Prof. Dr. Şule Çivitci

Sanat ve Tasarım Fakültesi > Moda Tasarımı Bölümü

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Çivitci, Şule, Özlü, Pınar G. ve Dengin, Serap , 2013. "Gençlerin Duygusal Denge, Sosyallik ve Liderlik Algılarının Giysi ile İlişkisi", Uluslararası İletişimde Tasarım- Tasarımda İletişim Sempozyumu ve Sergisi. Kütahya
 • Çivitci, Şule, Gürşahbaz, Nalan ve Zağlı, Hacer , 2013. "Kahramanmaraş Geleneksel Giysilerinin Dikiş Teknikleri, Kalıp ve Süsleme Özellikleri Açısından İncelenmesi", Uluslararası Türk ve Dünya Kültüründe Kahramanmaraş Sempozyumu Kahramanmaraş
 • Çivitci, Şule ve Ölçer, Hacer , 2012. "Üç Boyutlu Giysi Simülasyon Sisteminde Ankara İline Ait Örnek Bir Geleneksel Cepken Tasarımı", III. Uluslararası Ukrayna’da Türkçe Konuşan Halklar Sempozyumu Kiev-Ukrayna
 • Çivitci, Şule ve Ölçer, Hacer , 2012. "Kültürel Değerlerin Tüketicilerin Giysi Alışveriş Davranışlarına Etkisi", Uluslararası Türkiye Macaristan İlişkileri Sempozyumu Budapeşte, Macaristan
 • Çivitci, Şule ve Ölçer, Hacer , 2012. "Üç Boyutlu Giysi Simülasyon Sisteminde Bayan Pantolon Tasarım Sürecinin Değerlendirilmesi", 18.Ulusal Ergonomi Kongresi Gaziantep
 • Şule Çivitci ve Mücella Baylavlı, Yaşam Kalitesi İçin Ergonomi, 16.Ergonomi Kongresi, Hitit Üniversitesi, Çorum
 • Şule Çivitci, Funda Doğu, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GELENEKSEL KADIN GİYSİLERİNDEN GELİN ENTARİSİNİN TEKNİK AÇISINDAN İNCELENMESİ, II. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu Seferihisar-İzmir
 • Çivitci Ş., F. Özeren ve B. Boğday Sayğılı, ";Hazır Giyim İşletmelerinin Sosyal Sorumluluğa Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma";,, Hazır Giyim Sektöründe eğitimden İstihdama Etkin Geçiş Ulusal Sempozyumu, Ankara
 • Vural, T. ve Ş. Sağdık,, "Tekstil Endüstrisinde Geliştirilen Yeni Ürünlerin Tasarım Kalitesi",, VI. Ulusal Kalite Kongresi (TÜSİAD, KalDer), İstanbul,
 • Çivitci Şule , Başak Boğday Saygılı ve İlhan Oktar,, "Küçük Ve Orta Ölçekli Hazır Giyim İşletmelerinde Oluşan İş Kazalarının Nedenleri Üzerine Bir Araştırma" (sayfa: 389-371), 19-20 Ekim, II. Tekstil Teknolojileri ve Tekstil makineları Kongresi, Gaziantep
 • Çivitci Şule, Zeynep Atmaca,, "Kızılcabölük Geleneksel Kadın Giysilerinin Teknik ve Desen Açısından İncelenmesi", 28-30 Mayıs, Kızılcabölük Geleneksel Dokumalar Sempozyumu, Denizli
 • Çivitci Şule, Başak Boğday Saygılı,, "Hazır Giyim Tüketicilerinin Ürünler ile ilgili Satış Sonrası Yaşadıkları Sorunlar", 4-6 Haziran, Niğde Tekstil Sempozyumu, Niğde,
 • Şule Çivitci Ve Nuran Kayabaşı, ";Çocuk Giyim Kuşam Kültüründeki Değişimler";, Türk Halkları Çocuk Edebiyatı Uluslar Arası Kongresi Qafqaz Üniversitesi,Bakü, Azerbaycan
 • Vural, T., Ş. Sağdık ve S. Ağaç,, "Hazır Giyim Sektöründe Rekabet Gücünü Artırıcı Unsur; Yeni Ürün Tasarımı", 1.Uluslararası Denizli Tekstil Kongresi (DETMA"1"97), Denizli
 • Tuba Vural, Şule Çivitci, Fatma Koç, Saliha Ağaç, Emine Koca, Banu Hatice Gürcüm, "Moda Okulu II- Uluslar arası Tekstil ve Giyim Alanı için Multimedya ve İnternet Rehberi " 4-6 Haziran, Niğde Tekstil Sempozyumu, Niğde,
 • Semiha Aydın ve Şule ÇİVİTCİ, "Fashion Products Marketing Strategies of Ready-Made Clothing Enterprises", 2. İnternational conference of Applied Research on Textile Monastir,Tunus
 • Vural, T., B. Çileroğlu, S. Ağaç, Ş. Çivitci ve E. Çoruh,, "Vücut Ölçülerinden Giysi Ölçüleri Elde Edilmesine Matematiksel Bir İnceleme (Sırt Genişliği Ölçüsü Örneği)",, 9. Ergonomi Kongresi, Denizli,
 • Çivitci, A.B., Uçar M., İnanır A. ve Çivitci Ş.,, "Dikiş Makinesi Kullanan İşçilerde Boyun ve Üst Ekstremite Problemlerine Yönelik Bir Araştırma", 10. Ergonomi Kongresi, Bursa,
 • Çivitci, Ş. ve Çivitci A.B.,, "Sağlık Personelinin Bakım ve Tedavi Sırasında Yaşlı Giysi Özelliklerinden Kaynaklanan Sorunlarına İlişkin Bir Araştırma", 3. Geriatri Kongresi Marmaris,
 • Ağaç, S., Çivitci Ş. ve Hüsrevoğlu H.,, "Deri Giysi Tasarım Sürecine İlişkin Örnek Bir Çalışma", I. Ulusal Deri Sempozyumu, İzmir,
 • Sağdık, Ş., F. Kelleci ve S.S. Yıldırım,, "Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yaratıcılık Düzeylerinin Saptanması", IV. Eğitim Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir,
 • Şule Çivitci,, "Kozmetik ürünlerin pazarlama teknikleri ve tüketicilerin karar verme tarzları", 1. Ulusal Kozmetoloji Eğitimi Kongresi, Ankara,
 • Çivitci Şule, Başak Boğday Sayğılı ve Özgenur Eröz, "Küçük Ve Orta Ölçekli Hazır Giyim İşletmelerinde Çalışan Ütücülerin Ergonomik Açıdan İncelenmesi" (sayfa: 172-178), 6-8 Aralık 2007,, 13. Ulusal Ergonomi Kongresi, Kayseri.
 • Ağaç Saliha, Şule Çivitci ve Başak Boğday Sayğılı,, "Yaşlı Erkek Tüketicilerin Giysi Satın Alma Sırasında Karşılaştıkları Problemler", (sayfa: 415-425), 22-23 Kasım, IV. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Ankara
 • Çivitci Şule , Başak Boğday Saygılı and Esra VAROL, "Adolescent Girls" Underwear Purchase Behaviors", Intelligent Textiles &Mass Customisation ITMG Casablanca, Morocco.
 • Vural, T., S. Ağaç ve Ş. Çivitci,, "Kalite İyileştirmede Benchmarking-Örnek Edinme ve Hazır Giyim Sektörü Örneği",, XXII.YAEM/2001 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Ankara,
 • Vural, Tuba, Ağaç Saliha, Çivitci Şule,, "Çalışan Erkeklerin Giyim Ürünlerini Satın Alma Davranışları ve Markaya İlişkin Görüşleri", Marka Yönetimi Sempozyumu, Gaziantep,
 • Sağdık, Ş.,, "Yaratıcılık Gerektiren Eğitim Kurumlarında Sanat Eğitimi", II. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Bursa,
