Doç. Dr. Latif AYDOS

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Ahmet UZUN, Latif AYDOS, Metin KAYA, Mehmet Fatih YÜKSEL, Hacı Ahmet PEKEL, 2015. "THE INVESTIGATION OF EFFECT OF RUNNING ON THE SOLE SOLE CONTACT AREAS AND MAXIMAL FORCES OF ELITE MIDDLE DISTANCE RUNNERS (800‐1.500m.)" Ahmet UZUN, Latif AYDOS, Metin KAYA, Mehmet Fatih YÜKSEL, Hacı Ahmet PEKEL, , 4TH CYPRUS INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATIONAL RESEARCH (CYICER‐2015) Girne American University 19‐21 March 2015
 • 2015. THE RESEARCH ON THE DISTURBUTION OF PRESSURE ON THE SOLES OF ELITE MIDDLE DISTANCE RUNNERS (800-1500 m), 21st International Conference, Amsterdam, Netherland Amsterdam, Netherland
 • Ahmet UZUN, Latif AYDOS, Metin KAYA, Ulunay KANATLI, Erdinç ESEN, 2013. DISTRIBUTION OF SOLE PRESSURE IN FEMALE FOOTBALL PLAYERS, The 8th International Conference in Physical Education, Sportand Physical Therapy – From Theory to Practice, November 8-9th, 2013 – Iasi, ROMANIA
 • Kadir PEPE, Latif AYDOS, Tonguç VARDAR, 2011. Güreş Sporunda Kilo Düşme ve Performansa Olan Etkisi Üzerine Sporcu Görüşleri, H.Ü. 4.Antrenman Bilimi Kongresi 28-30 Haziran 2011 Beytepe / ANKARA
 • PEKEL H.A. , Şükrü Serdar BALCI, Hamdi PEPE, Özlem ARSLAN, Emre BAĞCI, Kemal TAMER, Latif AYDOS, Yaprak KALEMOĞLU, 2008. Atletizm Yapan Çocukların Bazı Antropometrik Özellikleri Ve Performansla İlgili Fiziksel Uygunluk Parametrelerinin Değerlendirilmesi., 8. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi,( THE 10TH ICHPER 8211; SD EURPE CONGRESS THE TSSA 8TH INTERNATİONAL SPORTS SCIENCE CONGRESS) 17-20 kasım Antalya
 • AYDOS. L. A.UZUN, R.ÖZEL, E.ESEN, Haltercilerde Fiziksel Yapı ve Rölatif Kuvvet İlişkisinin Araştırılması, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 10-12 Kasım ANTALYA
 • PEKEL,H.A, LATİF AYDOS, A NORMATİF STUDY ON SOME PARAMETERS IN TEN YEAR OLD CHILDREN ON TALENT SEARCHİNG IN ATHLETICS ( A sample of Ankara ), International Scientific Conference "Perspectives In Physical Education and Sport" COSTANTA / ROMANIA
 • KUTLU , M. M. TEL, S. A. AĞAOĞLU, L. AYDOS , M. ONAY, Türk Taekwondo Milli Takım Düzeyi Sporcuların Fiziksel ve Fizyolojik Profilleri, H. Ü. IV. Spor Bilimler Kongresi 1-3 Kasım Ankara
 • Dursun GÜLER, Latif AYDOS, Haluk KOÇ, Devlet İlköğretim 6-7-8. Sınıf Öğrencilerin Eğitim Düzeylerinin Ve Spora Katılımlarının Atılganlıklarına Etkisi, Beden Eğitimi ve Spor Eğitiminin Performansının Felsefi Temelleri Sempozyumu 8-9 NİSAN, MANİSA
 • HAZAR, M .,L.AYDOS, Ş.ELBEK , O.DURMUŞ, Güreşçilerde Kilo Düşmenin Serum Testosteron ve Kortizol Seviyelerine Etkisi ve Bunun Dayanıklılık , Çabuk Kuvvet, Temel Kuvvet ve Max . VO2 ile İlişkisi, H.Ü. Spor Bilimleri II. Ulusal Kongresi Kongresi 20-22 Kasım , ANKARA
 • PEPE,K. L. AYDOS , H. MAMAK, Nitelikli Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adayının Seçimi Açısından Özel Yetenek Sınavlarının Değerlendirilmesi, 7.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 27-29 EKİM ,ANTALYA
