Yrd. Doç. Dr. Müsteyde BADUNA KOÇYİĞİT

Mühendislik Fakültesi > İnşaat Mühendisliği

G.Ü. MÜH. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

IM 473 SU KAYNAKLARI MÜHENDİSLİĞİ I

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ

Öğretim Üyesi: Yard.Doç.Dr. Müsteyde BADUNA KOÇYİĞİT (Ofis: 223)

 

UYGULAMA-1

UYGULAMA-2

 

DERS İÇERİĞİ

 

 1. AÇIK KANAL HİDROLİĞİ İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER
  1. Açık kanal akımlerı ve genel bilgiler
  2. Açık kanal hidroliği ve temel eşitlikleri
   1. Debi süreklilik eşitliği
   2. Momentum impuls eşitliği
   3. Bernoulli eşitliği
  3. Açık kanallarda hız ve debi formülleri
   1. Manning- Strickler eşitliği
   2.  Chezy  eşitliği
   3.  Darcy-Weissbach eşitliği
  4. Özgül enerji, akım türleri ve kanal tipleri
  5. Açık kanal akımlarında rejim değişiklikleri
   1.  Nehir rejiminden sel rejimine geçiş
   2.  Sel rejiminden nehir rejimine geçiş
   3.  Düzlemsel hidrolik sıçrama
   4.  Serbest, batmış hidrolik sıçrama
   5.  Ötelenmiş hidrolik sıçrama.
  6. Açık kanal akımlarında su yüzeyinde yerel değişimler

 

 

 1. AKARSULARDA KATI MADDE TAŞINIMI
  1. Akarsu morfolojisi
   1.   Genel bilgiler
   2.   Akarsuların sınıflandırılması
   3.   Akarsu ve havza özellikleri
   4.   Akarsu yatağının konumu
   5.   Akarsu boykesitinin irdelenmesi
   6.   Akarsu belirlenmesindeki yaklaşımlar

       2.2. Akarsularda katı madde taşınımı

 1. Genel bilgiler ve akarsuda kattı madde varlığı
 2. Katı maddenin sınıflandırılması
 3. Katı madde ile ilgili temel bilgiler
 4. Katı madde hareketi
 5. Taban şekilleri ve oluşumu
 6. Katı madde taşınımı
 7. Sürüntü maddesi taşınım formülleri
 8. Askı maddesi taşınımı
 9. Toplam katı madde miktarını veren formüller

2.3. Enkesit projelendirmesinde stabil kanal dizaynı

 

 1. AKARSU DÜZENLEME YAPILARI
  1. Akarsu düzenleme amaçları
  2. Akarsu düzenlemesiyle ilgili ön çalışmalar

3.3.   Akarsu düzenlemesinde güzergah ve kurplar

 1. Yatak düzenlemesinde kullanılan yapı elemanları
 2. Akarsu düzenleme yapılarına örnekler
 3. BAĞLAMALAR

4.1. Bağlamaların sınıflandırması

4.2. Bağlama yeri ve tipinin seçilmesi

4.3. Bağlamaların bölümleri ve elemanları

4.4. Bağlamaların hidrolik hesapları

       4.4.1. Dolu gövdeli bağlamalar

       4.4.2. Kapaklı bağlamalar

       4.4.2. İnce ve kalın kenarlı savaklar

       4.4.2. Yan savaklar

       4.4.3. Enerji kırıcı havuzlar

4.5. Bağlamaların stabilite hesapları

 

 1. SUALMA

5.1.  Sualma esasları

5.2. Sualma yapısı elemanları

5.3. Sualma sistemleri                  

5.4. Projelendirme ile ilgili bazı bilgiler

 

 1. SULAMA

6.1.  Sulama, drena ve sulama sistemleri

       6.1.1. Tarımsal bitkilerin su ihtiyacı

       6.1.2. Blaney-Criddle Metodu

       6.1.3. Kayıplar ve verimler

       6.1.4. Tarla suyu ihtiyacı

       6.1.5. Bitki sulama suyu ihtiyacı

       6.1.6. Sulama modülü

       6.1.7. Sulama şebekeleri ve sistemleri

6.2. Sanat yapıları ve hidroliği

 

 

 

 

 

IM 473 dersi kapsamında uygulanacak kurallar ve genel bilgiler

Devam: Derse devam zorunludur. Derse devamı %70’in altında olan öğrenciler devamsızlıktan kalacaklardır.  

 

Sınavlar: 2 Arasınav (I. Vize + II. Vize),  ve 1 Final sınavı şeklinde olacaktır. Başarı notu, dönem ortalama notunun  %60‘ı ve Final Sınavı notunun %40‘ı  alınarak belirlenecektir.

 

Önemli Not: Sınav kağıtları sadece ilan edilecek tarihlerde görülebileceğinden bu tarihlere uyulması gerekmektedir. Diğer zamanlarda kesinlikle sınav kağıdına bakılamayacaktır.

 

 

 

 

Dönem Sonu Notunun Belirlenmesi

Dönem Sonu Ortalama Notu:             (I. Vize + II. Vize)*0.5             

Devam                                     *

Toplam                                      100

 

*: Ortalamaya katılıp katılmayacağı, eğer katılacaksa %’si  ileriki bir tarihte ilan edilecektir.

 

 

DERSTEN BAŞARI DURUMU = DÖNEM SONU NOTU *0.60 + FINAL NOTU *0.40

 

 

 

IM 473 SU KAYNAKLARI MÜH 1. İLE İLGİLİ KAYNAKLAR

 

1. ERKEK, C., AĞIRALİOĞLU, N., Su Kaynakları Mühendisliği İstanbul, 1986

2. ERKEK, C., AĞIRALİOĞLU, N., Su Kaynakları Mühendisliği Problemleri İstanbul, 1988

3.ILGAZ, C., KARAHAN, M., E., BULU, A., Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik Problemleri, Çağlayan Kitabevi, Istanbul, 1993

4. MÜFTÜOĞLU, F., Akarsu Yapıları I İTÜ İnşaat Fakültesi, İstanbul 1983

5. MÜFTÜOĞLU, F., Akarsu Yapıları I I İTÜ İnşaat Fakültesi, İstanbul 1983

6. ÖZBEK, T, Açık Kanal Akımlarının Hidroliği ve Hidrolik Yapılar, Teknik yayınevi , Ankara, 2009

7. ÖZBEK, T., Su yapıları, GÜ., Ankara, 1987

8.ÖZBEK T., Sulama Kurutma GÜ. Ankara 1987

9..ÖZBEK T., Hidroloji GÜ. Ankara 1987

10. ÖZBEK, T., ÖZCAN, Ç.,Akarsularda Katı Madde, İMO Basımı ,2001, Ankara

11.ÖZİŞ, Ü., Su Yapıları, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 1983

12.SÜMER, B., M., ÜNSAL, İ., BAYAZIT, M., Hidrolik Birsen Yayınevi, Istanbul 1983

13.YANMAZ, A., M., Applied Water Resources Engineering, METU press Ankara 2001

 

TAVSİYELER

 

1.Derse devam ediniz ve uygulamalara katılınız. 

             2. Düzenli olarak çalışınız ve verilen ödevleri yapınız.