Prof. Dr. Banu Hatice GÜRCÜM

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Bilir, Mehmet Zahit ve Gürcüm, Banu Hatice (2017). Ballistic wearable electronic vest design. Journal of Industrial Textiles, , (1-22). (Doi:10.1177/1528083717710710 <http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1528083717710710> ).
 • Basaran, Fatma Nur ve Gürcüm, Banu Hatice (2011). The Yağlı Güreş Tradition in Kırkpınar and the Last Master of Kıspet-Making. Folk Life: Journal of Ethnological Studies , 49.1(13-34).
 • Başaran, Fatma Nur ve Gürcüm, Banu Hatice (2010). Pomak weaving tradition, A Brief History. Folk Life: Journal of Ethnological Studies, 48.2(112-126).
 • Gürcüm, Banu Hatice (2010). Dokuma kumaşlarda dökümlülük algısı ile dokuma kumaşların bazı fiziksel özellikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Tekstil ve Konfeksiyon, 20.2(101-108).
 • Başaran, Fatma Nur ve Gürcüm, Banu Hatice (2007). A reflection on Pomak culture in modern-day Turkey: traditional female clothing and the bride's wedding outfit. Folklore Journal , 118.2(217-228).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Gürcüm, Banu H. ve Çifçi, Aslıhan (2017). Tekstil Tasarımında Yaratıcılık ve Esinlenme. The Journal of Academic Social Science Studies JASS, 54(1-19), (Doi: 10.9761/JASSS4877 ,<http://www.jasstudies.com/Makaleler/1109119318_1-Do%C3%A7.%20Dr.%20Banu%20Hatice%20G%C3%BCrc%C3%BCm.pdf> ).
 • Gürcüm, Banu Hatice ve Arslan, Pınar (2016). Etnografik araştırmalar ve tekstil tasarımı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9.43(1047-1057).
 • Gürcüm, Banu Hatice ve Yurt, Nihal (2016). Tekstil ürünlerinin kavramsal tasarım metoduna göre tasarlanması yaklaşımı. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 5.22(603-640).
 • Gürcüm, Banu Hatice ve Üner, İbrahim (2016). Tekstil Tasarımında Kavramsal Tasarım Metodunun Uygulanması: Örnek Bir Koleksiyon Tasarlanması. SDÜ Arte-Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi , 9.17(26-52).
 • Gürcüm, Banu Hatice ve Ezer, Özge (2016). Tekstil ürün tasarımında sistematik yaklaşım: Kavramsal tasarım metodu. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9.44(656-672).
 • Gürcüm, Banu Hatice ve Özcan, Nazan (2016). Tekstil Tasarımında Geleneksel Çit Örücülüğü ile Form arayışları. İdil Sanat ve Dil Dergisi , 5.24(1195-1226).
 • Gürcüm, Banu Hatice ve Arslan, Arzu (2016). Süfraj hareketini hazırlayan etmenlerin tekstil sanayi bağlamında irdelenmesi. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 5.25(1305-1350).
 • Gürcüm, Banu Hatice (2016). Ethnography for textile design as a cultural catalyst. Journal of Advances in Social Science-Humanities, 2.10(42-46).
 • Gürcüm, Banu Hatice ve Yalçın, Mahmut (2016). Geleneksel Tekstil Tasarımı İçin Tasarım Algoritması Önerisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9.47(383-395).
 • Gürcüm, Banu Hatice, Seçim Esra, Arslan Pınar, Bulat Fatma, Kuç Elif ve Yıldırım Şaban (2016). Tekstil Tasarımında Yenilikçi Malzemelerin Keşfi: Ahşap Tekstiller. İdil Sanat ve Dil Dergisi , 5.26(1713-1742).
 • Gürcüm, Banu Hatice ve Bulat, Fatma (2016). Tekstil tasarımında inovatif bir yaratıcılık aracı olarak lazer kesim. İdil Sanat ve Dil Dergisi , 6.28(103-130).