 • AYDOS,L.,M.DEMİR ,H.A.PEKEL, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin 100 Metre, 400 Metre ve 60 Metre Engelli Koşu Değerlerinin Araştırılması, 9. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi Muğla
 • AYDOS,L .,H.A.PEKEL,H.EROĞLU, Effects of Competition of Training Athletısm On Three month on Physical and Physiological Profiles of Child Athlets, 4-th İnternational scientific Congress Sophia, Bulgaria
 • Ercan Gür, Kemal Filiz, Latif Aydos ,Sürhat Müniroğlu, P-121 Effects of technical training on skill development in non-dominant legs of young soccer players, players VIth World Congress on Science and Football January 16-20, 2007, Antalya, Turkey
 • PEKEL H.A. ,Latif AYDOS, Mansur ONAY, Türkiye deki Elit Atletlerin Sosyo- Ekonomik Durumları Üzerine Bir Araştırma, 8. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi ( THE 10TH ICHPER; SD EURPE CONGRESS THE TSSA 8TH INTERNATİONAL SPORTS SCIENCE CONGRESS 17-20 kasım Antalya
 • AYDOS , L. H. KOÇ , H. PEPE, Güreşçilerin Antrenman ve Müsabakalardaki Performanslarının Araştırılması, 7.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 27-29 Ekim , ANTALYA
 • AYDOS,L . H.TAŞKIN, N.ERKMEN, Profesyonel ve Amatör Futbolcularda Benlik Tasarımının Tespiti ve Karşılaştırılması, Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi 10 8211; 11 Ekim, Ankara
 • PEPE, K., N., KONAR, L.AYDOS, O. PEPE, Beden eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleği Algılarının Araştırılması, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 10-12 Kasım 2010 , ANTALYA
 • KONAR,N.,K.PEPE.,L.AYDOS, Hareketlilik Oyun ve Sporun Bedensel Engelli Çocuk ve Gençlerde Motorik Gelişime Etkisi,, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 10-12 Kasım 2010 ANTALYA
 • PEPE,K., L.AYDOS, A.N.ARIKAN , Z.GÖKTAŞ , N. KONAR, İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Oyun Tercihleri ve Akademik Başarı İlişkisinin araştırılması, 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 10-12 Kasım ANTALYA
 • KONAR,N., K.PEPE ,L.AYDOS, 12-16 yaş Eğitilebilir Düzeyde Zihinsel Engelli Çocuklarda Beden eğitimi ve Spor Derslerinin Bazı Motorik Özellikler Üzerine Etkisi ( Türkiye ve Almanya Uygulaması), 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 10-12 Kasım 2010 , ANTALYA

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • FUTBOLUNDA ŞİKENİN TOPLUMSAL ALGISI (2015)
 • GÖLGE BADMİNTONU ANTRENMANLARININ 8-10 YAŞ GURUBU BADMİNTONCULARIN PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (2015)
 • FORD OTOMOTİV FABRİKASI ÇALI ŞANLARININ MİNİMAL FİZİKSEL UYGUNLUKLARININ TESPİTİ (2015)
 • BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ (GAZİ VE KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) (2015)
 • BİREYSEL VE TAKIM SPORUYLA UĞRAŞAN SPORCULAR İLE SPOR YAPMAYANLARIN DUYGUSAL ZEKA VE LİDERLİKLERİNİN İNCELENMESİ (2015)
 • KARATE' DE İKİ FARKLI YAN TEKMENİN ÜÇ BOYUTLU KİNEMATİK ANALİZİ (2014)
 • Bayan Öğrencilere Uygulanan 8 Haftalık Temel Badminton Antrenmanın Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi (2011)
 • TABANCA ATICILARINDA FİZİKSEL ÇALIŞMALARIN ATIŞ PERFORMANSINA ETİKİSİ (2010)
 • BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YAŞANTILARINDA KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER (Kayseri İli Örneği) (2010)
 • SPORCULARIN EL PERFORMANSLARININ PARMAK VURUŞ (FINGER TAPPING) YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ (2009)
 • Özel ve Devlet Liselerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Atılganlık Seviyesine Sporun Etkisinin Araştırılması (2008)
 • Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yeterlikleri ve Sınıf Yönetimi Davranışları (2008)
 • Atletizmde Yetenek Aramasına Bağlı Olarak 10 8211; 12 yaş Grubu Çocuklarda Bazı Değişkenlerin Üzerinde Normatif Çalışma ( Ankara İli Örneği) (2007)
 • 6 Aylık Kalistenik Eğzersizin Orta Yaş Obez Bayanlarda Görülen Fiziksel Ve Fizyolojik Etkileri (2007)
 • Beden eğitimi Öğretmenlerinin kullandıkları Öğretim yöntemleri ( Aksaray ve Kırşehir ili Uygulaması ) (2005)
 • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kişisel ve Sosyal Uyum Düzeyleri (2005)
 • Türkiyede Atletizm Sporunu Yapan Elit Seviyedeki Atletlerin Karşılaştıkları Problemler ve Spordan Uzaklaşma Nedenleri (2002)
 • Elit Düzeyde Spor Yaptıktan sonra Yarışma Sporunu Bırakmış Sporcularda Koroner Kalp Hastalıkları Risk Profilinin Araştırılması (1999)
 • Serbest ve Greko-Romen Stil Genç Milli Takım Güreşçilerinin Kişilik Özelliklerinin Araştırılması (1999)
 • Kalistenik Çalışmaların Orta Yaşlı Sedanter Bayanların Fizyolojik ve Fiziksel Parametrelerinin Üzerine Etkisi (1998)
 • Amatör Kümede Şampiyonluğa Ulaşmış Futbol Takımlarının Fiziksel ve Fizyolojik Kapasitelerinin Araştırılması ( Ankara Uygulaması ) (1998)
 • Ankara Polis Akademisi Öğrencilerinin Bazı Kişilik ve Davranış Özellikleri (Sporcu Olan ve Olmayan Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma ) (1997)
 • 13-18 Yaş Grubu Spor Yapan ve Yapmayan Ortaöğretim Gençliğinin Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırması, (1996)
 • Alp ve Kuzey Disiplini Kayakçıların Bazı Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırması (1996)
 • Haltercilerde Doping Kullanım Metodları ve Yaygınlığının Araştırılması (1995)
 • Eurofit Testleri ile 12-14 yaş Grubu Öğrencileri Fiziksel Uygunluk Normlarının Araştırılması (Kastamonu Uygulaması) (1995)
 • Ortaöğretim Gençliğinin Sportif Eğilim ve Beklentileri (Trabzon Uygulaması) (1995)
 • Güreşçilerde Bazı Fiziksel ve Performans Etkenlerin Kan Basıncı Üzerine Etkisi (1960)

Dersler

 • 4940209 8211- BEDEN EĞİTİMİ ve SPORDA HAREKETİN YAPISAL ANALİZİ ( 2.YY)
 • 4324040 -HAREKET ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ (BAHAR)
 • 1940115 - Beden Eğitimi ve Sporda Hareket Eğitimi (Bahar)
 • BES-4040 - HAREKET ANALİZİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ ( 2.YY)
 • A-105 - İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESYOLOJİ (1.YY)
 • BSÖ-105 - İNSAN ANTATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ (1.YY)
 • GK 227 - BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ERGONOMİ (1.YY)
 • REK 240 - SEÇMELİ II: ANATOMİ (2.YY)
 • BSÖ-350 – BİYOMEKANİK (2.YY)
