Prof. Dr. Ayşe BILGIHAN

Tıp Fakültesi > Temel Tıp Bilimleri > Tıbbi Biyokimya

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Deneysel Olarak Üveit Oluşturulan Kobaylarda Ginkgo Biloba Ekstresinin Retina Lipid Peroksit ve Glutatyon Peroksidaz Düzeylerine Etkisi Sempozyum Oftalmoloji:Tebokan Fort ve İnsan Ankara
 • Sitokinler ve Tanısal Önemi II.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi,İzmir
 • Kardiyak Belirteçlerde Yenilikler VI.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Antalya

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Tavşanlarda Excimer Laser Keratektomi Sonrası Kornea Glutatyon Peroksidaz Aktiviteleri ve Humor Aköz Selenyum Düzeyleri
 • İyonize Radyasyon Uygulanan Kobaylarda Serum Total Malondialdehit Düzeyleri ve Superoksit Dismutaz Aktivitesi
 • Rat Beyin Dokusunda Etanolle İndüklenen Oksidatif Strese Antioksidan Olan Karnozinin Etkileri
 • Rat Karaciğer Dokusunda Etanolle İndüklenen Oksidatif Strese Çinkonun Etkileri
 • Ratlarda Farklı Dozlarda Uygulanan Çinkonun Çeşitli Dokularda OksidanAntioksidan Sisteme Etkileri
 • Farklı Dozlardaki İyonize Radyasyonun Kobay Beyin Dokusunda Oksidan ve Antioksidan Sistemlere Etkisi
 • Kolelityazisli Olgularda Serum Bakır, Çinko Değerleri ve Superoksit Dismutaz Aktivitesi
 • Postmenapozal Dönemde Oksidatif Stres;Aopp(İleri Düzey Protein Oksidasyonu) ve Lipit Peroksidasyonu

Dersler

 • Protein Biyokimyası (1997)
 • Hormon Biyokimyası2 (2008)
 • Amino asitlerin sınıflandırılmaları ve özellikleri (2008)
 • steroid hormonlar (2009)
 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyesi (2008)
 • Steroidler (2008)
 • Dönem 1 Korrdinatörlüğü (1998)
 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Koordinatörler Kurulu Temel Bilimler Üyesi (2006)
 • Diş Hekimliği fakültesi öğrencileri için Biyokimya dersi (1997)
 • Dönem 1 Koordinatör yardımcısı (1997)
 • Eğiticilerin Eğitimi Kurulu üyesi (1998)
 • 30.Yıl Etkinlikleri Komitesi Üyesi (2008)
 • Beslenme Biyokimyası (2008)
 • Protein Biyokimyası (2008)
 • Vücut sıcaklığı ölçümü (2008)
 • Nabız,solunum sayısı ölçümü (2008)
 • PDÖ kurulu üyesi (2005)

Yabancı Dil

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Dr.O.Akın,Dr.A.Atalay,Dr.A.Baykal,Dr.A.Bilgihan,Dr.Ö.Çetinkaya,Dr.C.Çevik,Dr.P.Doğan,Dr.A.Ekmekçi,Dr.S.Gezer,Dr.M.İnal,Dr.M.İşcan,Dr.H.İşlekel,Dr.G.Kanbak,Dr.L.Kayrın,Dr.M.Kesimer,Dr.G.Kırkkalı,Dr.S.Kulaksızoğlu,Dr.A.Menevşe,Dr.S.Muhtaroğlu,Dr.G.Oktay,Dr.Ö.Ongun,Dr.H.Paşaoğlu,Dr.S.Rota, Dr.F.Şahin,Dr.M.Yavuz Taşlıpınar, Dr.Ö.Yavuz. (2004). Lehninger Biyokimyanın İlkeleri. Tıp,Dişçilik,veterinerlik ve eczacılık programları için biyokimyanın temel kavramlarının anlatıldığı bir kitapdır. Türkiye. Palme Yayınları.
 • Altan N.,Bor V.,Bukan N.,Ciliv G.,Çokuğraş N.,Demirpençe E.,Erbil K.,Kılıç N.,Kılınç K.,Ongun Ö.,Öğüş H.,Özer N.,Özkara A.,Pişkin A.K.,Sancak B.,Yavuz Ö.. (2000). Biyokimya Olgu Sunumlu Yaklaşım. İnsan sağlığı açısından biyokimyaya olgu sunumları ile zenginleştirerek anlatan bir kitapdır. Türkiye. Palme Yayıncılık.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Karabeyoğlu M, Unal B, Bozkurt B, Dolapçi I, Bilgihan A, Karabeyoğlu I, Cengiz O (2008). The effect of ethyl pyruvate on oxidative stress in intestinebacterial trans after thermal injury.. J Surg Res., 144(1)(59).
