetlerinde Tüketici Davranışları: Hastaların Sağlık Hizmetleri konusundaki Tutumları üzerine Bir Araştırma”, 3.Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, 28-29 Eylül Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Bildiri kitapçığı s. 472-486.
 • 2000. Usta, H., Tengilimoğlu, D.,(2000) “ Sağlık Hizmetlerinde Reklam ve Hastaların Reklama Bakış Açısı: Bir Alan Uygulaması”, 1. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi, 20- 21 Mayıs 2000, Hacettepe Kültür Merkezi, Ankara, Bildiri kitapçığı, s.349-364.
 • 2000. Korkmaz, S., ve Tengilimoğlu, D. (2000) “ İlaç Pazarlamasında Satış Yönetimi: Tıbbi Satış Temsilcisi ve Hekim İlişkisinden Doğan Sorunlar, 5.Ulusal Pazarlama Kongresi, 16-18 Kasım Antalya, Bildiri kitapçığı, s.323.
 • 1999. Tengilimoğlu, D., Kısa, A., Dziegielewski, S., (1999) “ The Rol of Hospital Public Relations in Turkish Hospitals” Poster Presentation, AUPHA 1999 Annual Meeting, 25-27 June, 1999, Chicago,USA.,p. 27.
 • 1999. Tengilimoğlu, D., Esatoğlu, E., Demirtola, H., (1999) “ Hastaların Özel Muayeneyi Seçmeleri Kaliteli Hizmet Arayışı mı, Yoksa Bir Zorunluluk mu? “, Kamu Yönetiminde Kalite lI. Ulusal Kongresi, TODAİE, 21-22 Ekim 1999, Ankara, Bildiri kitapçığı, s.151-163 .
 • 1999. Tengilimoğlu, D., Gürhan, N. Kısa, A., (1999) “Hasta Hakları Konusunda Sağlık Personelinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, 2. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Kongresi, 12- 13 Mayıs,1999, Başkent Üniversitesi, Bildiri kitapçığı, s. 65-75.
 • 1999. Ergin, C., Tengilimoğlu, D., Kısa, A., (1999) “ Sağlık Hizmetlerinde Pazar Bölümleme Stratejisi”, 2. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Kongresi, 12- 13 Mayıs,1999, Başkent Üniversitesi, Bildiri Kitapçığı, s. 13-24.
 • 1999. Gürhan, N., Tengilimoğlu, D., (1999) “ Türkiye’de Hasta Haklarına Genel Bir Bakış”, I.Ulusal Tıbbi Etik Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, 9-11 Haziran 1999, İzmit., Bildiri kitapçığı, s.8-11. (poster bildirisi).
 • 1998. Esatoğlu, E., Tengilimoğlu , D., Bilgin, K.U., (1998) “ Sağlık Hizmetlerinde (Hastanelerde) Toplam Kalite Yönetiminin Başarıya Ulaşmasında Halkla İlişkilerin Etkisi”, Kamu Yönetiminde Kalite l. Ulusal Kongresi, TODAİE, 26 Mayıs,1998, Ankara, Bildiri Kitapçığı, s.133- 153.
 • 1998. Tengilimoğlu, D., (1996) " Ankara da Bir Üniversite Hastanesinde Hasta Memnuniyetinin Ölçülmesi", Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi ve Performans Ölçümü Sempozyumu, 1-2 Kasım-Ankara 1996, TSE Konferans Salonu, Haberal Eğitim Vakfı Yayınları, Yenifersah Matbaacılık, s.103-111(makale olarak yayınlandı)

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Sağlıkta Malzeme Yönetimi Sempozyumu”.”. 20 Haziran Ankara GATA Mevki Hastanesi Komutanlığı, (2013)
 • Yargıtay Başkanlığı Halkla İlişkiler ve İletişim Sertifika Programı (2013)
 • TRT Büro Yönetimi, Halkla İlişkiler ve İletişim Sertifika Programı (2013)
 • Tengilimoğlu, D., “ Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Yeni yaklaşımlar Paneli, Gazi Ünv. İİBF Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Ankara Ünv. Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Ortak Düzenlemesi, Gazi Ünv. Tıp Fakültesi Konferans Salonu, 23 Ek (2013)
 • X. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Gölpazarı, Bilecik (2012)
 • 5. Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi” 20-22 Ekim ,Fethiye. (2011)
 • Medikal Turizm Paneli , Atılım Üniversitesi, 27 ekim 2011, Ankara. (2011)
 • V. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13-16 Ekim 2011, Lykia World, Fethiye. (2011)
 • Annual Meeting of the Association of Collegiate Marketing Educators (2010), Advances in Marketing , The Annual Meeting Of The Association Of Collegiate Marketing Educators, Dallas, TX, March 2-6 (2010)
 • Uluslarası Global Mali Kriz Konferansı , A. Yesevi ve Manas Üniversitesi İşbirliği, 2-4 Nisan 2010 Bişkek, Kırgızistan (2010)
 • VIII Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 13-16 Mayıs 2010 Marmaris. (2010)
 • Annual Meeting of the Association of Collegiate Marketing Educators (2009), Advances in Marketing , The Annual Meeting Of The Association Of Collegiate Marketing Educators, Oklahoma City, February 24-28 (2009)
 • 7.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 22-24 Ekim 2008, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon (2008)
 • Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, (2006), On Sekiz Mart Üniversitesi, 14-15 Eylül 2006.Çanakkale. (2006)
 • Federation Of Business Discipline Annual Meeting, ACMEHealth Care Marketing Track Chair Oklahoma CityABD
 • 2.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkele
 • Sağlık Turizmi, Tedavi amaçlı Turizm ve Termal Turizmde Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Sağlık Turizmi Panel İstanbul
 • Toplam Kalite Yönetimi ve Hasta Memnuniyeti, İyi Eczacılık Uygulamaları Semineri Türk Eczacılar Birliği, Ankara
 • "Health Care Marketing Track Chair" Annual Meeting of the Association of Collegiate Marketing Educators Houston,Federation of Business Disciplines USA
 • Cumhurbaşkanlığı Müdür, Özel Büro Müdürlüğü, Büro Müdürlüğü ve Şube Müdürleri Eğitimi Semineri Ankara
 • Yönetici Eczacı Eğitimi, Hizmet İçi Eğitim Programı Ankara
 • Sağlık ve Hastane İdareciliğinin 40. Yılı Kutlamaları Bilimsel Etkinliği, Sağlık İdaresi ve Hastane Eğitimi Konulu Panel Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Konferans Salonu, Ankara
 • 4.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi Hacettepe Üniversitesi, Ankara
 • Yönetici ve Tıp Sekreterliği Sertifikalı Eğitim Programı Ankara
 • Satış Yöneticiliği ve Tıbbi Mümessillik Sertifikalı Eğitim Programı Ankara
 • Malzeme Yönetimine Genel Bakış Dokuz Eylül Üniversitesi,İzmir

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • 6.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi Gazi Üniversitesi, Gölbaşı -Ankara

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Fakülte Kurul Üyesi (2013)
 • Bölüm Başkanlığı
 • Dekan Yardımcılığı
 • Ana Bilim Dalı Başkanlığı

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2013). Tengilimoğlu, D., Köksal A., Tıp Sekreterliği, 3. Baskı, Seçkin Kitabevi, Ankara.