 • Zengingönül, N. ve Ş. Çivitci,, "Osmanlı Mimarisi Örneklerinden Ahşap Sanatı Süslemelerinin Giyim Tasarımında Kullanılmasına İlişkin Örnek Bir Çalışma", Doğunun Adı, Doğu Sempozyumu, Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi, Kazakistan-Çimkent
 • Çivitci Şule And Bülent Çivitci, "The Ergonomıc Garment Desıgn Development For Handıcapped Indıvıdual: A Sample Model For Spınal Cord Injured Patıents", Intelligent Textiles &Mass Customisation Itmg, Casablanca, Morocco.
 • Eray, F. ve Ş. Çivitci,, "Hazır Giyim Sanayinde Çevre Faktörlerinin İş Görene Etkisi Üzerine Bir Araştırma", 1. Ulusal Çukurova Tekstil Kongresi (ÜÇTEK"99) Adana,
 • Vural, T. ve Ş. Çivitci,, "Hazır Giyim Üretim Sürecinde Oluşan Katı Atıklar", 1. Ulusal Çukurova Tekstil Kongresi (ÜÇTEK"99), Adana
 • Vural, T., S. Ağaç, Ş. Sağdık ve T. Türk,, "Deniz Dikimevinde Üretilen Er Hizmet Giysilerinde Beden Ölçülerinde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma",, LEMAS 2000 Levazım Maliye Sempozyumu-Askeri Amaçlı Tekstil Ürünlerindeki Teknolojik Gelişmeler İle Temizlik Ve Bakım Sistemleri Sempozyumu, İstanbul, Levazım Maliye Okulu Ve Eğitim Merkez Komutanlığı, Küçükyalı,
 • Vural, T., Ş. Çivitci ve S. Ağaç,, " Yaşlı Tüketiciler İçin Fonksiyonel Giysi Tasarımları ve Örnek Bir Çalışma", I. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Ankara,
 • Vural, T., Ş. Çivitci ve S. Ağaç,, " Giysi Tasarımına Ergonomik Yaklaşım",, 8. Ulusal Ergonomi Kongresi, İzmir,
 • Zengingönül, N., Ş. Çivitci ve B. Çileroğlu, " Kastamonu İli, Kasaba Köyü, Mahmut Bey Camii Ahşap Süslemelerinin Giyim Tasarımında Kullanılmasına İlişkin Bir Çalışma", 18-20 Eylül,, Kastamonu Kültür Sempozyumu, Kastamonu,
 • Şule Çivitci ve Birsen Çileroğlu,, "Hazır giyim Sektörüne İlişkin Ergonomi Araştırmalarının Seyrine Yönelik Bir İnceleme", 12. Ergonomi Kongresi, Ankara,
 • Vural, T., S. Ağaç ve Ş. Çivitci,, "Süreç/Fonksiyon - Ürün/Hizmet İyileştirmede Benchmarking-Örnek Edinme", 7. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Başkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara,
 • Zengingönül, N., Ş. Çivitci ve S. Ağaç,", Kastamonu İli Nasrullah Camii Kalemişi Süslemelerinin Giyim Tasarımında Kullanılmasına İlişkin Bir Çalışma", Kastamonu Kültür Sempozyumu, Kastamonu,
 • Çivitci, Ş.,, "6. ve 7. Sınıf İlköğretim Öğrencilerinin Okul Önlüklerinin Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesi", 10. Ergonomi Kongresi, Bursa,
 • Vural, Tuba, Ağaç Saliha, Çivitci Şule, Banu Gürcüm, "Defining Individual-Garment Relationship With Adjectives", 5 International İstanbul Textile Conference İstanbul
 • Çivitci Şule, "The Effect Of Advertisement On The Preference Of Branded Clothing Of Consumers", Intelligent Textiles &Mass Customisation Itmg Casablanca, Morocco.
 • Ağaç Saliha, Şule Çivitci ve Başak Boğday Sayğılı,, ";Cumhuriyet";ten Günümüze Kadın Giyim Kültüründeki Değişimler Üzerine Bir Araştırma";, 38. ICANAS Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi Ankara.
 • Sağdık, Ş.,, "Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi"nde Sanat Eğitiminin Gerekliliği ve Sorunları", Bilim, Bilim Politikası ve Üniversiteler Kongresi İstanbul,Yıldız Teknik Üniversitesi,
 • Vural, T., S. Ağaç ve Ş. Sağdık,, "Tekstil Endüstrisinde Toplam Kalite Yönetimi Oluşturma Sürecinde Kalite Güvencesi ve ISO 90001"e Örnek Uygulama", 1. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul,İstanbul Teknik Üniversitesi,
 • Vural, T., S. Ağaç ve Ş. Sağdık,, "Hazır Giyim İşletmelerinde Çalışma Yerlerinin Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesine İlişkin Bir Araştırma", 6. Ergonomi Kongresi Milli Prodüktivite Merkezi, Ankara,
 • Vural, T., Ş. Çivitci, S. Ağaç ve A.B. Çivitci,, "65 Yaş ve Üzeri Artritli Kadınların Yaşam Kalitesini Artırmaya Yönelik Giysi Özellikleri",, II. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Denizli,
 • Çivitci, Ş.,, "CAD Sistemi Kullanan Hazır Giyim İşletmelerinde Otomatik ve Manuel Pastal Planında Kumaş Kullanım Oranları",, Bilgi Teknolojileri Kongresi, Denizli,
 • Vural, T., E. Çoruh, Ş. Çivitci, S. Ağaç, ve B. Çileroğlu,, "Bilişim Teknolojilerinin Moda Tasarımı Eğitiminde Kullanılmasına Yönelik Örnek Bir Çalışma",, XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya,
 • Çivitci Ş., B. Çileroğlu, F. Özeren ve B. Boğday Sayğılı, ";Algılanan Giysi Rahatlığının Sınav Performansına Etkisi";,, 15. Ulusal Ergonomi Kongresi, 15-17 Ekim 2009, Konya.
 • Çivitci Ş., F. Özeren ve B. Boğday Sayğılı, ";Hazır Giyim İşletmelerinin Sosyal Sorumluluğa Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma";,, Hazır Giyim Sektöründe eğitimden İstihdama Etkin Geçiş Ulusal Sempozyumu, 5-6 Kasım 2009, Ankara.
 • Çivitci Ş.,, ";An Investigatıon On Dressing Style Of Turkish Teenagers Living In Germany";, Iınd International Congress Of European Turks ";";Educatıon And Integratıon";"; 14-16 May 2009- Elzenveld Cultural Centrum-Antwerp-Belgıum.
 • Çivitci Ş., ve B. Boğday Sayğılı,, ";Advertısements Used In Fashıon Products And Customer Perceptıons Concernıng Advertısements";, Fashıons: Business Practices İn Historical Perspective Congress, 11-13 June 2009 Milan Italy.
 • Çivitci Ş. ve B. Boğday Sayğılı,, ";Çöp Toplama İşinde Çalışanların Giysilerinde Yaşadıkları Sorunlar ve Örnek Bir Tasarım";, 14. Ulusal Ergonomi Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 30 Ekim-1 Kasım 2008, Trabzon.
 • Çileroğlu B., F. Özeren ve Ş. Çivitci,, ";Kadın Pantolonu Üretimi Açısından Kalça ve Uyluk Çevresi Ölçülerinin İncelenmesi";, , 15. Ulusal Ergonomi Kongresi, 15-17 Ekim 2009, Konya.