 • 1940234 - EGZERSİZ ve EGONOMİ (2.YY)
 • 2322040 - HAREKETİN KİNESYOLOJİK VE BİYOMEKANİK TEMELLERİ (2.YY)
 • 1391150 - SPORDA KİNESYOLOJİ (2.YY)
 • A 224 - BİREYSEL SPORLAR I (GÜREŞ) (2.YY)
 • A 308 - BİYOMEKANİK (2.YY)

Yabancı Dil

 • 26 Aralık 2010 / 70
 • 5 Aralık 2010 / 67

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Işık BAYRAKTAR, H.Ahmet PEKEL, Metin YAMAN, Latif AYDOS. (2010). Atletizmde Türkiye Norm Değerleri. 10-12 yaş Grubu Kız-Erkek 13-17 Yaş Grubu Erkek Sporcular İçin Atletizm Yetenek Seçiminde kullanılabilecek Normlar. TÜRKİYE. Ata Ofset Matbacılık.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • SeyedEbrahim Kazemi, Seyfi Savaş, Latif Aydos (2016). Evaluation of Ergonomic Postures of Physical Education and Sport Science by REBA and Its Relation to Prevalence of Musculoskeletal Disorders . IOSR Journal of Sports and Physical Education (IOSR-JSPE), Volume 3, Issue 2 (PP 09-12).
 • UZUN A. (AHMET UZUN), AYDOS L. (LATIF AYDOS), KAYA M. (METIN KAYA), KANATLI U. (ULUNAY KANATLI), ESEN E. (ERDINÇ ESEN) (2014). RESEARCHING THE EFFECT OF FOOTBALL IN DISTRIBUTION OF SOLE PRESSURE IN FEMALE FOOTBALL PLAYERS. Sport si Societate. Revista de Educatie Fizica, Sport si Stiinte Conexe [Sp Soc Int J Ph Ed Sp], Volume 14 – Issue 1(44-53).
 • Latif AYDOS (2013). Effect of volleyball on the sole of professional female players. International Journal of Academic Research ,ISSN:2075-4124, 5 (1)(210-217).
 • Ahmet Uzun, Metin Kaya, Latif Aydos, Ulunay Kanatli and Erdinç Esen (2012). The effect of football on the sole contact areas and maximal forces of female football players. Prime Research on Medicine (PROM),ISSN: 2315-5302, 6(13(102-109).
 • Hüseyin Ünlü, Mustafa Karahan, Latif Aydos, Mutlu Öner (2011). A comparative Study : The Attitudes of Turkısh and Foreıgn male Students to The Physıcal Education Lesson . CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION , Vol: 13 (169-179).
 • (2011). Effect of wrestling on the foot sole of elite wrestlers. International Journal of the Physical Sciences, 6(3143–3154).
 • Hüseyin Ünlü, Mustafa Karahan, Latif Aydos, Mutlu Öner (2011). A comparative Study : The Attitudes of Turkısh and Foreıgn Male Students to The Physıcal Education Lesson . CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION, Vol: 13 (1)(169-180).
 • Ahmet UZUN, Murat AKYÜZ, Murat TAŞ, Latif AYDOS (2010). Genç Elit Güreşçilerde Solunum Parametrelerinin Bazı Antropometrik Özelliklerle İlişkisinin İncelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 4, Sayı 1,(10-17).
 • Ercan GÜR, Kemal FİLİZ, Latif AYDOS , Sürhat MÜNİROĞLU (2007). Effects of technical training on skill development in non-dominant legs of young soccer players . Journal of Sports Science and Medicine, 10(194-195).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • H. Ahmet PEKEL, Latif AYDOS (2014). TÜRK ATLETLERİNİN ALT YAPIDAKİ BAŞARILARI İLE ELİT SEVİYEDEKİ BAŞARI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI . ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ , Sayı: 13 Cilt: 4(1-12).
