Prof. Dr. Bekir Eskici

Güzel Sanatlar Fakültesi > Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Eskici, B., ";Eski Malatya Ulu Camii Ve Cumhuriyet Dönemi Onarımları Üzerine";,, Uluslararası Türk Sanatı ve Arkeolojisi Sempozyumu (Rüçhan Arık 8211; M. Oluş Arık";a Armağan) KONYA
 • Eskici, B. ; Şener, Y.S., Orhun Yazıtlarının Konservasyon Durumu Üzerine Gözlemler, I. Ulusal Taşınabilir Kültür Varlıkları Konservasyonu ve Restorasyonu Kolokyumu ANKARA
 • Eskici, B.,, "Side Liman Hamamı Duvar Resimleri ve Taban Mermerleri Konservasyonu", 26. Uluslar arası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 20. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, KONYA
 • Demirci, Ş. - Akyol, A.A. ; Türkmenoğlu, A.G. - Eskici., B., "Hasankeyf Koç Camii Mihraplarının Alçıları Üzerine Arkeometrik Çalışmalar", 23. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 17. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, ANKARA
 • Akyol, A.; Eskici, B. ; Kadıoğlu K.,, ";Kasabaköy Mahmut Bey Camisi Arkeometrik Çalışmalar";, 28 Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 22.Arkeometri Sonuçları Toplantısı, ÇANAKKALE
 • Barbet, A.; Şener, Y. S. ; Eskici, B. - Amadei, B., "İznik-Elbeyli Mezar Yapısı Duvar Resimlerinin Konservasyonu", 21. Uluslar arası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 15. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara
 • Şener, Y.S. ; Eskici, B., ";Menderes Magnesiası Latrina Opus Sectile Restorasyon Çalışması";, I. Ulusal Taşınabilir Kültür Varlıkları Konservasyonu ve Restorasyonu Kolokyumu ANKARA
 • Eskici, B.; Şener, Y.S. ; Akyol, A. A.; Kadıoğlu, Y.K., ";Milet (balat) İlyas Bey Külliyesi";nde Bulunan Yapılara Ait Özgün Malzemelerin Korunmasına Yönelik Araştırma Projesi";, 30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24.Arkeometri Sonuçları Toplantısı, ANKARA
 • Şener, Y.S. - Eskici, B. - Çetin, C., "Zeugma Antik Kenti Kurtarma Kazılarında (A Bölgesi) Ele Geçen Duvar Resimlerinin Restorasyonu ve Konservasyonu Çalışmaları", 23. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 17. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, ANKARA
 • Şener, Y.S. ; Eskici, B. ; Çetin, C., "The Conservation and Restoration of Wall-Paitings Uncovered Zeugma Rescue Exavation (Sector A")", Plafonds et Voûtes à époque antique, Actes du VIIIe Colloque international de association Internationale pour la Peinture Murale Antique (AİPMA), Budapest
 • Eskici, B. ; Akyol, A.A. ; Kadıoğlu, Y.K., ";Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi Yapı Malzemeleri, Bunlarda Görülen Bozulmalar Ve Çözüm Önerileri";,, 29. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 23.Arkeometri Sonuçları Toplantısı, KOCAELİ
 • Eskici, B., - Akyol A. 8211; Kadıoğlu, K.,, ";Erzurum Yakutiye Medresesi Yapı Malzemeleri, Bozulmalar ve Koruma Problemleri";, 28 Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24. Araştırma Sonuçları Toplantısı, ÇANAKKALE
 • Eskici, B.,, ";Malatya";da Selçuklu Dönemi Yapıları";, II. Uluslar arası Katılımlı Melita";dan Battalgazi";ye Tarih 8211; Arkeoloji 8211; Kültür 8211; Sanat Günleri, MALATYA
 • Şener, Y. S. ; Eskici B. ; Kökten, H., ";Il Restauro Dei Mosaici del Complesso Monastico Bizantino Dı Torba ( Bodrum, Mugla, Turchia)";, The 10th Conference Of The International Committee For The Conservation Of Mosaics PALERMO
 • Eskici, B. ; Kabaoğlu. C., Conservation And Restoration At The Ilyas" Bey Mosque Complex, Miletos (Balat), IIC,Contributions to the Istanbul Congres, Conservation And The Eastern Mediterranean İSTANBUL
 • Eskici, B.,, ";Alçı Mihrablarda Yapım Yöntemleri ve Süsleme Teknikleri Üzerine Gözlemler";, V. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu ANKARA
 • Eskici, B.,, ";Osmanlı Döneminde Eski Malatya Şehri Ve Yapıları";, 6. Ortaçağ Ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları Ve Sanat Tarihi Araştırmaları Şöleni"; KAYSERİ
 • Eskici, B., "Tarihi Bina Onarımlarında Temizlik Yöntemleri Üzerine", Uluslararası Katılımlı Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu 2 DİYARBAKIR
 • B. Eskici ; Y.S. Şener,, Balat (Milet) İlyas Bey Medresesi Koruma Onarım Çalışmaları";,, XII. Ortaçağ 8211;Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Sempozyumu ÇANAKKALE
 • Eskici, B., ";Mimari Onarımlarda Malzeme Kullanımı ve Yöntem Sorunları";, Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu 1 ANKARA

