Doç. Dr. Banu Hatice GÜRCÜM

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Basaran, Fatma Nur ve Gürcüm, Banu Hatice (2011). The Yağlı Güreş Tradition in Kırkpınar and the Last Master of Kıspet-Making. Folk Life: Journal of Ethnological Studies , 49.1(13-34).
 • Başaran, Fatma Nur ve Gürcüm, Banu Hatice (2010). Pomak weaving tradition, A Brief History. Folk Life: Journal of Ethnological Studies, 48.2(112-126).
 • Gürcüm, Banu Hatice (2010). Dokuma kumaşlarda dökümlülük algısı ile dokuma kumaşların bazı fiziksel özellikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Tekstil ve Konfeksiyon, 20.2(101-108).
 • Başaran, Fatma Nur ve Gürcüm, Banu Hatice (2007). A reflection on Pomak culture in modern-day Turkey: traditional female clothing and the bride's wedding outfit. Folklore Journal , 118.2(217-228).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Gürcüm, Banu Hatice ve Arslan, Pınar (2016). Etnografik araştırmalar ve tekstil tasarımı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9.43(1047-1057).
 • Gürcüm, Banu Hatice ve Yurt, Nihal (2016). Tekstil ürünlerinin kavramsal tasarım metoduna göre tasarlanması yaklaşımı. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 5.22(603-640).
 • Gürcüm, Banu Hatice ve Üner, İbrahim (2016). Tekstil Tasarımında Kavramsal Tasarım Metodunun Uygulanması: Örnek Bir Koleksiyon Tasarlanması. SDÜ Arte-Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi , 9.17(26-52).
 • Gürcüm, Banu Hatice ve Ezer, Özge (2016). Tekstil ürün tasarımında sistematik yaklaşım: Kavramsal tasarım metodu. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9.44(656-672).
 • Gürcüm, Banu Hatice ve Özcan, Nazan (2016). Tekstil Tasarımında Geleneksel Çit Örücülüğü ile Form arayışları. İdil Sanat ve Dil Dergisi , 5.24(1195-1226).
 • Gürcüm, Banu Hatice ve Arslan, Arzu (2016). Süfraj hareketini hazırlayan etmenlerin tekstil sanayi bağlamında irdelenmesi. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 5.25(1305-1350).
 • Gürcüm, Banu Hatice (2016). Ethnography for textile design as a cultural catalyst. Journal of Advances in Social Science-Humanities, 2.10(42-46).
 • Gürcüm, Banu Hatice (2016). Geleneksel Tekstil Tasarımı İçin Tasarım Algoritması Önerisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9.47(383-395).
 • Gürcüm, Banu Hatice, Seçim Esra, Arslan Pınar, Bulat Fatma, Kuç Elif ve Yıldırım Şaban (2016). Tekstil Tasarımında Yenilikçi Malzemelerin Keşfi: Ahşap Tekstiller. İdil Sanat ve Dil Dergisi , 5.26(1713-1742).
 • Gürcüm, Banu Hatice ve Bulat, Fatma (2016). Tekstil tasarımında inovatif bir yaratıcılık aracı olarak lazer kesim. İdil Sanat ve Dil Dergisi , 6.28(103-130).
 • Gök, Mustafa Oğuz, Bilir, Mehmet Zahit and Gürcüm, Banu Hatice (2015). Shape-Memory Applications in Textile Design. World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, Spec. issue of Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195(2160-69).
 • Gürcüm, Banu Hatice, Gök, Mustafa Oğuz ve Babaoğlu, Sabit (2015). Hayati verileri tespit eden elektronik tekstiller. International Refereed Journal of Engineering and Sciences, 5(152-177).
 • Gürcüm, Banu Hatice and Arslan, Pınar (2015). The Importance of Ethnographic Research in Textile Design. International E-Journal of Advances in Social Sciences (IJASOS) , 1.3(460-470).
 • Gürcüm, Banu Hatice ve Aytaç, Ahmet (2015). Geleneksel ve Kültürel unsurların postmodernizmle birlikte tekstil tasarımında yeniden yükselişi. SDÜ Arte-Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, 8.16(247-270).
