Prof. Dr. Ali Rehber TÜRKER

Fen Fakültesi > Kimya

B. BİLDİRİLER:

1. M. Doğan, A. R. Türker,  ²Organik maddelerin dc arkta spektral tampon olarak kullanılması² III. Spektroskopi Kongresi, ODTÜ, s.50, Ankara, 1978.

2. A. R. Türker, M. Doğan, ²Anvendungsmöglichkeiten einiger organischen verbindungen als thermochemische in der spektralanalse² 25th Hungarian Annual Conference on Spectral Analysis and 7th CANNAS, D-32, Sopron, 19982.

3. A. R. Türker, ²Molibdenin Spektrokimyasal Analizinde NaDTC’nin Termokimyasal Reaktif Etkisi² II.Ulusal Kimya Simpozyumu, s.4, Ankara , 1985.

4. A. R. Türker, M. Doğan, ²The influence of selected buffer compounds on Spectrochemical Determination of  Ni, Mo and V in Asphaltite Ash² XXIV. Colloquim Spectroscopicum Internationale, Vol.3, p.462, TH D 183, Garmisch-Partenkirchen 1985.

5. A. R. Türker, L. Elçi, S. Akman, ²Doğru Akım Arklı Emisyon Spektroskopisinde Nikelin Kolay Uçucu Güç Uyarılan Elementlere Etkisi² III. Kimya ve Kimya Mühendisliği Simpozyumu, s.4, Ankara , 1986.

6. O. Şimşek, A. R. Türker, ²Şırnak Asfaltitleri Külünde Nikelin Spektrofotometrik Olarak Tayini² III. Kimya ve Kimya Mühendisliği Simpozyumu, s.5, Ankara , 1986.

7. O. Şendil, A. R. Türker, ²Şırnak Asfaltitleri Külünde Molibdenin Spektrofotometrik Olarak Tayini² III. Kimya ve Kimya Mühendisliği Simpozyumu, s.160, Ankara , 1986.

8. A. R. Türker, N. Arık , O. Şanlı, ²Determination of Iron After Collection of Its Ions and Complexes on Acrylonitrile Polymer by Atomic Absorption Spectrophotometry² VII.Yarı Uluslararası Spektroskopi Simpozyumu, s.69-70, Samsun , 1989.

9. A. Tunçeli, A. R. Türker, ²Bazı Eser Elementlerin Amberlite XAD-16 ile Zenginleştirme Şartlarının Araştırılması ve AAS ile Tayinleri² VII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, s.227-228, Gazimağusa, KKTC, 1991.

10. A. R. Türker, N. Arık, ²Determination of Trace Metals by Atomic Absorption Spectrometry After Preconcentration on Polyacrylonitrile² XXVII.Colliquium Spectroscopicum Internationale, A.PO-84, Bergen, Norway , 1991.

11. M. Yüksel, A. R. Türker, ²Salçada Ambalaj Malzemesinden Kaynaklanan Ağır Metal Kirlenmesinin Belirlenmesi² IX. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, 20-24 Eylül 1993, s.267, Trabzon .

12. O. Şendil, A. R. Türker, ²Molibdenin FAAS ile Tayininde Girişimlerinin İncelenmesi² X. Ulusal Kimya Kongresi, 19-21 Eylül 1994, s.6, Bursa .

13. A. Tunçeli, A. R. Türker, ²Altın ve Palladyumun Amberlite XAD-16 ile Zenginleştirme Şartlarının Araştırılması ve AAS ile Tayinleri² X. Ulusal Kimya Kongresi, 19-21 Eylül 1994, s.10, Bursa .

14. O. Acar, A. R. Türker, ²Study of Some Chemical Modifiers in Graphite-Furnace Atomic Absorption Spectrometry² 35th IUPAC Congress, p.1129, İstanbul, Turkey , 1995.

15. H. Bağ, M. Lale, A. R. Türker, ²Bakır ve çinkonun Saccharomyces cerevisiae immobilize edilmiş sepiolite adsorpsiyonu² I.Kızılırmak Fen Bilimleri Kongresi, 14-16 Mayıs 1997, s.231, Kırıkkale.

