Doç. Dr. Hakan ÇERÇİOĞLU

Mühendislik Fakültesi > Endüstri Mühendisliği

Dersin Adı Yöneylem Araştırması II
Dersin Kodu ENM 305
 
Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Krediler
Teori Uyg. Lab. Ödev Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
5 4 0 0 4 4 6
Ders Dili Türkçe
Zorunlu / Seçmeli Zorunlu
Ön Şartlar ENM 202
Dersin İçeriği Tamsayılı programlama ve çözüm teknikleri (dal-sınır ve kesirli kesme algoritmaları).
Şebeke modelleri: En az yayılan ağaç, En kısa yol, Maksimum akış, Network simpleks,
Doğrusal olmayan programlama.
Dersin Amacı Tamsayılı programlama, Şebeke analizi ve Doğrusal olmayan programlama problemlerinin yöneylem araştırması içindeki yeri ve öneminin vurgulanması, genel kavramları ve uygulamalarının tanıtılması, modelleme ve çözüm tekniklerinin öğretilmesi.
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Tamsayılı programlama, Şebeke analizi ve Doğrusal olmayan programlama problemlerinin gerçek hayattaki uygulamaları ve çözüm yöntemleri hakkında altyapının edinilmesi ve yönetim problemlerinde kullanımının öğrenilmesi.
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar 1.Winston, W. L., (2003), Operations Research: Applications and Algorithms,. Duxbury press, 4 th.edition.
2.Taha, H.A., (2006), Operations Research an Introduction, Prentice hall, 8 th.edition.
3. Taha, H.A., (1975), Integer Programming Theory, Applications and Computations, Academic press.
Değerlendirme Ölçütleri
  Yüzde (%)
Ara Sınavlar 60
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı 40
Ders Sorumluları Prof. Dr. Bilal Toklu Prof. Dr. Cevriye Gencer Öğr. Gör. Dr. Hakan Çerçioğlu
Haftalık Konular
1. Hafta GİRİŞ: Tanımlar, Kesikli optimizasyon, Tamsayılı optimizasyon, Matematiksel modeller. SÜREKLİ OPTİMİZASYONUN HATIRLATILMASI: Grafik çözüm, Primal simpleks, Dual simpleks.
2. Hafta TAMSAYILI OPTİMİZASYONA GİRİŞ: Tamsayılı optimizasyonun tanımı, Saf tamsayılı ve karma tamsayılı modellerin tanımı TAMSAYILI PROGRAMLAMA PROBLEMLERİNİN FORMULASYONU: Ya-yada kısıtları
3. Hafta İse-O zaman kısıtları, TAMSAYILI OPTİMİZASYON İÇİN ÇÖZÜM METODLARI: Dal-sınır metodu, Gomory (kesme) metodu
4. Hafta DAL-SINIR METODU: Tanımı, dal-sınır metodu kuralları ve dallanma stratejileri ve örnek
5. Hafta DAL-SINIR METODU: Grafik çözüm ve tablo çözüm ve örnekler
6. Hafta KESME DÜZLEMİ METODU: Gomory (kesme) metodu tanımı, Kesme grafikleri ve örnekler
7. Hafta 0-1 MODELLEME: 0-1 değişkenlerin tanımı, 0-1 tamsayılı modelleme, Küme kaplama problemi, Üretim planlama problemi, 0-1 kargo yükleme (sırt çantası) problemi çözümü / 1. ARA SINAV
8. Hafta ŞEBEKE MODELLERİ: Giriş ve genel kavramlar, En kısa yol problemi, Çevrimsiz ve çevrimli şebekelerde en kısa yol algoritmaları
9. Hafta MİNİMUM YAYILAN AĞAÇ PROBLEMİ: Prim ve Kruskal algoritmaları, MAX AKIŞ PROBLEMİ: Maksimum akış- min kesi teoremi, Etiketleme algoritması.
10. Hafta ULAŞTIRMA PROBLEMLERİ: Başlangıç Çözümleri; Kuzeybatı Metodu, Minimum Maliyet Metodu, VAM Metodu
11. Hafta ULAŞTIRMA PROBLEMLERİ: Optimalite Testi ATAMA PROBLEMLERİ: Macar Metodu.
12. Hafta PROJE YÖNETİM TEKNİKLERİ: PERT/CPM, Öncelik Diyagramı, Proje tamamlanma ve bolluk zamanların hesaplanması
13. Hafta DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA: Genel kavramlar, Tek ve çok değişkenli problemlerin çözümü
14. Hafta 2. ARA SINAV, EŞİTLİK KISITI ALTINDA OPTİMİZASYON: Lagrange çarpanları EŞİTLİK KISITI ALTINDA OPTİMİZASYON: Kuhn-Tucker şartları