Prof. Dr. Bekir Eskici

Güzel Sanatlar Fakültesi > Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

İtalyan Büyükelçiliği’ne Ait Amphoraların Restorasyon - Konservasyon Projesi, İtalyan Büyükelçiliği desteği ile, Proje Başkanı, 1998

Ankara'daki İtalyan Büyükelçiliği koleksiyonunda bulunan Roma dönemi ticari amphoranın restorasyonu ve konservasyonu işlemlerini kapsamaktadır.

Hasankeyf Koç Camisi Alçı Süslemelerinin Konservasyonu, Hasankeyf Kazı ve Kurtarma Projesi Başkanlığı desteği ile, Proje Başkanı, 2000 - 2001.

Hasankeyf Koç Camisi alçı süslemelerinin yerinde korunması ve güçlendirilmesi çalışmalarını içermektedir.

Zeugma Antik Kenti Kurtarma Kazılarında (A Bölgesi) Ele Geçen Duvar Resimlerinin Konservasyonu ve Restorasyonu Projesi, PHI (Peckard Humanity Istıtut)-GAP-Kültür Bakanlığı desteği ile, Proje Başkan Yardımcısı, 2000-2001.

Birecik Barajı inşası nedeniyle Gaziantep Müzesine taşınan Zeugma Antik Kentindeki Roma Dönemi Villalarına ait duvar resimlerinin restorasyonu ve korunması işlemlerini içermektedir.

Side Liman Hamamı Duvar resimleri ve Mermer Kaplamaları Onarımı ile Sütunlu Cadde Mozaiklerinin Konservasyonu Projesi, Kültür Bakanlığı-Sayka Mimarlık A.Ş. (yürütücü firma), desteği ile, Proje Başkanı, 2002-2003.

Side'deki Roma döneminden kalma Büyük Hamam yapısına ait taban mermerleri, duvar sıvaları ve resim kalıntıları ile sütunlu caddedeki taban mozayiklerinin yerinde korunması çalışmalarını içermektedir.

Zeugma Duvar Resimlerinin Depo- Sergi – Tanzimi Projesi, Gaziantep, Fransa Nantes Üniversitesi – Gaziantep Müzesi desteği ile, Proje Yöneticisi ,2004.

Gaziantep Müzesi depolarında bulunan Zeugma duvar resimlerinin ray raflı depo sistemi ile deponlası ve sergilenmesini içermektedir.

Ürgüp Kayakapı Kaya Kilise Yapı Malzemelerinin Korunmasına Yönelik Araştırma Projesi – Eski Kapadokya AŞ. desteği ile, Proje Başkanı, 2006.

Ürgüp Kayakapı Mahallesinde bulunan Kaya Kilisenin taş, sıva ve boyalı süslemelerinin korunmasına yönelik araştırma ve uygulama çalışmalarını içermektedir.

Bodrum - Torba Manastırı Taban Mozaiklerinin Konservesyonu Projesi, Torba İnşaat Ve Turistik Yatırımlar AŞ. Desteği ile, Proje Başkan Yardımcısı, 2006(Dr. Y. Selçuk Şener ve Doç. Dr. Hand Kökten ile birlikte)

Bodrum ilçesi Torma Mevkiinde yer alan Erken Bizans dönemi manastır yapılarının taban mozayiklerini yerinde koruma ve belgeleme çalışmalarını içermektedir.

Hasankeyf Zeynel Bey Türbesi Yapı Malzemelerinin Korunmasına Yönelik Araştırma Projesi, Kazı Başkanlığı desteği ile, Proje Başkanı 2007

Hasankeyf Zeynel Bey Türbesine ait yapı ve süsleme malzemelerinin korunmasına yönelik araştırma, belgeleme çalışmalarını içermektedir.

Milet (Balat), İlyas Bey Camisi Ve Külliyesine Ait Yapı Malzemelerinin Korunmasına Yönelik Araştırma ve Uygulama Projesi, SÖKTAŞ Tekstil Sanayi A.Ş. desteği ile, Proje Başkanı, 2007 – 2008.

Aydın, Söke, Milet (Balat) İlyas Bey Camisi ve Külliyesi yapılarının inşaat ve süsleme malzemelerinin korunmasına yönelik araştırma, belgeleme ve uygulama çalışmalarını içermektedir.

Şam Süleymaniye Külliyesine Ait Yapıların Korunmasına Yönelik Malzeme Ve Jeofizik Araştırmaları Projesi, TİKA desteği ile, Proje Başkanı, 2009.

Şam'daki Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa ettirilen Süleymaniye Külliyesi yapılarının korunmasına yönelik araştırma, belgeleme çalışmalarını içermektedir.

İstanbul, Beyoğlu, Anarad Higutyun Ermeni Katolik Rahibeleri Mektebi ve Kilisesi Malzeme Koruma Projesi, Destekleyen TOROS Turizm, 1999 - 2011

Beyoğlu, Tarlabaşı'nda bulunan 19. yüzyıl Ermeni yapısı ve kilisesindeki taş, mermer, duvar resmi, metal ve ahşap elemanların korunmasına yönelik araştırma, belgeleme ve uygulama çalışmalarını içermektedir.

Müzelerde Önleyici Koruma Uzaktan Eğitim Projesi,Ankara Üniversitesi, 22 Ocak – 17 Nisan 2007 (Doç. Dr. Hande Kökten ve Doç. Dr. Y.Şelçuk Şener ile birlikte)

Müze koleksiyonlarında bulunan eserlerin çeşitli etkenlerden kaynaklanan bozulmalara karşı alınması gereken önlemler konusunda müze uzmanlarının eğitilmesini içermektedir.