 • Gürcüm, Banu Hatice (2010). Determining the Level of Success by Multiple Intelligences Theory for Fashion Design Education . e-Journal of New World Sciences Academy , 5.2(66-80).
 • Gürcüm, Banu Hatice ve Başaran, Fatma Nur (2009). Creating Modern Designs with Pomak Weaving. E-Journal of New World Sciences Academy, 4.4(153-168).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Gürcüm, B. H. & Yalçın, M., 2015. Kültürel Mirasın Sürdürülebilmesinde Özgün Tasarımları ve Internet Ortamında Pazarlama Stratejilerinin Kullanılması: El Eğirme İplik Örneği, 9. ULUSLARARASI TÜRK SANATLARI, TARİHİ VE FOLKLORU KONGRESİ/ SANAT ETKİNLİKLERİ, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRK EL SANATLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI, KAMPÜS-KONYA, Bildiri Kitabı (s.XXX), 14-16 MAYIS.
 • Gürcüm, B. H. & Aytaç, A., 2015. Türk El Dokumalarının Gestalt Kuramı Açısından İncelenmesi, 9. ULUSLARARASI TÜRK SANATLARI, TARİHİ VE FOLKLORU KONGRESİ/ SANAT ETKİNLİKLERİ, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRK EL SANATLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI, KAMPÜS-KONYA, Bildir Kitabı (s.XXXXX), 14-16 MAYIS.
 • Bilir, M. Z. & Gürcüm, B. H. , 2015. Trafik Yönlendirme Hareketlerinin Elektronik Tekstillerle Sağlanması, PROJE KODU: 460-7-33-69F0EE6B-6FDB-4973-9073-EFD8C9E27CD0, TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE 7. ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI ZİRVESİ, ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇI BİRLİĞİ UTİB , BURSA, TURKEY, Bildiri Kitabı (s.XXXX), 27-29 MAYIS.
 • Gök, M. O. & Gürcüm, B. H., 2015. Maden Ocaklarında İş Kazalarının Önlenmesine Yönelik E-Tekstil Tasarımı, PROJE KODU: 4408-7-33-49108D39-94A0-4813-B7FE-0279CB3743E7 , TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE 7. ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI ZİRVESİ, ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇI BİRLİĞİ UTİB , BURSA, TURKEY, Bildiri Kitabı (s.XXXX), 27-29 MAYIS.
 • Gök, M. O., Bilir, M. Z. & Gürcüm, B. H., 2015. Shape Memory Applications in Textile Design, WORLD CONFERENCE ON TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP, ENTREPRENEURSHIP FOR TECHNOLOGY AND INNOVATION BASED ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT, İSTANBUL, TURKEY, Book of Abstracts (p.XXX), 28-30 MAY.
 • Gök, M. O. & Gürcüm, B. H., 2014. A New Prototype For Fabric Thickness Measurement Using Magnetic Inductance Principle , 14TH AUTEX WORLD TEXTILE CONFERENCE, ULUDAĞ UNIVERSITY, BURSA, TURKEY, Bildiri Kitabı (s.119), 26-28 MAY.
 • Gök, M. O. & Gürcüm, B. H., 2014. Tekstil Tasarımında Biyomimetik ve Yeni Trendler, ULUSLARARASI SANAT VE TASARIM KONGRESİ, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, İZMİR, TÜRKİYE, Bildiriler Kitabı Cilt-1(s.190-195), 20-25EKİM.
 • Gürcüm, B. H. & Bilir, M. Z., 2014. Akıllı Tekstil Tasarımıyla Tekstil Tasarımında Dönüşüm, ULUSLARARASI SANAT VE TASARIM KONGRESİ, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, İZMİR, TÜRKİYE, Bildiriler Kitabı Cilt-1 (s.172-177), 20-25 EKİM.
 • Gök, M. O. & Gürcüm, B. H., 2014. The New Prototype for Thermal Conductivity Measurement with Sensors,, 6TH INTERNATIONAL ISTANBUL TEXTILE CONFERENCE, FUTURE TECHNICAL TEXTILES, (FTT 2014), İSTANBUL, TURKEY, Book of Abstracts (p.106), 15-17 OCTOBER.
 • Bilir, M.Z., Duran, F. & Gürcüm, B.H., 2014. A Piezo-Resistive Application in Textile Design, 6TH INTERNATIONAL ISTANBUL TEXTILE CONFERENCE, FUTURE TECHNICAL TEXTILES, (FTT 2014), İSTANBUL, TURKEY, Book of Abstracts (p.93),15-17 OCTOBER.