 • Hondur A, Konuk O, Dincel AS, Bilgihan A, Unal M, Hasanreisoglu B. (2008). Oxidative stressantioxidant activity in orbital fibroadipose tissue in Graves ophthalmopathy.. Curr Eye Res., 33(5)(421).
 • Ozer I, Ulas M, Ercan M, Ozogul YB, Zengin N, Bostanci EB, Ozel U, Bilgihan A, Akoglu M. (2008). The effects of duration of CO2 pneumoperitoneum on colonic anastomosis.. J Invest Surg., 21(4)(177).
 • Hondur A, Konuk O, Dincel AS, Bilgihan A, Unal M, Hasanreisoglu B. (2008). Oxidative stressantioxidant activity in orbital fibroadipose tissue in Graves ophthalmopathy.. Curr Eye Res., 33(5)(421).
 • Tütüncü T, Demirci C, Gözalan U, Yüksek YN, Bilgihan A, Kama NA (2007). Methimazole protects lungs during hepatic ischemiareperfusion injury in rats: an effect not induced by hypothyroidism.. J Gastroenterol Hepatol., 22(5)(704).
 • Guney Y, Hicsonmez A, Uluoglu C, Guney HZ, Ozel Turkcu U, Take G, Yucel B, Caglar G, Bilgihan A, Erdogan D, Nalca Andrieu M, Kurtman C, Zengil H (2007). Melatonin prevents inflammationoxidative stress caused by abdominopelvictotal body irradiation of rat small intestine.. Braz J Med Biol Res., 40(10)(1305).
 • Ozdek S, Urgancioglu B, Turkcu UO, Bilgihan A. (2007). A possible mechanism for transpupillary thermotherapy: nitricoxiderelated cellular damage.. Can J Ophthalmol., 42(4)(609).
 • Dede FS, Guney Y, Dede H, Koca C, Dilbaz B, Bilgihan A. (2006). Lipid peroxidationantioxidant activity in patients in labor with nonreassuring fetal status.. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol., 124(1)(27).
 • Guney Y, Turkcu UO, Hicsonmez A, Andrieu MN, Guney HZ, Bilgihan A, Kurtman C. (2006). Carnosine may reduce lung injury caused by radiation therapy.. Med Hypotheses., 66(5)(957).
 • Yüksek Y.N, Koloğlu M, Dağlar G, Doğanay M, Dolapcı I, Bilgihan A, Dolapcı M, Kama N.A. (2004). Intestinal ischemiareperfusion injury augments intestinal mucosal injurybacterial trans in jaundiced rats.. Hepatogastroenterology, 51(55)(171).
 • Erel A, Özsoy E, Biberoğlu G, Bilgihan A, Hasanoğlu A, Yis M.Ö, Atahan Ç,Oruk Ş. (2003). The serum levels of vitamins A,C,E, beta karoten, seleniumzinc in patients with Behçet";s disease: A controlled study.. Biol Trace Elem Res., 95(2)(97).
 • Ciftci TU, Ciftci B, Yis O, Guney Y, Bilgihan A, Ogretensoy M. (2003). Changes in serum selenium, copper, zinc levelscuzn ratio in patients with pulmonary tuberculosis during therapy.. Biol Trace Elem Res., 95(1)(65).
 • Bilgihan A, Bilgihan K, Yis Ö, Şafak Yis N, Hasanreisoğlu B. (2003). The effect of excimer laser keratectomy on corneal glutathionerelated enzymes in rabbits.. Free Radical Research, 37(4)(399).
 • Bilgihan A, Bilgihan K, Yis Ö, Sezer C, Akyol G, Hasanreisoğlu B. (2003). Effects of topical vitamin E on corneal superoxide dismutase, glutathione peroxidase activitiespolymorphonuclear leucocyte infltration after photorefractive keratectomy.. Acta Ophthalmologica, 81(2)(177).
 • Bukan N, Güney Y, Hiçsönmez A, Bilgihan A. (2003). Antioxidant tolerance of kidney after irradiation.. Indian Journal of Experimental Biology, 41(267).
