Prof. Dr. Ali Rehber TÜRKER

Fen Fakültesi > Kimya

Şırnak Asfaltitleri Külünde Nikel ve Molibdenin Spektrofotometrik Tayini

O.Şimşek, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1986.

Bazı Elementlerin Poliakrilonitril ile Zenginleştirilmesi ve Alevli AAS ile Tayini

N. Arık, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1990.

Bazı Eser Elementlerin Amberlite XAD-16 ile Zenginleştirme Şartlarının

A.Tunçeli, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1991.

Bazı Gıda Maddelerinde Ambalaj Malzemelerinden Kaynaklanan Ağır Metal

M. Yüksel, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1994.

Sepiolit Kullanılarak Bazı Eser Elementlerin Zenginleştirme Şartlarının Araştırılması ve Alevli AAS ile Tayinleri

H. Bağ, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1995

Bazı elementlerin Amberlit XAD-8 ile zenginleştirildikten sonra alevli atomik absorpsiyon spektrofotometrik yöntemle tayini

Sanem Ezgi KINAL, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2002

Askorbik Asit (C vitamini), iyodür ve tiyosülfatın alevli atomik absorpsiyon spektrometresi ile dolaylı yöntemle tayini

Özcan YALÇINKAYA, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2005

Metal içeren bazı pestisitlerin alevli atomik absorpsiyon spektroskopisi ile tayini

Burçin SEZER, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2002

Ankara Cadde Ağaçlarından Acer negundo L.’da ağır metal birikimi

Nilgün Önalan, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1995. (2: Danışman)

Ankara Cadde Ağaçlarından Platanus orientalis L.’da ağır metal birikimi

Selma Topa, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1995. (2. Danışman)

Tavuk eti, yemi ve yumurtasında hidrür sistemli atomik spektroskopisi ile selenyum tayini

Esra EROL, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2006

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi ile Molibdenin Çeşitli Matrikslerde Tayini ve Girişimlerin Etkisi

O. Şendil, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1994

Bizmut, İndiyum Kurşun ve Antimonun ETAAS İle Tayinlerinde Uygun Ortam Düzenleyici Madde Sisteminin Araştırılması

O. Acar, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1996

Altın, Gümüş ve Palladyumun Amberlit XAD-16 İle Zenginleştirme Şartlarını

A. Tunçeli, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1998

Bazı Elementlerin Mikroorganizma İmmobilize Edilmiş Sepiolitte Zenginleştirme Şartlarının Araştırılması ve Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresi İle Tayinleri

H. Bağ, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara 1998

Bazı eser elementlerin Ambersorb 572 ile zenginleştirme şartlarının araştırılması ve alevli atomik absorpsiyon spektrometrik yöntemle tayini

E. Kendüzler, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2003

Mn(II), Co(II), Fe(III) ve Cr(III) iyonlarının mikroorganizma tutturulmuş Amberlit XAD-4 kullanılarak katı faz özütleme tekniği ile zenginleştirme şartlarının araştırılması ve alevli atomik absorpsiyon spektrometrisi ile tayini

Sıtkı Baytak, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2003

Nano boyutta adsorban malzeme üretilmesi ve eser elementlerin zenginleştirilmesinde kullanılması

Orhan Murat Kalfa, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.

Doktora tezi

Bazı eser elementlerin aluminyum oksit/Tek duvarlı karbon nanotüp ve zirkonyum oksit/Bor oksit nano malzemeleri kullanılarak katı faz özütleme tekniği ile zenginleştirilmesi ve tayini” Özcan Yalçınkaya, Ph.D Thesis, Gazi University, Institute of Science and Technology, 2010.