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Zeugma, Anadolu Sanat Tarihçiler Derneği Kültür Etkinlikleri Paneli, 22 Kasım 2002 İngiliz Kültür Derneği, Ankara
 • Ankarada Dini Yapılar Ve Ankara Mihrabları Üzerine Bir Değerlendirme, 14 Ekim 2006 Mimarlar Odası Ankara Şubesi
 • 29. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 23.Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Kocaeli
 • Müzelerde Çağdaş Depolama Sistemi İçin Örnek Bir Uygulama: Zeugma Duvar Resimleri Raylı Raf Projesi, Müzeciliğimiz ve Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, 13 8211; 14 Mayıs 2010, Ankara Üniversitesi Başkent M.Y.O.
 • 26. Uluslar arası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 20. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Konya

Seminer

 • KÜLTÜREL MİRASIN DEPREME KARŞI KORUNMASI (2011) SAFRANBOLU , İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ
 • KÜLTÜREL MİRASIN DEPREME KARŞI KORUNMASI (2011) VAN, İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI VAN ŞUBESİ
 • ";Hasankeyf Zeynel Bey Kümbeti Yapı malzeme Analizleri ve koruma Sorunları";, I. Uluslar arası Batman Ve Çevresi Tarih Ve Kültür Sempozyumu, BATMAN
 • ";I Lavori Di Conservazione Sulla Pittura Murale in Turchia (Türkiye";de Duvar Resmi Konservasyonu Çalışmaları)" ";Fiera Restaura";,Venezia , ITALY. 2. 12. 2006
 • ODTÜ TAÇDAM Müzesi Beştepeler Tümülüsü Seramik Buluntularının Konservasyonu Çalışmaları, Müzeler Haftası, 22 Mayıs 2001 ODTÜ Mimarlık Fakultesi, Kubbeli Salon
 • " Conservazione Dei Dipinti Murali in-situ in Turchia (Türkiye";de İnsitu Duvar Resmi Konservasyonu)" Tuscia Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma Fakültesi, (Aula Magna, Viterbo, İtalya)
 • ";La Decorazione in Stucco Nella Arte Turca in Anatolia"; (Anadolu Türk Sanatında Alçı Dekorasyon), Tuscia Üniversitesi, Kültür Varlıklarını Koruma Fakültesi, (Aula Magna, Viterbo, İtalya)
 • "; Problemi di Restauro Su Pitture Murali in Turchia (Türkiye";de Duvar Resmi Restorasyonu Sorunları)" Calabria Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü / Kültür Varlıklarını Koruma Anabilim Dalı, (Aula H, Cosenza, İtalya)
 • ";Citta Romane Dell Anatolia: Zeugma e I Lavori Del Salvataggio(Anadolu";da Roma Şehirleri: Zeugma Ve Kurtarma Çalışmaları)" Catania Üniversitesi, (Aula Manga, Piazza Universita, 2, Catania, İtalya)
 • ";Sui Problemi Dei Materiali E Dei Metodi Nel Restauro Architettonico In Turchia (Türkiye";de Mimari Onarımlarda Malzeme Ve Yöntem Sorunları Üzerine)" ";Fiera Restaura";,Venezia, ITALY. 2.12.2006
 • ";Milet İlyas Bey Complesso: Un Esempio Dei Parchi Arkeologici In Turkia: ";, Incontro Internazionale Sui Parchi Archeologici, Aliağa
 • Moğolistan";daki Orhun Anıtları Üzerine Gözlemler, O.D.T.Ü. Seminer Günleri, (Ankara, 4 Aralık 1997) O.D.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Alçı Mihrablarda Yapım Yöntemleri Ve Süsleme Teknikleri Üzerine Gözlemler,.D.T.Ü. Seminer Günleri, (21 Aralık 2000) O.D.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı
 • Müzelerde Çağdaş Depolama Sistemi İçin Örnek Bir Uygulama: Zeugma Duvar Resimleri Raylı Raf Projesi, Müzeciliğimiz ve Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, 13 8211; 14 Mayıs 2010, Ankara Üniversitesi Başkent M.Y.O.
 • Zeugma Antik Kenti (A Bölgesi) Kurtarma Kazılarında Ortaya Çıkarılan Duvar Resimlerinin Restorasyonu Çalışmaları,O.D.T.Ü. Seminer Günleri , 19 Ekim 2001 O.D.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı
 • Özel Koleksiyona Ait Bir Çini Sobanın Restorasyonu, Ankara Üniversitesi, Başkent Meslek Yüksekokulu, Teknik Programlar Bölümü Seminerleri, 22 Ocak 2003 Ankara Üniversitesi, D.T.C.F. Muzaffer Göker Salonu
 • Mimari Onarımlarda Cephe Temizliği ve Lazer Teknolojisi Üzerine, 27 Kasım 2009, Ankara Üniversitesi Başkent M.Y.O.
 • Seramik Eserlerin Konservasyonu, Müzeler Haftası, ANKARA, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü
 • Mimari Onarımlarda Malzeme Kullanımı Ve Yaklaşım Sorunları Üzerine, Diyarbakır Yerel Gündem 21, 25 Haziran 2006. Diyarbakır

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • I. Ulusal Taşınabilir Kültür Varlıkları Konservasyonu ve Restorasyonu Kolokyumu, (Ankara 6-7 Mayıs 1999), 125-130.Ankara, 2000. ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DTCF
 • Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu - 1 (27 8211; 29 Eylül 2007) TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
 • Uluslar arası Katılımlı Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu- 2 (15 8211; 17 Ekim 2009) TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI (2011)(25.02.2011 - )
 • BAŞKENT MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜR YARDIMCILIĞI (2008)(OCAK 2008 - )
 • BAŞKENT MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜR YARDIMCILIĞI (2002)(EKİM 2002 - )

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • Restorasyon Konservasyon I (2007)
 • Taş Eserler Konservasyonu (2000 - 2001)
 • Seramik Bozulmaları ve Arazide Koruma Yöntemleri (2006 - 2010)
 • Seramik Eserler Konservasyonu (1993 - 1998)
 • Duvar Resimleri Restorasyonu - Konservasyonu (1997 - 1998)
 • Seramik Koruma ve Onarımı II (2006)
 • Restorasyon ve Konservasyon (2008 - 2011)
 • Seramik Teknolojisi (2005)
 • Ortaçağ Arkeolojisi (1994 - 1995)
 • Seramik Koruma ve Onarımı I (2005)