 • (2013). Tengilimoğlu, D., Atilla A.M., Bektaş, M., İşletme Yönetimi, 4. Baskı, Seçkin Kitabevi, Ankara. .
 • (2013). Tengilimoğlu, D., Öztürk, Y., İşletmelerde Halkla İlişkiler,4.Baskı, Seçkin Kitabevi, Ankara.
 • (2013). Tengilimoğlu, D., Coşan, P., Yönetici Asistanlığı, Siyasal Kitabevi Ankara..
 • (2013). Tengilimoğlu, D., (Ediör) Sağlık Turizmi. Ankara-Türkiye. Siyasal Kitabevi.
 • (2013). Tengilimoğlu, D., Yiğit, V. Sağlık İşletmelerinde Tedarik Zinciri ve Malzeme Yönetimi. 2. Baskı. . Ankara-Türkiye. Nobel Kitabevi.
 • (2012). Tengilimoğlu, D., Işık O, Akbolat M., Sağlık İşletmeleri Yönetimi ,5. Baskı. Nobel yayın Dağıtım, Ankara.. Ankara-Türkiye.
 • (2011). Tengilimoğlu, D., Sağlık Hizmetleri Pazarlaması , Siyasal Yayınevi, Ankara..
 • (2010). Tengilimoğlu, D., Yüce, Ö.F., Tekin,P.Ş., Kamu Özel Ortaklığı, ( Editör, Mustafa Bulun, Sağlık Hizmetlerinde Güncel Kavramlar), SAGE Yayınları no:21, Ankara. .
 • (2009). Tengilimoğlu, D., Köksal A., Sekreterler İçin Tıbbi Dokümantasyon, Ed. Nuran Öztürk Başpınar, Anadolu Üniversitesi Yayınları, E-Sertifika Programı, Eskişehir. .
 • (2003). Tengilimoğlu, D., Tutar, H., Çağdaş Büro Yönetimi: Büro Yönetiminde Güncel Konular ve Yaklaşımlar, Gazi Kitabevi, Ankara. .
 • (2003). Tengilimoğlu, D., Çıtak, N., Yönetici ve Tıp Sekreterliği, Seçkin Kitabevi, Ankara. .
 • (2003). Tengilimoğlu, D., Tutar, H., Altınöz M., Başpınar Ö.N., Erdönmez, C. , “ Zaman Yönetimi“ (Editör :Hasan Tutar) Nobel yayın Dağıtım.A.Ş., Ankara. .
 • (2001). Tengilimoğlu, D. Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler, Gazi Kitabevi, Ankara. .
 • (1996). Tengilimoğlu, D., Hastanelerde Malzeme Yönetim Teknikleri ve Kamu Hastaneleri İçin Bir Model Önerisi, SADER yayınları, Özkan Matbaacılık, Ankara.(Doktora tezi)..

Editörlük

 • (2013). Sağlık Turizmi,
 • (2007). Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi,

Atıf

 • (2012). Oravec J.A. Bullying and Mobbing in Academe:Challenges for Distance Education and Social Media Applications. Journal of Academic Administration in Higher Education. 8(1). 49-59.( (Atıf yapılan yayın: Tengilimoğlu, D., Akdemir Mansur F. ve Dziegielewski, S.F., (2010). “The Effect of the Mobbing on Organizational Commitment in the Hospital Setting: A Field Study”, Journal of Social Service Research, Vol:36, No:2, 128-141)
 • (2012). Pelit, E., Kılıç, İ. Mobbing ile Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Şehir ve Sayfiye Otellerinde Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi. 4(2). 122-140 (Atıf yapılan yayın: Tengilimoğlu, D., Akdemir Mansur F. ve Dziegielewski, S.F., (2010). “The Effect of the Mobbing on Organizational Commitment in the Hospital Setting: A Field Study”, Journal of Social Service Research, Vol:36, No:2, 128-141)
 • (2011). Tatar, M., Mollahaliloğlu S., Şahin B., Aydın s., Maresso A., Hernandez-Quevedo C. Turkey, Health System Review. Health Systems in Transiton, 13 (6). (Atıf Yapılan Yayın: Aykanat S., Tengilimoğlu D., (2003). Hastanelerde sağlık personelini motive eden faktörlere ilişkin bir alan çalışması-A field survey on factors motivating health personel at hospitals- Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi-Hacettepe Journal of Health Administration, 6: 71-97)
 • (2011). Banihashemi S.A. The Role of Communication to Improve Organizational Process. European Journal of Humanities and Social Sciences. 1(1), 14:24 (Atıf yapılan yayın: Unalan D.,Tengilimoğlu D., Akdemir Mansur, F. (2009). An empirical study to measure the communication skills of the manager assistanst ‘medical secretaries and office workers in the public sector. The Journol of American Academiy of Business Cambiridge, Vol. 14, Issue. 2. 245-250).
 • (2010). Findik U. Y., Unsar S., Sut N., “Patient Satisfaction With Nursing Care And Its Relationship With Patient Characteristics”, Nursing & Health Sciences, Volume 12, Issue 2, pages 162–169, June 2010, (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu D., Kisa A. and Dziegielewski S. F., “Patient Satisfaction in Turkey: Differences between Public and Private Hospitals”, Journal Of Community Health, Volume 24, Number 1, February, 1999, 73-91).
 • (2010). Hegjia C. E.; Selfb D. R.; Self R. M., “Payment Segment Differences in Hospital and Physician Charges for Inpatient and Emergency Room Procedures: Cost Shifting?”, Health Marketing Quarterly, Volume 27, Issue 2 April 2010, pages 131 – 144, (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu D., Dziegielewski S. F., “Health Services Pricing in Turkey”, Health Marketing Quarterly, Volume 17, Issue 4 June 2000, pages 21 – 36).
 • (2010). Mathauer I., “Setting Health Insurance Remuneration Rates Of Private Providers In Kenya: The Role Of Costing, Challenges And Implications”, International Journal Of Health Planning And Management, (2010), DOI: 10.1002/hpm.1038, (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu D., Dziegielewski S. F., “Health Services Pricing in Turkey”, Health Marketing Quarterly, Volume 17, Issue 4 June 2000, pages 21 – 36).