 • Savas C, Dindar H, Bilgihan A, Ataoglu O, Yucesan S. (2002). Pentoxifylline attenuates reperfusion injury in testicular torsion.. Scand J Urol Nephrol, 36(1)(65).
 • Yis O, Bilgihan A, Bilgihan K, Yis S, Hasanreisoglu B. (2002). The effect of excimer laser keratectomy on corneal glutathione peroxidase activitiesaqueous humor selenium levels in rabbits.. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol, 240(6)(499).
 • Tekin K, Aytekin F, Özden A, Bilgihan A, Erdem E, Sungurtekin U, Güney Y. (2002). Antithrombin III prevents deleterious effects of remote ischemiareperfusion injury on healing of colonic anastomoses. American Journal of Surgery, 184(160).
 • Bilgihan K, Bilgihan A, Adiguzel U, Sezer C, Yis O, Akyol G, Hasanreisoglu B. (2002). Keratocyte apoptosiscorneal antioxidant enzyme activities after refractive corneal surgery.. Eye, 16(1)(63).
 • Ozden A, Sarıoğlu A, Demirkan NC, Bilgihan A, Duzcan E (2001). Antithrombin III reduces renal ischemiareperfusion injury in rats.. Res Exp Med (Berl), 200(3)(195).
 • Bilgihan A, Bilgihan K, Toklu Y, Konuk O, Yis O, Hasanreisoglu B (2001). Ascorbic acid levels in human tears after photorefractive keratectomy, transepithelial photorefractive keratectomy,laser in situ keratomileusis.. J Cataract Refract Surg, 27(4)(585).
 • Bilgihan K, Adiguzel U, Bilgihan A, Akata F, Hasanreisoglu B. (2000). Acute corneal necrosis after excimer laser keratectomy for hyperopia.. Ophthalmology, 107(2)(225).
 • Çelebi H, Bozkırlı F,Günaydın B, Bilgihan A. (2000). Effect of high dose lidocaine treatment on superoxide dismutasemalondialdehyde levels in seven diabetic patients.. Reg Anesth Pain Med., 25(279).
 • Bilgihan K, Ozdek S, Ozoğul C, Gurelik G, Bilgihan A, Hasanreisoğlu B. (2000). Topical vitamin Ehydrocortisone acetate treatment after photorefractive keratectomy.. Eye, 14(231).
 • Alpaslan C, Bilgihan A, Alpaslan G, Güner B, Yis Ö, Erbaş D. (2000). Effect of arthrocentesissodium hyaluronate injection on nitrite,nitratethiobarbituric acidreactive substance levels in the snovial fluid.. Oral Surgery,Oral Medicine,Oral Pathology,Oral RadiologyEndodontics,, 89(686).
 • Tetik C, Özden A, Calli N, Bilgihan A, Bostancı B, Yis Ö, Bayramoğlu H. (1999). Cytoprotective effect of trimetazidine on 60 minutes of intestinal ischemia reperfusion injury in rats.. Transpl Int., 12(2)(108).
 • Özden A, Tetik C, Bilgihan A, Calli N, Bostancı B, Yis Ö, Düzcan E. (1999). Antithrombin III prevents 60 min warm intestinal ischemia reperfusion injury in rats.. Res Exp Med (Berl)., 198(5)(237).
 • Bor V, Durmuş O, Bilgihan A, Çevik C, Türközkan N. (1999). The beneficial effect of 2";deoxycoformycin in renal ischemiareperfusion is mediated both by preservation of tissue ATPinhibition of lipid peroxidation.. Int J Clin Lab Res, 29(75).
 • Bilgihan K, Bilgihan A, Hasanreisoğlu B, Türközkan N. (1998). Corneal aldehyde dehydrogenaseglutathioneStransferase activity after excimer laser keratectomy in guinea pigs.. Br J Ophthalmol, 82(300).
 • Bilgihan A, Turkozkan N, İşman F, Kılınç M, Demirsoy S. (1998). The effect of different doses of epidermal growth factor on liver ornithine decarboxylaseNaK ATP ase activities in newborn rats.. Gen. Pharmacol., 31(2)(261).
 • Gürcan N, Erbaş D, Ergen E, Bilgihan A, Dündar S, Arıcıoğlu A, Dikmenoğlu N. (1998). Changes in blood haemorheological parameters after submaximal exercise in traineduntrained subjects.. Physiological Research, 47(23).