16. O. Acar, A. R. Türker, Z. Kılıç, ²GF-AAS’de Bazı Palladyum İçeren Ortam Düzenleyicilerin Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması² XI. Kimya Kongresi, 16-20 Haziran 1997, s.126, Van.

17. A. Tunçeli, A. R. Türker, ²Gümüşün Amberlite XAD-16 ile Zenginleştirme Şartlarının Araştırılması ve AAS ile Tayinleri² XI. Kimya Kongresi, 16-20 Haziran 1997, s.526, Van.

18. H. Bağ, M. Lale, A. R. Türker, ²Mikroorganizma İmmobilize Edilmiş Sepiolitte Bazı Eser Elementlerin Zenginleştirme Şartlarının Araştırılması ve AAS ile Tayinleri² XI. Kimya Kongresi, 16-20 Haziran 1997, s.551, Van.

19. H. Bağ, M. Lale, A. R. Türker, “Maya immobilize edilmiş sepiolitte manganın zenginleştirme şartlarının araştırılması ve AAS ile tayini” II.Uluslararası Kızılırmak Fen Bilimleri Kongresi, 20-22 Mayıs, 1998, s.207-215, Kırıkkale.

20. A. R. Türker, “Laboratuvarda temel istatistik kavramlar” Tıp Laboratuvarlarında Standardizasyon ve Kalite Güvencesi Kursu, 20-22 Şubat 1998,  SUN-1, İzmir.

21. H. Bağ, M. Lale, A. R. Türker A. Tunçeli, Saccharomyces Cerevisia İmmobilize edilmiş sepiolit kullanılarak Cr(III) ve Cr(VI) İyonlarının Ayrılması ve Türlemesi” 12.Ulusal Kimya Kongresi, 7-11 Eylül 1998, s.35, Edirne .

22. H. Bağ, M. Lale, A. R. Türker, “Aspergillus niger İmmobilize Edilmiş Sepiolitte Bazı Metallerin Zenginleştirme Şartlarının Araştırılması ve AAS İle Tayinleri” 12.Ulusal Kimya Kongresi, 7-11 Eylül 1998, s.39, Edirne .

23. H. Bağ, M. Lale, A. R. Türker, Escherichia coli İmmobilize Edilmiş Sepiolitte Bazı Metallerin Zenginleştirme Şartlarının Araştırılması ve AAS İle Tayinleri” 12. Ulusal Kimya Kongresi, 7-11 Eylül 1998, s.129, Edirne .

24. O. Acar, A. R. Türker, Z. Kılıç, ”Bizmut, İndiyum ve Kurşunun ETAAS İle Tayinlerinde Molibden İçeren Ortam Düzenleyicilerin Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması” 12.Ulusal Kimya Kongresi, 7-11 Eylül 1998, s.38, Edirne

25. A. Tunçeli, A. R. Türker, “Amberlit XAD-16 Kullanılarak Palladyumun Zenginleştirme Şartlarının Araştırılması ve AAS İle Tayinleri” 12. Ulusal Kimya Kongresi, 7-11 Eylül 1998, s.82, Edirne . 

26. O. Acar, A. R. Türker, Z. Kılıç, “Direct determination of bismuth, indium and lead in sea water by Zeeman ETAAS using tungsten containing chemical modifiers” CSI XXXI Pre-Symposium, 1-4 September, 1999, p.36, Nevşehir, TURKEY

27. H. Bağ, A. R. Türker, R. Coşkun, M. Saçak, M. Yiğitoğlu,  “Determination of trace metals by atomic absorption spectrophotometry after preconcentration with methacrylic acid grafted poly(ethylene terephtalate) fibers” CSI XXXI, 5-10 September, 1999, p.192, Ankara, TURKEY

28. H. Bağ, A. R. Türker, A. Tunçeli, M. Lale, “Aspergillus niger İmmobilize Edilmiş Sepiolit Kullanılarak Fe(II) ve Fe(III) İyonlarının Ayrılması ve Türlemesi” XIV. Ulusal Kimya Kongresi, 10-15 Eylül 2000,  s.6, Diyarbakır, TÜRKİYE

