Prof. Dr. Aydin Karapinar

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi > İşletme