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • 16. Ergonomi Kongresi, IV. Oturum, Ürün Dizaynı ve Ergonomi Hitit Üniversitesi, Çorum
 • II. ULUSLARARASI KIBRIS SEMPOZYUMU, XXII. Oturum (Osman Örek Oturumu) Seferihisar-İzmir
 • Çivitci Ş., TRT Radyo, Nereden Nereye Programı, Dünden Bugüne Tekstil Sektörü, Ankara TRT Radyo, 7 Nisan,
 • Çivitci, Ş., Oturum Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri Kongresi, Denizli,
 • Çivitci Şule, Niğde Tekstil Sempozyumu, Hazır Giyim Oturumu I, 4-6 Haziran Niğde
 • Çivitci Ş., 15. Ergonomi Kongresi, Ürün Ergonomisi Oturum Başkanlığı, 22 Ekim 2009, Konya.
 • Çivitci Ş., Iınd International Congress Of European Turks Oturum Başkanlığı ";";Educatıon And Integratıon";"; 14-16 May 2009- Elzenveld Cultural Centrum-Antwerp-Belgıum.
 • Çivitci Ş., Hazır Giyim Sektöründe Eğitimden İstihdama Etkin Geçiş Ulusal Sempozyumu, Oturum Başkanlığı, 5-6 Kasım 2009, Ankara.

