Prof. Dr. Fatma Ahsen TURAN

Edebiyat Fakültesi > Türk Dili ve Edebiyatı

KAYNAK GÖSTERENLER

Ali Abbas ÇINAR; Türk Dünyası Halk Kültürü Üzerine Araştırma ve İncelemeler, Muğla, 1996, s. 16

  Refik TURAN; Türk Tarihinde Ankara, Yedi İklim, 8.Cilt, S. 56, Kasım 1994, s 88

  İbrahim DİLEK, K.E. UKAÇİNA, “Nevruz ve Çağa Bayramı Üzerine” Bilge, Bahar 16, 1999, S 7

 Eyüp AKMAN, “Safranbolu’daki Adak Yerleri ve Bu Yerlerle İlgili İnançlar” Ankara 2000, S 58

 Ergünöz AKÇORA; Kazakistan’da Nevruz Bayramı, Türk Dünyasında Nevruz Bilgi Şöleni Bildirileri AKM Yayını, 2000, s 26-29

 Necati TONGA, Keskinli Hacı Taşan’ın Hayatı ve Sanatı Üzerine, Türk Yurdu Temmuz 2001 cilt 21, sayı 167, sayfa 46

  Asem KUNANBAYEVA, Kazak Halk Edebiyatında Yalanlamalar (Ötirik Ölender) Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi Kış 2002 sayı 20, sayfa 149 

  Hande BİRKALAN, Middle East Studies Association Bulletin Summer 2002 by the Middle East   Studies Association of North America http://fp.arizona.edu//mesassoc

      Eyüp AKMAN, “Türk ve Dünya Kültüründe Su” Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Mart 2002, Cilt 10, No: 1 s.

 Osman EĞRİ, “Din  Kültürü ve  Ahlak  Bilgisi  Dersleri”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma  Dergisi , S. 22 ,yaz 2002, s. 165 -200.

 Abdulkerim ERDOĞAN, Unutulan Şehir Ankara Akçağ, Ankara 2004

 Nurdan ÇAKIR TEZGİN,Nevruzhttp://www.amatorce.edebiyat.com Abdullah ŞENGÜL, Anadolu’da Nevruz Kutlamaları ve Emirdağ- Karacalar Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi Cilt VII, sayı 2 Aralık 2005 s.13-31

Cengiz GÖKŞEN, “Çıldırlı Aşık Şenlik’in Şiirlerinde Tasavvufi Unsurlar” Hacı Bektaş Veli Araştıma Dergisi, S:46, Yaz 2008, s.167-181

Zehra Şahin DORUK, “Lev Nikolayeviç Gumılev’in Geleneksel Türk Dini ile İlgili  Görüşleri”, Erdem 2008,52 s.183-230