 • Gök, Mustafa Oğuz, Bilir, Mehmet Zahit and Gürcüm, Banu Hatice (2015). Shape-Memory Applications in Textile Design. World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, Spec. issue of Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195(2160-69).
 • Gürcüm, Banu Hatice, Gök, Mustafa Oğuz ve Babaoğlu, Sabit (2015). Hayati verileri tespit eden elektronik tekstiller. International Refereed Journal of Engineering and Sciences, 5(152-177).
 • Gürcüm, Banu Hatice and Arslan, Pınar (2015). The Importance of Ethnographic Research in Textile Design. International E-Journal of Advances in Social Sciences (IJASOS) , 1.3(460-470).
 • Gürcüm, Banu Hatice ve Aytaç, Ahmet (2015). Geleneksel ve Kültürel unsurların postmodernizmle birlikte tekstil tasarımında yeniden yükselişi. SDÜ Arte-Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, 8.16(247-270).
 • Gürcüm, Banu Hatice (2010). Determining the Level of Success by Multiple Intelligences Theory for Fashion Design Education . e-Journal of New World Sciences Academy , 5.2(66-80).
 • Gürcüm, Banu Hatice ve Başaran, Fatma Nur (2009). Creating Modern Designs with Pomak Weaving. E-Journal of New World Sciences Academy, 4.4(153-168).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Bilir, Mehmet Zahit and Gürcüm, Banu Hatice (2015). A piezo-resistive application in textile design. Marmara Journal of Pure and Applied Sciences- Special Issue-1 , 27(58-60) (doi:10.7240/mufbed.06327) (http://e-dergi.marmara.edu.tr/marufbd/article/view/5000129738).
 • Gürcüm, Banu Hatice ve Yüksel, Ceyda (2013). Moda sektörünü “yavaşlatan” eğilim: eko moda ve moda’da sürdürülebilirlik. Akdeniz Sanat Dergisi I. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu Bildirileri Özel Sayısı-II, 4.8(48-51) (http://dergipark.ulakbim.gov.tr/akdenizsanat/article/view/1103000501/1103000413).
 • Tipigil Gürcüm, Banu Hatice (2007). Ameliyathanede giyilen yeniden kullanılabilir boks gömleklerinin sahip olması gereken özellikler. Konfeksiyon Teknik Dergisi , 14.150(56-59).
 • Tipigil Gürcüm, Banu Hatice (2007). Renk ve giysi-I. Konfeksiyon Teknik Dergisi, 14.151(50-58).
 • Tipigil Gürcüm, Banu Hatice (2007). Renk ve giysi-II. Konfeksiyon Teknik Dergisi, 14.152(58-60).
 • Gürcüm, Banu Hatice (2006). 2006-2007 Kış Junior Moda Trendleri-(I) Tibetan Splendor Trendi ile özgün bir koleksiyon tasarımı. Konfeksiyon Teknik Dergisi, 13.143(100-110).
 • Gürcüm, Banu Hatice (2006). 2006-2007 Kış Junior Moda Trendleri-(II), Enigma Romantic Rock trendi ile özgün bir koleksiyon tasarımı . Konfeksiyon Teknik Dergisi, 13.145(76-79).
 • Tipigil Gürcüm, Banu Hatice (2006). Konfeksiyon işletmelerinde yeni bakım anlayışı, Toplam Verimli Bakım. Konfeksiyon Teknik Dergisi, 13.148(57-58).
 • Vural, Tuba, Ağaç, Saliha ve Gürcüm, Banu Hatice (1999). Hazırgiyim işletmelerinde yerleşim planlaması ve materyal hareketlerinin organizasyonu üzerine bir araştırma. Tekstil Teknoloji Dergisi, 4.38(86-98).
 • Vural, Tuba, Gürcüm, Banu Hatice ve Ağaç, Saliha (1998). Hazır giyim sektöründeki işgörenlerin motivasyonu üzerine bir araştırma. Konfeksiyon Teknik Dergisi , 5.53(30-48).
