Prof. Dr. Ali Rehber TÜRKER

Fen Fakültesi > Kimya

KİTAPLAR:

1. Enstrümental Analiz Laboratuvarı, A. R. Türker, E. Hasdemir, Y. Yıldırır, G.Ü. Basın Yayın Yüksekokulu Basımevi, Ankara, İkinci Baskı, 1994.

2. , Kalitatif Analiz, G. Somer, A. R. Türker, E. Hasdemir, O. Şendil, Ü. Şansal, M. S. Karacan, H. Arslan, A. TunçeliBizim Büro Basımevi, Ankara, İkinci Baskı, 1997.

ÇEVİRİLER:

1. Nicel Kimyasal Analiz, Daniel C. Harris (Çeviri Editörü: Ali Rehber TÜRKER), Palme Yayıncılık, 2015, Ankara

2. Genel Kimya - İlkeler ve İçyüzünü Kavrama, P. Atkins, L. Jones (CEVİRİ EDİTÖRÜ: Ali Rehber TÜRKER), Palme Yayıncılık, 2013. Ankara.

3. Analitik Kimya, D.A.Skoog and D.M.West, Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Ders Teksirleri, No.11, 1991. (Diğer yazarlarla birlikte).

4. Analitik Kimya, D. Harris, Gazi Büro Kitabevi, Ankara , 1994. (Diğer yazarlarla birlikte).

5. Genel Kimya I ve II, R.H.Petrucci and W.S.Harwood, Palme Yayıncılık, Ankara , 1994. (Diğer yazarlarla birlikte).

6. Analitik Kimyanın Temelleri I, Skoog , West and Holler, Bilim Yayıncılık, Ankara , 1997 (Diğer yazarlarla birlikte).

7. Analitik Kimyanın Temelleri II, Skoog , West and Holler, Bilim Yayıncılık, Ankara , 1999 (Diğer yazarlarla birlikte).

8. Temel Kimya I (Moleküller, Maddeler ve Değişmeler), P.Atkins and L.Jones, Bilim Yayıncılık, Ankara , 1998 (Diğer yazarlarla birlikte).

9. Temel Kimya II (Moleküller, Maddeler ve Değişmeler), P. Atkins and L.Jones, Bilim Yayıncılık, Ankara , 1999 (Diğer yazarlarla birlikte)

10. Enstrümantal Analiz İlkeleri, D.A. Skoog, F. J. Holler, T. A. Nieman, Bilim Yayıncılık, Ankara, 2000 (Diğer yazarlarla birlikte).

11. Genel Kimya I,  R.H.Petrucci, W.S.Harwood and F. G. Herring, Palme Yayıncılık, Ankara, 2012. (Diğer yazarlarla birlikte).

12. Genel Kimya II, R.H.Petrucci, W.S.Harwood and F. G. Herring, Palme Yayıncılık, Ankara, 2012. (Diğer yazarlarla birlikte).

13. Genel Kimya I,  Seçilmiş soru çözümleri, R.H.Petrucci, W.S.Harwood and F. G. Herring, Palme Yayıncılık, Ankara, 2003. (Diğer yazarlarla birlikte).