Doktora ve Tıpta Uzmanlık Sonrası Burs

 • FRANSA/SUASSONS, CEPMR (ROMA DUVAR RESİMLERİNİ ARAŞTIRMA MERKEZİ) (14 EKİM 2003) - (10 KASIM 2003)

Yabancı Dil

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Bekir Eskici. (2006). Andolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygalığı 2, "Matya".. Selçuklu ve Beylikler dönemlerinde Malata kentinin geişimi ve anıtlarını ele almaktadır. Türkiye. Kültü ve Turizm Bakanlığı Yayın Evi.
 • Y. Selçuk Şener, Bekir Eskici, Cengiz Çetin,. (2005). Zeugma II Peintures Murales Romaines, La Restauration Des Peintures Murales. Zeugmadaki Roma dönemi duvar resimlerinin teknik ve stilistik özellikleri ile koruma yöntemlerini ele almaktadır. Fransa. De Boccard edition-Diffusion.
 • (2001). Ankara Mihrabları. Ankara ve çevresindeki Selçuklu - Osmanlı dönemi cami ve mescitlerinde yer alan özgün mihrab kuruluşlarının şekil, teknik ve stilistik özellikleri bakımından incelenmesi, irdelenmesi TÜRKİYE. Başbakanlık Basımevi.

Atıf

 • (2010). Akdeniz Sanat Dergisi. 10. yıl özel sayısı, Ankara Mihrabları
 • (2009). XI. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, "Osmanlı Döneminde Eski Malatya Şehri ve Yapıları"
 • (2009). ";Nefise Hatun Türbesi";, XI. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu,, "Eski Malatya Türbeleri"
 • (2007). Türk Areoloji ve Etnografya Dergisi, "ODTÜ Müzesine Ait Bir Grup Pişmiş Toprak Obje Üzerinde Yapılan Restorasyon Konservasyon Çalışmaları"
 • (2007). Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, ANKARA MİHRABLARI
 • (2006). "Alçı Sanatı", Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Uygarlığı 2,, Ankara Mihraları
 • (2006). ";Alçı Sanatı";, Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Uygarlığı 2,, "Alçı Mihrablarda Yapım Yöntemleri ve Süsleme Teknikleri Üzerine Gözlemler"