29. A. Tunçeli, H. Bağ, A. R. Türker, “Bazı Pestisitlerin Saccharomyces Cerevisiae İmmobilize Edilmiş Sepiolitte Zenginleştirme şartlarının Araştırılması ve Spektrofotometrik Tayinleri” XIV. Ulusal Kimya Kongresi, 10-15 Eylül 2000,  s.327, Diyarbakır, TÜRKİYE

30. A. Tunçeli, A. R. Türker, “Eser Miktardaki Selenyumun Amberlit XAD-2 Dolgulu Kolonda Zenginleştirildikten Sonra Spektrofotometrik Olarak Tayini” XIV. Ulusal Kimya Kongresi, 10-15 Eylül 2000,  s.368, Diyarbakır, TÜRKİYE

31. H. Bağ, A. R. Türker, M. Lale, “Preconcentration of some trace elements with microorganism immobilized on sepiolite” 2nd Aegen Analytical Chemistry Days, (Invated lecture) 1-5 November 2000 Ayvalık, Balıkesir, TÜRKİYE, BAÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2, 2, p.37,2000. 

32. S. Baytak, A. R. Türker, “Manganın Saccharomyces Carlsbargesis immobilize edilmiş Amberlit XAD-4 polimerinde zenginleştirme şartlarının araştırılması ve alevli atomik absorpsiyon spektrometresiyle tayini” XV. Ulusal Kimya Kongresi, 4-7 Eylül 2001,  AK-S6, İstanbul, TÜRKİYE

33. E. Kendüzler, A. R. Türker, “Demirin Ambersorb-572’de zenginleştirme şartlarının araştırılması ve alevli atomik absorpsiyon spektrofotometresiyle tayini” XV. Ulusal Kimya Kongresi, 4-7 Eylül 2001,  AK-S27, İstanbul, TÜRKİYE

34. S. Baytak, A. Balaban, B. Erk, A. R. Türker, ‘‘Demir, Krom, Kobalt ve Kadmiyumun Kompleks Bileşikleri Halinde Adsorpsiyonla Zenginleştirilmesinde Komplekstirici Olarak 2-Piridin Karbaldehit Tiyosemikarbazonun Kullanılması’’, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, AK-S2, 23, KONYA, 2002.

35. S. Baytak, A. R. Türker, ‘‘Amberlit XAD-4 Polimeri Üzerine Tutturulmuş Saccharomyces carlsbargersis  Kullanılarak Sularda Cr3+ ve Cr 6+ Türleme Şartlarının Araştırılması ve Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi İle Tayini’’, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, AK-P3, 190, KONYA, 2002

36. . Baytak, A. R. Türker, ‘‘Demir ve Kobaltın Saccharomyces carlsbargersis Tutturulmuş Amberlit XAD-4 Polimerinde Zenginleştirme Şartlarının Araştırılması ve Alevli Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi İle Tayini’’, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, AK-S1, 22,  KONYA, 2002

37.  . Baytak, A. R. Türker, ‘‘Krom ve Demirin Escherichia coli Tutturulmuş Amberlit XAD-4 Polimerinde Zenginleştirme Şartlarının Araştırılması ve Alevli Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi İle Tayini’’ 1. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, S-3, 38, 2002, Bursa

38.  S. Baytak,  A. Balaban,  B. Erk,  A. R. Türker, ‘‘2-Piridin Karbaldehit Tiyosemikarbazonun Mangan, Bakır ve Çinkonun Adsorpsiyonla Zenginleştirilmesinde Komplekstirici Olarak Kullanılması’’ 1. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, S-4, 39, 2002, Bursa.

39. E. Kendüzler, A. R. Türker, “Mangan ve çinkonun Ambersorb-572’de zenginleştirme şartlarının araştırılması ve alevli atomik absorpsiyon spektrofotometresi ile tayini”XVI. Ulusal Kimya Kongresi, AK-S1, 22,  KONYA, 2002

40. S. Baytak, A. R. Türker, ‘‘Determination of manganese and cobalt in alloys by using flame atomic absorbtion spectrophotometry after preconcentration onto Amberlite XAD-4 loaded with Escherichia coli’’  3rd Aegean Analytical Chemistry Days, 2002- Greece

41. S. Baytak, A. R. Türker, ‘‘Sulu ortamlardaki Fe(III), Cu(II) ve Cd(II) İyonlarının Saccharomyces carlsbargensis Tutturulmuş Silika Jelde Zenginleştirme Şartlarının Araştırılması ve Alevli Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi (FAAS) İle Tayini’’, ÇK-P3, s.390, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İSTANBUL, 2003.