 • Hüseyin ÜNLÜ, Ali Murat SÜMBÜL, Latif AYDOS (2009). Beden eğitimi Öğretmenlerinin Birlikte Çalışma Yeterlilikleri. MİLLİ EĞİTİM üç aylık eğitim ve sosyal bilimler dergisi, 184(192-202).
 • Ercan Gür ,Kemal Filiz ,Latif Aydos and Sürhat Münıroğlu (2007). Effects of technical training on skill development in non-dominant legs of young soccer players. © Journal of Sports Science and Medicineplayers, Suppl. 10(194 8211; 195).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Latif AYDOS, Ahmet UZUN, Raif ÖZEL, Erdinç ESEN (2012). Haltercilerde Fiziksel Yapı ve Rölatif Kuvvet İlişkisinin Araştırılması. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ, 14 (1)(31-36).
 • AHMET UZUN , Murat AKYÜZ, Murat TAŞ, Latif AYDOS (2010). GENÇ ELİT GÜREŞÇİLERDE SOLUNUM PARAMETRELERİNİN BAZI ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(10-17).
 • AYDOS L., M.TAŞ, M.AKYÜZ,A.UZUN (2009). Genç Elit Güreşçilerde Kuvvetle Bazı Antropometrik parametrelerin İlişkisinin İncelenmesi. ATATÜRK.Ü.,B.E.S.Y.O., BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, C.II,S.4(1-10).
 • AYDOS,Latif, Metin DEMİR, H. Ahmet PEKEL (2009). Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Erkek Öğrencilerinin 60 Metre Engelli, 100 Metre ve 400 Metre Koşu Değerlerinin Araştırılması. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 3(9-14).
 • Hüseyin ÜNLÜ, Ali Murat SÜNBÜL,Latif AYDOS (2009). Beden Eğitimi Öğretmenleri Sınıf Yönetimi Davranışları Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Erciyes Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(199-208).
 • Reçep KÜRKÇÜ,Adnan ERSOY,Latif AYDOS (2009). Güreşçilerde uygulanan 12 Haftalık Antrenman Proğramının Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özellikler Üzerine Etkisi. e-Journal of New World Sciences Academy, Vol:4(Number:4).
 • ÜNLÜ, H., AYDOS, L. ve SÜNBÜL, A. M. (2008). Beden Eğitimi Öğretmenleri Yeterlilik Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması.. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, C.9,S.2(1).
 • AYDOS, L.,O.DURMUŞ, M.HAZAR (2008). Güreşçilerde Müsabaka Öncesi Kısa Süreli Kilo Kaybının Kan Elektrolitleri Üzerine Etkis. G.Ü.Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.8 / S.1(43-53).
 • KAYA,M.,F.ASLAN,L.AYDOS,M.KUMARTAŞLI (2008). Taekwon Do ve Muay Thai Branşlarındaki Sporcularda sakatlıkların Araştırılması. Gazi Beden eğitimi ve Spor bilimleri Dergisi, XIII, 4(47-53).
 • ÜNLÜ, Hüseyin Latif AYDOS (2008). Beden Eğitimi Dersinde Sınıf Yönetimi. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, http://www.insanbilimleri.com, C.5,S.1(1).
 • H. A. PEKEL, Ş. S. BALCI, Ö. ARSLAN, E. BAĞCI, L.AYDOS, K.TAMER, H.PEPE, Y.KALEMOGLU (2007). Atletizm Yapan Çocukların Performansla İlgili Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Ve Bazı AntrepometriK Özelliklerinin Değerlendirilmesi. G.Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, C.15,No.1(427-438).
 • ÜNLÜ,Hüseyin Latif AYDOS (2007). Öğretmen Görüşlerine Göre; Beden Eğitimi Derslerinde Öğretmenlerin ve Öğrencilerin Tercih Ettikleri Öğretim Yöntemleri. Ahi Evran Üniversitesi ,Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD, C.8,S.2(71-81).