Seminer

 • Çivitci ,Ş."Mesleki Kariyer ve Motivasyon" (2013) Ağrı
 • Çivitci,Ş. "Uygun Giyinme Teknikleri" (2013) İçişleri Bakanlığı, İl İdare Kurulu Müdürleri Hizmet İçi Eğitimi Antalya
 • Çivitci,Ş.“Geleneksel Giyim ve Çorum Giysi Süslemelerinde Kullanılan Motifler” (2013) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Hitit Üniversitesi Mezunları ve Öğrencileri Derneği,Çorum
 • Çivitci,Ş. , “Uygun Giyim Teknikleri ve Resmi Giyim Usulleri” (2012) T.C. İçişleri Bakanlığı,Antalya
 • Çivitci,Ş., "Giyim ve Dış Görünüm”, (2011) T.C. İçişleri Bakanlığı,Ankara
 • Çivitci,Ş. ,“Dünden Bugüne Tekstil Sektörü” (2010) TRT Radyo, Nereden Nereye Programı,Ankara
 • Şule Çivitci, Dünyada ve Türkiye de Kalıp Hazırlama Konusundaki Yenilikler ve Gelişmeler, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu 11 Kasım
 • Çivitci Ş., T.C.İçişleri Bakanlığı, Kişisel Gelişim Hizmet İçi Eğitim Semineri :Giyim ve Dış Görünüm, İçişleri Bakanlığı,Antalya 3-7 Mayıs ,
 • Çivitci Ş., T.C. İçişleri Bakanlığı, ";Kişisel Gelişim Hizmet İçi Eğitim Semineri :Giyim ve Dış Görünüm, T.C. İçişleri Bakanlığı,Ankara 24-28 Mayıs ,
 • Çivitci Ş., Giyim ve Dış Görünüm T.C. İçişleri Bakanlığı, Ankara
 • VURAL, Tuba ve ÇİVİTCİ Ş. Yaşlılık ve Giyim. Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği Konferanslar Dizisi, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, 18 Ekim, Ankara.

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • Düzenleme Komisyon Üyeliği, Hazır Giyim Sektöründe Eğitimden İstihdama Etkin Geçiş Ulusal Sempozyumu, 5-6 Kasım 2009, Ankara.
 • Uluslararası Kadının Politik Yaşama Katılımı.Sempozyumu, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, 5-6 Aralık, Ankara,

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Erasmus Fakülte Koordinatörlüğü,Devam Ediyor
 • Bölüm Başkanlığı
 • Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Ana Bilim Dalı Başkanlığı

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • “Hazır Giyim Ütülemesinde Ütüleme Kalitesinin Hizmet İçi Eğitim Süreci İle İyileştirilmesi”. (2014)
 • “Meslek Liselerinde Cilt Bakımı Dalının “Kozmetikte Lazer Teknikleri” (2014)
 • “İnfaz Koruma Memuru Üniforma Üretim Kalıplarının İyileştirilmesi (Erkek Pantolonu ve Montu Örneği)”. (2014)
 • “Üç Boyutlu giysi Similasyon Sisteminde Tasarım Sürecinin Değerlendirilmesi”, (2012)
 • “Erkek Ceketinde Vücut-giysi kalıp Uyum Problemlerinin Belirlenmesi ve Kalıp Önerisi” (2012)
 • Giysi Kalıp Tasarımında Örnek Bir TeknoTerzilik Uygulaması
 • Hazır Giyim Ürünlerini Satın Almada Müşterilerin Mağaza Vitrinlerinden Etkilenme Durumları
 • Hazır Giyim İşletmelerinin Kriz Dönemlerinde Uyguladıkları Pazarlama Stratejileri
 • Denim Yüzeylerden Üretilen Bayan Pantolonunda Yüzey Esneme Kabiliyeti Olan Kumaş Yapılarının Model ve Kalıp Tasarımına Etkileri