 • Gürcüm, B. H. & Yüksel, C., 2012. Moda Sektörünü "Yavaşlatan" Eğilim: Eko Moda ve Moda'da Sürdürülebilirlik, I. ULUSLARARASI MODA VE TEKSTİL TASARIMI SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKİYE, Bildiri Kitabı (s.48-51), 8-10 EKİM.
 • Gürcüm, B. H., 2011. Türk Tekstili'nin Öz Kültüre Dayalı Desen ve Koleksiyon İhtiyacı: Evliya Çelebi Örneği, MAKEDONYA 16. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU, ÜSKÜP, MAKEDONYA, Bildiri Kitabı (s.125-135), 07-11 MAYIS.
 • Aydın, S. & Gürcüm, B.H., 2010. Gösteri Sanat Dallarına Yönelik Mesleki Eğitimde Eğitmen Yetiştirme Yaklaşımı, GÖSTERİ SANATLARINDA MESLEKİ EĞİTİM SEMPOZYUMU, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İZMİR, Bildiri Kitabı (s.153-157), 14-15 OCAK.
 • Aydın, S., Gürcüm, B. H. & Varol, E. , 2010. Avrupa'da Sahne Sanatları, Kostüm Tasarımı Eğitimi, GÖSTERİ SANATLARINDA MESLEKİ EĞİTİM SEMPOZYUMU, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İZMİR, Bildiri Kitabı (s.104-114), 14-15 OCAK.
 • Aydın, S. & Gürcüm, B. H., 2010. Gösteri Sanat Dallarına Yönelik Mesleki Eğitimde Öğretim Programı Geliştirme Süreci, GÖSTERİ SANATLARINDA MESLEKİ EĞİTİM SEMPOZYUMU, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İZMİR, Bildiri Kitabı (s.100-103), 14-15 OCAK.
 • Gürcüm, B.H., 2009. Ankara'da Bulunan Triko İşletmelerinin Hizme İçi Eğitime Bakışları ve Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının İncelenmesi , HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE EĞİTİMDEN İSTİHDAMA ETKİN GEÇİŞ ULUSAL SEMPOZYUMU- GAZİ ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GİYİM ENDÜSTRİSİ VE MODA TASARIMI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, ANKARA, Bildiri Kitabı (s.108-117), 5-6 KASIM.
 • Vural, T., Çivitçi, Ş., Koç, F., Ağaç, S., Koca, E. & Gürcüm, B.H., 2008. Moda Okulu -II- Uluslararası Tekstil ve Giyim Alanı için Multimedya ve Internet Rehberi, Texsite.info-Gazi Universitesi, NİĞDE TEKSTİL SEMPOZYUMU-NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BOR HALİL ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU, NİĞDE, TÜRKİYE, Bildiri Kitabı (s.438-440), 4-6 HAZİRAN.
 • Gürcüm, B.H., 2006. Operators at the Edge: Turkish Surgeons' State of Content with the Surgical Gowns, CIRAT-2 CONGRESS, THE MONASTIR TECHNOLOGY PARK & THE TEXTILE RESEARCH UNIT OF ISET KSAR HELLAL, MONASTIR, TUNUSIA, 30 NOVEMBER-2DECEMBER.
 • Aydın, S. & Gürcüm, B.H., 2006. Investigation of the Design Problem: The Design Analysis in Fashion, CIRAT-2 CONGRESS, THE MONASTIR TECHNOLOGY PARK & THE TEXTILE RESEARCH UNIT OF ISET KSAR HELLAL, MONASTIR, TUNUSIA, 30 NOVEMBER-2 DECEMBER.
 • Vural, T., Ağaç, S., Çivitçi, Ş. & Gürcüm, B.H., 2005. Defining Individual Garment Relationship with adjectives, 5TH INTERNATIONAL İSTANBUL TEXTILE CONFERENCE, MARMARA ÜNIVERSITY, ISTANBUL, 19-21 MAYIS.
 • Vural, T., Ağaç, S. & Gürcüm, B., 1998. İşgörenlerin Motivasyonu Üzerine Bir Araştırma, KAMU YÖNETİMİNDE KALİTE 1.ULUSAL KONGRESİ, TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ-TODAİE. ANKARA, Bildiri Kitabı I.cilt (s.163-186), 26-27 MAYIS.
 • Vural, T., Ağaç, S. & Gürcüm, B.H. , 1997. TS ISO 9000 Kalite Güvencesi Standartlarının Uygulanmasında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Hazır Bulunuşluk Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, 1.ULUSAL ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU. İTÜ VAKFI, MAÇKA İSTANBUL, Bildiri Kİtabı (s.102-107). 30-31 EKİM.