 • (2009). Muleady-Mecham N. E. and Schley S., “Ethnomedicine In Healthcare Systems Of The World: A Semester At Sea Pilot Survey In 11 Countries” Glob Health Action. 2009; 2, (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu D., Kisa A. and Dziegielewski S. F., “Patient Satisfaction in Turkey: Differences between Public and Private Hospitals”, Journal Of Community Health, Volume 24, Number 1, February, 1999, 73-91).
 • (2009). Peña Y. F., Vázquez R. de la Gala S. E., Cerda Flores R. M., “Maternal Satisfaction With Maternal-Infant Nursing Care In Campeche, Mexico”, Rev Latino-am Enfermagem 2009 setembro-outubro; 17(5): 645-50, (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu D., Kisa A. and Dziegielewski S. F., “Patient Satisfaction in Turkey: Differences between Public and Private Hospitals”, Journal Of Community Health, Volume 24, Number 1, February, 1999, 73-91).
 • (2009). Peña Y. F., Vázquez R. de la Gala S. E., Cerda Flores R. M., “Satisfacción Materna Con El Cuidado De La Enfermera Materno Infantil En Campeche, Méjıco”, Rev Latino-am Enfermagem 2009 setembro-outubro; 17(5), (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu D., Kisa A. and Dziegielewski S. F., “Patient Satisfaction in Turkey: Differences between Public and Private Hospitals”, Journal Of Communıty Health, Volume 24, Number 1, February, 1999, 73-91).
 • (2009). Al-Hamdan, Z., “Nurse Managers, Diversity And Conflict Management”, Diversity in Health and Care, Volume 6, Number 1, March 2009 , pp. 31-43, (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu, D., Kisa, A., “Conflict Management in Public University Hospitals in Turkey: A Pilot Study”, Health Care Manager, January/March 2005, Volume 24, Issue 1, pp 55-60).
 • (2009). 1. Do M., “Utilization Of Skilled Birth Attendants In Public And Private Sectors In Vietnam”, Journal of Biosocial Science (2009), 41 : 289-308, (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu D., Kisa A. and Dziegielewski S. F., “Patient Satisfaction in Turkey: Differences between Public and Private Hospitals”, Journal Of Community Health, Volume 24, Number 1, February, 1999, 73-91).
 • (2009). 1. Flores Pena, Y.; La Gala, S. E. V. R. De And Cerda-Flores, R. M., “Satisfacción Materna Con El Cuidado De La Enfermera Materno Infantil En Campeche, Méjico. Rev. Latino-Am. Enfermagem”, 2009, vol.17, n.5, pp. 645-650, (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu D., Kisa A. and Dziegielewski S. F., “Patient Satisfaction in Turkey: Differences between Public and Private Hospitals”, Journal Of Community Health, Volume 24, Number 1, February, 1999, 73-91).
 • (2008). Demirsoy N., Elcioglu O., Yildiz Z., “Telling the Truth: Turkish Patients' and Nurses' Views”, Nursing Science Querterly, January 2008, vol. 21 no. 1, 75-79, (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu D.; Kisa A.; Dziegielewski S. F., “What Patients Know About Their Rights in Turkey”, Journal of Health & Social Policy, Volume 12, Issue 1 July 2000, pages 53 – 69).
 • (2008). Elleuch A., "Patient Satisfaction In Japan", International Journal of Health Care Quality Assurance, Vol. 21 Iss: 7, (2008), pp.692 – 705, (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu D., Kisa A. and Dziegielewski S. F., “Patient Satisfaction in Turkey: Differences between Public and Private Hospitals”, Journal Of Community Health, Volume 24, Number 1, February, 1999, 73-91).
 • (2007). Tsai C.Y., Wang M.C., Liao W.T., Lu J., “Hospital Outpatient Perceptions Of The Physical Environment Of Waiting Areas: The Role Of Patient Characteristics On Atmospherics In One Academic Medical Center”, BMC Health Services Research, 7, 2007 Article number 198, (Atıf yapılan yayın: Akinci F., Esatoglu A.E., Tengilimoğlu D., Parsons A., "Hospital Choice Factors: A Case Study In Turkey" Health Marketing Quarterly, 22(1), 2004, 3-20).
 • (2007). Tsai W.C., Kung P.T., Weng R.H., “Application Of The Perceived Value Choice Model To Analyse The Factors Associated With Patients’ Willingness To Visit Primary Care Clinics”, Mid-Taiwan Journal of Medicine, 12(4), December 2007:220-229 (Atıf yapılan yayın: Akinci F., Esatoglu A.E., Tengilimoğlu D., Parsons A., "Hospital Choice Factors: A Case Study In Turkey" Health Marketing Quarterly, 22(1), 2004, 3-20).
 • (2007). 1. Giedrikaitė R., Misevičienė I., Jakušovaitė I., “Visuomenės Sveikata, Pacientams suteiktos informacijos apie ligą ir jos eigą vertinimas ligoninėse”, Medicina (Kaunas) 2007; 43(8), 664-670, (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu D., Kisa A. and Dziegielewski S. F., “Measurement Of Patient Satisfaction In A Public Hospital In Ankara”, Health Services Management Res, 2001;14:27-35).
 • (2007). Kantek, F., Kavla, I., “Nurse-Nurse Manager Conflict: How Do Nurse Managers Manage It?”, Health Care Manager, April/June 2007, Volume 26, Issue 2, pp 147-151, (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu, D., Kisa, A., “Conflict Management in Public University Hospitals in Turkey: A Pilot Study”, Health Care Manager, January/March 2005, Volume 24, Issue 1, pp 55-60).
 • (2006). Ozgulbas, N., Kisa, A., “Wasteful Use of Financial Resources in Public Hospitals in Turkey: A Trend Analysis”, Health Care Manager, July/September 2006, Volume 25, Issue 3, pp 277-281, (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu, D., Kisa, A., “Conflict Management in Public University Hospitals in Turkey: A Pilot Study”, Health Care Manager, January/March 2005, Volume 24, Issue 1, pp 55-60).
 • (2006). Pongsupap Y. and Van Lerberghe W., “Patient Experience With Self-Styled Family Practices And Conventional Primary Care In Thailand”, Asia Pacific Family Medicine, 2006, Journal Vol 5 (1), (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu D., Kisa A. and Dziegielewski S. F., “Patient Satisfaction in Turkey: Differences between Public and Private Hospitals”, Journal Of Community Health, Volume 24, Number 1, February, 1999, 73-91).