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Eskici, B.; Akyol, A. A. ; Kadıoğlu, Y.K., (2009). "The Deteriorations And Conservational Problems Of Sokollu Mehmet Pasha Complex in Payas". Archaeopress, Publishers of British Archaelogical Reports (BAR), ÖZEL(21 - 28).
 • Y. Selçuk Şener, Bekir Eskici, Cengiz Çetin (2008). "The Zeugma Wall Paintings Study And Recovery Of The Roman Decorations". TALANTA, Proceeding Of The Dutch Archeological and Historical Society, XXXVIII(171 - 188.).
 • Bekri Eskici; A. Akyol; K. Kadıoğlu (2007). "Erzurum Yakutiye Medresesi Yapı Malzemeleri, Bozulmalar Ve Koruma Sorunları". Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 46/2(165 - 188).
 • Bekir Eskici (2006). "Anadolu Selçuklu Ve Beylikler Dönemlerinde Alçı Mihrablar". Sanat Tarihi Dergisi, XV / 1(57 - 75).
 • Bekir Eskici (2006). "Hasankeyf Koç Camisi Alçı Süslemeleri Üzerine Bazı Gözlemler, Koruma Problemleri ve Çözüm Önerileri"". Sanat Tarihi Dergisi, XV / 1(77 - 96).
 • C. Claudia ; B. Eskici ; E. Mattei ; A. De Santis, (2005). "Moschea di Mahmut Bey a Kasabaköy: Analisi Di Alcuni Frammenti Di Tela Dipinta Provenienti Dalle Decorazioni Parietali". Kermes, La Rivista Del Restauro, 60(53 ; 61).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Bekri Eskici; A. Akyol ; K. Kadıoğlu (2009). "Hasankeyf Zeynel Bey Kümbeti Yapı Malzeme Analizleri ve Koruma Sorunları". Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, 8(15 - 30).
 • Bekir Eskici (2008). "Mimari Restorasyonda Malzeme Kullanımı Ve Yaklaşım Sorunları Üzerine". Yapı Dergisi, 322(118 - 123).
 • Bekir Eskici (2005). ";Wall Paintings And Plasters Of Sıde Harbour Baths: Techniques Problems And Conservation" Methodology.";,. Anadolu / Anatolia, 27(27 8211; 43.).
 • Bekir Eskici (2004). "Özel Koleksiyona Ait Bir Çini Sobanın Restorasyonu". Türk Arkeoloji Ve Etnografya Dergisi, 4(77 - 84).
 • Bekir Eskici (2003). "Eski Malatya Türbeleri". Sanat Tarihi Dergisi, XII(83 - 98).
 • Bekir Eskici (2003). "Alanya İç Kaledeki Selçuklu Saray Kompleksi Kazılarında Ortaya Çıkarılan İnSitu Duvar Resmi Kalıntılarını Koruma Çalışmaları". Türk Arkeoloji Ve Etnografya Dergisi, 3(29 - 36).
 • Bekir Eskici (2001). "ODTÜ Müzesine Ait Bir Grup Pişmiş Toprak Obje Üzerinde Yapılan Restorasyon Konservasyon Çalışmaları". Türk Arkeoloji Ve Etnografya Dergisi, 2(129 - 136).