Dersler

 • Bilgisayar Destekli Moda Tasarımı (Z) (Alan) (2006-2007-Güz)
 • BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP HAZIRLAMA II (2007-2008-Bahar)
 • MODA PAZARLAMA (2007-2008-Bahar)
 • Moda Pazarlama (A.E.) (2007-2008-Bahar)
 • BİLGİSAYARDA KALIP HAZIRLAMA TEKNİĞİ (2007-2008-Bahar)
 • Marka Yönetimi(A.E.) (2007-2008-Güz)
 • MODA PAZARLAMA (2007-2008-Güz)
 • BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODEL TASARIMI (2007-2008-Güz)
 • MEZUNİYET TEZİ (2007-2008-Güz)
 • KONFEKSİYON ATÖLYESİ-II (2006-2007-Bahar)
 • İPLİK VE KUMAŞ ANALİZİ (2006-2007-Güz)
 • Bilgisayar Destekli Model Tasarımı(A.E.) (2007-2008-Güz)
 • SÜSLEME TEKNİKLERİ (SEÇ.) (2006-2007-Bahar)
 • MEZUNİYET TEZİ (2005-2006-GÜZ)
 • MODEL UYGULAMA TEKNİKLERİ-I (2005-2006 Güz)
 • KONFEKSİYON ATÖLYESİ-I (2005-2006 Güz)
 • MODA PAZARLAMA (2005-2006 Güz)
 • KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ (2005-2006 Bahar)
 • BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODA TASARIMI (SEÇMELİ) (2005-2006 Güz)
 • TEMEL DİKİM TEKNİKLERİ (2005-2006 Bahar)

Yabancı Dil

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Şule Çivitci, Figen Özeren, Hacer Ölçer,. (2009). ";Assyst Cad Programında Giysi Kalıbı Hazırlama";,. Assyst Cad Programında Giysi Kalıbı Hazırlama Türkiye-Ankara. Detay Yayıncılık,.
 • Yok. (2007). Bilgisayarda Kalıp Hazırlama. Bilgisayarda giysi kalıbı hazırlama konusunda yazılmış olan bu kitap, hazır giyim sektöründe bilgisayar kullanım alanları, bilgisayarda kalıp hazırlama programına giriş, kalıp hazırlamada kullanılan temel çizim araçları, pastal planı hazırlama ve örneklerle bilgisayarda giysi kalıbı hazırlama konularını içermektedir. Türkiye. Detay Yayıncılık.
 • Özgen, Ö., Vural T. Ve Çivitci, Ş. (2004). "Yaşlı Tüketiciler ve Giyim" Yaşlılık Disiplinler Arası Yaklaşım, Sorunlar, Çözümler. "Yaşlı Tüketiciler ve Giyim" Yaşlılık Disiplinler Arası Yaklaşım, Sorunlar, Çözümler Türkiye. Odak Yayın Evi.
 • Yok. (2004). Moda Pazarlama. Günümüzde modaya olan ilgi müthiş bir şekilde artmış ve en büyük ekonomik güçlerden birisi haline gelmiştir. Modanın ekonomik gücü ile birlikte yoğun bir rekabet ortamı oluşmuştur. Bu rekabet ortamında, moda ürün pazarlamasının önemi artarak, moda ürün geliştirme, kalite, marka oluşturma, dağıtım kanalı, fiyat ve tutundurma, birer rekabet unsuru haline gelmesine neden olmuştur. Kitapta moda pazarlama kapsamında bu rekabet unsurları verilerek, başarılı bir moda ürün oluşturma ve pazarlamasının nasıl yapılacağı aşama aşama örneklerle açıklanmıştır. Bu kapsamda;  Modayı yönlendiren etkenler,  Moda pazarlama çevresi,  Moda pazarlama süreci,  Moda pazar araştırması,  Moda pazarlama planlaması,  Moda pazarlama stratejileri  Moda müşteri davranışları ve pazarlamaya etkileri,  Moda ürün oluşturmada, trendler, sezonlar,  Moda ürün tasarım süreci,  Moda pazarlamada markalaşma,  Moda ürünlerin fiyatlandırılması ve fiyatlandırma yöntemleri,  Moda ürünlerin pazarlanmasında kullanılan dağıtım kanalları,  Moda perakendeciliği ve mağazacılık,  Moda ürünlerin pazarlamasında kullanılan tutundurma faaliyetleri,  Moda ürünlerinin sunumu (Katalog hazırlama, vitrin düzenleme vb.) anlatılmıştır. Türkiye. Asil yayın dağıtım Ltd.Şti.
 • Saliha Ağaç ve Şule Çivitci,. (2004). Hazır giyim Üretim Sürecinde Kalite Kontrol (Kalite Kontrol 2). Hazır giyim Üretim Sürecinde Kalite Kontrol (Kalite Kontrol 2) İstanbul. YA-PA yayıncılık.