 • (2006). Pongsupap Y., Lerberghe W. V., “Choosing Between Public And Private Or Between Hospital And Primary Care: Responsiveness, Patient-Centeredness And Prescribing Patterns In Outpatient Consultations In Bangkok”, Tropical Medicine & International Health, Volume 11, Issue 1, January 2006, pages 81–89, (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu D., Kisa A. and Dziegielewski S. F., “Patient Satisfaction in Turkey: Differences between Public and Private Hospitals”, Journal Of Community Health, Volume 24, Number 1, February, 1999, 73-91).
 • (2006). Weng H.-C., “Consumer Empowerment Behavior And Hospital Choice”, Health Care Management Review, 31 (3), 197-204 July 2006, (Atıf yapılan yayın: Akinci F., Esatoglu A.E., Tengilimoğlu D., Parsons A., "Hospital Choice Factors: A Case Study In Turkey" Health Marketing Quarterly, 22(1), 2004, 3-20).
 • (2006). Kisa S., Kisa A., “Job Dissatisfaction Among Public Hospital Physicians is a Universal Problem: Evidence from Turkey”, Health Care Manager: April/June 2006 - Volume 25 - Issue 2 - pp 122-129, (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu D., Kisa A. and Dziegielewski S. F., “Patient Satisfaction in Turkey: Differences between Public and Private Hospitals”, Journal Of Community Health, Volume 24, Number 1, February, 1999, 73-91).
 • (2006). Kisa, S., Kisa, A., “National Health System Steps in Turkey: Concerns of Family Physician Residents in Turkey Regarding the Proposed National Family Physician System”, Health Care Manager, July/September 2006 - Volume 25 - Issue 3 - pp 254-262, (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu D., Kisa A. and Dziegielewski S. F., “Consumer Opinions with Ancillary Hospital Services: Improving Service Delivery in Turkish Hospitals”, Journal Of Medical Systems, Volume 23, Number 5, 363-375).
 • (2006). 1. Kisa, S., Kisa, A., “National Health System Steps in Turkey: Concerns of Family Physician Residents in Turkey Regarding the Proposed National Family Physician System”, Health Care Manager, July/September 2006 - Volume 25 - Issue 3 - pp 254-262, (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu D., Kisa A. and Dziegielewski S. F., “Measurement Of Patient Satisfaction In A Public Hospital In Ankara”, Health Services Management Res, 2001;14:27-35).
 • (2006). Kisa, S., Kisa, A., “Job Dissatisfaction Among Public Hospital Physicians is a Universal Problem: Evidence from Turkey”, Health Care Manager: April/June 2006 - Volume 25 - Issue 2 - pp 122-129, (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu, D., Kisa, A., “Conflict Management in Public University Hospitals in Turkey: A Pilot Study”, Health Care Manager, January/March 2005, Volume 24, Issue 1, pp 55-60).
 • (2006). Kuruvilla S., Mays N., Pleasant A. and Walt G., “Describing the impact of health research: a Research Impact Framework”, Health Services Research 2006, 6:134doi:10.1186/1472-6963-6-134, (Atıf yapılan yayın: Tengilimoğlu D., Çelik Y. and Ülgü M., “Comparison of Computing Capability and Information System Abilities of State Hospitals Owned by Ministry of Labor and Social Security and Ministry of Health”, Journal Of Medical Systems, Volume 30, Number 4, 269-275).
 • (2005). Niakas D., Mylonakis J., “Choice Of Physician, Private Payment And Patient Satisfaction. Is There Any Relationship?”, International Journal of Healthcare Technology and Management 2005 - Vol. 6, No.3 pp. 288 – 295, (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu D., Kisa A. and Dziegielewski S. F., “Patient Satisfaction in Turkey: Differences between Public and Private Hospitals”, Journal Of Community Health, Volume 24, Number 1, February, 1999, 73-91).
 • (2005). Pongsupap Y., Boonyapaisarncharoen T., Lerberghe W. V., “The Perception of Patients Using Primary Care Units in Comparison with Conventional Public Hospital Outpatient Departments and Prime Mover Family Practicesé: An Exit Survey”, Journal of Health Science, Vol. 14 No. 3 May - June 2005, 475-483, (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu D., Kisa A. and Dziegielewski S. F., “Patient Satisfaction in Turkey: Differences between Public and Private Hospitals”, Journal Of Community Health, Volume 24, Number 1, February, 1999, 73-91).
 • (2005). Özata, M., Mete, M., Dağıstan, R., (2005), “Tıbbi Mümessillerin Meslek Sorunlarının Tespiti, Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi, 28-30 Eylül 2005, Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, Ankara, Bildiriler Kitabı, s. 447-451.
 • (2005). Ünalan, D., Çetinkaya, F., Özyurt, Ö., Kayabaşı A., Üniversitesi Hastanesinde Çalışan Sekreterlerin Mesleki Memnuniyet Düzeyleri” Sağlık Hastane Yönetimi 2.Ulusal Kongresi, 28-30 Eylül 2005, Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, Bildiriler Kitabı, Ankara, s.512-521.
 • (2005). Körpe, İ., Özcan, I., Dibekçi, Ş., “Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Anabilim Dalı Sekreterinin İşgücü Planlama Çalışması” Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi, 28-30 Eylül 2005, Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, Bildiriler Kitabı, Ankara, s.420-427.
 • (2005). Aslan, Ş., Özata, M., “Poliklinik Hastalarının Müşteri Memnuniyetini Belirlemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma:Konya Kamu Hastaneleri Örneği”, Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi, 28-30 Eylül 2005, Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü,5Bildirler Kitabı, Ankara, s. 554-565.
 • (2005). Malhan, S., Öksüz, E., Ersoy, K., “Bir Dinlenme ve Bakımevinde Memnuniyet Araştırması” Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 28-30 Eylül 2005, Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, Bildiriler Kitabı , Ankara, s.566-569.
 • (2005). 1. Deveci S. E., Ogeturk A., Ozan A. T., Tokdem M., Acık Y. “Awareness About Patients Rights Amongst Patient Admitting To A Primary Level Health Care Facility”, Turkiye Klinikleri J Med Ethics 2005, 13:174-178, (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu D.; Kisa A.; Dziegielewski S. F., “What Patients Know About Their Rights in Turkey”, Journal of Health & Social Policy, Volume 12, Issue 1 July 2000, pages 53 – 69).
 • (2005). Kisa A, Ersoy K., “The Need For Time Management Training Is Universal: Evidence From Turkey”, Hosp. Top. 2005 Winter;83, (1):13-9, (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu D., Kisa A. and Dziegielewski S. F., “Patient Satisfaction in Turkey: Differences between Public and Private Hospitals”, Journal Of Community Health, Volume 24, Number 1, February, 1999, 73-91).
