Doç. Dr. Eren Çaşkurlu

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi > Maliye

Lisans

  • Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü

Yüksek Lisans

  • Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı

Doktora

  • Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı

İş Deneyimi

  • Araştırma Görevlisi - 2000 / 2007 Yardımcı Doçent Dr.- 2008 /
  • Doçent Dr. - 2013

Doğum Yeri

  • Ankara 1974

Yabancı Diller

  • İngilizce

İlgi Alanları

  • Kamu Maliyesi Kamu Ekonomisi Maliye Politikası Devlet Borçlanması Mali Sosyoloji Maliye Teorisi Kamu Mali Yönetimi Mali Planlama Vergi Teorisi Vergi Politikası Vergi Planlama Yerel Yönetimler