Editörlük

 • (2008). EJOURNAL OF NEW WORLD,

Atıf

 • (2009). Tekstil ve Konfeksiyon, 2004, ";An Ergonomic Garment Design for Elderly Turkish Men";, Applied Ergonomics, 35, 243-251.
 • (2009). Tekstil ve Konfeksiyon, 1996, ";A Research on The Product Preferences of Blue-Jeans Buyer";, Çağın Textile Journal, 54, 55, 182-183.
 • (2008). Tekstil ve Konfeksiyon, TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ MARKALAŞMA SORUNLARININ İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
 • (2003). Tekstil Maraton Dergisi, Tüketicilerin Hazır Giyim Ürünü Satın Alma Tercihlerinde Markanın Önemi.
 • (2003). Tekstil Konfeksiyon Teknolojisi Dergisi, "Hazır Giyim Endüstrisinde Maliyet Hesaplama Yöntemine İlişkin Bir Çalışma"
 • (2003). Tekstil Konfeksiyon Teknolojisi Dergisi, "Türkiyede Gömlek Üretim Profili ve Gömlek Üretimi İçin Örnek Bir İnceleme",
 • (2003). Tekstil Konfeksiyon Teknolojisi Dergisi, "Hazır Giyim Endüstrisinde Maliyet Hesaplama Yöntemine İlişkin Bir Çalışma"
 • (2001). 8. Ulusal Ergonomi Kongresi,, " Giysi Tasarımına Ergonomik Yaklaşım"
 • (1998). 6. Ergonomi Kongresi, "Hazır Giyim İşletmelerinde Çalışma Yerlerinin Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesine İlişkin Bir Araştırma"
 • (1998). 6. Ergonomi Kongresi, "Hazır Giyim İşletmelerinde Çalışma Yerlerinin Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesine İlişkin Bir Araştırma",
 • (1996). Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, "Büyük Ölçekli Hazır Giyim İşletmelerinde Yeni Ürün Geliştirme Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma"

