Prof. Dr. Cemil - YILDIZ

Fen Fakültesi > Matematik

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • 7. Ankara Matematik Günleri Bilkent Üniversitesi-Ankara(2012)
 • Dislocated Fuzzy Metrik Uzaylarda Sabit Nokta Teoremi XXIII.Ulusal Matematik Sempozyumu,Erciyes Üniversitesi(2010)
 • Fuzzy nNormlu Lineer Uzaylar Üzerine Bazı Sonuçlar Sakarya Üniversitesi (FenEdebiyat DergisiCilt:9 sayı:Ek)
 • Fuzzy Demetler Üzerine Bazı Karakterizasyonlar Sakarya Üniversitesi (Fen Edebiyat Dergisi Cilt:9 Sayı:Ek)
 • H, Cogrubunun Oluşturduğu Demetler Üzerine, II.Ulusal Matematik Sempozyumuİzmir
 • H, Gruplarının Oluşturduğu Demetler Üzerine, Atatürk Üniversitesi
 • H, Gruplarının Oluşturduğu Demetler Üzerine, Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Fen Dergisi

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Dekan (2002)(2002 - )
 • Bölüm Başkanı (2001)( 26.4.2001, Şubat-2012 - )
 • Dekan Yrd. (1996)(16.04.1996 - )
 • Yönetim Kurulu Üyesi (1994)(11.01.1994 - )
 • ABD Bşk. (1992)(1992 - )
 • Mat.Böl.ABD.Bşk. (1986)(1986 - )

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Fuzzy Homotopi ve Uygulamaları (2011)
 • Fuzzy Quası-Metrik Uzaylar (2011)
 • Fuzzy İdeal Topolojik Uzaylar (2011)
 • Fuzzy Normlu Lineer Uzaylar ve Süreklilik (2011)
 • Fuzzy Topolojik Uzaylarda Homotopi ile Oluşturulan Fuzzy Demetler (2008)
 • Fuzzy Metrik Uzaylar ve Uygulamaları (2008)
 • Fuzzy Topolojik Uzaylarda H Grubu Oluşturma (2007)
 • Fuzzy Topolojik Vektör Uzayları (2007)
 • Fuzzy Metrik Uzaylar (2007)
 • Fuzzy Normla Elde Edilen Fuzzy Topolojik Uzaylar (2007)
 • Fuzzy Büzülme Dönüşümler ve Sabit Noktalar (2006)
 • Fuzzy Metrik Uzaylar ve Sabit Noktalar (2006)
 • Topolojik Dinamikler ve Diferensiyel Denklemler (2003)
 • Fuzzy Topolojik Uzaylarda Ayırma Aksıyomları (2002)
 • Fuzzy Topolojik Uzaylarda Eğriler (2002)
 • Fuzzy Topolojik Uzaylarda Yakınsaklık (2001)
 • Fuzzy Uzaylarinda Süreklilik (2001)
 • Bir Diferensiyel Denklem Sisteminin Ürettiği Non Selfadjoint Singüler Dif. Operatörün Spektral Analizi (1999)
 • Topolojinin Fizikteki Uygulamaları (1998)
 • Simleksel Öndemetler (1997)
 • Topolojik Grupoidler (1995)
 • Demet Teorisi (1988)