 • Gürcüm, Banu Hatice (1998). Türk Tekstil Sanayi’nde tüketicinin korunması, ürün sorumluluğu. Konfeksiyon Teknik Dergisi, 5.54(52-68).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Bilir, Mehmet Zahit ve Gürcüm, Banu Hatice, 2016. Akıllı tekstil tasarımında piezo uygulamaları, 2. Uluslararası sanat sempozyumu, 5-7 Kasım 2015, Gazi Universitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi: Ankara, Türkiye (Tam metin: Bildiriler Kitabı, cilt-2, 235-243 Print 1 Nisan 2016)
 • Arslan, Pınar ve Gürcüm, Banu Hatice, 2016. İnovatif teknolojiler ile geleceğin kumaşlarını tasarlamak, 2. Uluslararası Sanat Sempozyumu, 5-7 Kasım 2015, Gazi Universitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi: Ankara, Türkiye (Tam metin: Bildiriler Kitabı, cilt-2, 245-259 Print 1 Nisan 2016)
 • Gürcüm, Banu Hatice ve Yalçın, Mahmut, 2016. Kültürel mirasın sürdürülebilmesinde özgün tasarımların ve internet ortamında pazarlama stratejilerinin kullanılması: El Eğirme İplik Örneği, IV. Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri, 14-16 Mayıs 2015, Konya Selçuk Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanlığı: Konya Türkiye, (Tam metin: Bildiri Kitabı,269-277 28.02.2016) (Özetler kitabı, s.21) <http://www.selcuk.edu.tr//dosyalar/files/206/%C3%B6zet%20kitab%C4%B1(3).pdf>.
 • Gürcüm, Banu Hatice ve Aytaç, Ahmet, 2016. Türk el dokumalarının Gestalt kuramı açısından incelenmesi, IV. Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri, 14-16 Mayıs 2015, Selçuk Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanlığı: Konya Türkiye (Tam metin: Bildiri Kitabı, 79-90 28.02.2016) (Özetler kitabı, s.8)<http://www.selcuk.edu.tr//dosyalar/files/206/%C3%B6zet%20kitab%C4%B1(3).pdf>
 • Gürcüm, Banu Hatice, 2016. Sanat ve geleneksel zanaat alanında tasarım metodolojileri, VI. International Turkic Art, History And Folklore Congress/ Art Activities, 12-14 Mayıs 2016, Selçuk Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanlığı: Konya, Türkiye (Tam metin: Bildiri Kitabı, s.635-640 30.12.2016)
 • Gürcüm, Banu Hatice ve Aydın, Semiha, 2016. Kütahya Simav yöresinde tespit edilen yöresel ve geleneksel giysilerin tekstil yüzey ve desen özelliklerinin jakar tasarımına uygulanması , VI. International Turkic Art, History And Folklore Congress/ Art Activities , 12-14 Mayıs 2016, Selçuk Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanlığı: Konya, Türkiye (Tam metin: Bildiri Kitabı, 139-145 30.12.2016)
 • Arslan, Pınar ve Gürcüm, Banu Hatice, 2016. Etnografik tasarım araştırmasına dayalı tekstil ürün tasarım anlayışı, 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı İnsan ve Toplum Bilimleri IBAD – 2016, 19-22 Mayıs, Madrid – İspanya, (Tam metin: Proceedings Book, 1778-1810 ISBN:978-605-9654-52-4) <https://yadi.sk/d/DVQ1mh2muAh3A> (Özetler kitabı, s.398 06.06.2016 Print, ISBN: 978-605-9654-35-7) <http://www.ekitaprojesi.com/books/book-of-abstract-1st-international-scientific-researches-congress-humanity-an-social-sciences-ibad-2016>, <http://www.ekitapyayincilik.com/products/book-of-abstract-1st-international-scientific-researches-congress-humanity-an-social-sciences-ibad-2016>)