 • (2004). Munir K., Ergene T., Tunaligil V., and Erol N., “A Window of Opportunity for the Transformation of National Mental Health Policy in Turkey Following Two Major Earthquakes”, Harvard Review of Psychiatry, 2004, Vol. 12, No. 4 , Pages 238-251, (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu D.; Kisa A; Dziegielewski S. F., “What Patients Know About Their Rights in Turkey”, Journal of Health & Social Policy, Volume 12, Issue 1 July 2000 , pages 53 – 69).
 • (2004). Palihawadana D. and Barnes B. R., “The Measurement And Management Of Service Quality In Dental Healthcare”, Health Serv. Manage. Res, 2004;17:229-236, (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu D., Kisa A. and Dziegielewski S. F., “Measurement of patient satisfaction in a public hospital in Ankara”, Health Serv. Manage. Res, 2001;14:27-35).
 • (2004). Yildiz, Z, Erdogmus, S., ( 2004), “Measuring Patient Satisfaction Of The Quality Of Health Care A Study Of Hospitals In Turkey”, Journal Of Medical Systems, .2004, December ,vol.(28), p.581-589, (Atıf yapılan yayın: (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu D., Kisa A. and Dziegielewski S. F., “Patient Satisfaction in Turkey: Differences between Public and Private Hospitals”, Journal Of Community Health, Volume 24, Number 1, February, 1999, 73-91).
 • (2004). Dikmen Kayıran M., Dikmen A.A., “Her Derde Deva İksir Toplam Kalite Yönetimi”, Toplum ve Hekim. Mayıs Haziran 2004, 19 (3), ss:190-196, (Atıf yapılan yayın: Esatoğlu A.E., Tengilimoglu D., Bilgin K.U., “Sağlık Hizmetlerinde (Hastanelerde) Toplam Kalite Yönetiminin Başarıya Ulaşmasında Halkla İlişkilerin Etkisi”, Kamu Yönetiminde Kalite 1. Ulusal Kongresi, Cilt 2, TODAİ, 26-27 Mayıs 1998, 289:133-152. Ankara, 1999).
 • (2004). Ocaktan, E., Yıldız, A., Özdemir, O., “Abidinpaşa da Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde Çalışan Sağlık Personelinin Hasta Hakları Konusunda Bilgi ve Tutumları ” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası Cilt 57, Sayı 3, s. 129-137 .
 • (2004). Kılıç, M., Tunç, Ş., “İnsan Kaynakları Planlaması Açısından Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Bölgelerinde Çalışan Hekimlerin Sorunları ve Memnuniyet Durumlarının Değerlendirilmesi, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, s.40-64.
 • (2004). 1. Esain A. and Rich N., “Exploring Patient Pathways: A Grounded Approach To Managing Complexity”, Paper presented at the Sixth International Conference of Strategic Issues in Health Care Management, University of St Andrews, September 2004, (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu D., Kisa A. and Dziegielewski S. F., “Patient Satisfaction in Turkey: Differences between Public and Private Hospitals”, Journal Of Community Health, Volume 24, Number 1, February, 1999, 73-91).
 • (2004). MA J., Zhang J., Haris D. M., “Comparing Patients’ Satisfaction In Public Hospital With That Of Private Hospitals In Shanghai, China”, Reforming Health Systems: Analysis and Evidence, Strategic Issues in Health Care Management, Edited by: Manouche Tavakoli and Huw T.O. Davies, 2004, (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu D., Kisa A. and Dziegielewski S. F., “Patient Satisfaction in Turkey: Differences between Public and Private Hospitals”, Journal Of Community Health, Volume 24, Number 1, February, 1999, 73-91).
 • (2003). Watters C. A., Sorensen J., Fiala A. and Wismer W., “Exploring patient satisfaction with foodservice through focus groups and meal rounds”, Journal of the American Dietetic Association, Volume 103, Issue 10, October 2003, Pages 1347-1349, (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu D., Kisa A. and Dziegielewski S. F., “Measurement Of Patient Satisfaction In A Public Hospital In Ankara”, Health Serv Manage Res 2001;14: 27-35).
 • (2003). Ataklı, A., Dikmetaş, E., Altınışık, S. “ Üniversite Hastanelerinde Çalışan Yönetici ve Klinik Sekreterlerin İş Doyumu, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, s. 99- 121.
 • (2003). Al-Doghaither A. H., Abdelrhman B. M., Wahid Saeed A. A., Magzoub M. E. M. A., “Factors Influencing Patient Choice Of Hospitals In Riyadh, Saudi Arabia”, Perspectives in Public Health June 2003 vol. 123 no. 2 105-109, (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu D., Kisa A. and Dziegielewski S. F., “Patient Satisfaction in Turkey: Differences between Public and Private Hospitals”, Journal Of Community Health, Volume 24, Number 1, February, 1999, 73-91).
 • (2002). Misevičienė I., Milasauskienė Z., “Vısuomenės Sveikata, Pacientų pasitenkinimas ligoninės medicinos personalo darbu”, Medicina, 2002, 38 tomas, Nr. 5, 559-565, (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu D., Kisa A. and Dziegielewski S. F., “Measurement of patient satisfaction in a public hospital in Ankara”, Health Serv. Manage. Res, 2001;14:27-35).
 • (2002). Qidwai W., Qureshi H., Azam S. I., Ali S. S., Ayub S., “Perceptions On Bioethics Among General Practitioners In Karachi, Pakistan”, Pak J Med Sci Jul - Sep 2002;18(3):221-226, (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu D.; Kisa A.; Dziegielewski S. F., “What Patients Know About Their Rights in Turkey”, Journal of Health & Social Policy, Volume 12, Issue 1 July 2000, pages 53 – 69).
 • (2002). Odacıoğlu Y., Şahin A.,Göktepe, E., “Hastanelerde Tedavi Sürecinde Tıbbi Sarf Malzemenin Önemi ve Ameliyathane Sarf Malzeme İçin Bir Model Uygulaması ve Önerisi” V. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyum Kitabı Eskişehir, s.196-200.
 • (2002). Esatoğlu, A.E., Büyükkayıkçı H., Köksal, A., “Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanelerinde Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Karşılaşılan Sorunlar” 5.Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyum Kitabı Eskişehir, s. 313-323.
 • (2002). Özalp, S.S., Meriç, M.,Yalçın, Ö., Tanır M., “Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Anabilim Dalı’nda Tedaviler Biterek Taburcu Olan Hastaların Servis Hizmetlerine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi” 5.Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyum Kitabı, Eskişehir, 249-261.
 • (2002). Kartaloğlu, Ç., Harmancı, H., Aytekin, T., Akdaş, A. “DR. Siyami Ersek Göğüs-Kalp ve Damar Cerrahi Merkezinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Tatmin Düzeyleri ve Bunu Etkileyen Bazı Faktörler ”IV.Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyum Kitabı, Eskişehir, s. 225-237.