Dersler

 • Cebirsel Topoloji-I (2011-2012)
 • Cebirsel Topoloji-II (2011-2012 Bahar)
 • Fuzzy Uzayları -I (2009-2010 Güz)
 • Fuzzy Uzayları-II (2009-2010 Bahar)
 • Fuzzy Uzayları (2008 2009)
 • Genel Topolojiye Giriş I (2008 2009)
 • Genel Matematik II (2008 2009)
 • Genel Topolojiye Giriş II (2008 2009)
 • Genel Topoloji I (2008 2009)
 • Genel Matematik (2008 2009)
 • Genel Topoloji II (2007 2008)
 • Fuzzy Topolojik Uzaylar (2007 2008)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2013). Genel Topoloji. Topoloji ile ilgili genel tanım, teorem ve bu kavramlar arasındaki bağıntılar incelenmiş olup çözülmü problemler ile problemler verilmiştir. Türkiye. Gazi Kitabevi.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Serkan Gümüş,Hakan Efe (2012). Some Results on t-Best Approximation In Fuzzy n-Normed Spaces. Iranian Journal ofFuzzy Systems,, 9(137-146).
 • Hakan Efe, Serkan Gümüş veCemil Yıldız (2010). On the Category of İntuitionistic Fuzzy Metric Spaces. Journal of Computational Analysis And Applications,,, 12 No:2(436-443).
 • Hakan Efe, Cemil Yıldız (2010). some Results in Fuzzy CompactLinear Operators. Journal of Computational Analysis And Applications, 12(251-262).
 • H.Efe,C.Alaca ve Cemil Yıldız (2008). Fuzzy multimetric spaces. Journal of Computational AnalysisApplications,, Vol:10,(367375).
 • S.Kütükçü,S.Sharma ve Cemil Yıldız (2008). Common Fixed Point Theorem of Compatible Maps of Type (P1)(P2) in Menger Spaces. Journal of Computational AnalysisApplications(JoCAAA), Vol.10, No.3, 2008, 391402., Vol:10(391402).
 • S. Kütükçü,Cemil Yıldız ve D. Türkoğlu (2007). Fixed Point of Contractive Mappings In Intuitionistic Fuzzy Metric Space. Journal of Computational AnalysisApplications, Vol (9) 2(181194).
 • C.Alaca, D.Türkoğlu ve Cemil Yıldız (2006). Fixed Points in Intuitionistic Fuzzy Metric Spaces. Chaos, Solitons Fractals, 29(10731078).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • F.Sola Erduran,S.Kütükçü (2014). A Common Fixed Point Theorem In Weak Non-Archimedean İntuitionistic Fuzzy Metric Spaces. Int.J.Open Poblems Compt. Math., 3(?).
 • Cemil Yıldız,S.Sharma,S.Kütükçü (2010). On Some Theorems In Intuitionistic Fuzzy Metric Spaces. MissouriJournal of Mathematical Sciences, say:22-1(44-49).
 • Servvet Kütükçü, Cemil Yıldız (2009). A Fixed Point Theorem in İntuitionstic Fuzzy Metric Spaces Through Asymptotical Commutativity. Journal of Fuzzy Math., no:1(199-214).
 • C.Alaca, D.Türkoğlu, Cemil Yıldız (2008). Common Fixed Points of Compatible Maps in Intuitionistic Fuzzy Metric Spaces. Southeast Asian Bulletin of Mathematics, Vol:32(21, 33).
 • S.Gümüş, Cemil Yıldız (2008). On The Fuzzy Sheaf of The Groups Formed by Fuzzy Topolojical Groups. Int.Journal Contemp.Math..sciences, Vol:3(371381).
 • S.Kütükçü, Cemil Yıldız (2008). Some Theorems in Intuitionistic Fuzzy Metric Spaces. Journalof Applied Functional Analysis,, Vol:3(285297).
 • S.Kütükçü, cemil Yıldız (2008). A Common Fixed Point Theorem of CompatibleWeak Compatible Maps on Menger Spaces. Kochi Journal of Mathematics, Vol:3(139152).
 • S.Kütükçü, Cemil Yıldız (2008). Intuitionistic Fuzzy BCCSubalgebras of BCCAlgebras. Journal of ConcreteApplicable Mathematics, Vol:6(3)(247258).
 • S.Kütükçü,Cemil Yıldız (2008). A common Fixed Theorem Through Commutativity. Journal of concreteapplicable Mathematic, Vol:6(153, 157).
 • S.Kütükçü,cemil yıldız,A.Tuna , (2007). On Common Fixed Points in Menger Probabilistic Metric Spaces. Int. J. Contemp. Math. Sciences. Vol. 2. (2007) No:8, 383391, Vol:8(383391).
 • S.Kütükçü, Cemil Yıldız,adnan Tuna (2007). On Common Fixed Point Theorems For Noncompatible Mappings in Intuitionistic Fuzzy Metric Spaces. Far East J. Math. Sci 25 (2007), no. 2, 385392., Vol:25(385392).
 • S.Kütükçü,D.Türkoğlu cemil Yıldız (2007). A Common Fixed Point Theorem of Compatible Maps of Type (a;) in Fuzzy Metric Spaces. Journal of ConcreteApplicable Mathematics, Vol:5, No:4, 2007, 348357., Vol:5(348357).
 • S.Kütükçü,D.Türkoğlu cemil Yıldız (2007). Some Fixed Point Theorems For Multivalued Mappings In Fuzzy Menger Space. The Journal of Fuzzy Mathematics, Vol.15 No.2, 2007., Vol:15(No:2).
