Prof. Dr. Aysel Çağlan Günal

Gazi Eğitim Fakültesi > Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi > Biyoloji Eğitimi

Lisans

  • Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü

Yüksek Lisans

  • Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı

    Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Doktora

  • Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı

İş Deneyimi

  • Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü- Araştırma Görevlisi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı-Mühendis

Yabancı Diller

  • İngilizce(ileri)- Almanca (orta)-Fransızca (başlangıç)

İlgi Alanları

  • Çevre Toksikolojisi Akuatik toksikoloji Su Kirliliği ve Kontrolü Balık ve tatlı su istakozu histolojisi, patolojisi, fizyolojisi Su kalitesi analizleri