Prof. Dr. Ali Rehber TÜRKER

Fen Fakültesi > Kimya

Bazı Organik Maddelerin DC Ark Üzerine Spektral Tampon Etkilerinin İncelenmesi ve Bundan Yararlanarak Doğal Örneklerin Analizi

TÜBİTAK, TBAG-489, Ankara, 1982 M. Doğan, A. R.Türker

Çeşitli Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Sistemlerin Laser-Raman Atomik Emisyon ve Lüminesans Spektroskopisi ile İncelenmesi

G.Ü. Araştırma Fonu Projesi, 86/2, Ankara, 1990 Z. Kantarcı, N. K.Tunalı, A. R.Türker, A. Yaşar, İ. Akgün, T. Orbey, E.Kasap

Türkiyede Ağır Metal Kirliliklerinin Ölçülmesi

T. C. Çevre Bakanlığı Projesi, 88K100080, Ankara, 1989 G. Somer, A. R.Türker, B. Erdoğan, A.Tunçeli, H. Altınok

Bazı Eser Elementlerin Uygun Polimerlerle Zenginleştirildikten Sonra Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi ile Tayini

G.Ü. Araştırma Fonu Projesi, 89/B.5, Ankara, 1990 A. R.Türker, N.Arık

Bazı Eser Elementlerin Amberlite XAD-16 ile Zenginleştirme Şartlarının Araştırıl-ması ve AAS ile Tayinleri

G.Ü. Araştırma Fonu Projesi, FEF.05/91-5, Ankara, 1992 A.R.Türker, A.Tunçeli

Bazı Gıda Maddelerinde Ambalaj Malzemelerinden Kaynaklanan Ağır Metal Kirlenmesinin Belirlenmesi

G.Ü. Araştırma Fonu Projesi, FEF.05/92-29, Ankara, 1994 A.R.Türker, M.Yüksel

Kolay Uçucu Elementlerin GFAAS ile Tayinleri için Metod Geliştirilmesi

G.Ü. Araştırma Fonu Projesi, FEF.05/93-5, Ankara, 1996 A. R. Türker, O.Acar

Mikroorganizma İmmobilize Edilmiş Sepiolitte Bazı Metallerin Zenginleştirme Şartlarının Araştırılması ve AAS ile Tayinleri

G.Ü. Araştırma Fonu Projesi, FEF.05/97-20, Ankara, 1998 A. R. Türker, M.Lale, H. Bağ

Bazı pestisitlerin mikroorganizma immobilize edilmiş sepiolitte zenginleştirme şartlarının araştırılması ve sıvı kromatografisi ve UV-GB spektrofotometresi ile tayinleri

G.Ü. Araştırma Fonu Projesi, FEF.05/99-22, Ankara, 2001 A.R. Türker, A. Tunçeli, H. Bağ

Bazı Eserelementlerin, Mikroorganizma İmmobilize Edilmiş Amberlit XAD-4 Polimerine Zenginleştirme Şartlarının Araştırılması ve Atomik Absorbsiyon Spektrometri Yöntemi İle Tayinleri

Harran Üniversitesi, Araştırma Fonu (AFP) 212, 2001 A. R. Türker, S. Baytak

Zineb, maneb ve ferbam pestisitlerinin atomik absorpsiyon spektrometri ile dolaylı tayinleri

G. Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, FEF-05/2002-62, Ankara 2003 A. R. Türker, B. Sezer

Bazı Eser Elementlerin, Ambersorb-572 Polimerinde Zenginleştirme Şartlarının Araştırılması ve Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi İle Tayinleri

G. Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, FEF-05/2002-13, Ankara 2005 A. R. Türker, E. Kendüzler

Askorbik asit ve iyodürün Cr(VI)’nın indirgenmesine dayalı olarak atomik absorbsiyon spektroskrometri ile dolaylı tayini

G. Ü. Bilimsel Araştırma Projesi,FEF-05/2005-03 , Ankara 2007 A. R. Türker, E. Kendüzler, Ö. Yalçınkaya

Bazı eser elementlerin Amberlyst 36 katyon değiştirici reçine üzerinde ayrılması, zenginleştirilmesi ve bu elementlerin alevli atomik absorbsiyon spektroskrometri yöntemi ile tayini

G. Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, FEF-05/2006-34, 2009 A. R. Türker, E. Kendüzler, Ö. Yalçınkaya

Nano boyuttaki maddelerin sentezi ve bunların katı faz özütleme tekniği ile eser metallerin zenginleştirilmesinde kullanılması

TÜBİTAK Projesi, No: 106T668, 2009, Ankara A. R. Türker, O. M. Kalfa, Ö. Yalçınkaya

Gıdalarda eser aluminyum tayini için katı faz özütleme yöntemi geliştirilmesi ve ticari katı faz kartuşu üretilmesi

Harun Çiftçi, A. R. Türker, M. Şekerci, TÜBİTAK Projesi, 110T111 (Devam Ediyor)

Su örneklerinde arseniğin bazı inorganik nano oksitler ile ayrılması ve zenginleştirilmesinden sonra alevli atomik absorpsiyon spektrometri yöntemi ile tayini için yöntem geliştirilmesi

H. Erdoğan, Ö. Yalçınkaya, A. R. TÜRKER, G.Ü. BAP Projesi, Proje No: 05/2009-18