 • (2002). Ak, B., “ Hasta Memnuniyetinin Ölçümünde, Yeni Bir Yaklaşım: Hasta Deneyiminin Ölçümü”, Standart TSE Dergisi, Haziran 2002, Yıl 41, Sayı 468, s. 60-64.
 • (2002). Kisa A., Kavuncubasi S. and Ersoy K., “Is the Turkish Health Care System Ready to Be a Part of the European Union?”, Journal Of Medical Systems, Volume 26, 2002, Number 2, 89-95, (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu D., Kisa A. and Dziegielewski S. F., “Consumer Opinions with Ancillary Hospital Services: Improving Service Delivery in Turkish Hospitals”, Journal Of Medical Systems, Volume 23, Number 5, 363-375).
 • (2001). Oz M. C., Zikria, J., Mutrie C., Slater J. P., Scott C., Lehman S., Connolly M. W., Asher D. T., Ting W., Namerow P. B., “Patient Evaluation of the Hotel Function of Hospitals”, The Heart Surgery Forum, 2001-22345, 4 (2), January 2001, 166-171, (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu D., Kisa A. and Dziegielewski S. F., “Patient Satisfaction in Turkey: Differences between Public and Private Hospitals”, Journal Of Community Health, Volume 24, Number 1, February, 1999, 73-91).
 • (2001). Uzun O., “Patient Satisfaction with Nursing Care at a University Hospital in Turkey”, Journal of Nursing Care Quality: October 2001, Volume 16 - Issue 1, 24-33, (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu D., Kisa A. and Dziegielewski S. F., “Patient Satisfaction in Turkey: Differences between Public and Private Hospitals”, Journal Of Community Health, Volume 24, Number 1, February, 1999, (73-91)
 • (2001). Yüksel, H., Çelikoğlu, C. Cengiz “Hastanelerde Envanter Kontrolünde Malzeme İhtiyaç Planlaması Sisteminden Yararlanılması” D.E.Ü.İ.İ.B.F. Cilt 16, Sayı. 2, s.163-175.
 • (2001). Ateş, S., Sarp, N., “75. Yıl Ankara Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Çalışan Diş Hekimlerinin Kurum İçi Halkla İlişkiler Çalışmaları ile İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi” IV. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetim Sempozyum, Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, 27-28 Eylül, Bildiri Kitabı, İstanbul, s.110-120.
 • (2001). Taşdemir M., Hayran O., “Ayaktan Bakım Hizmeti Veren Çeşitli Sağlık Kuruluşlarında Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi, IV. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetim Sempozyum, Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, 27-28 Eylül, Bildiri Kitabı, İstanbul, s.456-470.
 • (2001). Gökdere, H., Yazışma Teknikleri, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • (2001). Kisa A., “The Turkish Commercial Health Insurance Industry”, Journal Of Medical Systems, Volume 25, 2001, Number 4, 233-239, (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu D., Kisa A. and Dziegielewski S. F., “Patient Satisfaction in Turkey: Differences between Public and Private Hospitals”, Journal Of Community Health, Volume 24, Number 1, February, 1999, 73-91).
 • (2000). Torlak, Ö., , Pazarlama Ahlakı, Beta Yayınları, İstanbul.
 • (2000). Orhaner, Emine. Türkiye’de Sağlık Sigortası, Gazi Kitabevi Tic.Ltd.Şti., Ankara
 • (2000). Aksakal, Cevat, Vahit Yiğit, Abdurrahman Özdemir “Tıbbi Malzemeleri Neden Kodlamalıyız”, 3.Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Bildiri Kitabı, 28-29 Eylül 2000, s. 249-255.
 • (2000). Eser, Cumhur, Metin Ateş, Gülfer Bektaş,“Gemlik Devlet Hastanesi Dahiliye Polikliniği’nde Hasta Memnuniyetinin Ölçülmesi Konusunda Bir Araştırma”, 3.Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Bildiri Kitabı, 28-29 Eylül 2000, s. 445-451.
 • (2000). Arıcı, Kadir, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ankara
 • (2000). Al-Omar B. A., “Patients’ Expectations, Satisfaction And Future Behavior In Hospitals In Riyadh City”, Saudi Medical Journal, 2000; Vol. 21 (7): 655-665, (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu D., Kisa A. and Dziegielewski S. F., “Patient Satisfaction in Turkey: Differences between Public and Private Hospitals”, Journal Of Community Health, Volume 24, Number 1, February, 1999, 73-91).
 • (1999). Akar, Çetin ve Hüseyin Özalp, Sağlık Hizmetlerinde ve İşletmelerinde Yönetim, Somgür Eğitim Hizmetler, Yayıncılık Limited Şirketi, Ankara.
 • (1999). Kisa A., Kavuncubasi S. and Ersoy K., “Is the Turkish Health Care System Ready to Be a Part of the European Union?”, Journal Of Medical Systems, Volume 26, Number 2, 89-95, (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu D., Kisa A. and Dziegielewski S. F., “Patient Satisfaction in Turkey: Differences between Public and Private Hospitals”, Journal Of Community Health, Volume 24, Number 1, February, 1999, 73-91).
 • (1998). Maral, Işıl, Sefer Aycan, Seçil Özkan ve diğerleri Gazi Hastanesi Polikliniklerinden Hizmet Alanların Temel Özellikleri Hastaneyi Seçme Nedenleri ve Poliklinik Hizmetlerine Yardımcı Olan Birimlerden Memnuniyet Durumları, Kalite Günleri 19 Haziran 1998, Gazi Hastanesi, THK Basımevi, 1998.
 • (1960). Sahin B., Yilmaz F. and Lee K.H., “Factors Affecting Inpatient Satisfaction: Structural Equation Modeling”, Journal Of Medical Systems, Volume 31, Number 1, 9-16, (Atıf yapılan yayın: Tengilimoglu D., Kisa A. and Dziegielewski S. F., “Patient Satisfaction in Turkey: Differences between Public and Private Hospitals”, Journal Of Community Health, Volume 24, Number 1, February, 1999, 73-91).