42.  S. Baytak, B. S. Çevrimli, A. R. Türker, ‘‘Aspergillus niger Tutturulmuş Silika Jelde krom (III), bakır (II), çinko (II) ve kadmiyum (II)’nin Zenginleştirme Şartlarının Araştırılması ve Alevli Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (FAAS) İle Tayini’’, AK-S10, s.34, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İSTANBUL, 2003.

43. S. Baytak, A. R. Türker, ‘‘Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile  Bebek mamaları, Bebek bisküvileri ve Cipslerde Ağır Metal Tayini’’, ÇK-P4, s.391, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İSTANBUL, 2003.

44. S. Baytak, A. R. Türker,  ‘‘Demir (III), Kobalt (II) ve Mangan (II)’nin Agrobacterium tumefaciens Tutturulmuş Amberlit XAD-4 Polimerinde Zenginleştirme Şartlarının Araştırılması ve Alevli Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (FAAS) İle Tayini’’, AK-S23, s.47, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İSTANBUL, 2003.

45. S. Baytak,  A. R. Türker, ‘‘Agrobacterium tumefaciens Tutturulmuş Amberlit XAD-4 Polimeri Kullanılarak Adsorpsiyonla Krom (III)’ün Zenginleştirme Şartlarının Araştırılması ve Alevli AAS İle Tayini’’ IV. Ulusal Kromatografi Kongresi, Hacettepe Üniv. Ankara, 2003.

46. E. Kendüzler, A. R. Türker, “Kuvvetli asidik ortamda bakırın Ambersorb 572 ile katı faz özütleme tekniği ile zenginleştirilmesinden sonra alevli atomik absorpsiyon spektrometresi ile tayini’’ AK-S22, s.46, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İSTANBUL, 2003.

47. E. Kendüzler, A. R. Türker, “Ambersorb 572 ile zenginleştirildikten sonra içme ve kullanma sularında kadmiyum tayini” AK-P28, s.78, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İSTANBUL, 2003.

48. Ö. Yalçınkaya, A. R. Türker, “Askorbik asidin AAS ile dolaylı yoldan tayini”, AK, s.160, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, KARS, 2004.

49. S. Baytak, A. R. Türker, “Pb(II) ve Cd(II) iyonlarının kemik tozu kullanılarak katı faz özütleme tekniği ile zenginleştirilmesi ve alevli AAS ile tayinleri” AK, s. 55, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, KARS, 2004.

50. S. Baytak, A. R. Türker, Sulu ortamlardaki Ni(II), Pb(II) ve Zn(II) iyonlarının S. Carlbergensis tutturulmuş silika jel kullanılarak zenginleştirilmesi, AK, s. 223, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, KARS, 2004.

51. S. Baytak, A. R. Türker, “Determination of lead and nickel in various samples by using flame atomic absorption spectrophotometry after preconcentration onto Ambersorb-572 4rd Aegean Analytical Chemistry Days, 2004,  Kuşadası, Turkey. (ABSp. 22, Proceed., p. 125)

52. S. Baytak, A. R. Türker, A. Koçyiğit, ‘‘Aspergillus niger tutturulmuş silika jeli katı faz olarak kullanarak Fe(III), Pb(II) ve Ni(II)’nin zenginleştirme şartlarının araştırılması ve alevli atomik absorpsiyon spektroskopisi (FAAS) ile tayini’’ s. 58, II. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, MALATYA, 2004.

53. S. Baytak, A. R. Türker, “Bakırın kemik tozu lullanılarak katı faz özütleme tekniği ile zenginleştirilmesi ve alevli AAS ile tayini IX. Ulusal Spektroskopi Kongresi, OR:11, s.26, Bilkent, ANKARA, 2005.