 • H.Ahmet PEKEL,Latif AYDOS, Mansur ONAY (2006). Türkiye";deki Elit Atletlerin Sosyo- Ekonomik Durumları Üzerine Bir Araştırma. G.Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, C.14,No.2(667-678).
 • İsmail KAYA ,Metin KAYA,Latif AYDOS (2006). Serbest ve Grekoromen Milli Takım Sporcularının Bazı kişilik ( Psikolojik ) Özelliklerinini Karşılaştırılması ( 17- 20 yaş Örneği). Selçuk Üniversitesi, Bed.Egt ve Spor bilimleri Dergisi, C.8, S1-2(17-26).
 • Hamdi PEPE,Latif AYDOS,Şükrü Serdar BALCI,Bilge GÖNÜL (2005). Güreşçilerde Bazı Fiziksel ve Performans Etkenlerin Kan Basıncı Üzerine Etkisi. Selçuk Üniversitesi, Bed.Egt ve Spor bilimleri Dergisi, C.7, S.1-2(100-111).
 • YAĞIŞHAN,N.,L.AYDOS (2004). Keman Çalmada Temel Yay Hareketlerinde Omuz ve Dirsek Eklemlerinde Görülen Açısal Değişikliklerin Araştırılması. G.Ü.Gazi Eğitim.Fak.Der, C.24,S.2(93 - 103).
 • AYDOS,L.,H.PEPE,H.KARAKUŞ, (2004). Bazı Takım Ve Ferdi Sporlarda Rölatif Kuvvet Değerlerinin Araştırılması,. G.Ü.,Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, C.5, S.2(305-315).
 • UĞRAŞ A.F.,L. AYDOS (2003). Milli Düzeyde Spor Yaptıktan Sonra Yarışma Sporunu Bırakmış Sporcularda Yaşam Tarzının Araştırılması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Gazi BESBD), VIII,1(25-40).
 • AYDOS,L.,M.DEMİR (2003). G. Ü. B. E. S. Y. O. I. ve II. Öğretim Erkek Öğrencilerinin Atletizm Atma Branşına ait ( Gülle, Disk, Cirit, Çekiç ) Başarı değerlerinin Araştırılması. G.Ü., Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, C.4,S.2(31- 38).
 • AYDOS,L., H.KOÇ (2003). 17 8211; 18 Yaş Greko- Romen Genç Milli Takım Güreşçilerine ait 1997 Avrupa şampiyonası Öncesi Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerin Araştırılması. G.Ü.,Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 4,S.2(23-30).
 • AYDOS,L., F.ORAL (2002). Saldırganlık türlerinin Cinsiyet, Takım ve Mücadele Sporlarıyla olan İlişkisinin Araştırılması. G.Ü.., Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,, Cilt 3,S.2(29-37).
 • UĞRAŞ A.F. L.AYDOS (2001). Elit Düzeyde Spor Yaptıktan Sonra Yarışma Sporu Bırakmış Sporcularda Kan Profilinin Araştırılması,. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Gazi BESBD), 2(27-38).
 • DÖNMEZ ,G. L.AYDOS (2001). Kalistenik Çalışmalarının Orta Yaşlı Sedanter Bayanların Fizyolojik ve Fiziksel Parametreleri Üzerine Etkisi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Gazi BESBD), 2(17-25).
 • AYDOS,L.H.KOÇ, İ.YİĞİTBAŞ (1999). XXIII. Uluslararası Yaşar Doğu Serbest Güreş Turnuvası Müsabakalarının Analizi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(35-42).
 • SELÇUK,E.,L.AYDOS, (1998). Ankara Polis Akademisi Sporcu Olan ve Sporcu Olmayan Öğrencilerinin Bazı Kişilik ve Davranış Özelliklerinin Araştırılması. G.Ü.Bed.Eğt.Spor Bil.Dergisi,, C.III / S.(28 -41).