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Ömer Ekici, Türkiye’de Kamu Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmetleri Organizasyonunun Yeniden Yapılandırılması Ve Bir Model Önerisi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Doktora Tezi, (2013)
 • Tekingündüz, Sebahattin, Örgütsel Bağlılık Üzerinde Örgütsel Güven Ve İş Tatmininin Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Çalışması, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Doktora Tezi (2012)
 • Işık Oguz, “Algılanan Kalitenin Hastane Marka Değerine Etkisi: Tüketici Değerlendirmesi” Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Doktora Tezi (2011)
 • Güleç, Dilek, “Sağlık Turizmi Kapsamında Antiaging (Sağlıklı Yaşlanma) Uygulamaları ve Yaşlı Bakım: Türkiye Değerlendirmesi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane İşletmeciliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi (2011)
 • Eser, Şule, “Toplumsal Cinsiyetin Meslek Seçimindeki Rolü Ve Sekreterlik Mesleği Üzerine Bir Uygulama, “, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Büro Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi (2011)
 • Eyler Nurullah, “Aile Hekimliği Uygulamasına Geçilen İllerde Çevre Sağlığı Hizmetlerinin Bundan Etkilenme Durumu” , Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2011. (2011)
 • Altıntaş Nesrin, “Hemşirelerde İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Gata Hastanesi’nde Bir Uygulama”, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2011. (2011)
 • Çevik Meral, “ İş Yerinde Oluşan Stresin Çalışanlar Üzerindeki Etkileri: Gata Hastanesi’de Bir Uygulama”, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Tezi, 2011. (2011)
 • Mertler Atilla, Asuman Hastanelerde Pazar Odaklılığın İşletme Performansına Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. (2010)
 • Şener, Tolga, Hastanelerde Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Bir Alan Araştırması";, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane İşletmeciliği Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. (2010)
 • Tansüyer, Tuba, Hasta Güvenliği ve Tıbbi Hatalar Konusunda Sağlık Personelinin Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması, ";, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane İşletmeciliği Bilim Dalı Yüksek lisans Tezi. (2010)
 • Çeliker Hülya, “Hizmet Sektöründe Hizmetiçi Eğitim ile İşgören Doyumu Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması: Edirne Belediyesi Örneği “, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Büro Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2010. (2010)
 • Sur Özlem, “ Örgütsel Sinizm:Büro Çalışanları Üzerine Bir Alan Araştırması”, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Büro Yönetimi Eğitimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2010. (2010)
 • Pusuluk Ceylan Sadiye, “Eğitim Sektöründe Yönetim Bilgi Sistemlerinin Kullanımı: Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Eğitimi Veren Meslek Yüksek Okulları Üzerinde Bir Alan Araştırması”, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Büro Yönetimi Eğitimi 2010, Ankara. (2010)
 • Ertürk Ergin, “Sağlık İşletmelerinde İlişki Pazarlaması Ve Müşteri Bağlılığına Etkisi”, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane İşletmeciliği Bilim Dalı Yüksek lisans Tezi, 2009. (2009)
 • Ertürk Ergin, “Sağlık İşletmelerinde İlişki Pazarlaması Ve Müşteri Bağlılığına Etkisi”, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane İşletmeciliği Bilim Dalı Yüksek lisans Tezi, (2009)
 • Özkanan Arzu , “Örgüt Yapısının Ve Örgüt İkliminin Tükenmişliğe Etkisi: Büro Çalışanları Üzerine Bir Alan Araştırması “, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek lisans Tezi, Ankara. (2009)
 • Bıyıklı Hikmet, SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına Devri sonrası Devlet Hastanelerinde Çalışan Memnuniyeti: Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi Örneği”, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane İşletmeciliği Bilim Dalı Yüksek lisans Tezi, (2008)
 • Yıldız, Güler “Sağlık Hizmeti Sunucularından Hastanelere Yapılan Ödemeler Ve Sorunların Belirlenmesi” G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane İşletmeciliği Bilim Dalı Yüksek lisans Tezi, (2008)
 • Şahman, İlkem “Özel Hastanelerde Yönetimin Profesyonelleşmesinin Kurumsallaşma Sürecindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Alan Çalışması” G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane İşletmeciliği Bilim Dalı Yüksek lisans Tezi, (2008)
 • Şule, Ebru “Sağlık Sektöründe Markalaşmanın Hastane Seçimine Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Çalışması” G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane İşletmeciliği Bilim Dalı Yüksek lisans Tezi (2008)
 • Akdemir, Fatma “ Mobbing’in Örgütsel Bağlılığa Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması”, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Büro Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi,Yüksek Lisans Tezi, (2008)
 • Karabağ, Hüseyin, “Evde Bakım Hizmetleri Konusunda Sağlık Personelinin Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Alan Çalışması” G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane İşletmeciliği Bilim Dalı Yüksek lisans Tezi Ankara (2007)
 • Mert, Vildan “AB İle Uyum Sürecinde Türkiye’de Tüketici Sağlığının Korunması Politikaları” G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane İşletmeciliği Bilim Dalı Yüksek lisans Tezi (2007)
 • Uslu, Dilek “Örgütlerde Değişim ve Değişim Sürecinin İşgörenlerce Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması” G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Büro Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi (2007)
 • Gazi, Ali, “Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Performansa Dayalı Ek Ücret Ödeme Sisteminin Hastalar ve Sağlık Personeline Olan Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması” G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane İşletmeciliği Bilim Dalı Yüksek lisans Tezi (2006)
 • Öztürk, Mehtap, "Örgütsel Küçülmenin İşgörenlere Etkisi, Bir Kamu Hizmet Sektörü Uygulaması” G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Büro Yönetimi Eğitim Dalı Yüksek Lisans Tezi (2006)
 • Delil, Yılmaz, “Yönetici Asistanlar ve Büro Çalışanlarının Hizmet İçi Eğitimleri İçin Bir Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Programı Önerisi” Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Büro Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi (2005)
 • Demir, Nurdan, “ Hastanelerde Örgüt Kültürü ve Hastane Yöneticilerinin Örgüt Kültürü Oluşturmadaki Yeterlilik Derecesi” G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane İşletmeciliği Bilim Dalı Yüksek lisans Tezi (2005)
 • Şahin, Tuğba “Özel Hastanelerde Karşılaşılan Etik Problemlerin İrdelenmesine Yönelik Alan Araştırması” G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane İşletmeciliği Bilim Dalı Yüksek lisans Tezi (2005)
 • Durmaz, Türkan “Sağlık Kuruluşlarındaki Yönetici Davranışlarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi” G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane İşletmeciliği Bilim Dalı Yüksek lisans Tezi (2005)