 • Bekir Eskici (1997). "Taş Eserlerin Korunması Üzerine Notlar". Türk Arkeoloji Dergisi, XXXI(383- 392).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Şam Süleymaniye Külliyesine Ait Yapıların Korunmasına Yönelik Malzeme Ve Jeofizik Araştırmaları Projesi, TİKA desteği ile (2010) TİKA desteği ile
 • İstanbul Beyoğlu Anarad Higutyun Ermeni Katalik Rahibeleri Mektebi Ve Kilisesi Malzeme Koruma - Onarım Projesi, TOROS İnşaat ve Turizm İşletmeleri AŞ. desteği ile, (2010) TOROS İnşaat ve Turizm İşletmeleri A.Ş.
 • Milet (Balat), İlyas Bey Camisi Ve Külliyesine Ait Yapı Malzemelerinin Korunmasına Yönelik Araştırma ve Uygulama Projesi, SÖKTAŞ Tekstil Sanayi A.Ş. desteği ile (2008) SÖKTAŞ Tekstil Sanayi A.Ş.
 • Müzelerde Önleyici Koruma Uzaktan Eğitim Projesi, Kuzey Kıbıs Türk Cumhuriyeti Müzeler Dairesi desteği ile (2007) Kuzey Kıbıs Türk Cumhuriyeti Müzeler Dairesi
 • Hasankeyf Zeynel Bey Türbesi Yapı Malzemelerinin Korunmasına Yönelik Araştırma Projesi, Kazı Başkanlığı desteği ile (2007) Kazı Başkanlığı
 • Ürgüp Kayakapı Kaya Kilise Yapı Malzemelerinin Korunmasına Yönelik Araştırma Projesi; Eski Kapadokya AŞ. desteği ile (2006) Eski Kapadokya AŞ
 • Bodrum - Torba Manastırı Taban Mozaiklerinin Konservesyonu Projesi, Torba İnşaat Ve Turistik Yatırımlar AŞ. Desteği ile (2006) Torba İnşaat Ve Turistik Yatırımlar AŞ.
 • Zeugma Duvar Resimlerinin Depo- Sergi ve Tanzimi Projesi, Fransa Nantes Üniversitesi - Gaziantep Müzesi desteği ile (2004) Fransa Nantes Üniversitesi 8211; Gaziantep Müzesi
 • Side Liman Hamamı Duvar resimleri ve Mermer Kaplamaları Onarımı ile Sütunlu Cadde Mozaiklerinin Konservasyonu Projesi, Kültür Bakanlığı-Sayka Mimarlık A.Ş. (yürütücü firma), desteği ile (2003) Kültür Bakanlığı-Sayka Mimarlık A.Ş. (yürütücü firma)
 • Zeugma Antik Kenti Kurtarma Kazılarında (A Bölgesi) Ele Geçen Duvar Resimlerinin Konservasyonu ve Restorasyonu Projesi, PHI (Peckard Humanity Istıtut)-GAP-Kültür Bakanlığı desteği ile (2001) PHI (Peckard Humanity Istıtut)-GAP-Kültür Bakanlığı
 • Hasankeyf Koç Camisi Alçı Süslemelerinin Konservasyonu, Hasankeyf Kazı ve Kurtarma Projesi Başkanlığı desteği ile (2001) Hasankeyf Kazı ve Kurtarma Projesi Başkanlığı
 • İtalyan Büyükelçiliğine Ait Amphoraların Restorasyon - Konservasyon Projesi, İtalyan Büyükelçiliği desteği ile (1998) İtalyan Büyükelçiliği