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Çivitci Ş. and Çotuk S. (2010). ";A Model Of Techno-Tailoring Software Application On Garment Pattern Design";. Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, 20(3).
 • Şule Çivitci (2010). "Kırgızistan ve Türkiye Gençlerinin Giysi Satın Alma Davranışlarının Karşılaştırılması". Bilig Dergisi, 56(10).
 • Çivitci Şule ve Zeyneb F. Çakmak (2010). ";Effects Of Fabric Constructions On Pattern Design In Women Trousers";. Tekstil ve Konfeksiyon, 1(1).
 • Şule Çivitci (2004). ";An Ergonomic Garment Design For Elderly Turkish Men,";. Applied Ergonomic, 35(3):(243-251).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Çivitci Ş. ve E. Küçükikiz, (2010). "Hazır Giyim Ürünlerini Satın Almada Müşterilerin Mağaza Vitrinlerinden Etkilenme Durumları". E-Journal Of New World Sciences Academy, Social Sciences,, 5(2).
 • Çivitci Ş. ve B. Boğday Sayğılı, (2010). "Kesim Bölümünde Çalışanlarının İş Sürecinde Karşılaştığı Ergonomik Problemler". E-Journal Of New World Sciences Academy, Social Sciences, Engineering Sciences,, 5(2).
 • Harmankaya H. ve Ş. Çivitci, (2010). " 16 Yaş Obez Çocuklarin Giyim Problemlerive Örnek Model Tasarimlari". E-Journal of New World Sciences Academy, Social Sciences,, 5(1).
 • Çivitci Ş. ve S. Ağaç, (2010). "60 Yaş Ve Üzeri Yaşlı Erkeklerin Giysi Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma". Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi,, 7(1).
 • Varol E. ve Ş. Çivitci, (2010). "Okulöncesi Çocuklarin Giyinme Becerisini Kolaylaştirmaya Yönelik Giysi Tasarimlari". E-Journal of New World Sciences Academy, Social Sciences,, 5(1).
 • Çivitci Ş. ve F. Doğu (2009). "Giyim Üretiminde, Müziğin Bireysel Performansa Etkisi Üzerine Bir Araştırma". e-Journal of New World Sciences Academy, Social Sciences, 4(4).
 • Şule Çivitci Arzu Terli (2007). Ergenlik dönemindeki gençlerin satın alma davranışları. eJournal of New World Sciences Academy, Social Sciences,,, 3(2).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Çivitci, Şule ve Dengin, Serap (2014). "İnfaz Koruma Memurları Üniformalarının Giysi Konforu Açısından İncelenmesi". E-Journal of New World Sciences Academy, 3(60-72).
 • Çivitci, Şule ve Dengin, Serap (2014). "Koşu Giysileri Konforunun Kullanıcılar Tarafından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma". International Journal of Scinece Culture and Sport, 5(553-569).
 • Çivitci Şule ,Harmankaya Hatice ve Üstün Gülseren (2012). "Tekirdağ Etnografya Müzesinde Kayıtlı Bindallıların Özellikleri". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(99-120).
 • Çivitci, Şule ve Harmankaya, Hatice (2012). "6-16 Yaş Arası Obez Çocukların ve Ergenlerin Giysilerinde Tercih Ettiği Özellikler". Electronik Journal of Vocational Colleges, 1(49-60).
 • Çivitci Ş. ve A. Arslan, (2010). "Vücut Ölçülendirmede Simülasyon Sistemleri". Konfeksiyon Teknoloji Dergisi,, 94(1).
 • Çivitci Ş., (2010). "Yeni Doğan Bebekler İçin Fonksiyonel Giysi Geliştirme". Konfeksiyon Teknoloji Dergisi,, 93(1).
 • Şule Çivitci (2010). TİYATRO KOSTÜM TASARIMI VE OLUŞUM SÜRECİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 5(1-27).
 • Çivitci Ş. ve S. Ağaç, (2009). ";60 Yaş ve Üzeri Yaşlı Kadınların Giysi Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma";,. Yaslı Sorunları Arastırma Dergisi, 1(1).
 • Çivitci Ş. (2009). Küçük ve Orta Ölçekli Hazır Giyim İşletmelerinin Bilgisayar Teknolojilerini Kullanım Düzeyleri Ve Yaklaşımları". Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, 3(1).
 • Çivitci Ş., (2009). ";Giysilerdeki Bakım Etiketlerinin Kullanılabilirliği";. Konfeksiyon Teknoloji Dergisi, 2009., 1(1).
 • Şule Çivitci ve Fatma Bulat (2008). Düşük Bel Pantolonun Bel Bölgesindeki Şekil Değişikliğine Etkisi;. , Hacettepe Üniversitesi sosyolojik Araştırmalar eDergisi,, 3(115).
 • Şule Çivitci (2008). "Ankara"daki Küçük ve Orta Ölçekli Hazır Giyim İşletmelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri". Konfeksiyon Teknoloji Dergisi,, 6(71)(96-106,).
 • Çivitci Ş., (2008). ";Perakende Giyim Mağazalarındaki Satış Görevlilerinin Müşteri Memnuniyetine ve Bağımlılığına Etkisi";. Mesleki Eğitim Dergisi, 1(1).
 • Meryam Arga Şahinoğlu, Şule Çivitci ve Nuran Zengingönül (2007). Üniversite Öğrencilerinin Giysi Satın Almaya İlişin Tüketici Haklarını Bilme Durumları. Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(4759).
 • Şule Çivitci Zeynep F. Çakmak ve Esma Işık, (2006). ";Yerli ve Yabancı Markalı Giysi Seçiminde Tüketicilerin Karar Verme Tarzları";,. Mesleki eğitim Fakültesi Dergisi,, 1(1)(1122).
 • Şule Çivitci Hatice Dindar (2006). ";Sık giysi satın Alan Tüketicilerin Kişilik Özellikleri";,. Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi,, 16(4)(230236).
 • N. Zengingönül Şule Çivitci ve M. Arga, (2004). ";Üniversite Öğrencilerinin Giysi Satın Alma Davranışlarına İlişkin Bir Araştırma";,. Mesleki Eğitim Dergisi,, 11,(2129).