 • Mertler, Asuman “Ankara ve İstanbul’da Faaliyet gösteren Özel Hastanelerin Pazarlama Stratejilerinin Analizi, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane İşletmeciliği Bilim Dalı Yüksek lisans Tezi (2005)
 • Sezgin Bilge, “ Hastanelerde Pazarlama Faaliyetlerinin Müşteri Bağlılığına Etkisi:Bir Alan Çalışması”, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane İşletmeciliği Bilim Dalı Yüksek lisans Tezi (2005)
 • Yiğit, Arzu , “Hastanelerde Liderlik Davranışlarının Personel İş Doyumuna Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması”, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane İşletmeciliği Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi (2004)
 • Saraçoğlu Aydın, Ayşegül, “Öğrencilerin Üniversite Seçiminde Üniversitelerin Yaptığı Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması, G.Ü.Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Büro Yönetimi Eğitimi Yüksek Lisans Tezi (2004)
 • Gezergün, Ahmet, “Hekimlerin Hastalarla Olan İletişim Becerilerinin Analizi Ve Gata Eğitim Hastanesi’nde Bir Uygulama, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane İşletmeciliği Bilim Dalı Yüksek lisans Tezi (2004)
 • Bozkırlı, Kaan, “Afet ve Felaketlerde Hastane Hizmetlerinin Yönetimi:Bir Alan Çalışması, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane İşletmeciliği Bilim Dalı Yüksek lisans Tezi (2004)
 • Tahtasakal , Meral, “Bürolarda Yaşanan Etik Dışı Davranışlar Ve Cinsel Taciz Olaylarının Azaltılmasında Eğitimin Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Alan Çalışması, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Büro Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi (2003)
 • Çıtak, Nilgün “Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programlarında Meslek Derslerinde Öğretim Materyallerinin Etkin Kullanımı Hakkında Öğretim Elemanlarının Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması”, G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü (2003)
 • Aykanat, Sevil “Sağlık İşletmelerinde Motivasyonu Personel Verimliliği Üzerine Etkileri, Gazi Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane İşletmeciliği Bilim Dalı Yüksek lisans Tezi (2003)
 • Demirel, Dilek, “Örgütsel Değişim Ve Örgütsel İletişime Etkileri Üzerine Bir Alan Çalışması” Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Büro Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi (2003)
 • Pınar, Çoşan, “ Büro Yönetimi Eğitimi Ve Eğitim Programları Hakkında Mezunların Görüşlerinin Saptanmasına Yönelik Bir Alan Çalışması”, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Büro Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi (2003)
 • Turgut, Ayşe “ Hastanelerde İmaj Ve İmaj Geliştirme: Toplumda Hastane İmajı Ve İmaj Geliştirme Üzerine Bir Araştırma” , G.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane İşletmeciliği Bilim Dalı Yüksek lisans Tezi (2002)
 • Okutan, Mustafa ,” Stres ve Stresle Başa Çıkma Yönetimleri : Bir Alan Uygulaması”, G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi (2002)
 • Aslan, Kadri Mahmut , “Türkiye’de Demiryollarında 1981-2000 yıllarında Meydana Gelen Kazalar ve Bu Kazaların Önlenmesinde Psikoteknik Yöntemin Etkisine İlişkin Bir Çalışma”, G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kazalarda İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi (2002)
 • Ekiyor, Aykut,” İlaç Pazarlamasında Tıbbi Satış Temsilcileri ile Hekimler arasında Sorunların Tespitine Yönelik Bir Alan Çalışması, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane İşletmeciliği Bilim Dalı Yüksek lisans Tezi (2001)
 • Körpe, İbrahim, “ Hastanelerde Sekreterlik Hizmetlerinde İletişimin İyileştirilmesi : Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Bir Alan Çalışması”, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilimi Dalı Yüksek Lisans Tezi (2001)
 • Gül, Kenan Serdar,” Ankara Emniyet Müdürlüğünde Çalışan Personelin Performans Değerlendirme Kriterleri Hakkında Görüşlerinin Tespiti”, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Büro Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi (2001)
 • Usta, Hakkı , “ Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Tutundurma Politikası: Sağlık Personeli ve Hastaların Reklama Yönelik Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane İşletmeciliği Bilim Dalı Yüksek lisans Tezi (2000)
 • Tiyek, Adnan, “ Sağlık Hizmetlerinde Tüketici Davranışları: Bireylerin Sağlık Hizmetleri Konusundaki Tutumları Üzerine Bir Araştırma”, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane İşletmeciliği Bilim Dalı Yüksek lisans Tezi (2000)

Dersler

 • Sağlık Hizmetleri Yönetimi
 • Halkla İlişkiler
 • Büro ve Malzeme Yönetimi
 • Genel İşletmecilik Bilgisi
 • Sekreterlik Esasları
 • Genel İşletme
 • Organizasyon ve Yönetim
 • Büro Yönetimi Teknikleri
 • Tıp Sekreterliği
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Sağlık Hizmetleri Pazarlaması
 • İşletmeciliğin Temel Kuramları ve Hastane Uygulaması
 • Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri
 • Seminer
 • Çağdaş Büro Yönetimi Teknikleri
 • Hizmet Pazarlaması
 • Personel Yönetimi
 • Çağdaş İşletme Yönetimi

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • Bilimsel Araştırmaları Teşvik Ödülü (2012)
 • Çubuk Platformu Başarı Ödülü (2010)
 • En iyi 2. Bildiri Ödülü (2010)
 • ABD Federation Of Business Disipline (FBD) (ABD) En iyi bildiri ödülü (2009)
 • Bilimsel Araştırmaları Teşvik Ödülü (2006)
 • Bilimsel Araştırmaları Teşvik Ödülü (2004)
 • Bilimsel Araştırmaları Teşvik Ödülü (2000)

Proje

 • Determination of Professional Qualifications of Health Care Manager and Revision of the Educational Programs (DEPROHEALTH), EU Life long Learning Program Leonardo Da Vinci Partnership Projesi (Sağlık Yöneticilerinin profesyonel özelliklerinin belirlenmesi ve eğitim programlarının revizasyonu, Leonardo Da Vinci Ortaklık Projesi-DPT Ulusal Ajans ) (2010-2012) (2010)
 • Gazi Üniversitesi araştırma Fonu, “Büro Yönetimi Eğitiminde Bilgi Teknolojilerinin Eğitimin Kalitesi ve Öğrenci Memnuniyetine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması: Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Örneği” konulu Proje (2003)
 • Sağlık Bakanlığı, Hacettepe Ünv. ve Harward Üniversitesince Yürütülen Ulusal Sağlık Hesapları Projesi (2003)
 • Gazi Üniversitesi araştırma Fonu, “Büro hizmetlerinde çalışanların iş doyumu ile yöneticilerin davranışları arasındaki ilişkiler üzerine ampirik bir araştırma” konulu proje (2002)
 • T.C .Sağlıkta Dönüşüm Projesi Sosyal Değerlendirme Araştırması, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Bankası Projesi (2002)
 • Gazi Üniversitesi Araştırma fonu, “Türkiye’de Sağlık Turizmi: Kaynakların Etkin Kullanımı ve Ülke Ekonomisine Katkısı Konusunda Ampirik Bir Çalışma” konulu proje (2001)
 • TÜMAŞ-SB. Ankara Numune Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi Modernizasyon Projeleri (1995)
 • DPT Yedinci, Sekizinci ve Dokuzuncu Kalkınma Planları Komisyon Üyelikleri (1994-2005) (1994)