 • Yavuz Ö, Türközkan N, Bilgihan A, Doğulu F, Aykol Ş. (1997). The effect of 2chloroadenosine on lipid peroxide level during experimental cerebral ischemiareperfusion in gerbils.. Free Radical BiologyMedicine, 22(1)(337).
 • Bilgihan K, Gürelik G, Okur H, Bilgihan A, Hasanreisoğlu B, İmir T. (1997). Aqueous transforming growth factorbeta1 levels in rabbit eyes after excimer laser photoablation.. Ophthalmologica, 211(380).
 • Savaş C, Aras T, Çakmak M, Bilgihan A, Ataoğlu O, Türközkan N, Ozguner F, Yucesan S, Dindar H. (1997). Pentoxifylline inhibits overflowreduces intestinal reperfusion injury.. Journal of Pediatric Surgery, 32(6)(905).
 • Bilgihan K, Bilgihan A, Diker Ş, Ataoğlu Ö, Dolapçı M, Akata F, Hasanreisoğlu B, Türközkan N. (1996). Effects of hyperand hypothyroidism on oxidative stress of the eye in experimental acute anterior uveitis.. Acta Ophthalmol Scand, 74(41).
 • Türközkan N, Bilgihan A, Çaycı B, Doğulu F, Aykol Ş. (1996). The effects of 2chloroadenosinedeoxycoformycin on the ATP levelNaK ATP ase activity in experimental brain ischemia of gerbil.. Neurological Research, 18(345).
 • Türközkan N, Aykol Ş, Bilgihan A, Yavuz Ö, Çaycı B, Doğulu F. (1996). The Effect of 2chloroadenosine on the ATP levelNaK ATP ase activity in experimental brain ischemia of gerbil. Gen Pharmacol, 27(1)(165).
 • Bilgihan K, Bilgihan A, Akata F, Hasanreisoğlu B,Türközkan N. (1996). Excimer laser corneal surgeryfree oxygen radicals.. Jpn.J.Ophthalmol, 40(154).
 • Bilgihan A, Bilgihan K, Akata F, Arıcıoğlu A, Hasanreisoğlu B. (1995). Antioxidative role of ocular melanin pigment in the model of lens induced uveitis.. Free Radical BiolMedicine, 19(6)(883).
 • Alpaslan G, Alpaslan C, Bilgihan A, Yamalık K (1995). Serum alkaline phosphatase, calciumphosphate levels following clinical use of natural coral.. Australian Dental Journal, 40(5)(327).
 • Akduman L, Kaplan H.J, Ataoğlu Ö, Or M, Bilgihan A, Hasanreisoğlu B. (1994). Comparison of uveitis induced by interleukin8(IL8)endotoxin in rabbits.. Ocular ImmunologyInflammation, 4(223).
 • Bilgihan A,Türközkan N,Arıcıoğlu A,Aykol Ş,Çevik C,Görsel M. (1994). The effect of deferoxamine on brain lipide peroxide levelsNaK ATPase activity following experimental subarachnoid hemorrhage.. Gen.Pharmacol, 25(495).
 • Bilgihan A, Arıcıoğlu A, Bilgihan K, Önol M , Hasanreisoğlu B, Türközkan N. (1994). The effect of EGb 761 on retinal lipid peroxidationglutathione peroxidase level in experimental lens induced uveitis.. Int.Ophthalmol, 18(21).
 • Koz M, Erbaş D,Bilgihan A,Arıcıoğlu A. (1992). Effects of acut swimming exercise on muscleerythrocyte malondialdehyde, serum myoglobinplasma ascorbic acid concentration.. Can.J.Physiol.Pharmacol, 70(1392).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Guney Y, Uluoglu C, Hicsonmez A, Ozel Turkcu U, Ozbey G, Bilgihan A, Nalca Andrieu M,Guney HZ, Zengil H. (2008). Sıçan Akciger Dokusunda Tek Doz İyonize Radyasyonun ve Melatonin Tedavisinin Gündüz ve Gece Etkileri.. Turk J Bioch, 33(3)(104).
 • Güney Y, Özel Ü, Mertoğlu Ö, Bilgihan A, Hiçsönmez A, Andrieu Nalça M, Kurtman C. (2006). Serum AOPP, seleniumvitamin E levels after irradiation.. Turkish Journal of Cancer,, 36(1)(19).