 • Bilir, Mehmet Zahit ve Gürcüm, Banu Hatice, 2015. Smart woven fabrics with photochromic dyes, 5th International Textile Congress 2015 Innovative Technologies “Inspire to Innovate, 11-12 Sept. 2015: İstanbul, Türkiye (Abstract Book: p.34) (Tam metin: İTU Proceeding Book, 49-53)
 • Gürcüm, Banu Hatice ve Aslan, Pınar, 2015. The Importance of ethnographic research in textile design, ADVED'15-International conference on advances in education and social sciences, 12-14 Nov. 2015: İstanbul, Türkiye (Tam metin:344-354. print13 Dec. 2015 )<http://www.ocerint.org//adved15_epublication/papers/357.pdf> (Proceedings CD code: 357) ISBN:973-605-64453-4-7
 • Tirkeş. Güzin, Gürcüm, Banu Hatice ve Altındağ, Tuba, 2015. Evaluation of CRM and BI criteria using a fuzzy multi-criteria decision making approach for the textile industry, 4th international fuzzy systems symposium (FUZZYSS'15),5-6 Nov. 2015, Marmara University: İstanbul Turkey (Tam metin: 216-226. Print 13 Dec. 2015) <https://www.dropbox.com/s/z3axay2potzufg6/Fuzzyss'15-Proceedings%20book.pdf?dl=0> <http://www.fuzzyss.yildiz.edu.tr/login/sys/admin/subPages/img/BOA.pdf
 • Gürcüm, Banu Hatice, 2015. Tekstilde inovasyonun tasarım bağlamında yarattığı dönüşüm, IFAS- International Fine Arts Symposium, 12-13 Nov. 2015, Selçuk University, Fine Arts Faculty: Konya, Türkiye. (Tam metin: Bildiriler kitabı, 769-781) <http://www.ifas.selcuk.edu.tr/assets/ifas-bildiri-kitabi.pdf>
 • Gök, Mustafa Oğuz, Babaoğlu, Sabit ve Gürcüm, Banu Hatice, 2015. Devre ve iletken materyaller entegre edilmiş akıllı perde tasarımı, Gazi Üniversitesi 3. Proje Pazarı. 27 Mayıs 2015, Gazi Üniversitesi: Ankara, Türkiye Poster sunum
 • Gök, Mustafa Oğuz ve Gürcüm, Banu Hatice, 2015. Maden ocaklarında iş kazalarının önlenmesine yönelik e-tekstil tasarımı, UTİB Türkiye tekstil ve konfeksiyon sektöründe VII. uluslararası Ar-Ge proje pazarı zirvesi. 27-29 Mayıs 2015, UTIB: Bursa, Türkiye Tam metin: Bildiri kitabı, 115) Poster presentation. Proje Kodu: 4408-7-33-49108d39-94a0-4813-b7fe-0279cb3743e7
 • Bilir, Mehmet Zahit ve Gürcüm, Banu Hatice, 2015. Trafik yönlendirme hareketlerinin elektronik tekstillerle sağlanması, UTİB Türkiye tekstil ve konfeksiyon sektöründe VII. uluslararası Ar-Ge proje pazarı zirvesi, 27-29 Mayıs 2015, UTIB: Bursa, Türkiye (Tam metin: Bildiri kitabı, 124) Poster presentation. Proje Kodu: 460-7-33-69f0ee6b-6fdb-4973-9073-efd8c9e27cd0
 • Gürcüm, Banu Hatice ve Üner, İbrahim, 2015. Poly(lactic acid) nanocomposites and packtech applications, 11th nanoscience and nanotechnology conference nanotr11. 23-25 Haziran 2015, Middle East Technical University:Ankara, Türkiye. (Özet, 47) Poster presentation
 • Gök, Mustafa Oğuz, Bilir, Mehmet Zahit and Gürcüm, Banu Hatice, 2015. Shape memory applications in textile design, World conference on technology, innovation and entrepreneurship, entrepreneurship for technology and innovation based on sustainable development, 28-30 May. 2015, Istanbul University: İstanbul, Türkiye (Tam metin: Bildiriler Kitabı, 49-50)
 • Gürcüm, Banu Hatice ve Balkış, Merve, 2015. The efficacy of aloe-vera microencapsulated textile structure regarding fabric mechanical properties, 11th Nanoscience and nanotechnology conference Nanotr11, 23-25 June 2015, Middle East Technical University: Ankara Türkiye (Book of Abstracts, s.293 )