 • Şule Çivitci (2003). Hazır Giyim Endüstrisinde Maliyet Hesaplama Yöntemine İlişkin Bir Çalışma.. Tekstil Konfeksiyon Teknolojisi Dergisi,, (13),(195199.).
 • Şule Çivitci (2003). Türkiyede Gömlek Üretim Profili ve Gömlek Üretimi İçin Örnek Bir İnceleme.. Tekstil Konfeksiyon Teknolojisi Dergisi,, (10),(6670).
 • Şule Çivitci ZENGİNGÖNÜL, Nuran (2003). Osmanlı Mimarisi Örneklerinden Hacı Bayramı Veli Camii Ahşap Sanatı Süslemelerinin Giysi Tasarımında Kullanılmasına İlişkin Örnek Bir Çalışma.. Konfeksiyon Teknik Dergisi,, 2 (16),(9095.).
 • Şule Çivitci (2003). Tüketicilerin Hazır Giyim Ürünü Satın Alma Tercihlerinde Markanın Önemi.. Tekstil Maraton Dergisi,, 66(13),(6369.).
 • Şule Çivitci (2003). Yaşlı ve Yatağa Bağımlı Bireylerde Vücut Yapılarının ve Ölçülerinin Belirlenmesi.. Yaşlı sorunları Araştırma Dergisi,, 2(1),(4157.).
 • Şule Çivitci ERAY, Fatma (2000). Giyside Kullanılan Renklerin İnsan Üzerindeki Psikolojik Etkileri.. Mesleki Eğitim Dergisi,, 2 (1),(6372.).
 • Şule Çivitci ve ERAY, Fatma (2000). Hazır Giyim İşletmelerinin Gümrük Birliği Sorunları.. Standart Dergisi,, 39 (457),(6972.).
 • Şule Çivitci, ERAY, Fatma (1999). Ekolojik Stratejilerin Hazır Giyim Sektörüne Etkisi.. Tekstil Teknoloji Dergisi,, 4 (37),(3439.).
 • Şule Çivitci, ERAY, Fatma (1999). The Effect Of Ecologic Strategies On The Sector Of ReadyMade Clothes.. İnternational Textile Techology Magazine,, 4 (40),(124126.).
 • Şule Çivitci, Tuba VURAL (1996). Hazır Giyim İşletmelerinde Yeni Ürün ve Pazara Etkisi Üzerine Bir Araştırma.. Pazarlama Dünyası Dergisi,, 10 (59),(2231.).
 • Sağdık, Ş. ve T. Vural, (1996). ";Hazır Giyim İşletmelerinde Geliştirilen Yeni Ürünlerin Fiyat, Marka ve Ambalaj Özellikleri Üzerine Bir Araştırma";. Uluslararası Plastik, Ambalaj Endüstrisi ve Yan Sanayi Dergisi,, 3(2):(55-59,).
 • Sağdık, Ş., (1996). "Blujean Alıcısının Ürün Tercihleri Üzerine Bir Araştırma". Çağın Tekstil Dergisi, 55(7):(182-183).
 • Sağdık, Ş. ve T. Vural, (1996). "Büyük Ölçekli Hazır Giyim İşletmelerinde Yeni Ürün Geliştirme Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma" ,. Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, 4(3):(299-303).
 • Şule Çivitci ve VURAL Tuba (1995). Hazır Giyim İşletmelerinde Yeni Ürün Geliştirme. Konfeksiyon Teknik Dergisi, 2 (13)(2026).
 • Şule Çivitci, Nurgül ÇOBAN (1995). Hazır Giyim Sanayiinde Klasik ve Modern Kalite Kontrol Sistemleri ve Örnek Bir Uygulama.. Konfeksiyon Teknik Dergisi, 2 (16)(7078).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • “Türk Hazır Giyim Sektöründe Marka Oluşturma Sürecinde İleri Teknoloji Kullanımıyla Yeni Ürün Geliştirme Modeli”, (2009) ”, Devlet Planlama Teşkilatı Üniversitelere Ait İleri Araştırma Projesi,Ankara
 • Moda Tasarımı Konusunda Hizmet İçi Eğitim İle Yeni Bilgi, Beceri ve Yeterlilik Geliştirilmesi; (2007) AB destekli
 • “3-6 Yaş Çocuk Beden Ölçüleri ve Kalıp Hazırlama Teknikleri” (2007) Selçuk Üniversitesi Araştırma Projesi, Konya
 • “Project Fashion School II – Multimedia and Internet Guide for International Textile Trade” (2007) EU Lifelong Learning Programme ,Proje Sahibi: ATOK (Association of Textile - Clothing - Leather Industry), Czech Republic
 • T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yüzer Birliklerinde Eğitim Elbisesi Renginin Bilimsel Yöntemlerle Belirlenmesi (2006) T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı,
 • Project Fashion School II – Multimedia and Internet Guide for International Textile Trade” (2006) EU Lifelong Learning,AB destekli LDV
 • AB üyesi Ülkelerdeki Mesleki Eğitim Uygulamalarının Türk Mesleki Eğitimine Uyarlanması ve Yaygınlaştırılması Projesi (2005) AB Leonardo Da Vinci II
 • KÜÇÜKOSMANOĞLU, Şerife, ELİBOL Mukaddes, SAĞDIK Şule ve Nurgül ÇOBAN. (1997). 3-6 Yaş Çocuk Beden Ölçüleri ve Kalıp Hazırlama Teknikleri. Konya. (1997) Selçuk Üniversitesi Araştırma Projesi,
 • ELİBOL, Mukaddes., Saadet BEDÜK, Nurgül ÇOBAN ve Şule SAĞDIK.Denizli Yöresindeki Eski Kumaş ve Kıyafetlerin İncelenmesi. (1997) Selçuk Üniversitesi Araştırma Projesi,

Sanat Faaliyetleri - Bilimsel Kazı (Sosyal Bilimler İçin)

Sanat Faaliyetleri

 • 2. İstanbul Tasarım Bienali- Gazi Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü-Deneysel Tasarımlar Sergisi - İstanbul (2014)
 • Çivitci,Ş. TRT AVAZ Televizyonu canlı yayında Moda Tasarımı Defilesi - Ankara (2010)
 • “ Moda Tasarımı 2009 Karma Tasarım Sergisi”, - Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Sergi Salonu,Ankara (2009)
 • Ülke Ülke Geleneksel Giysiler Sergisi ve Defilesi - Antares AVM-Ankra
 • Çivitci Şule, Öğretim Elemanı Karma Sergisi - Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Sergi Salonu
 • Sağdık, Ş., "Geleneksel Türk El Sanatlarında Yeni Yorumlar" Sergisi, Konya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, - Konya, 2-8 Mayıs,
 • Çivitci, Ş., " Osmanlı İmparatorluğu"nun Kuruluşunun 700. Yılında Osmanlı Kadın Giysi Tasarımından Yansımalarla Gösterimli Sunumlar" - Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Sergi Salonu, Ankara, 14 Haziran,