 • S.Gümüş, Cemil Yıldız (2007). The Fuzzy Sheaf of The Groups Formed by Fuzzy Topolojical Groups Over Pointed Fuzzy Topolojical Space. International Journal of PureApplied Mathematics, Vol.37,No.1,2007,101112., Vol:37(101112).
 • D.Türkoğlu,C.Alaca,Y,J.Cho Cemil Yıldız (2006). Common Fixed Point Theorems in Intuitionistic Fuzzy Metric Spaces. Journal of Applied MathematicsComputing, Vol. 22. No: 12, September (2006), Vol:22(No:12).
 • D.Türkoğlu,C.Alaca cemil Yıldız (2006). Compatible MapsCompatible Maps of Types (a;)(B;) in Intuitionistic Fuzzy Metric Spaces. Demonstratio Mathematica, Vol:XXXIX(No:3).
 • S.Kütükçü,D.Türkoğlu cemil Yıldız (2006). Common Fixed Points of Compatible Maps of Type (B;) on Fuzzy Metric Spaces. Communications of the Korean Mathematical Society,, 21,No:1(89100).
 • H.Efe, cemil Yıldız (2006). On the Hausdorff Intuitionistic Fuzzy Metric On Compact Sets. Journal of PureApplied Mathematics, Vol: 31 No:2 (2006) 143155., Vol:31(143155).
 • S.Kütükçü,D.Türkoğlu ve Cemil Yıldız (2005). Common Fixed Points of Compatible Maps of Type (a;) on Fuzzy Metric Spaces. International Journal of Applied Mathematics, Vol:18(189, 202).
 • Cemil Yıldız (1989). Some Theorems on the Sheaf of the Groups Formed by Hgroups Over Pointed Topological Spaces. PureApplied Mathematika Sciences, Vol: XXIX. No:12, March1989., Vol:XXIX(No:12).
 • A.A.Öçal, Cemil Yıldız (1986). On the Sheaf of the Groups Formed by Hgroups Over Pointed Topological Spaces. PureApplied Mathematika Sciences, Vol:XXIII. No:12, March1986., Vol:XXIII(No:12).
 • Cemil Yıldız ,A.A.Öçal (1985). The Sheaf of the Groups Formed by Hgroups Over Pointed Topological Spaces. PureApplied Mathematika Sciences, Vol.XXII,, Vol:XXII(NO:12).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Fadhıl Abbas, Cemil Yıldız (2011). On Fuzzy Regular-I-Closed Sets,Fuzzy Semi-I-Regular Sets,Fuzzy AB _Sets and Decompositions of Fuzzy Regular-I-Contınuity. Gazi University Journal of Science, 24(4)(731-738).
 • İ.İçen (1999). A Sheaf of RAlgebras on the Dual Set of Dual Numbers. Erc.Üniv.Fen Bil.Derg.Cilt: 15, Sayı: 12 ss: 8795, 1999, Cilt:15(8795).
 • (1998). Flabby Cohomology Groups. Journal of the Institute of ScienceTechnology of Gazi Univ., Vol:11(883889).
 • (1998). The Axsioms for the Cohomology of the Sheaves of the HGroups. Selçuk Üniv. FenEdebiyat Fakültesi Fen Dergisi,, Çilt:14(2536).
 • (1997). HGrupların Demetleri İçin Yükseltme Teoremleri,. Gazi Üniv.FenEdebiyat Fakültesi Fen Bilimler Dergisi,, Çilt:7(133136).
 • A.A.Öçal (1997). On the Cohomology of the Sheaves of the Hgroups,. Journal of the Institute of ScienceTechnology of Gazi Univ., Vol:10, No(567578).
 • (1997). The Sheaf of the Homology Groups of the Complex Manifolds. Communications Fac. Sciences, Universty of Ank. Series A1 , Vol:46(135141).
 • (1997). On the Sheaf Cohomology. Gazi Üniv.FenEdebiyat Fakültesi Fen Bilimler Dergisi, Cilt 7(117124).
 • A.A.Öçal (1997). The Sheaf of the Hgroups. Journal of the Institute of ScienceTechnology of Gazi Univ., Vol:10(223230).
 • A.A.Öçal (1997). On the Homogenization of Sheaves,. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimler Enst. Journal of SciencesEngineerring,, Vol:13,(1122).
 • İ.İçen (1993). The Topological Groupoid of the Groups Formed by H groups Over Topological Speces,. Journal of the Institute of ScienceTechnology of Gazi Univ., Vol:6(2431).
 • (1991). Topolojik Uzaylar Üzeride Topolojik Grubun Oluşturduğu Grupların Demeti,. Erciyes Üniv. Fen Bil. Dergisi,Cilt:7, No:1,, Cilt:7(No:1).
 • İ.İçen (1991). HGrupların Oluşturduğu Demetlerin Karakterizasyonu. Erciyes Üniv. Fen Bil. Dergisi, Cilt:7, No:2, Kasım1991., Cilt:7(No:2).
 • (1990). Kompleks Analitik Manifoldların Homoloji Grubu Üzerine,. Erciyes Üniv. Fen Bil. Dergisi,, Cilt:6(12).
 • A.A.Öçal (1988). The Sheaf of the Groups Formed by Hcogroups Over Topological Spaces,. Communications Fac. Sciences, Universty of Ank., A1,Vol:37(14).

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • Teşvik (2008)
 • Atif (2006)

Proje

 • Some Theorems On The Sheaf of the Groups Formed By H Groups Over Topological Spaces(PureApplied Math.SciencesVol:XXIX (1989) İnönü Üniversitesi