Prof. Dr. Aydin KARAPINAR

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi > İşletme