 • Gürcüm, Banu Hatice ve Bilir, Mehmet Zahit, 2014. Akıllı tekstil tasarımıyla tekstil tasarımında dönüşüm, Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi, 20-25 Ekim 2014. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi: İzmir, Türkiye (Tam metin:Bildiriler Kitabı cilt-1, 172-177)
 • Gök, Mustafa Oğuz ve Gürcüm, Banu Hatice, 2014. Tekstil tasarımında biyomimetik ve yeni trendler, Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi, 20-25 Ekim 2014. Dokuz Eylül Üniversitesi. Güzel Sanatlar Fakültesi: İzmir, Türkiye (Tam metin: Bildiriler Kitabı cilt-1, 190-195)
 • Gök, Mustafa Oğuz ve Gürcüm, Banu Hatice, 2014. A new prototype for fabric thickness measurement using magnetic inductance principle, 14th Autex World Textile Conference 20-28 Mayıs 2014, Uludag University Textile Department and Autex: Bursa, Türkiye (Tam metin: Bildiri Kitabı, 438-440) Poster presentation
 • Bilir, Mehmet Zahit, Duran, Fecir and Gürcüm, Banu Hatice, 2014. A Piezo-resistive application in textile design, 6th International Istanbul textile conference, Future technical textiles, (FTT 2014), 15-17 Oct. 2014, Marmara University.:Istanbul, Türkiye ( Book of Abstracts,s.93)
 • Gök, Mustafa Oğuz and Gürcüm, Banu Hatice, 2014. The new prototype for thermal conductivity measurement with sensors, 6th International Istanbul textile conference, future technical textiles, (FTT 2014), 15-17 Oct. 2014, Marmara University: Istanbul, Türkiye (Book of Abstracts, 106)
 • Gürcüm, Banu Hatice, 2011. Türk Tekstili’nin öz kültüre dayalı desen ve koleksiyon ihtiyacı: Evliya Çelebi örneği, Makedonya XVI. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, 7-11 May. 2011, Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu: Üsküp, Makedonya (Tam metin: Proceeding Book 125-135)
 • Aydın, Semiha ve Gürcüm, Banu Hatice, 2010. Gösteri Sanat Dallarına Yönelik Mesleki Eğitimde Öğretim Programı Geliştirme Süreci, Gösteri Sanatlarında Mesleki Eğitim Sempozyumu,14-15 Ocak 2010, Dokuz Eylül Üniversitesi: İzmir, Türkiye (Tam metin: Bildiri Kitabı.100-103) Aydın, Semiha and Banu H. Gürcüm. “.” Print.
 • Aydın, Semiha, Gürcüm, Banu Hatice ve Varol, Esra, 2010. Avrupa’da sahne sanatları kostüm tasarımı eğitimi, Gösteri sanatlarında mesleki eğitim sempozyumu,14-15 Ocak 2010, Dokuz Eylül Üniversitesi: İzmir, Türkiye (Tam metin: Bildiri Kitabı.104-114)
 • Aydın, Semiha and Gürcüm, Banu Hatice, 2010. Gösteri sanat dallarına yönelik mesleki eğitimde eğitmen yetiştirme yaklaşımı, Gösteri sanatlarında mesleki eğitim sempozyumu,14-15 Ocak 2010, Dokuz Eylül Üniversitesi: İzmir, Türkiye (Tam metin: Bildiri Kitabı.153-157)
 • Gürcüm, Banu Hatice, 2009. Ankara’da bulunan triko işletmelerinin hizmet içi eğitime bakışları ve hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının incelenmesi, Hazır giyim sektöründe eğitimden istihdama etkin geçiş ulusal sempozyumu, 5-6 Kasım 2009, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fak.Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Eğitimi Bölümü: Ankara, Türkiye (Tam metin: Bildiri Kitabı,108-117)
