Prof. Dr. Canan ULUOĞLU

Tıp Fakültesi > Dahili Tıp Bilimleri > Tıbbi Farmakoloji

Dersin Adı Terapötik İlaç Düzeyi İzlemi (TİDİ)
Dersin Kodu FRL-5120
 
Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Krediler
Teori Uyg. Lab. Ödev Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
2. veya 3. veya 4. yarıyıl 32 32 50 50 70 234 3 9
Ders Dili Türkçe
Zorunlu / Seçmeli Seçmeli
Ön Şartlar Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında doktora eğitimi yapıyor olmak ve ilk sömestr derslerini tamamlamış olmak
Dersin İçeriği Terapötik ilaç düzeyi izleminin (TİDİ) temel ilkeleri, amaçları ve önemi ile ilaçların analiz yöntemleri, teorik ve uygulamalı olarak işlenecektir.
Dersin Amacı Programın sonunda öğrenciler, terapötik ilaç düzeyi izleminin teorik altyapısı, amaçları ve ilkeleri konusunda bilgi sahibi olacaklar ve Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile bir ilacın plazma konsantrasyonunu ölçebileceklerdir.
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Öğrenciler aşağıda yer alan yeterliliklere sahip olacaklardır:
1. Bilgi düzeyinde:
• Terapötik ilaç düzeyi izlemini (TİDİ) tanımlayabilmeli
• TİDİ’nin gerekçesini (amaçlarını) açıklayabilmeli
• TİDİ kavramlarını açıklayabilmeli
• Serumda ilaç düzeyi ölçümü için kullanılan yöntemleri tartışabilmeli
• TİDİ uygulanışına ait FDA ve EMA kurallarını sayabilmeli
• Yaygın olarak izlenen ilaçların kriterlerini ve özelliklerini listeleyebilmeli
• TİDİ’nin neden önemli olduğunu açıklayabilmeli
• Farmakokinetikle ilgili dört biyolojik olayı tanımlayabilmeli
• Örnekleri toplama, işleme ve TİDİ için saklarken dikkat edilmesi gereken noktaları açıklayabilmeli.
• Yüksek basınçlı sıvı kromotografisi (HPLC)’nin ne olduğu, çalışma prensipleri ve nasıl kullanıldığı hakkında bilgi sahibi olmalı
• HPLC ile kromatografik ayrılmanın dayandığı kuramları (rezolüsyon/ayrışma, kapasite etmeni (k’), ayrılma etmeni (selectivity) (a) ve kolon etkinliği (efficiency) (N) açıklayabilmeli
• TİDİ sonuçlarını yorumlayabilmeli

2. Beceri düzeyinde:
• TİDİ yöntem validasyonu yapabilmeli
• Plazmadan bir ilacı ekstrakte edebilmeli
• HPLC ile bir ilaç analizi için kalibrasyon eğrisi elde edebilmeli
• HPLC ile bir ilacın plazma konsantrasyonunu ölçebilmeli
• TİDİ sonuçlarına ait rapor düzenleyebilmeli

3. Davranış Düzeyi:
• Terapötik pencersi dar ya da toksik etki gücü yüksek ilaçlarda TİDİ’in öneminin farkında olmalı
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Applied Pharmacokinetics and Pharmacodynamics: Principles of Therapeutic Drug Monitoring by Michael E. Burton, Leslie M. Shaw, Jerome J. Schentag and William E. Evans (2005)
2. Advances in Chromatographic Techniques for Therapeutic Drug Monitoring by Amitava Dasgupta (2009)
3. Analytical Methods for Therapeutic Drug Monitoring and Toxicology by Q. Alan Xu and Timothy L. Madden (2011)
4. Handbook of Drug Monitoring Methods: Therapeutics and Drugs of Abuse by Amitava Dasgupta (2010)
Değerlendirme Ölçütleri
  Yüzde (%)
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler 10
Projeler 20
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı 40
Ders Sorumluları Prof. Dr. Canan Uluoğlu
Haftalık Konular
1. Hafta Teorik: TİDİ amaç ve uygulanışı
2. Hafta Teorik: TİDİ neden gereklidir, rutinde izlenen ilaçların özellikleri ve örnekleri
3. Hafta Teorik: Farmakokinetik parametreler ve TİDİ’de kullanımları
4. Hafta Teorik: TİDİ uygulanışına ait kural ve kılavuzlar (FDA ve EMA kuralları)
5. Hafta Pratik: Olgular üzerinden tartışma
6. Hafta Teorik: Yüksek basınçlı sıvı kromotografisi (HPLC) ve çalışma prensipleri
7. Hafta Pratik: HPLC tanıtımı/kullanımı
8. Hafta Pratik: HPLC kullanımı
9. Hafta Novagenix (Ankara) firmasını ziyaret
10. Hafta İlaç etkin bileşiklerinin ve/veya metabolitlerinin fizyolojik sıvılarda tayin yöntemleri ve yöntemlerin validasyonu
11. Hafta Uygulama: Serumdan ilaç ekstraksiyonu
12. Hafta Uygulama: HPLC ile kalibrasyon eğrisi elde etme
13. Hafta Uygulama: CV değeri hesaplama
14. Hafta TİDİ deney sonuçlarının yorumlanması ve rapor hazırlanması SINAV