Sanat Faaliyetleri - Bilimsel Kazı (Sosyal Bilimler İçin)

Sanat Faaliyetleri

 • Geldim, Gördüm, Çektim konulu Fotoğraf Sergisi, Ankara Üniversitesi, Başkent Meslek Yüksekokulu 20. Yıl Etkilikleri, 16 Mart - 9 Nisan 2010, - Ankara Üniversitesi, Başkent Meslek Yüksekokulu
 • Uydurmaca konulu sergi, Ankara Üniversitesi, Başkent Meslek Yüksekokulu 20. Yıl Etkilikleri, 23 Şubat-15 Mart 2010 - Ankara Üniversitesi, Başkent Meslek Yüksekokulu

Bilimsel Kazı

 • Sagalassos Antik Kenti Kazıları Arazi Konservasyonu Çalışmaları
 • Küçük Tavşan Adası, Bizans Manastırı Surveyi ve Koruma - Onarım Çalışmaları
 • Küçük Tavşan Adası, Bizans Manastırı Surveyi ve Koruma - Onarım Çalışmaları
 • Magnesia Kazısı, Latrina Binası Dekorasyonuna Ait Opus-Sectile Onarımı Çalışmaları
 • Orhun Anıtları Araştırma, Kazı ve Restorasyon Projesi
 • Kubad-Abad Selçuklu Saray Külliyesi Kazı ve Onarım Çalışmları
 • Kyme Antik Kenti Kazı ve Onarım Çalışmaları
 • Manastero Benedettini Kazısı, seramik onarımı çalışmaları
 • Alanya Kalesi Kazı ve Onarım Çalışmaları
 • Milet İlyas Bey Külliyesi Kazı ve Onarım Çalışmaları
 • Milet İlyas Bey Külliyesi Kazı ve Onarım Çalışmaları
 • Hasankeyf Kazı ve Onarım Çalışmaları
 • Elbeyli Köyü Bizans Hipojesi Araştırma ve Koruma Çalışmaları
 • Eğirdir Kervansarayı Kazı ve onarım çalışmaları,
 • Kyme Antik Kenti Kazı ve Koruma Çalışmaları
 • Hasankeyf Büyük Saray Kazı ve Onarım Çalışmaları
 • Alanya Kalesi Kazı ve Onarım Çalışmaları
 • Sagalassos Antik Kenti Kazları Arazi Konservasyonu Çalışmaları
 • Küçük Tavşan Adası, Bizans Manastırı Surveyi Koruma ve Onarım Çalışmaları
 • Atabey, Ertokuş Medresesi Kazı ve Onarım Çalışmaları,
 • Kyme Antik Kenti Kazı ve Onarım Çalışmaları
 • Kyme Antik Kenti Kazı ve Onarım Çalışmaları