 • YARIM,İ.,L.AYDOS,İ.CİCİOĞLU, (1998). Alp ve Kuzey Disiplini Kayakçılarının Bazı Özel Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Gazi BESBD), III (1998),4:1-8, C.III / 4(1 - 8).
 • ÜNLÜ,Hüseyin, Latif AYDOS (1997). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Yöntemleri. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, C.1,S.1(1).
 • DOĞAN,A.A.,L.AYDOS, M.KAYA, (1995). K.T.Ü.Fatih Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Başarıları Arasındaki İlişki,. G.Ü.Gazi Eğitim.Fak.Der.Yeni Dönem ,, S.3(369-379).
 • KILIÇ, R. Y. SEVİM, L.AYDOS, M. GÜNAY (1994). Dairesel Çabuk Kuvvet Antrenman Metodunun 14-16 Yaş Gurubu Güreşçilerin Bazı Motorik Özellikleri Üzerindeki Etkilerin İncelenmesi,. Hacettepe Ünv. S.B.D, 5(11-20).
 • AYDOS,L., (1993). Fiziksel Uygunluk. Gazi Üniversitesi,Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.7 / S.1(157- 163).
 • AYDOS,L.,N.KONAR, (1993). Güreşçilerde Kilo Düşme Metotları ve Yaygınlığının Araştırılması. G.Ü.Gazi Eğitim Fak.Der. Yeni Dönem, S .1(273 -288).
 • AYDOS, L.,A.A.DOĞAN,N.KONAR, (1993). Hızlı Kilo Kaybının Türk Güreşçileri Üzerindeki Psikolojik Etkileri,. K. T.Ü., Karadeniz Tıp Dergisi,, 8/1(17-21).
 • AYDOS,L., (1993). Güreşçilerde Kısa Süreli Kilo Kaybının Kuvvet ve Dayanıklılık Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. G.Ü.,Bed.Eğt.Spor Bil.Dergisi,, C.1 / S.4(17 - 26).
 • AYDOS,L., (1992). Gazi Eğitim Fakültesi 1984-1985Yılı Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Seçme Sınavında uygulanan Testlerin Kazananlar ve Kazanmayanlar Açısından Karşılaştırılması ve Günümüz Sınav Sistemine Bakış. G.Ü., Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.8/ S.1(55- 67).
 • AYDOS,L.R.KÜRKÇÜ, (1977). 13-18 Yaş Gurubu Spor Yapan ve Yapmayan Orta Öğrenim Gençliğinin Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması,. G.Ü., Bed.Eğt.Spor Bil.Dergisi,, C.II / s.2(31-38).
 • Ahmet UZUN, Latif Aydos, Metin KAYA, Ulunay KANATLI, Erdinç ESEN (1960). DISTRIBUTION OF SOLE PRESSURE IN FEMALE FOOTBALL PLAYERS. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt 7, Sayı 3, 2013 , Ciltl , Sayı 3(230-241).

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • 284 Poster Bildiri içerisinde 2. lik Ödülü Second Position in the Poster Competition of the 4TH CYPRUS INTERNATIONAL CONFERENCE ONEDUCATIONAL RESEARCH (CYICER‐2015), (2015)

Proje

 • Farklı Olimpik Branşylarda Ferdi ve takım Sporu ile Uğraşan Sporcuların Ayak Tabanında Oluşan Deformasyonların Tespit Edilmesi (2011) Gazi Ünv. BAP
 • Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yeterlilikleri ve Sınıf Yönetimi Davranışları (2008) G.Ü.BAP
 • Atletizmde Yetenek Aramasına Bağlı Olarak 10-12 Yaş Grubu Çocuklarda Bazı Değişkenler Üzerinde Normatif Çalışma (Ankara İli Örneği) (2007) Gazi Üniversitesi
 • Güreşçilerde bazı fiziksel ve performans etkenlerin kan basıncı, oksidan ve antioksidan durum üzerine etkisi (2004) GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