54. O. Acar, M. İlim, Z. Kılıç, A. R. Türker, “Determination of cadmium, lead, iron, manganese, zinc, magnesium, copper and strontium in human teeth by flame and graphite furnace atomic absorption spectrometry” IX. Ulusal Spektroskopi Kongresi, OR:16, s.31, Bilkent, ANKARA, 2005.

55. D. Y. Sarıca, E. Erol, A. R. Türker, “GF-AAS ile çiğ inek sütünde Pb tayini ve analitik yöntemin geçerli kılınması” IX. Ulusal Spektroskopi Kongresi, POS:2, s.33, Bilkent, ANKARA, 2005.

56. E. Kendüzler, A. R. Türker, “Bakırın Amberlyst 36’da zenginleştirme şartlarının araştırılması ve alevli atomik absorpsiyon spektrometresi ile tayini” ” IX. Ulusal Spektroskopi Kongresi, POS:3, s.34, Bilkent, ANKARA, 2005.

57. E. Kendüzler, A. R. Türker, Ö. Yalçınkaya, “Amberlyst 36 ile zenginleştirildikten sonra alevli atomik absorpsiyon spektrometresi ile mangan tayini” XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, AKP 37, 2005.

58. S. Baytak, A. R. Türker,  “Amberlite xad-4 üzerine immobilize edilmiş saccharomyces carlsbargensis’i kullanarak cu(ıı), zn(ıı) ve ni(ıı)’nin zenginleştirme şartlarının araştırılması ve alevli atomik absorpsiyon spektroskopisi (FAAS) ile tayini” XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, AKP 38, 2005.

59. Ö. Yalçınkaya, S. Çete, A. R. Türker, “Bazı bitkilerde ve özütlerinde Zn, Cu, Cd ve Mn elementlerinin AAS ile tayini ve bu bitkilerin özütlerinin antimikrobiyal etkilerinin incelenmesi” s. 220, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, ÇANAKKALE, 2006.

60. Ö. Yalçınkaya, A. Çetin, G. Yavuz, A. R. Türker,  “Amberlyst 36 ile zenginleştirildikten sonra alevli atomik absorpsiyon spektrometresiyle demir tayini” s. 218, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, ÇANAKKALE, 2006.

61. Ö. Yalçınkaya, A. R. Türker, “İyodürün alevli atomik absorpsiyon spektrometresiyle dolaylı yoldan tayini” s. 219, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, ÇANAKKALE, 2006.

62. S. Baytak, E. Kendüzler, A. R. Türker, N. Gök, “The use of fungus (Penicillium digitatum) immobilized on pumice stone as a solid phase extractor for Cu(II), Zn(II) and Pb(II) separation/preconcentration and determination by FAAS”  5thAegean Analytical Chemistry Days (AACD), 2006,  p. 157. Thessaloniki, Greece.

63. E. Kendüzler, S. Baytak, Ö. Yalçınkaya,  A. R. Türker, “Application of factorial design for optimization of preconcentration pof chromium(III) and determination by flame atomic absorption spectrometry” 5thAegean Analytical Chemistry Days (AACD), 2006,  p. 170. Thessaloniki, Greece.

64. S. Baytak, A. R. Türker, M. Dığrak, “Fe(III), Ni(II) ve Co(II) iyonlarının ponza taşına tutturulmuş Pencillum Digitatum ile adsorpsiyonu ve alevli atomik absorpsiyon spektroskopisi (FAAS) ile tayini” XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, AKS-17, 2006.

65. E. Kendüzler, S. Baytak, Ö. Yalçınkaya,  A. R. Türker, “Sulu çözeltilerden Ni(II) iyonunun zenginleşririlmesinde değişkenlerin en uygun değerlerinin faktoriyel tasarım yöntemi ile belirlenmesi” XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, AKP-29, 2006.

66. S. Baytak, A.R. Türker, “Biosorption of Cr(III), Cd(II) and Mn(II) on fungus (Penicillium digitatum) immobilized pumice stone” 4th BBCAC, 2007, p76, Sunny Beach, Bulgaria.