 • Vural, Tuba, Çivitci, Şule, Koç, Fatma, Ağaç, Saliha, Koca, Emine ve Gürcüm, Banu Hatice., 2008. Moda Okulu-II- uluslararası tekstil ve giyim alanı için multimedya ve Internet rehberi, Texsite.info, Niğde Tekstil Sempozyumu, 4-6 Haziran 2008, Niğde Üniversitesi Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu: Niğde, Türkiye (Tam metin: Bildiri Kitabı, 438-440) Poster presentation
 • Aydın, Semiha ve Tipigil Gürcüm, Banu Hatice, 2006. Investigation of the design problem: design analysis in fashion, Cırat-2 Congress, 30 Nov.-2 Dec. 2006,The Monastir Technology Park & The Textile Research Unit of ISET Ksar Hellal: Monastır, Tunusia (Abstract Book: p.71) (Tam metin: Proceedings CD code: DES-11 AYDIN)
 • Tipigil Gürcüm, Banu Hatice, 2006. Operators at the edge: Turkish surgeons’ state of content with the surgical gowns, Cırat-2 Congress, 30 Nov.-2 Dec. 2006, The Monastir Technology Park & The Textile Research Unit of ISET Ksar Hellal:Monastır, Tunusia. (Abstract Book: p.58) (Tam metin: Proceedings CD code: PDT-42 TIPGIL)
 • Vural, Tuba, Ağaç, Saliha, Çivitci, Şule ve Gürcüm, Banu Hatice, 2005. Defining individual-garment relationship with adjectives, 5th International İstanbul Textile Conference, 19-21 May. 2005, Marmara University : İstanbul Turkey (Abstract Book: p.91/Tam metin: Proceedings CD code: GME-02)
 • Vural, Tuba, Gürcüm, Banu Hatice ve Ağaç, Saliha, 1998. İşgörenlerın motivasyonu üzerine bir araştırma, Kamu Yönetiminde Kalite 1.Ulusal Kongresi, 26-27 Mayıs 1998, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü-TODAİE: Ankara, Türkiye. (Tam metin: Bildiri Kitabı- I. Cilt. 163-186)
 • Vural, Tuba, Ağaç, Saliha ve Gürcüm, Banu Hatice, 1997. TS ISO 9000 Kalite Güvencesi Standartlarının uygulanmasında Küçük ve Orta Ölçekli işletmelerin hazır bulunuşluk düzeyleri üzerine bir araştırma, 1.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 30-31 Ekim 1997, İTÜ Vakfı: İstanbul Türkiye (Tam metin: Bildiri Kitabı, 102-107)
 • Gürcüm, Banu Hatice, 1960. Culture-oriented textile design, IX. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri. 7-11 Sept. 2015. Universita di Verona: Verona: Verona,İtalya. Poster presentation. http://www.selcuk.edu.tr//dosyalar/files/206/veronaaa.pdf >

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Gürcüm, Banu Hatice. (2010). Tekstil Malzeme Bilgisi. Türkiye. Güncel Yayıncılık.
 • Gürcüm, Banu Hatice. (2007). Bilgisayarlı Kalıp Tasarımı. Türkiye. Gazi Kİtabevi.
 • Gürcüm, Banu Hatice. (2005). Tekstil Malzeme Bilgisi. Türkiye. Grafiker Yayınları.

Dersler ve Tez Yönetme

Yabancı Dil

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • İNDEKSLİ YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ (2008)
 • ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK ÖDÜLÜ (2007)

Proje

 • EU Life Learning Programme; Leonardo Da Vinci (Ldv) Partner:Gazi University- Project Fashion School II - Multimedia and Internet Guide for International Textile Trade; Partner; (2009) EU Life Learning Programme; Leonardo Da Vinci (Ldv)
 • TC.Deniz Kuvvetleri Yüzer birliklerde kullanılan Eğitim Elbisesinin renginin ne olması gerektiğine bilimsel yollarla bulunması Projesi (2007) TC.Deniz Kuvvetleri