 • Uçgun N.İ., Yıldırım Z., Abbasoğlu Ö.E., Özel Ü., Fikret C.Z., Bilgihan A, Gürsel E. (2005). Senil Katarakt İlerlemesi ve Askorbik Asit .. Oftalmoloji (Medical Network),, 12(1).
 • Güney Y, Bilgihan A.,Çiftçi T.U., Çimen F., Coşkun Ö. (2004). Serum malondialdehyde levelssuperoxide dismutase activities in pulmonary tuberculosislung cancers.. A.Ü.Dikimevi SMYO Dergisi, 6(2)(33).
 • Çiftçi T.U. Güney Y.Bilgihan A.Çimen F. (2004). The role of superoxide dismutase activitymalondialdehyde levels in the differentiation of benignmalign pleural effusion.. A.Ü.Dikimevi SMYO Dergisi, 6(2)(39).
 • Mertoğlu Ö, Bilgihan A, Güney Y, Biberoğlu G, Polat M. (2003). Total malondialdehyde levelssuperoxide dismutase activities in the sera of guinea pigs after wholebody irradiation.. Gazi Medical Journal, 14(7).
 • Güney Y, Bilgihan A. (2002). Ubikitin Sistem. Turkiye Klinikleri J Med Sci, 22(616).
 • Özel Ü, Bilgihan A, Dolapçı M, Saryal M, Tastı Ç, Kama N. (2001). Kolelityazisli olgularda serum bakır, çinko düzeyleri ve superoksit dismutaz aktivitesi.. T Klin Tıp Bilimleri, 21(488).
 • Bilgihan A, Bilgihan K, Erbaş D, Yis Ö, Hasanreisoğlu B. (2001). Nitric oxide level of aqueous humour after photorecractive keratectomy in guinea pigs.. Gazi Medical Journal, 12(55).
 • Yavuz Ö, Bilgihan A, Ongun Ö, Sindel Ş, Arıcıoğlu A. (1999). Kronik üremili hastalarda hemodializden once ve sonra serum lipid peroksit ve serbest yağ asidi değişimlerinin incelenmesi.. A.İ.B.U. Medical Journal, 1(1)(18).
 • Çorakçı A, Karabacak O, Himmetoğlu Ö, Bilgihan A, Erdem A, Eskendari R. (1998). Ursodeoksikolik asid kullanılan bir komplike gebeliğin intrahepatik kolestazı vakası.. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni, 7(3)(120).
 • Özden A, Sungurtekin U, Bilgihan A, Özercan R, Neşşar M, Türközkan N. (1996). Etonelle oluşan mide mukoza hasarında nitrik oksitin koruyucu etkisi.. Ulusal Cerrahi Dergisi, 12(1)(31).
 • Koz M, Gören A, Gündoğdu H, Erbaş D, Bilgihan A, Arıcıoğlu A. (1995). Total parenteral nutrisyon alan hastalarda MCTLCT ve LCT infüzyonunun eritrosit lipid peroksidasyonuna etkisi.. MN Klinik Bilimler, 1(9)(1).
 • Çubukçu S, Taş N, Bilgihan A, Arıcıoğlu A. (1995). Romatoid artrit hastalarında eritrosit glutatyon peroksidaz, malondialdehit ve serum selenium değerlerinin sağlıklı bireylerle karşılaştırılması.. Romatizma Dergisi, 10(3)(124).
 • Özden A, Kargıcı H, Bilgihan A, Özercan R, İlhan N, Türközkan N. (1994). Ratlarda intestinal iskemi ve reperfüzyon hasarında LCarnitin";in Etkisi.. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 8(209).
 • Bilgihan K, Bilgihan A, Akata F, Akbatur H, Or M, Hasanreisoğlu B. (1994). Retina dekolmanı ve serbest oksijen radikalleri. RetVit, 1(191).
 • Ferahköşe Z, Nurlu H, Menteş B, Türközkan N, Bilgihan A, Çaycı B. (1994). Protective effects of verapamil on experimental ischemiareperfusion induced liver injury in cirrhotic rats.. Marmara Medical Journal, 7(81).

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • En iyi poster ödülü (1999)
 • YÖK. Başkanlığı teşekkür yazısı (1996)
 • En iyi poster ödülü (1994)
 • En iyi poster ödülü (1992)
 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 4üncülüğü (1989)