Sanat Faaliyetleri - Bilimsel Kazı (Sosyal Bilimler İçin)

Sanat Faaliyetleri

 • TEXTURIZED/TEKSTÜR: Kolaj ve Dijital Tekstil Sanatı Sergisi, Süblimasyon Tekstil Baskı Tekniği, 31 adet eser ile; 9-16 Mart 2015, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kozzy Kültür Merkezi B-Sergi Salonu, İstanbul, Türkiye, http://www.kkm.gen.tr/haberdetay.aspx?ID=1015 - İSTANBUL-TURKEY (2015)
 • KAPİTONE/ QUILTED, Kolaj ve Dijital Tekstil Sanatı Sergisi, Süblimasyon Tekstil Baskı Tekniği, 25 adet eser ile; 14-23 Mart 2015, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halis Kurtça Kültür Merkezi Sergi Salonu, İstanbul, Türkiye, http://www.hkkm.gen.tr/HaberDetay.aspx?id=1359 - İSTANBUL-TURKEY (2015)
 • ORYANTALİSTLERİN KADINLARI-ORIENTALISTS’ WOMEN, Üçleme/Trilogy-El baskısı Tekstil Sanatı, Elek tekstil baskı tekniği (serigrafi)-keçe üzerine, 15 adet eser ile, 23 Mart-19 Nisan 2015, ABD Minnesota St Cloud State University Atwood Memorial Center Art Gallery, MS, USA, http://www.aroundthecloud.org/event/detail/441790088/Turkish_Scholar_Gallery_Exhibit#gallery http://outlook.stcloudstate.edu/turkish-scholars-showcase-knowledge-art/ http://outlook.stcloudstate.edu/turkish-art-textiles-on-display-at-st-cloud-state/ http://stcloudstate.smugmug.com/Events/032715-AK-Turkish-Visiting/n-3VQzXq/i-9MJRtjB http://stcloudstate.smugmug.com/Events/032715-AK-Turkish-Visiting/n-3VQzXq/ http://stf.gazi.edu.tr/posts/view/title/abd-de-bulunan-ogretim-uyelerimizden-sergi-duyurusu...-128401 - ST CLOUD-MN-USA (2015)
 • BANU H. GÜRCÜM MODA AKSESUAR STÜDYOSU: İşleme Tekniği ile Abiye Ayakkabı Çanta Sergisi-Öğrenci Tasarımları - Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Sergi Salonu (2008)
 • BANU H. GÜRCÜM TRİKO STÜDYOSU: Geri Kazanım Ürünü Triko Giysi Tasarımları Sergisi - Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Sergi Salonu (2008)
 • BANU H. GÜRCÜM EV TEKSTİLİ STÜDYOSU: Deri Ev Aksesuarları Öğrenci Tasarımları Sergisi - Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Sergi Salonu (2008)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Dr. BANU HATİCE GÜRCÜM. (2010). TEKSTİL MALZEME BİLGİSİ. TÜRKİYE. ÇOBAN BASIM YAYIN LİMİTED ŞİRKETİ.
 • (2007). BİLGİSAYARLI KALIP TASARIMI. TÜRKİYE. GAZİ KİTABEVİ.

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP TASARIMI II (2008 BAHAR)
 • GİYİM SÜSLEME TEKNİKLERİ (20072008 GÜZ)
 • PENYE GİYSİ ÜRETİMİ (20072008 GÜZ)
 • MESLEKİ YABANCI DİL (20072008 BAHAR)
 • TRİKOTAJ TEKNİKLERİ (20072008 BAHAR)
 • BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP TASARIMI I (20062007 GÜZ)
 • TEKSTİL BİLGİSİ (2006-2007 GÜZ)
 • TEKSTİL KİMYASI (2007-2008 GÜZ)
 • TEKSTİL MAKİNA BİLGİSİ (20072008 GÜZ)
 • TRİKO GİYSİ ÜRETİMİ (20072008 BAHAR)
 • MALZEME BİLGİSİ (20072008 BAHAR)
 • TRİKOTAJ TEKNİKLERİ II (2008 BAHAR)
 • MODA AKSESUARLARI (2007 2008 GÜZ)

Yabancı Dil

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • İNDEKSLİ YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ (2008)
 • ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK ÖDÜLÜ (2007)

Proje

 • EU Life Learning Programme; Leonardo Da Vinci (Ldv) Partner:Gazi University- Project Fashion School II - Multimedia and Internet Guide for International Textile Trade; Partner; (2009) EU Life Learning Programme; Leonardo Da Vinci (Ldv)
 • TC.Deniz Kuvvetleri Yüzer birliklerde kullanılan Eğitim Elbisesinin renginin ne olması gerektiğine bilimsel yollarla bulunması Projesi (2007) TC.Deniz Kuvvetleri